ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 04-03-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 04/03/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 04η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 323/01-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσιάζε ο Μιχαλάκης  Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της      Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, για το      έτος 2015. Αρ. εγγρ: Κ1-207/25-02-2016 (303/01-03-2016).

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πληρωμή της συνδρομής υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ποσού 1.618,35 ευρώ, εντός του 2016. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/04-03-2016.

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή αντίγραφου των αποφάσεων του ΣτΕ για τις      αιτήσεις ακυρώσεως των ΔΣΠ, ΕΕΠ, ΔΣΘ, ΟΜ.Υ.Λ.Ε., και του Σωματείου      Λιμενεργατών ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: Ε1608/2014, Ε1614/2014, Ε1635/2014,      Ε2227/2014, Ε2266/2014 / 23-02-2016 (290/29-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαγραφή επιχειρήσεων από το Ειδικό      Μητρώο του Ν.3551/07. Αρ. εγγρ: οικ1643/Φ25.1 / 08-02-2016      (313/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ. 2/04-03-2016.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση      για συμμετοχή στην έρευνα του ΟΟΣΑ για τον ΦΠΑ στις ξένες επιχειρήσεις.      Αρ. εγγρ: 305/01-03-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή στην έρευνα του ΟΟΣΑ για τον ΦΠΑ στις ξένες επιχειρήσεις. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/04-03-2016.

 1. ΕΕΔΕΓΕ.      ΘΕΜΑ: Πληρωμή συνδρομής για το 2016. Αρ. εγγρ: 200208/24-02-2016      (302/01-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή της συνδρομής για το 2016 ποσού 500,00 ευρώ μέχρι το τέλος του 2016. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 4/04-03-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Πινακίδα      Β.Ε.Π. – Νέα δικάσιμος στις 19/10/2016 λόγω αναβολής. Αρ. εγγρ:      308/01-03-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΚ      ΠΥΞΙΔΑ – SO.RE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή ενημέρωσης για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 έτους      2014 με κωδικούς 3201401249 – 3201401245 – 3201401242 και 3201401240 και      αίτημα επίσπευσης ενεργειών από πλευράς ΒΕΠ για την ολοκλήρωση αποπληρωμής      των ανωτέρω προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: 287/26-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες  για την συνεργασία και την  ολοκλήρωση αποπληρωμής των ανωτέρω προγραμμάτων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/04-03-2016.

 1. ΔΕΘ      HELEXPO. ΘΕΜΑ:      Πρόσκληση για συμμετοχή στην έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 –      23/4/2016 και αίτημα για ανάρτηση ηλεκτρονικού διαφημιστικού (banner) στην ιστοσελίδα      του ΒΕΠ και διάθεση προσκλήσεων στα μέλη του. Αρ. εγγρ: 487/23-02-2016      (300/01-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση των μελών – επιχειρήσεών του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/04-03-2016.

 1. EXPO – AEGEAN. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής      στην 1η Ελληνοτουρκική εμπορική – τουριστική έκθεση φιλίας στην      Σμύρνη η οποία θα διεξαχθεί 15 – 17/04/2016 στο Karsiyaka στην      Σμύρνη. Αρ. εγγρ: 01/03/2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή στην Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, με θέμα «4      προτάσεις Νόμου για την επιχειρηματική χωροθεσία, τις χρήσεις γης, τα      επιχειρηματικά Πάρκα και τις αδειοδοτήσεις Αρ. εγγρ: 591/26-2-2016      (314/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλου, σχετικά με το      δελτίο τύπου του Ε.Ε.Π. που αφορά στην ενοποίηση λειτουργίας των      Επιμελητηρίων σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Ροδόπη. Αρ. εγγρ:      573/25-02-2016 (309/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί      στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011. Αρ. εγγρ: 376/9-2-2016      (237/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του Ε.Β.Ε.Α. στις Βρυξέλλες, 18      – 19/04/2016 . Αρ. εγγρ: 2491/18-02-2016 (299/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΝΑΥΤΙΚΟ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αρ.      εγγρ: 304/01-03-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ.7/04-03-2016.

 1. Β.Ε.Θ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α., κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, σχετικά      με την επιστολή του από 24/02/2016. Αρ. εγγρ: 942/26-02-2016 (311/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, με θέμα      τα προβλήματα στις εισαγωγές και εξαγωγές από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των      εθνικών δρόμων και τελωνείων. Αρ. εγγρ: 1435/25-02-2016 (307/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά      με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν      υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011. Αρ. εγγρ: 346/25-02-2016      (312/01-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας Η/Υ για την υλοποίηση του έργου ψηφιακής      υπογραφής κατόπιν συλλογής τριών προσφορών ως κάτωθι:

Α) Π.Σ.Μ. PHOTOCOPYING, COMPUTER & TELECOMMUNICATION SYSTEMS : DESKTOP (i5 4460, 4GB RAM, 500GB HDD, Win10 64bit GR), τελική τιμή 552,00 ευρώ.

Β)  HELP4TECH. DESKTOP (i5 4460, 4GB RAM, 500GB HDD, Win10 64bit GR), τελική τιμή 590,00 ευρώ.

Γ) ALPHANETRIX AUTODESK. DESKTOP PC LENOVO E73, τελική τιμή 683,00 ευρώ.

Αρ. εγγρ: 218/18-02-2016, 257/19-02-2016, 219/18-02-2016.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω προσφορών, αποφασίζει την ανάθεση της προμήθειας Η/Υ για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής υπογραφής στην εταιρεία Π.Σ.Μ. PHOTOCOPYING, COMPUTER & TELECOMMUNICATION SYSTEMS, έναντι συνολικού ποσού 552,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/04-03-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού του ΒΕΠ      έτους 2016. Αρ. εγγρ: Κ1-172/02-03-2016 (327/03-03-2016).

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του 2016 έτσι όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/04-03-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.      ΘΕΜΑ: Προθεσμία και έντυπα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με      τις διατάξεις Των Ν.3213/2003 και Ν. 4281/2014. Αρ, εγγρ: 21779/25-02-2016      (326/03-03-206).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα στοιχεία δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/04-03-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής ημερίδων για την εκπαίδευση των      επιμελητηριακών υπαλλήλων στην υλοποίηση του έργου των ψηφιακών υπογραφών.      Αρ. εγγρ: 590/26-02-2016 (328/03-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα της      ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω της επιδότησης των εργατικών εισφορών (4 ή      12%) σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αρ. εγγρ: 560/03-03-2016      (325/03-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση της κας Ανδρικοπούλου Δήμητρας σχετικά      με την αυτοψία που έγινε στο διαμέρισμά της – Ερωτήματα προς απάντηση. Αρ.      εγγρ: 265/22-02-2016 & 324/03-03-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απαντητική επιστολή. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.11/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Επιτροπών – Σύσταση νέας ομάδας εργασίας.

Ο Διευθυντής εισηγείται την αναδιάρθρωση Επιτροπών και ομάδων εργασίας ως κάτωθι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΕΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Επίσης, ο Διευθυντής εισηγείται την δημιουργία ομάδας εργασίας για την κάλυψη των αναγκών παρακολούθησης και επεξεργασίας των προτάσεων συμμετοχής και παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΗ: ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αναδιάρθρωση των Επιτροπών και ομάδων εργασίας και την δημιουργία τέταρτης ομάδας εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων και παρακολούθησης προγραμμάτων. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Το τμήμα Δ/Ο ενημερώνει την Δ.Ε. ότι στις      11/05/2015 είχε εγκριθεί στο Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Πειραιά      οικονομική ενίσχυση ποσού 800,00 ευρώ. Στις 16/06/2015 έγινε η πληρωμή και      στις 27/07/2015 επεστράφησαν τα χρήματα λόγω του ότι είχε ακυρωθεί ο      λογαριασμός τραπέζης του Συνδέσμου και τέλος του έτους ακυρώθηκε και το      ένταλμα. Σήμερα 04/03/2016 έφεραν το νέο λογαριασμό τραπέζης και ζητούν να      καταβληθεί η εγκριθείσα οικονομική ενίσχυση. Ήδη ο Σύνδεσμος έχει      καταθέσει στην υπηρεσία και παράβολο από την αρμόδια ΔOY.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή της ήδη εγκριθείσας από 11/05/2015 αίτησης για οικονομική ενίσχυση ποσού 800,00 ευρώ του ανωτέρω Συνδέσμου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Μουζακίτη Λεωνίδα,      χορήγησης προκαταβολής μισθού ποσού 3.000,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής στον ανωτέρω υπάλληλο, ποσού 3.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση ελέγχου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Β.Ε.Π.      σε δύο ορκωτούς λογιστές.

Σε εφαρμογή του Ν. 4314/2014, άρθρο 97 , η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει έρευνα αγοράς από το τμήμα Δ/Ο για την ανάθεση του ελέγχου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 σε δύο ορκωτούς λογιστές. Απόφ.15/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ορισμός πραγματογνωμόνων και κατάρτιση πίνακα      πραγματογνωμόνων ΒΕΠ για την διετία 2016 – 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις      του άρθρου 2 του Β.Δ. 7/22-10-1953 (ΦΕΚ 288) και της παρ. Ε΄ του άρθρου 2      του Ν.2081/92, ΦΕΚ 154/10-09-1992 -  Σύνταξη επιστολής πρόσκλησης για νέους      πραγματογνώμονες.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τον ορισμό πραγματογνωμόνων και επίσης να σταλεί επιστολή πρόσκλησης για νέους πραγματογνώμονες στα κλαδικά Σωματεία. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.16/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά γραφείων για χρήση του Β.Ε.Π. επί της οδού Καραΐσκου      111.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προβεί σε αγορά γραφείων επί της οδού που στεγάζεται, επιφάνειας από 50Μ2 έως 100Μ2 για την λειτουργία των υπηρεσιών του. Η Δ.Ε. αποφασίζει να διερευνήσει την δυνατότητα αγοράς και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο την έρευνα αγοράς και την δημοσιοποίησή της στο site του Επιμελητηρίου. Απόφ.17/04-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση ΕΕΣΥΜ και 16η Πανελλήνια      Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο      Κορίνθου στις 4 και 5/12/2015.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται ότι στην ανωτέρω Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5/12/2015, αντί του Διευθυντή, κ. Γιάγκα Μιχαήλ, συμμετείχε ο κ. Παπαθανασίου Γεώργιος, σύμβουλος ΔΣ του Β.Ε.Π. Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε. αποφασίζει την κάλυψη των εξόδων διαμονής του. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.18/04-03-2016.

 1. EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ      ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του      Ελληνικού Ινστιτούτου Προώθησης Ευρωπαϊκών Συνεργιών, προτείνεται η      συμμετοχή του ΒΕΠ σε υποβολές προτάσεων σε τρία Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα      έργα:

1)      Τίτλος Έργου/Ακρωνύμιο: Transnational network to promote the Green Marine Technologies entrepreneurship in the Adrion – TransMarinet.

Άξονας Παρέμβασης: Innovative and smart region.

Εταιρικό Σχήμα: ΟΛΠ Α.Ε. (Piraeus port authority) Επικεφαλής Εταίρος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (University of Piraeus), ΒΕΠ (Small and Medium Industries Chamber of Piraeus), Οργανισμός Λιμένος Βενετίας Ιταλίας, (Venice Port Authority), Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών (Italian Ministry of Transport), Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (University of Bologna), Εταίρος από Σλοβενία (Partner from Slovenia), Port of Luca Bar, Οργανισμός Λιμένος Δυρραχίου Αλβανίας (Port authority of Duress).

Προϋπολογισμός Έργου: 1.400.000,00 ΕΥΡΩ.

Προϋπολογισμός ΒΕΠ: 165 – 170.000,00 ΕΥΡΩ (85% Κοινοτική  χρηματοδότηση, 15% Εθνική κρατική συμμετοχή).

2)      Τίτλος Έργου/Ακρωνύμιο:Nodes Enhancing Waterway Bridging Adriatic – Ionian Network (NEWBRAIN).

Άξονας Παρέμβασης: Connected region.

Εταιρικό Σχήμα:Ancona port authority, Interporto Padova ITL, Veneto region, Levante Port Authority Luka Koper, Λιμένας Ηγουμενίτσας, Bar port authority, Εμπορικό Επιμελητήριο Σερβίας, Intermodal transport cluster of Vojvodina, Rijeka port authority.

Προϋπολογισμός Έργου: 1.700.000,00 ΕΥΡΩ.

Προϋπολογισμός ΒΕΠ: 165 – 170.000,00 ΕΥΡΩ (85% Κοινοτική  χρηματοδότηση, 15% Εθνική κρατική συμμετοχή).

3)      Τίτλος Έργου/Ακρωνύμιο:Upgrading ports as eco-business and investment hubs – P2P – ABES.

Άξονας Παρέμβασης: Priority Axis 2: Sustainable region.

Εταιρικό Σχήμα:NTUA, ΟΛΠ Α.Ε., Venice Port authority, Veneto region, ANJIRE, Rijeka port authority, Bar port authority, ΒΕΠ, ERFC, Rijeka region.

Προϋπολογισμός Έργου: 1.400.000,00 ΕΥΡΩ.

Προϋπολογισμός ΒΕΠ: 115 – 125.000,00 ΕΥΡΩ (85% Κοινοτική  χρηματοδότηση, 15% Εθνική κρατική χρηματοδότηση).

Επισυνάπτονται συνοπτικές παρουσιάσεις των προτάσεων.

Αρ. εγγρ: 283/24-02-2016.

Η Δ.Ε., αφού εξέτασε τις τρεις προτάσεις, αποφασίζει την συμμετοχή του ΒΕΠ και στα τρία συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά έργα ως κάτωθι:

1)      Τίτλος Έργου: Transnational network to promote the Green Marine Technologies entrepreneurship in the Adrion – TransMarinet, με συνολικό Προϋπολογισμό 1.400.000,00 ευρώ.

2)      Τίτλος Έργου:Nodes Enhancing Waterway Bridging Adriatic – Ionian Network (NEWBRAIN), με συνολικό Προϋπολογισμό 1.700.000,00 ευρώ και 

3)      Τίτλος Έργου:Upgrading ports as eco-business and investment hubs – P2P – ABES, με συνολικό Προϋπολογισμό 1.400.000,00 ευρώ.

Επίσης αναθέτει στον Διευθυντή του ΒΕΠ, κ. Γιάγκα Μιχαήλ, και στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όλες τις ενέργειες για την υποβολή των προτάσεων για το κάθε έργο ξεχωριστά. Απόφ.19/04-03-2016.

               

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.540,51 ευρώ (6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΓΕΝΙΚΗ      ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 094537720, ΑΡ.ΤΙΜ.Γ 1198604,  ΣΥΝΟΛΟ: 10,46 ΕΥΡΩ.
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ.ΤΙΜ.13, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10),      ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 3. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.56, ΠΟΣΟ: 108,00 + ΦΠΑ 23% (24,68),      ΣΥΝΟΛΟ: 132,68 ΕΥΡΩ.
 4. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000652,      ΠΟΣΟ: 493,81 + ΦΠΑ 23% (113,56), ΣΥΝΟΛΟ: 607,37 ΕΥΡΩ.
 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ      ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 094421040, ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΣΥΝΟΛΟ:: 130,00 ΕΥΡΩ.
 6. Η      ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094042875, ΑΡ. ΤΙΜ.      ΣΕΙΡΑ Α 000002926, ΠΟΣΟ: 339,62 + ΦΠΑ 6% (20,38), ΣΥΝΟΛΟ: 360,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.540,51 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter