ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 04-06-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 04/06/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 04η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 804/01-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Υπομνηστικό για έγγραφο του Υπουργείου υπ. αρ. πρωτ: 23020/27-02-2018 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στα Επιμελητήρια της χώρας και στην ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ: 799/01-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει προγραμματιστεί να προσληφθούν δύο άτομα.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ. ΘΕΜΑ: Αναζήτηση δικαιολογητικών από το Β.Ε.Π. προκειμένου να εξεταστεί αίτημα των κληρονόμων της ασφαλισμένης Δημητροπούλου Ελένης. Αρ. εγγρ: 101165/26-04-2018 (801/01-06-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ανωτέρω υπηρεσία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/04-06-2018.

 1. 3.       ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή και για παρουσίαση του φορέα/επιχείρησης – διεξαγωγή εισήγησης, στην Ημέρα Καριέρας του Ευρωπαϊκού Έργου “NEETs on BOARD” στον Πειραιά, στις 05/06/2018. Αρ. εγγρ: οικ.448/22-05-2018 (800/01-06-/2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετέχει η ειδική σύμβουλος του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου. Απόφ.2/04-06-2018.

 1. 4.       1Ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορηγίας για κάλυψη αναγκών ανανέωσης εργαστηριακού εξοπλισμού. Αρ. εγγρ: 325/29-05-2018 (796/01-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

 1. 5.       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Ε.Δ.Α.). ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 797/01-06-2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα του Συνδέσμου, για στέγαση των δραστηριοτήτων του στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου, Καραΐσκου 111, στον 3ο όροφο. Απόφ.3/04-06-2018.

 1. 6.       ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αναγραφή του Β.Ε.Π. ως συνδιοργανωτή στο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού 2018 που διοργανώνει ο Σύλλογος υπό την αιγίδα του Δήμου Μεγαρέων. Αρ. εγγρ: 7153/29-05-2018 (798/01-06-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή ώστε να τεθεί το Συνέδριο υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. και να μην αναγραφεί ως συνδιοργανωτής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/04-06-2018.

 1. 7.       EUROBANK. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για τους μισθοδοτούμενους του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 793/01-06-2018.

Κατόπιν ελέγχου της ανωτέρω πρότασης συνεργασίας, η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να ληφθούν προσφορές και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα προς αξιοποίηση των αποθεματικών του Επιμελητηρίου και αναθέτει το θέμα στον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Χρηστίδη Βασίλειο, προς επεξεργασία και υλοποίηση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/04-06-2018.

 1. 8.       ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Κοινή παρέμβαση φορέων του Πειραιά – Κυκλοφοριακό Σχιστού – Σκαραμαγκά – Ολοκλήρωση Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Αρ. εγγρ: 792/01-06-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τις κοινές θέσεις παρέμβασης των φορέων για το κυκλοφοριακό έργο Σχιστού – Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση Περιφερειακής λεωφόρου Αιγάλεω και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως στείλει απαντητικό mail περί συμφωνίας και συνυπογραφής του ανωτέρω εγγράφου παρέμβασης. Απόφ.6/04-06-2018.

 1. 9.       PSYCTOTHERM. ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση συνάντησης ομάδων μεταποίησης/υπηρεσιών της 23/05/2018. Αρ. εγγρ: 795/01-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και ορισμός εκπροσώπων Επιμελητηρίων για τις εκλογές. Αρ. εγγρ: 794/01-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Αναβολή εκλογών της 1ης Ιουνίου 2018. Αρ. εγγρ: 791/01-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο, με θέμα την χορήγηση στοιχείων. Αρ. εγγρ: 5666/18-05-2018 (802/01-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο σχετικά με τις υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου για το Κ.Ε.Π.Α. Β.Ε.Π. ΑΜΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Αρ. εγγρ: 803/01-06-2018.

Η Δ.Ε., έχοντας υπόψη την παρ. 9, του άρθρου 96, του Ν. 4497/2017 και το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με την επωνυμία «Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά ΑΜΚΕ», κρίνει ότι αυτό είναι εναρμονισμένο με το εδάφιο β΄, της παρ. 3, του άρθρου 65, του Ν. 4497/2017 και καλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Η Δ.Ε. εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προχωρήσει τη διαδικασία για την αποστολή των στοιχείων στο Υπουργείο. Απόφ.7/04-06-2018.

 1. 14.   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων και αδυναμία έκδοσης επαγγελματικής άδειας λόγω αλλαγής νόμου. Αρ. εγγρ: 787/31-05-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει το ανωτέρω θέμα στον κ. Λειβαδάρο προς περαιτέρω διερεύνηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/04-06-2018.

 1. 15.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Πληρωμή ετήσιων ασφάλιστρων 3ου και 6ου ορόφου, συνολικού κόστους 289,40 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή των ετήσιων ασφάλιστρων 3ου και 6ου ορόφου, συνολικού κόστους 289,40 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/04-06-2018.

 1. 16.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Ν. 4541/2018 (Τροποποίηση Ν. 3190/55 περί Ε.Π.Ε. και άλλες διατάξεις).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να σταλεί ο Ν. 4541/2018, ΦΕΚ 93 και στον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ., κ. Φανουργάκη Δημήτριο, προς ενημέρωση. Απόφ.10/04-06-2018.

 1. 17.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Διπλοεγγραφές ατομικών επιχειρήσεων.

Το τμήμα Μητρώου καταθέτει στη Δ.Ε. ότι κατόπιν των επιστολών που εστάλησαν από την υπηρεσία για υπενθύμιση της υποχρεωτικότητας πληρωμής των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστώθηκε η ύπαρξη διπλοεγγεγραμμένων επιχειρήσεων με 2 αριθμούς και 2 μερίδες στο Γ.Ε.ΜΗ. οι οποίες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Γ.Ε.ΜΗ. του άλλου Επιμελητηρίου.

Αναφέρει δε ενδεικτικά δύο περιπτώσεις προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, ως κάτωθι:

Α.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΦΛΩΡΟΣ (FLOROS BROS CO.) η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Β.Ε.Π. και

Β.) ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε.Π.

Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων, η Δ.Ε. αποφασίζει να λαμβάνεται απόφαση κάθε φορά κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων της εκάστοτε περίπτωσης.

Όσον αφορά τις ανωτέρω εταιρείες, αποφασίζει:

Τη διαγραφή της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΦΛΩΡΟΣ από το Β.Ε.Π., κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου από την υπηρεσία και την παραμονή  της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στο Β.Ε.Π., τη μεταφορά του Γ.Ε.ΜΗ. αυτής από το Ε.Ε.Π. στο Β.Ε.Π. και την επιστροφή των συνδρομών του Γ.Ε.ΜΗ. από το Ε.Ε.Π. στο Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.11/04-06-2018.

 1. 18.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Εγγραφή Ναυτικών Εταιρειών του ν.959/79 στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατόπιν εισηγήσεως του τμήματος Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάθεση του ανωτέρω θέματος στις ασκούμενες δικηγόρους του Β.Ε.Π. προς διερεύνηση. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.12/04-06-2018.

 1. 19.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα της εταιρείας ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για διαγραφή της από τα Μητρώα του Β.Ε.Π. και εγγραφής της στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 805/01-06-2018.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει τη μη διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας από το Β.Ε.Π. διότι δε συντρέχει λόγος μεταφοράς σε άλλο Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.13/04-06-2018.

 1. 20.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση καταλόγου πραγματογνωμόνων 2018 – 2020 του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 790/31-05-2018.

Το τμήμα Μητρώου καταθέτει τις αιτήσεις 5 επαγγελματοβιοτεχνών οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 481/28-03-2018, ανακοίνωσης – πρόσκλησης του Επιμελητηρίου για τη συμπλήρωση του καταλόγου ένορκων πραγματογνωμόνων 2018 – 2020, ως κάτωθι:

Α.) ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,

Β.) ΚΟΤΟΜΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,

Γ.) ΛΑΣΠΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,

Δ.) ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και

Ε.) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ).

Η Δ.Ε. εγκρίνει τις ανωτέρω αιτήσεις για τη συμπλήρωση του καταλόγου πραγματογνωμόνων για τη διετία 2018 – 2020 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.14/04-06-2018

 1. 21.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Διαρρύθμιση των χώρων του Επιμελητηρίου στον 3ο, 4ο και 6ο όροφο.

Ο Διευθυντής σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ.22/21-02-2018 απόφασης Διοικητικής Επιτροπής, εισηγείται εκ νέου στη Δ.Ε. να ξεκινήσει η διαδικασία συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη (αρχιτεκτονικό γραφείο) στον οποίο θα ανατεθεί η σύνταξη μελέτης και επίβλεψης για τη διαρρύθμιση, αναδιάταξη και αισθητική αναβάθμιση των χώρων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, την εξυπηρέτηση του κοινού, των χώρων συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης και των εκδηλώσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ομοιογένεια και αποτελεσματικότερη χρήση του για την εξυπηρέτηση του κοινού και τη λειτουργία των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Μετά την ανάθεση σε αρχιτεκτονικό γραφείο με βάση τη μελέτη, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι εργασίες ανακαίνισης των χώρων του Επιμελητηρίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας/υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα υποβάλει πρόταση – μελέτη για τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν με βάση τις ανάγκες και τις υποδείξεις που κρίνει το Επιμελητήριο, τυχόν εργασίες και πρόσθετες προμήθειες και θα έχει την ευθύνη επίβλεψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των αλλαγών και εργασιών που θα γίνουν.

Το κόστος για τη μελέτη ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.15/04-06-2018

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απολύμανση των γραφείων 3ου και 6ου ορόφου.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την απολύμανση των γραφείων 3ου και 6ου ορόφου από την ατομική επιχείρηση ΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με την οποία υπάρχει ήδη συνεργασία (Αρ. σύμβασης: 1702/28-12-2017) μέχρι το ποσό των 65,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/04-06-2018.

 

    ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.263,00 ευρώ ( 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.: 006001, ΠΟΣΟ: 500,00 + ΦΠΑ 24% (120,00), ΣΥΝΟΛΟ: 620,00 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ.2/09-05-2018. ΚΑΕ 0851.
 2. ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094253250, ΑΡ.ΤΙΜ.: ΣΕΙΡΑ Ι 03139, ΠΟΣΟ: 950,00 + ΦΠΑ 24% (228,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.178,00 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ.7/04-04-2018. ΚΑΕ 0419.
 3. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ. 91623, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017. ΚΑΕ 0889.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  2.263,00  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ              ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter