ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 03-04-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 03/04/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 03η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 436/03-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

  1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Ο Βιοτεχνικός κόσμος του Πειραιά συνομιλεί με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα της Τεχνικής – Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το κοινό μέλλον», σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το Ίδρυμα Ευγενίδου και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. – Αναθέσεις προμηθειών.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται ότι κατατέθησαν στην υπηρεσία προσφορές για την Ημερίδα που διοργανώνει το Β.Ε.Π. στις 06/04/2017 ως κάτωθι:

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (CATERING)

1). ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ “ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING” 1η προσφορά: Μενού Νο.1 για 300 άτομα, κόστος 16,00 ευρώ/άτομο + ΦΠΑ 24%, συν 6 σερβιτόροι Χ 80,00 έκαστος + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 422/29-03-2017.

1Α). ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ “ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING” 1η προσφορά: Μενού Νο.2 για 300 άτομα, κόστος 20,00 ευρώ/άτομο + ΦΠΑ 24%, συν 7 σερβιτόροι Χ 80,00 έκαστος + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 422/29-03-2017.

1Β). ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ “ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING” 2η προσφορά: Μενού Νο.1 για 300 άτομα, κόστος 8,00 ευρώ/άτομο + ΦΠΑ 24%, συν 3 σερβιτόροι Χ 80,00 έκαστος + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 4429/31-03-2017.

 

2). ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. “CAFÉ ADMIN”

2A). 1η προσφορά: Δύο COFFEE BREAK για 300 άτομα, κόστος 2.580,00 ευρώ + ΦΠΑ.

2Β). 2η προσφορά: Ελαφρύ γεύμα για 300 άτομα, κόστος 2.670,00 ευρώ + ΦΠΑ.

 

3) LE MIRAGE LIFE EVENTS. Αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω πληρότητας. Αρ. εγγρ: 427/29-03-2017.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΣΤΥΛΟ)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “INTERNATIONAL GIFTS AGENCY”. Προσφορά: 1.000 στυλό μπλε με το λογότυπο του Β.Ε.Π., συνολικό κόστος 446,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 428/31-03-2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

1). Α.D.V. com. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. Προσφορά για προμήθεια 1.000 τεμαχίων μπλοκ, 300 τεμαχίων προσκλήσεων, 300 τεμαχίων προγραμμάτων εκδήλωσης, 1.000 τεμαχίων folder, 2 τεμαχίων μουσαμά 0,70Χ3,60, μουσαμά 9,60Χ0,60 και τριών roll up 85, κόστους 1.991,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 415/27-03-2017.

Η Δ.Ε. κατόπιν ελέγχου όλων των προσφορών αποφασίζει ως κάτωθι:

Όσον αφορά στην τροφοδοσία (catering) της εκδήλωσης κάνει αποδεκτή την προσφορά 1Β της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ για 300 άτομα με κόστος 8,00/άτομο + ΦΠΑ, συν 3 σερβιτόροι Χ 80,00 έκαστος + ΦΠΑ, διότι είναι η πλέον συμφέρουσα.

Κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την προμήθεια 1.000 στυλό μπλε με λογότυπο, συνολικού κόστους 446,40 ευρώ.

Κάνει αποδεκτή την προσφορά της A.D.V. com (ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ) με συνολικό κόστος 1.991,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/03-04-2017.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ    ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ     ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter