ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 02-06-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 02/06/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 02η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 741/26-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο κ. Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Αποστολή εγγράφου του      Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:      «Υποχρεωτική, από 01.07.2015, αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο      της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και      επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής», για ενημέρωση και      υλοποίηση του περιεχομένου αυτής. Αρ. εγγρ: 54535/20-05-2015      (726/26-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι ήδη εφαρμόζεται το σύστημα της ηλεκτρονικής υπογραφής.

 1. ΕΛΑΝΕΤ.      ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολή Επιμελητηρίων σχετικά με την πρόταση συμμετοχής      των έξι Επιμελητηρίων της Αττικής στην εταιρική σύνθεση και στο Δ.Σ. της      ΕΛΑΝΕΤ. Αρ. εγγρ: Ε1021/ΙΣ/εα / 12-05-2015(641/12-05-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση μεταξύ των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων που αφορά στην ανωτέρω πρόταση συμμετοχής και για τις προτάσεις της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/02-06-2015.

 1. INFO DYNAMIC      GROUP. ΘΕΜΑ:      Επιστολή ενημέρωσης σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων      από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (NET METERING). Αρ. εγγρ:      767/02-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανοικτά Προγράμματα LEADER (Πρόγραμμα Αγροτικής      Ανάπτυξης 2007 – 2013). Αρ. εγγρ: 765/02-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ      ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά      προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις 2015.      Αρ. εγγρ: 705/20-05-2015.
 2. HONESTY      Ε.Π.Ε. ΘΕΜΑ: Προσφορά για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής      κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές      επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 727/26-05-2015.
 3. ACADEMY      SKILLS. ΘΕΜΑ:      Πρόταση συνεργασίας για την διενέργεια επιδοτούμενων προγραμμάτων      επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων σε μικρές      επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1 – 25. Αρ. εγγρ: 1805/22-05-2015 (725/26-05-2015).
 4. ΚΕΝΤΡΟ      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ». ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για Προγράμματα      ΛΑΕΚ 1 – 25 έτους 2015. Αρ. εγγρ: 763/02-06-2015.

Η Δ.Ε., όσον αφορά στα θέματα 5, 6, 7, και 8 (προτάσεις συνεργασίας για τα Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1 – 25 για το έτος 2015), αποφασίζει την συγκέντρωση όλων των προτάσεων και την μελέτη αυτών ώστε στην επόμενη συνεδρίασή της να γίνει η επιλογή του ΚΕΚ με το οποίο θα υπάρξει συνεργασία στα προγράμματα κατάρτισης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/02-06-2015.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ      ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση για δημόσιο διάλογο      επί της καθιέρωσης εθνικού σήματος χειροτεχνίας την Τετάρτη 03/06/2015      στις 17:30, στο ξενοδοχείο “PRESIDENT” και πρόσκληση στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί      την ίδια ημέρα στις 15:00 . Αρ. εγγρ: 6319/21-05-2015 (724/26-05-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του Προέδρου του Β.Ε.Π. στην ανωτέρω εκδήλωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/02-06-2015.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Κάλεσμα σε ψήφισμα το οποίο      θα επιδοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Πρόεδρο της Βουλής και στον      Πρωθυπουργό με σκοπό να αρθούν οι αδικίες εις βάρος των επιχειρήσεων από      τον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 701/20-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του Β.Ε.Π. στο ψήφισμα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/02-06-2015.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό      Μιχάλαρο, σχετικά με την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής έτους 2013. Αρ.      εγγρ: 4517/27-05-2015 (759/02-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Αρ.      εγγρ:    6229/26-05-2015      (761/02-06-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/02-06-2015.

 1. ΟΜΙΛΟΣ      ΕΡΕΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας      2015» και αίτημα για οικονομική υποστήριξη. Αρ. εγγρ: 19/Φ700 / 05-05-2015      (692/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΦΛΩΡΑΣ      ΓΙΩΡΓΟΣ. ΘΕΜΑ: Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων.      Μίχαλο. Αρ. εγγρ: 690/20-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση      σχετικά με το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων που θα      πραγματοποιηθεί στο Τορίνο στις 10 – 12/06/2015. Αρ. εγγρ: 729/26-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών      Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτρη Γάκη, σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ στα      νησιά – Ψήφισμα για την διατήρηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του      Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 5709/26-05-2015 (762/02-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή συνημμένων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με      την έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των      σχετικών δελτίων και από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής      Ανασυγκρότησης σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων      ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο. Αρ.      εγγρ: 1530/25-05-2015 (760/02-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής      Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, σχετικά με τον Νόμο 4325/2015. Αρ.      εγγρ: 1441/19-05-2015 9681/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την      επιστολή του Προέδρου του Ε.Ε.Α., κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου. Αρ. εγγρ:      1344/13-05-2015 9698/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, κ. Σταύρου Βαρδαλά, σχετικά με      ερώτημα που υπεβλήθη και αφορά στην τήρηση των 15 ημερών για την εκλογή      μέλους της Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1456/19-05-2015      (712/21-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Προτεινόμενοι βασικοί άξονες για την τροποποίηση της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας.  – Προτάσεις Αναβάθμισης      της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Ε.Β.Ε.Θ., ΔΡΑΜΑΣ,      ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Ε.Β.Ε.Π., ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,      ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Β.Ε.Θ.). Αρ. εγγρ: 1457/19-05-2015 (723/26-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Έγκαιρη παρέμβαση του Ε.Ε.Α. αποτρέπει αντιεπιμελητηριακά σχέδια.      Αρ. εγγρ: 680/20-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Κείμενο για όσους αποκλίνουν από το θεσμικό τους ρόλο. Αρ. εγγρ:      4921/14-05-2015 (703/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά      με τις επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία από      την αύξηση του ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 2234/12-05-2015 (691/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 839/13-05-2015      (682/20-05-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ. 6/02-06-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Α΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής. Αρ.      εγγρ: 706/20-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/02-06-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, που αφορά      στην μετάθεση της λήξης προθεσμίας κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων. Αρ.      εγγρ: 746/13-05-2015 (702/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής με περίπτερο στο 3ο Φεστιβάλ      Γαστρονομίας «ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΙΛΚΙΣ» που θα διεξαχθεί 25 – 28 Ιουνίου 2015 στο      κλειστό Γυμναστήριο της πόλης. Αρ. εγγρ: 906/12-05-2015 9700/20-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και την Δ/νση      Εμπορικών Οργανώσεων σχετικά με το τι ισχύει για την νόμιμη χορήγηση BARCODE. Αρ. εγγρ:      1058/25-05-2015 (766/02-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΥΡΩΝΑ για έκδοση βεβαίωσης για τον      ΟΑΕΕ για απόδοση σύνταξης. Αρ. εγγρ: 711/21-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εκδοθεί το πιστοποιητικό για τον ΟΑΕΕ για την απόδοση σύνταξης και να γίνει ένας διακανονισμός . Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Μητρώου. Απόφ.8/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης επιστροφής συνδρομής της      εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΣ – ΜΙΧ. ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. του ποσού      των 30,00 ευρώ λόγω του ότι δεν χρειαζόταν να γίνει απογραφή. Αρ. εγγρ:      730/26-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την επιστροφή της συνδρομής του ποσού των 30,00 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία διότι δεν χρειαζόταν να γίνει απογραφή. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης επιστροφής συνδρομής της      εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΤΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, του ποσού των 20,00 ευρώ διότι      δεν έκανε ποτέ δήλωση έναρξης στην Εφορία. Αρ. εγγρ: 653/14-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την επιστροφή συνδρομής του ποσού των 20,00 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία διότι δεν έκανε ποτέ δήλωση έναρξης στην Εφορία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 10/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απολογισμός 2014.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Απολογισμό του έτους 2014 και το παραπέμπει στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.11/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Κέντρου  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)      «ΆΠΟΨΗ», ποσού 35.664,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Κ.Ε.Κ. «ΆΠΟΨΗ» ποσού 35.664,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 12/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Εργατικού Κέντρου      Πειραιά (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ποσού 4.209,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ποσού 4.209,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 13/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Εργατικού Κέντρου      Σαλαμίνας (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ποσού 2.115,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ποσού 2.115,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 14/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Κέντρου  Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εταιρεία      Έρευνας & Επικοινωνίας Κ.Ε.Κ.», ποσού 4.200,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του Κέντρου  Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εταιρεία Έρευνας & Επικοινωνίας Κ.Ε.Κ.», ποσού 4.200,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 15/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση σήματος Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 768/02-06-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ξεκινήσει η διαδικασία για την κατοχύρωση του σήματος Β.Ε.Π. Μερίμνη Διευθυντή. Απόφ. 16/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ασφάλεια ορόφου Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 769/02-06-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού για την προστασία του ορόφου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 17/02-06-2015.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του      Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου      Οικονομικών επιβολής φόρου επιτηδεύματος με αναδρομική ισχύ για το έτος      2012 στις επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 463/27-05-2015 (771/02-06-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.18/02-06-2015.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, κα Νάντια      Βαλαβάνη, σχετικά με τα σημειώματα κατασχέσεων και δέσμευσης καταθέσεων σε      επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015. Αρ. εγγρ:      5710/27-05-2015.

Η Δ.Ε. συμφωνεί με την επιστολή του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. σχετικά με τις κατασχέσεις και την δέσμευση των καταθέσεων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 και αποφασίζει να σταλεί επιστολή προς την Αναπληρώτρια Υπουργό. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.19/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόφλησης επαγγελματικής δαπάνης για το      πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΕΙΡΑΪΚΗ      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», της κας ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με ΑΦΜ: 068535361, ποσού 1.500,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εξόφληση της επαγγελματικής δαπάνης για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ στο πλαίσιο της Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», της κας ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με ΑΦΜ: 068535361, ποσού 1.500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.20/02-06-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξόφληση του υπ’ αριθμ. 49 τιμολογίου παροχής      υπηρεσιών του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΪΜΑΝΙΔΗ (ΑΦΜ: 050014368) για συμβουλευτική      υποστήριξη και Mentoring των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της      λειτουργίας τους. Αφορά πράξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» στα πλαίσια της Δράσης      7 του Ε.Π. Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013 του Άξονα Προτ. 8 (Σύμβαση      έργου 10/4/2014), ποσού 6.300,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, ποσού 6.300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.21/02-06-2015.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΓΣΕΒΕΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με τις πληροφορίες για εφαρμογή      ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 728/26-05-2015..

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 7.247,14 ευρώ (9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ      «ΤΟ ΣΤΑΧΥ». ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 082824427, ΠΟΣΟ:      37,56 + ΦΠΑ 23% (8,64), ΣΥΝΟΛΟ: 46,20 ΕΥΡΩ.
 2. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ57593, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000055504, ΠΟΣΟ: 55,97 + ΦΠΑ (9,65), ΣΥΝΟΛΟ: 65,62 ΕΥΡΩ.
 4. INTERAMERICAN. A.E. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΤΙΜ.2339699, ΠΟΣΟ: 228,57 ΕΥΡΩ.
 5. Ε.      ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239246, ΑΡ.ΤΙΜ.022047 ΣΕΙΡΑ Α, ΠΟΣΟ:      90,00 + ΦΠΑ 23% (20,70), ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 ΕΥΡΩ.
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΑΦΜ: 036996969, ΑΡ.ΤΙΜ.128 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ      Α. Σ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ», ΔΡΑΣΗ 6.1, ΣΥΜΒΑΣΗ      ΑΠΟ 07/04/2014, ΠΟΣΟ: 3.252,03 + ΦΠΑ 23% (747,97), ΣΥΝΟΛΟ: 4.000,00 ΕΥΡΩ.
 7. ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 145, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.44, ΠΟΣΟ: 160,00 + ΦΠΑ 13% (20,80),      ΣΥΝΟΛΟ: 180,80 ΕΥΡΩ.
 9. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.      ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.052, ΠΟΣΟ: 1.800,00 + ΦΠΑ 23% (414,00), ΣΥΝΟΛΟ:      2.214,00 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% (360,00), ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.854,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 7.247,14 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter