ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 04-04-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 04/04/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 04η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 498/02-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Απουσίαζαν οι: Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Συνεργασία με Επιμελητήρια για εκπαίδευση Συμβολαιογράφων - ΥΜΣ. Αρ. εγγρ: 34419/26-03-2018 (476/28-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή αποδοχής συνεργασίας για την εκπαίδευση Συμβολαιογράφων – ΥΜΣ. Μερίμνη τμήματων Μητρώου και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/04-04-2018.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Τελική έκδοση των επαγγελματικών περιγραμμάτων όλων των ομάδων ειδικοτήτων της Ναυπηγοεπισκευαστικής, για ενημέρωση. Αρ .εγγρ: 503/02-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα ανωτέρω έγγραφα στον κ. Λυγερό Γεώργιο, Πρόεδρο του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ., προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/04-04-2018.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των μέτρων και πολιτικών σχετικά με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Αρ. εγγρ: 509/02-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       TEAMWORK. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΤΑΣ & ΜμΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο συνέδριο «Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία για τις ΜμΕ», στις 19/04/2018 στην Αθήνα – Δήλωση συμμετοχής έως τις 11/04/2018. Αρ. εγγρ: 470/27-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΚΕΔΙΠ. ΘΕΜΑ: Νέο σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης της διαμεσολάβησης, 12/04 – 22/04/2018. Αρ. εγγρ: 472/28-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       IDEC SA. ΘΕΜΑ: Έρευνα για την εταιρική ευθύνη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 500/02-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       BELT AND ROAD ASSOCIATES. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα – Πεκίνο, 18 – 24/06/2018. Αρ. εγγρ: 502/02-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       YOU TRUCK. ΦΑΝΗ ΜΑΝΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή λίστας επαγγελματιών. Αρ. εγγρ: 473/28-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει, όσον αφορά στα αιτήματα για αποστολή στοιχείων, να ζητούνται περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης και να γίνει ερώτημα στο δικηγόρο – ειδικό σύμβουλο του Επιμελητηρίου, κ. Μανώλη Εγγλέζο, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αυτών των στοιχείων λόγω της εφαρμογής του νέου Νόμου περί προσωπικών δεδομένων που θα ισχύει από 25/05/2018. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/04-04-2018.

 1. 9.       ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση λίστας βιοτεχνιών. Αρ. εγγρ: 517/02-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ως ανωτέρω.

 1. 10.   ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 512/02-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθεί ο κ. Παρισιάδης Δημήτριος στην επόμενη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεματων. Απόφ.4/04-04-2018.

 1. 11.   TECHNOMEP. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πρακτικών ομάδας εργασίας και παρατηρήσεων του ΣΕΝΑΒΙ για το Master Plan του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 511/02-04-2018.

Η Δ.Ε. αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. Απόφ.5/04-04-2018.

 1. 12.   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή προσφοράς για την τοποθέτηση τερματικού POS για την αποδοχή πληρωμών με τη χρήση καρτών. Αρ. εγγρ: 74/17-01-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για την τοποθέτηση τερματικού POS για την αποδοχή πληρωμών με τη χρήση καρτών.

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. εγκρίνει την ανωτέρω προσφορά και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει τη διαδικασία για την τοποθέτηση τερματικού POS. Απόφ.6/04-04-2018.

 1. 13.   LETRINA S.A. ΘΕΜΑ: Αποστολή προσφοράς και συμφωνητικού που αφορούν την πιστοποίηση του Β.Ε.Π. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 προς έγκριση. Αρ. εγγρ: 506/02-04-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει την προσφορά και το συμφωνητικό για την πιστοποίηση του Β.Ε.Π. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 με ετήσιο κόστος αξιολόγησης  950,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για το κάθε έτος της τριετίας πιστοποίησης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή του συμφωνητικού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.7/04-04-2018.

 1. 14.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση και ενημέρωση για τη διεξαγωγή εκλογών την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα. Αρ. εγγρ: 514/02-04-=2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί στον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου στον ICC HELLAS προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/04-04-2018.

 1. 15.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης τουριστικής βίζας βραχείας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 6384/02-04-2018 (505/02-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΕΕΔΕΓΕ. Συνδρομές ΕΕΔΕΓΕ. Αρ. εγγρ: 323/22-03-2018 (475/28-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ.6/08-03-2018 απόφασής της με την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού των 300,00 ευρώ για την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών προς το Δίκτυο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/04-04-2018.

 1. 17.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της εφαρμοστέας διαδικασίας για τη βεβαίωση, των οφειλομένων τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., στις Δ.Ο.Υ. και την είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αρ. εγγρ: 946/19-03-2018 (477/28-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και στη σελίδα στο facebook προς ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του Β.Ε.Π.

Επίσης αποφασίζει να σταλούν επιστολές ειδοποίησης αρχικά προς τους λογιστές των επιχειρήσεων ώστε να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των οφειλομένων τελών τήρησης πριν σταλούν στις Δ.Ο.Υ. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.10/04-04-2018.

 1. 18.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προσαρμογή των Επιμελητηρίων και εφαρμογή από αυτά του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που τίθεται σε ισχύ την 25η/5/2018. Αρ. εγγρ: 1047/30-03-2018 (518/02-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο. Αρ. εγγρ: Φ.971/1009/21-03-2018 (474/28-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου μετά το άγγελμα του θανάτου του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 465/26-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει ότι στην τελετή της επιμνημόσυνης δέησης θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος και ο Διευθυντής, κ. Γιάγκας Μιχάλης και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και την κάλυψη των δαπανών μετάβασης, διαμονής κ.λ.π., αντίστοιχα. Απόφ.11/04-04-2018.

 1. 21.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου. Αρ. εγγρ: 470/29-03-2018 (516/02-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Αρ. εγγρ: 819/29-03-2018 (513/02-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση αιρετών μελών. Αρ. εγγρ: 2163/27-03-2018 (501/02-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων εκπροσώπων του Β.Ε.Π. στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ. εγγρ: 499/02-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα στοιχεία των εκπροσώπων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/04-04-2018.

 1. 25.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. την πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιών δικηγόρων στο Β.Ε.Π. προς έγκριση.

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. εγκρίνει την ανωτέρω πρόσκληση και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.13/04-04-2018.

 1. 26.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας για αγορά 10 tablets.

Το τμήμα Δ/Ο ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι υποβλήθηκαν δύο προσφορές, ως κάτωθι:

1). MLS Innovation, (προτεινόμενο μοντέλο: MLSiQTab Brave 3G), με τιμή 99,00 ευρώ προ ΦΠΑ και

2). IMS Πληροφορική ΑΕ (προτεινόμενο μοντέλο: Bitmore MobiTab10 3G/IPS Black), με τιμή 78,00 ευρώ προ ΦΠΑ.

Το τμήμα Δ/Ο ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι και οι δύο προσφορές καλύπτουν τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, με αυτή της εταιρείας MLS να υπερτερεί στον τομέα της αυτονομίας της μπαταρίας (μεγαλύτερη χωρητικότητα), της καλύτερης κάμερας, των βοηθητικών εφαρμογών που είναι προεγκατεστημένες και του περιεχομένου της συσκευασίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας MLS και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει στην αγορά των 10 tablets από την ανωτέρω εταιρεία με κόστος 99,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έκαστο. Απόφ.14/04-04-2018.

 1. 27.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στο σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 508/02-04-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. το σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στο σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων του Β.Ε.Π. (Μητρώο Προμηθευτών).

Η Δ.Ε. εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο πρόσκλησης και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του Επιμελητηρίου και τη δημιουργία του Μητρώου Προμηθευτών. Απόφ.15/04-04-2018.

 1. 28.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δημιουργία ιδιαίτερης καταχώρισης στο site του Β.Ε.Π. σχετικά με το έργο NEWBRAIN. Αρ. εγγρ: 464/26-03-2018.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN πρέπει να δημιουργηθεί ένα banner σε εμφανές σημείο του site του Επιμελητηρίου το οποίο θα οδηγεί σε υποκατηγορίες για πληροφορίες σχετικά με το έργο, δράσεις του Β.Ε.Π. στο πλαίσιο του προγράμματος, ενημερώσεις – δημοσιότητα και διαγωνισμούς – προμήθειες – αναθέσεις. Ενδεχομένως θα αναρτώνται και οικονομικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει τη δημιουργία ιδιαίτερης καταχώρισης στο site του Β.Ε.Π. (banner) σχετικά με το διακρατικό πρόγραμμα NEWBRAIN PROJECT. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/04-04-2018.

 1. 29.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης – προμήθειας (με έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προμηθειών Β.Ε.Π.) για 2 Η/Υ και 2 πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του έργου NEWBRAIN. Αρ. εγγρ: 510/02-04-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει το πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών Β.Ε.Π. και τις δύο προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν, ως κάτωθι:

1). Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με συνολική προσφορά 2.630,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και

2). ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με συνολική προσφορά 2.419,34 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν ελέγχου του πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών του Β.Ε.Π. και των δύο οικονομικών προσφορών, η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά των 2 Η/Υ και των 2 πολυμηχανημάτων από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με κόστος 2.419,34 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.17/04-04-2018.

 1. 30.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης (με έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προμηθειών Β.Ε.Π.) σε εξωτερικό συνεργάτη της δράσης συντονισμού και διαχείρισης του έργου NEWBRAIN (M,WP1). Αρ. εγγρ: 504/02-04-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει το πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών Β.Ε.Π. και τις δύο προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν, ως κάτωθι:

1). NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., προσφορά καθαρής αξίας 13.900,00 ευρώ. Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 17.236,00 ευρώ και

2). ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ, προσφορά καθαρής αξίας 13.000,00 ευρώ. Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 16.120,00 ευρώ.

Κατόπιν ελέγχου του πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών του Β.Ε.Π. και των δύο οικονομικών προσφορών, η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της δράσης συντονισμού και διαχείρισης του έργου στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ με συνολικό κόστος 16.120,00 ευρώ {13.000,00 ευρώ+ 3.120,00 (ΦΠΑ 24%)}. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.18/04-04-2018.

 1. 31.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση σεμιναρίου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ACADEMY SKILLS στη Δυτική Αττική προς ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με το νέο νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι έγινε μία συνάντηση με την υπεύθυνη του ΚΕΚ ACADEMY SKILLS, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε πρόταση συνεργασίας για τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου στη Δυτική Αττική σχετικά με το νέο νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 25η/05/2018. 

Θα σταλεί πρόσκληση στον κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, για να παραστεί και να μιλήσει στο σεμινάριο.

Η κάλυψη των δαπανών για τη διοργάνωση θα γίνει κατά το ήμισυ από το ΚΕΚ.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την πρόταση συνεργασίας με το ACADEMY SKILLS προς ενημέρωση των επιχειρήσεων της Δυτικής Αττικής και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση του σεμιναρίου και την κάλυψη των δαπανών, κατά το ήμισυ, που θα προκύψουν. Απόφ.19/04-04-2018.

 1. 32.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά φωτοτυπικού χαρτιού A4 για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει αίτημα στη Δ.Ε. για αγορά φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ποσότητας 100 δεσμίδων από την εταιρεία με την επωνυμία “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ποσότητας 100 δεσμίδων από την εταιρεία με την επωνυμία “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ μέχρι το ποσό των 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.20/04-04-2018.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό του επιχειρηματία Στέλιου Σκλαβενίτη. Αρ. εγγρ: 507/02-04-2018.
 2. 2.       Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 515/02-04-2018.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 447,85 ευρώ (5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00322, ΠΟΣΟ: 188,28 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017. ΚΑΕ 0891.
 2. ΖΥΜΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΕ. ΑΦΜ: 997200309, ΑΡ. ΤΙΜ.000000000168, ΠΟΣΟ: 89,73 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ.14/21-02-2018. ΚΑΕ 0859.
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.5257, ΠΟΣΟ: 19,84 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ.19/07-02-2018. ΚΑΕ 9761δ.
 4. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ. ΤΙΜ. 10818, ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β.Ε.Θ., ΠΟΣΟ: 100,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859.
 5. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ. ΤΙΜ. 10819, ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΟΣΟ: 50,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  447,85  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.             

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter