ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 03-01-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 03/01/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 03η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2/02-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας, και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης. Αρ. εγγρ: 140912/20-12-2017 (1681/22-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 138730/15-12-2017 (1680/22-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Δεκεμβρίου 2017. Αρ .εγγρ: Φ.ΟΕΥ 1900/8/ΑΣ/3445/15-12-2017 (1682/22-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του Ν. 3551/07. Αρ. εγγρ: οικ.13680/Φ25.1/22-12-2017 (1683/22-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των αντίστοιχων επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/03-01-2018.

 1. 5.       Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση παρουσίασης Οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ: 6291/29-12-2017 (1712/29-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/03-01-2018.

 1. 6.       Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την κατάργηση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 6284/21-12-2017 (1688/27-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/03-01-2018.

 1. 7.       ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Αποστολή της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 1713/29-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποστολή των στοιχείων και τα ονόματα των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στο ICC HELLAS. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/03-01-2018.

 1. 8.       INSULEUR. ΘΕΜΑ: Αίτημα διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα ευρωπαϊκά νησιά. Αρ .εγγρ: 915/18-12-2017 (1714/29-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΚΕ.ΔΙ.Π. ΘΕΜΑ: Νέο σεμινάριο διαμεσολάβησης. Αρ .εγγρ: 1715/29-12-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. για τη μη συμμετοχή στα προγράμματα ΛΑΕΚ. Αρ. εγγρ: 997/28-12-2017 (1692/28-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού συνεδρίασης που αφορά στην απόσπαση του υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης, κ. Βασίλη Χρηστίδη, στο Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ:     141/22-11-2017 (1719/29-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αρ. εγγρ: 3639/27-12-2017 (1717/29-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης που αφορά στον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης. Αρ. εγγρ: 3580/20-12-2017 (1716/29-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Οδοιπορικά μελών Δ.Σ. κατοίκων νησιών. Αρ .εγγρ: 4345/21-12-2017 (1718/29-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κοπή πίτας Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Ο Πρόεδρος εισηγείται η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Β.Ε.Π. να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 08/01/2018 και ώρα 18:30, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και εντέλει τo τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης.

Επίσης εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στην κάλυψη των εξόδων για την αγορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας από την ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ μέχρι το ποσό των 135,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την αγορά αναλώσιμων ειδών catering από την εταιρεία  ΖΥΜΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ μέχρι το ποσό των 135,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την αγορά αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες της εκδήλωσης στην εταιρεία Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε μέχρι το ποσό των 145,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την αγορά ενός αναμνηστικού δώρου από την ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΪΛΑ μέχρι το ποσό των 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και τη λήψη φωτογραφιών της εκδήλωσης από την επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ μέχρι το ποσό των 60,00 ευρώ. Απόφ.5/03-01-2018.

 1. 16.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έκδοση καρτών των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έκδοση καρτών για όλα τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής καθώς και για τους Προέδρους των τμημάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την εταιρεία ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι το ποσό των 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/03-01-2018.

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.794,91 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.82, ΠΟΣΟ: 416,20 + ΦΠΑ 24% (99,88), ΣΥΝΟΛΟ: 516,08 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859) (Αρ .σύμβασης: 1698/28-12-2017).
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.83, ΠΟΣΟ: 206,30 + ΦΠΑ 24% (49,51), ΣΥΝΟΛΟ: 255,81 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859) (Αρ .σύμβασης: 1698/28-12-2017).
 3. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ. ΑΦΜ: 045278146, ΑΡ.ΤΙΜ. 3131, ΠΟΣΟ: 297,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β.Ε.Π.
 4. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ. 5185, ΠΟΣΟ: 31,62 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859) ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β.Ε.Π.
 5. INTERSYS A.E. ΑΦΜ: 094091151, ΑΡ.ΤΙΜ. Χ 22180, ΠΟΣΟ: 480,00 + ΦΠΑ 24% (115,20), ΣΥΝΟΛΟ: 595,20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ (κωδ. 0889).
 6. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ. 003346, ΠΟΣΟ: 99,20 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891) (Απόφ.26/20-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.794,91  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ            ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ                     ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                        ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter