ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 04-03-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 04/03/2014

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 4η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 439/28-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεράσιμος Μιχαλάκης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 

1. Yλοποίηση προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ.

Α. Αναπτυξιακή σύμπραξη «Πρωτοβουλία για την απασχόληση στην Β’ Πειραιά». Ανάθεση 3 δράσεων σε 3 άτομα.

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέροντας ότι το Επιμελητήριο ήδη τρέχει το ανωτέρω πρόγραμμα.

      Β. Αναπτυξιακή σύμπραξη «Προοπτική». Ανάθεση σε εργολάβο της υλοποίησης των  δράσεων του ΒΕΠ.

     Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναθέσει το ανωτέρω πρόγραμμα στον Κο Γ. Χαλόφτη. Αρ. απόφ. 1/4-3-2014.

      Γ. Αναπτυξιακή σύμπραξη «Πειραϊκή Δημιουργία». 1η συνάντηση εταίρων την   Τετάρτη 5/3/2014 στο ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 432/28-2-2014.

     Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. για την συνάντηση των εταίρων που πρόκειται να γίνει την Τετάρτη 5-3-2014 και η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.  Αρ. απόφ. 2/4-3-2014

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Διάλυση του σωματείου «Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών Πειραιά»,το οποίο υλοποιήθηκε από το ΒΕΠ και  στο οποίο η Κα Μερτζάνη Κυριακή μέλος του Δ.Σ. του ΒΕΠ ήταν μέλος. Για την διάλυση του συγκεκριμένου σωματείου θα απαιτηθούν κάποια έξοδα. Σχετικά έγγραφα:  Αρ. εγγρ. 318/18-2-2014  και 396/26-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να φέρει σε πέρας την όλη διαδικασία διάλυσης του σωματείου ο Κος Μ. Εγγλέζος και να καταβληθούν οι δαπάνες που θα προκύψουν από την διαδικασία διάλυσης του εν λόγω σωματείου. Αρ. απόφ. 3/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Διοικ.- Οικονομικού.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Aίτημα  μέλους ΒΕΠ σχετικό με την πρόσφατη αλλαγή του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων). Αρ. εγγρ. 273/12-02-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Κου Μ. Εγγλέζου.

 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Θέμα: Ένταξη του προσωπικού του Επιμελητηρίου στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Αρ. εγγρ. 423/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης του προσωπικού του ΒΕΠ στην ενιαία αρχή πληρωμής. Αρ. απόφ. 4/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Θέμα: Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός μηχανογραφικού συστήματος. Αρ. εγγρ. 369/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ. Θέμα: Πρόγραμμα ετήσιας επιθεώρησης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 (1431-2 & 1431-3). Αρ. εγγρ. 399/26-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του ΒΕΠ από την εταιρεία ΛΕΤΡΙΝΑ και εγκρίνει την δαπάνη που προκύπτει από την διαδικασία πιστοποίησης του ΒΕΠ. Αρ. απόφ.  5/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Καθαρισμός κουρτινών της αίθουσας συνεδριάσεων του ΒΕΠ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καθαριστούν οι κουρτίνες της αίθουσας συνεδριάσεων του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 6/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ αν επιθυμεί την συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε ένα forum που θα δημιουργήσει ο ανωτέρω φορέας.   Aρ. εγγρ. 361/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 356/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθούν 300 ευρώ οικονομική ενίσχυση στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Πειραιά και Νήσων. Αρ. απόφ. 7/4-3-2014.           Μερίμνη τμ. Διοικ.- Οικονομικού.

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Συνδρομή του ΒΕΠ προς τον ΕΕΣΥΜ για τα έτη 2013 και 2014. Αρ. εγγρ. 282/12-02-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί το ποσό των 1.300 ευρώ.                        Αρ. απόφ. 8/4-3-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την συνδρομή προς το Δίκτυο ύψους 500 ευρώ για το έτος 2014. Αρ. εγγρ. 319/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλεί μία επιστολή μείωσης των συνδρομών. Αρ. απόφ. 9/4-3-2014.

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Εκδήλωση της Ευρωπαικής Επιτροπής στις 10 και 11 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα. Αρ. εγγρ. 330/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθεί στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κα Νάστου. Αρ. Απόφ. 10/4-3-2014. Μερίμνη Γραμματείας Προέδρου.                 

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Υπόμνημα για το ισχύον δαιδαλώδες και εξοντωτικό φορολογικό και εργατικό καθεστώς. Αρ. εγγρ. 328/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: «Στρατηγική για τον Θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό», Θέμα της δημόσιας ακρόασης που θα οργανώσει το INSULEUR στις Βρυξέλλες στις 8-5-2014. Αρ. εγγρ. 420/28-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΠΥΞΙΔΑ. Θέμα: Υλοποίηση σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας Β και Γ Κατηγορίας και ΕΦΕΤ. Αρ. εγγρ. 302/12-2-2014.
 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Πρακτικά συνεδρίασης της επιστροφής για την επιστροφή του λιονταριού στον Πειραιά. Αρ. εγγρ. 353/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Eπιστολή του Προέδρου της ΟΣΥΕ Κου Μ. Γιάγκα σχετική με το πόρισμα της ομάδας που είχε συστήσει ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 281/12-02-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Επιστολή της ΟΣΥΕ σχετικά με την ψηφιοποίηση αρχείων για το ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 301/12-02-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΜΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με το Λιμάνι Πειραιά-Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη-Καρνάγια. Αρ. εγγρ. 305/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ. Θέμα: Συγκεντρωτικές προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Αρ. εγγρ. 421/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. Θέμα: Διοργάνωση ημερίδας κοστολόγησης διάρκειας 2-3 ωρών. Αρ. εγγρ. 427/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διοργανώσουμε την ημερίδα κοστολόγησης διάρκειας 2-3 ωρών. Αρ. απόφ.  11/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Ανοιχτή συζήτηση στο ΕΒΕΠ για το μέλλον του ΟΛΠ και της ναυπηγοεπισκευής. Αρ. εγγρ. 349/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Ψήφισμα συνάντησης φορέων Πειραιά σχετικό με την ανωτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 350/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΑΕΚ. Θέμα: Nέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών. Αρ. εγγρ. 303/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να στείλουμε συγχαρητήρια επιστολή στον Σύνδεσμο Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών. Αρ. απόφ. 12/4-3-2014.            Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Θέμα: : Nέο Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων. Αρ. εγγρ. 304/12-02-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να στείλουμε συγχαρητήρια επιστολή στην Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων. Αρ. απόφ.  13/4-3-2014.  Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΒΕΠ και της ελεύθερης ζώνης της Fujairah των ΗΑΕ. Αρ. εγγρ. 410/28-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετικά με την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ. 425/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Μίχαλο σχετική με τις προτάσεις της ΚΕΕΕ για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ. 418/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τους προέδρους των Επιμελητηρίων για την αποστολή μέχρι την Παρασκευή 21-02-2014 των προτάσεων τους για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ.  362/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Η διοργάνωση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ να γίνει για το έτος 2015, στον Πειραιά. Αρ. εγγρ. 296/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κο Χατζηδάκη σχετικά με την απλούστευση της διαδικασίας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Αρ. εγγ. 337/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Κο Κορκίδη σχετική με την ανωτέρω επιστολή του για την απλούστευση της διαδικασίας της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 339/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επίδοση σχεδίου Π.Δ. «Αδειοδότηση από Επιμελητήρια». Αρ. εγγρ. 435/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.Θέμα: Σχετικά με το τέλος παραμονής και πλόων που αφορά τα πλοία αναψυχής τα ημερόπλοα και τα μικρά σκάφη. Αρ. εγγρ. 340/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Σχετικά με το τέλος παραμονής και πλόων που αφορά τα πλοία αναψυχής τα ημερόπλοα και τα μικρά σκάφη. Αρ. εγγρ. 338/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Θέμα: Πρόσκληση από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στις 4 και 5 Απριλίου 2014. Αρ. εγγρ. 426/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Πρόεδρος Κος Α. Μιχάλαρος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Κος Γ. Κωνσταντόπουλος,  ο Β’ Αντιπρόεδρος  Κος Α. Μπελέκας και όποιος άλλος επιθυμεί από την Δ.Ε. Αρ. απόφ. 14/4-3-2014. Μερίμνη τμ. Δ/Ο.       

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης  πιστοποιητικού επιμελητηρίου για την έναρξη και την μεταβολή εργασιών στις ΔΟΥ. Αρ. εγγρ. 326/18-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Δυσχέρεια στις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζών. Αρ. εγγρ. 329/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Θέμα: Eπαναφορά κατώτατου ορίου συναλλαγών. Αρ. εγγρ. 433/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την καταγγελία μέλους του Επιμελητηρίου που αφορά στην εξέλιξη της πρότασης στην Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας. Αρ. εγγρ. 331/18-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Ψηφίσματα για τις νέες εισπρακτικού χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις και ρυθμίσεις του Ν. 4174/2013. Αρ. εγγρ. 327/18-2-2014.

Η Δ.Ε.ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Θέμα: Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ν. Ηρακλείου με την οποία ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Αρ. εγγρ. 366/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ. Θέμα: « Η παρακοιλιώτικη φλοκάτη στην παγκόσμια αγορά». Βιβλίο που έγραψε παλαιό μέλος του Επιμελητηρίου της Λέσβου και ζητά να αγοράσει το ΒΕΠ κάποια αντίτυπα. Αρ. εγγρ. 351/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ , ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση του ΒΕΠ της 18-2-2014. Αρ. εγγρ. 367/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου Κου Σ. Βαρδαλά για την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κηρύχθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων, την θέση τους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων. Αρ. εγγρ. 277/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κο Χατζηδάκη σχετικά με την ενίσχυση και την τόνωση των ΜΜΕ ειδικά στην περιφέρεια. Αρ. εγγρ. 280/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κο Α. Διαμαντάρα σχετικά με τα τρία ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ στις 24-1-2014. Αρ. εγγρ. 283/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Πρόσβαση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση παρέχοντας ως εξασφάλιση ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχουν συνάψει με τον ΟΑΕΠ. Αρ. εγγρ. 299/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. Θέμα: Παράταση οικοδομικών αδειών. Αρ. εγγρ. 300/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υιοθετήσουμε την θέση του Επιμελητηρίου Ημαθίας σχετικά με το θέμα της παράτασης οικοδομικών αδειών. Αρ. απόφ. 15/4-3-2014. Μερίμνη τμ. Β.Θ.      

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τους Υπουργούς Κο Ι. Μανιάτη και Κο Κ. Χατζηδάκη σχετική με την επιστολή του Επιμελητηρίου Ημαθίας με την οποία ζητούν να εξεταστεί η παράταση των εκδοθεισών για επαγγελματικά κτίρια αδειών όπου δεν συντρέχουν κρίσιμοι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρ. εγγρ. 298/12-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Ψηφιακά πιστοποιητικά της αρχής πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. Αρ. εγγρ. 336/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας από την ΚΕΕΕ και το ΕΒΕΑ κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τις συνδρομές των Επιμελητηρίων στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 334/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς τον Κο Μίχαλο και τα μέλη της ΔΕ. Της ΚΕΕΕ σχετικά με την αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης καθορισμού της συνδρομής των επιμελητηρίων στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο καθώς και για το θέμα λειτουργίας των Επιμελητηρίων ως ΚΕΠ Επιχειρηματικότητας. Αρ. εγγρ. 364/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Χρήσεις γης- Επιχειρηματικά Πάρκα. Αρ. εγγρ. 436/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να στείλουμε μία επιστολή προς την ΚΕΕΕ ότι θέλουμε να συμμετέχουμε και εμείς στην ομάδα εργασίας. Αρ. απόφ. 16/4-3-2014.      Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ για την πραγματοποίηση συνάντησης με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Κίνησης Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καλέσουμε τον Κο Ζαχαρία Ζούπη στην επόμενη συνεδρίασης της Δ.Ε. Αρ. απόφ. 17/4-3-2014.

 1. ICC ΕΛΛΑΣ. Θέμα: Πρόσκληση από την πρεσβεία του Μεξικό για ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 13-3-2014 στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Συνάντηση των παραγωγικών φορέων του Πειραιά και των μελών επιμελητηριακής και επιχειρηματικής αποστολής από το Κόσοβο την Πέμπτη 6-3-2014 στις 11.00 π.μ.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Πολιτιστική και αθλητική εκδήλωση με θέμα ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ την Τετάρτη 5-3-2014 στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά στις 7.00 μ.μ.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Aφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την Τρίτη 4-3-2014 και ώρα 18.00 στο Νεοκλασικό κτίριο της οδού Κανθάρου.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΒΕΠ. Θέμα: Τα παράλογα πρόστιμα επιβάλλονται αμιγώς από computerized εγκεφάλους .

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΕΠ. Θέμα: Στήριξη στα βυρσοδεψεία. Δέσμευση Μιχάλαρου να παραστεί ως θεσμικός παράγοντας ενώπιον όποιας αρχής χρειαστεί για να στηρίξει τον αγώνα των βυρσοδεψών.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και άλλους φορείς επιχειρηματικότητας. Αρ. εγγρ. 335/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς. Αρ. εγγρ. 354/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Να αποσυρθεί η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις μισθώσεις. Αρ. εγγρ. 357/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Θέσεις της ΕΣΕΕ για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με προτάσεις για «start ups», restarts και «follow ups». Aρ. εγγρ. 358/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή Κου Μίχαλου προς την τρόικα: Ανεφάρμοστη η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Αρ. εγγρ. 322/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Παρατηρήσεις της ΚΕΕ επί του σχεδίου νόμου για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 411/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την επιστολή του Κου Μίχαλου στην Τρόικα: « Ανεφάρμοστη η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία». Αρ. εγγρ. 363/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Τοποθέτηση του Κου Μίχαλου στην ημερίδα του ΟΑΕΔ στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14-2-2014. Αρ. εγγρ. 325/18-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Εμπορικές μισθώσεις-Νέο χτύπημα στην επιχειρηματικότητα. Αρ. εγγρ. 368/20-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Η επερχόμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, το μέλλον της ναυπηγοεπισκευής και των ελληνικών ναυπηγείων» στις 17-2-2014. Αρ. εγγρ. 407/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θέμα: Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Αρ. εγγρ. 424/28-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όποιος φοιτητής θέλει μπορεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Αρ. απόφ. 18/4-3-2014.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 15.183,01  ευρώ.

 

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 124, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ. ΑΦΜ: 102029772, ΑΡ. ΤΙΜ. 59, ΠΟΣΟ: 218,75 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 247,18 ΕΥΡΩ.
 3. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 800309218, AΡ. ΤΙΜ. 258, ΠΟΣΟ: 134,96 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 167,16 EΥΡΩ.
 4. ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ. ΑΦΜ: 094253250, AΡ. ΤΙΜ. 327, ΠΟΣΟ: 1.100 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.353,00 EYΡΩ.
 5. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ: 043426096, ΑΡ. ΤΙΜ. 12, ΠΟΣΟ: 92,70 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 104,75 ΕΥΡΩ.
 6. ΔΕΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-1-2014 ΕΩΣ 11-2-2014). ΠΟΣΟ: 621,00 EYΡΩ.
 7. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, AΡ. ΤΙΜ. 1190, ΠΟΣΟ: 60,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 73,80 EYΡΩ.
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΠΕ (ΓΕΡΜΑΝΟΣ). ΑΦΜ: 998466446, ΑΡ. ΤΙΜ. 4401, ΠΟΣΟ: 3,18 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 3,91 EYΡΩ.
 9. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 999862534, AΡ. ΤΙΜ. 10101, ΠΟΣΟ: 150,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 184,50 EYΡΩ.
 10. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 400380, ΠΟΣΟ: 44,08 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 51,12 EYΡΩ.
 11. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 398255, ΠΟΣΟ: 44,08 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 51,12 EYΡΩ.
 12. ΕΛΤΑ. ΑΦΜ: 094026421, ΑΡ. ΤΙΜ. 08550120500000066, ΠΟΣΟ: 228,41 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 267,01 EΥΡΩ.
 13. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΑΦΜ: 144099881, ΠΟΣΟ: 102,65 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 115,99 ΕΥΡΩ.
 14. ΕΛΤΑ. ΑΦΜ: 094026421, AΡ. ΤΙΜ. 37, ΠΟΣΟ: 8.777,43 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 9.259,48 ΕΥΡΩ
 15. ARCADIA HOTEL. AΦΜ: 031979070, ΑΡ. ΤΙΜ. 902, ΠΟΣΟ: 52,63 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 60,00 EΥΡΩ.
 16. ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για την μετάβαση και επιστροφή του από την Τρίπολη.
 17. CYTECH ΕΠΕ. ΑΦΜ: 099928640, AΡ. ΤΙΜ. 34, ΠΟΣΟ: 480 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 590,40 EΥΡΩ.
 18. Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, AΡ. ΤΙΜ. 3134, ΠΟΣΟ: 48,07 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 54,32 EΥΡΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ: 8,07 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 9,93 ΕΥΡΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 64,25 ΕΥΡΩ.
 19. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ Σ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 084240221, AΡ. ΤΙΜ. 55, ΠΟΣΟ: 408,06 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 460,09 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ: 52,03 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 11,97 EYΡΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 525,10 ΕΥΡΩ.
 20. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127,   ΑΡ. ΤΙΜ. 118,  ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 21. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ. 228, ΠΟΣΟ: 164,46 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 202,29 ΕΥΡΩ.
 22. IpHost internet solutions. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 46385, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 23. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3108, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 ΕΥΡΩ.

 

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 23 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 15.183,01 ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           Π.ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter