ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 04-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 04/11/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 04η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1407/02 – 11 – 2015 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδ. Ματθιουδάκης, Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

1)      Συνάντηση της Διοικητικής Επιτροπής ΒΕΠ με μέλη της Ομάδας Εργασίας για τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Δράσης για την Αστική Ανάπτυξη του Πειραιά  (ΣΟΑΠ)

 

Εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση της μελέτης σχετικά με τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Δράσης για την Αστική Ανάπτυξη του Πειραιά παρέστη στη συνεδρίαση της Δ.Ε., ύστερα από την αποδοχή της πρόσκλησης του Επιμελητηρίου να ενημερωθεί δεδομένης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος να συμμετέχει το ΒΕΠ στις εργασίες της Ομάδας, η κα Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία ανέφερε ότι βρίσκονται στην α΄ φάση των εργασιών, κατά την οποία πραγματοποιούνται συναντήσεις με φορείς και καταγράφονται προβλήματα και προτάσεις. Εν συνεχεία θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για να προωθηθεί η τελική πρόταση προς ένταξη στο γενικό σχεδιασμό.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου ετέθησαν προβληματισμοί και προτάσεις από τον Δ/ντή ΒΕΠ, κο Μιχάλη Γιάγκα, ο οποίος μεταξύ άλλων και αναφερόμενος στους θεματικούς στόχους, πρότεινε:

-Την οριοθέτηση περιοχής, όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης

-Την ‘εκμετάλλευση» περιοχών και κτιρίων για την δημιουργία ενός Βιοτεχνικού Μουσείου για να αναδειχθεί η ιστορία του Πειραιά. Ανέφερε για παράδειγμα το πάρκο Δηλαβέρη.

-Αναφορικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων, ο κος Γιάγκας τόνισε ότι πρέπει να συνδεθεί με την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων και υποστήριξε ότι πρέπει να εστιάσουμε στην κατάρτιση των μελών του Επιμελητηρίου σε τεχνικά επαγγέλματα.

Στην αναφορά της δημιουργίας ενός Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Πειραιά, ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο χώρος, στον οποίο επιβάλλεται να λειτουργήσει είναι το Επιμελητήριο, γιατί είναι εκεί ο φυσικός του χώρος.

Συνοψίζοντας ο κος Γιάγκας είπε ότι ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις που μπορεί να προφέρει το ΒΕΠ και ότι θα εξειδικεύσει τις προτάσεις του για να σταλούν στην Ομάδα εργασίας του Δήμου.

Η κα Μακρυγιάννη τόνισε ότι κατέγραψε ήδη τα θέματα που ετέθησαν και θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση της σχετικής μελέτης.

2)      Ενημέρωση-εισήγηση από τον Διευθυντή ΒΕΠ για τη διοργάνωση ημερίδας με προσκεκλημένους εκπροσώπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Στουττγάρδης, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΒΕΠ και Επιμελητηρίου Στουτγάρδης.

Αναφορικά με το θέμα ο κος Γιάγκας ενημέρωσε τη Διοικητική Επιτροπή για την θεματολογία που προτείνει το Επιμελητήριο Στουτγάρδης, δια της κας Κούλη, και ανέφερε ότι αυτό θα αφορούσε τους εργαζόμενους στα Επιμελητήρια και όχι τα μέλη του Επιμελητηρίου μας. Τόνισε ότι θέμα της εκδήλωσης θα μπορούσε να ήταν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στη Γερμανική αγορά οι επιχειρήσεις – μέλη μας και ποιες μορφές συνεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν.

Πρότεινε δε να γίνει η εκδήλωση στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΟΣΥΕ, τις ίδιες ημερομηνίες, και να κληθούν οι Γερμανοί προσκεκλημένοι να αναπτύξουν το σχετικό θέμα και στη συνέχεια, σε μία εκδήλωση του ΒΕΠ, να συζητηθεί το θέμα που το Επιμελητήριό μας θα προτείνει.

Η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει την διοργάνωση των εκδηλώσεων όπως εισηγήθηκε ο Διευθυντής. Παράλληλα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων η Δ.Ε. αποφασίζει την κάλυψη όλων των εξόδων (εισιτήρια, διαμονή, κ.λ.π.) της εκπροσώπου του Β.Ε.Π., κας Κούλη Κατερίνας, συνολικού ποσού 394,00 ευρώ καθώς και τα έξοδα εκδηλώσεων και φιλοξενίας των Γερμανών εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Στουτγάρδης. Μερίμνη τμημάτων Βιοτ. Θεμάτων και Δ/Ο. Απόφαση αριθμ. 01/04-11-2015.

3)      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, ΚΕΕΕ και Επιμελητήρια της Χώρας για την επανεξέταση του θέματος της ρύθμισης των εκατό δόσεων για τις επιχειρήσεις.  Αριθμ. εγγράφ. 629/12-10-2015 (1368/20-10-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

4)      ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Επιστολή με θέμα τη υποστήριξη της υποψηφιότητας της πόλης του Πειραιά ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. (1367/20-10-2015)

 

Ο Δ/ντής ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για την αποστολή της επιστολής υποστήριξης της προσπάθειας του Δήμου Πειραιά από το ΒΕΠ. Παράλληλα ο κος Ματθιουδάκης ενημερώνει την Δ.Ε. για την εκπροσώπηση από μέρους του του ΒΕΠ, στην πρώτη συνάντηση που έγινε στο Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν οι φορείς υποστήριξης για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να ανταλλαγούν απόψεις και ιδέες για την βέλτιστη στήριξη της υποψηφιότητας του Πειραιά.

Οι συναντήσεις θα συνεχισθούν μέχρι τέλους του Νοεμβρίου 2015, κάθε Τρίτη και Πέμπτη  ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα που θα υποβληθεί.

5)      ΚΕΕΕ Δελτίο Τύπου με θέμα την θέσπιση κινήτρων για τη χρήση καρτών στις συναλλαγές με εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο πλαίσιο της αύξησης της αποτελεσματικότητας του κράτους στην πάταξη της φοροδιαφυγής (1375/20-10-2015)

 

Αναφορικά με την συμπερίληψη των δελτίων τύπου στην ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Δ.Ε. , ο Δ/ντής ενημερώνει ότι ήδη αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Δ.Ε. τα δελτία τύπου από την υπηρεσία και κάποια από αυτά, που κρίνινει ο ίδιος ότι πρέπει να συζητηθούν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στο σημείο αυτό και ύστερα από την επισήμανση ότι είναι μία πολύ καλή ενέργεια η αποστολή τους γιατί ενημερώνονται, ο οικονομικός επόπτης προτείνει την αποστολή τους σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

 Ο Δ/ντής δέχεται την πρόταση και αποφασίζεται να στέλνονται τα δελτία τύπου σε όλους του Συμβούλους ΒΕΠ, απόφαση αριθμ. 02/04-11-2015.

 

6)      ΕΟΑΕΝ. Επιστολή με θέμα τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης στα Επιμελητήρια, σε συνέχεια των εργασιών της 38ης Γ.Σ. του ΕΟΑΕΝ, στη Ζάκυνθο για ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων και οφειλών, κόκκινα δάνεια, απεγκλωβισμός από τις τράπεζες με βιώσιμες λύσεις και επιτόκια, κλπ., από διαπιστευμένη εταιρεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αριθμ. εγγράφ. 5768/15-10-2015 (1365/20-10-2015)

 

Ο Δ/ντής ενημερώνει τη Δ.Ε. για τις ενέργειες της Υπηρεσίας και ότι το αίτημά μας για συνάντηση με εκπρόσωπο της εν λόγω εταιρείας έγινε αποδεκτό οπότε θα ορίσουμε την ημερομηνία και θα ενημερωθεί η Δ.Ε. (μερίμνη τμήματος Β.Θ.)

 

7)      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Δελτίο Τύπου με θέμα τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. (1373/20-10-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

8)      ENTERPRISE GREECE . Επιστολή του Προέδρου της Enterprise Greece για συμμετοχή στην ανθρωπιστική εκστρατεία για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Αριθμ. εγγράφ. 10357/08-10-2015 (1374/20-10-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

9)      ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αιτούνται οικονομική ενίσχυση για τον Σύλλογο. Αριθμ. εγγράφ.  1005/12-10-2015 (1371/20-10-2015)

 

Ο Δ/ντής προτείνει να συζητηθεί το θέμα, μαζί με άλλα αιτήματα για οικονομική ενίσχυση, σε προσεχή, ειδικά για την περίπτωση, συνεδρίαση. Η Δ.Ε. αποδέχεται την πρόταση, αριθμ. απόφασης 03/04-11-2015.

 

10)   SGA-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ενημέρωση για την εγκατάσταση στο λογισμικό της εταιρείας υποσυστήματος για τις προμήθειες που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας των προμηθειών και της βοήθειας για ενημέρωση του ΚΗΜΔΗΣ. (1372/20-10-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

11)   ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εκλογή νέου Δ.Σ. της Ένωσης (1369/20-10-2015).

 

Ο Πρόεδρος προτείνει να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον κο Ανωμερίτη για την συνεργασία που είχε το Επιμελητήριο τη διάρκεια της θητείας του και, παράλληλα,  να αποστείλουμε συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του νέου Δ.Σ. και να ζητήσουμε συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο, κο Κούβαρη. (μερίμνη τμήματος Β.Θ.) Αριθμ. απόφασης 04/04-11-2015.

 

12)   ΘΕΜΑ: Επιστροφή συνδρομών οι οποίες έχουν πληρωθεί δεύτερη φορά εκ παραδρομής.

 

Η Δ.Ε. αποφασίζει σε προφανείς υποθέσεις λάθους και γενικά επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος, να αποφασίζει ο Διευθυντής και να μην τίθεται στην έγκριση της Δ.Ε. Αριθμ. απόφασης 05/04-11-2015.

 

13)   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΕΠ: Από το Τμήμα ζητείται έγκριση για την αποπληρωμή 2 (δύο) προγραμμάτων ΛΑΕΚ, στο ΚΕΚ «ΑΠΟΨΗ», ποσού 9.936,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αποπληρωμή του ανωτέρω ποσού, μερίμνη του τμήματος Δ/Ο. Αριθμ. απόφασης 06/04-11-2015.

 

14)   ΤΜΗΜΑ Δ.Ο. ΒΕΠ: Γνωστοποίηση της επιβολής στο Επιμελητήριό μας ΕΝΦΙΑ, ύψους 4.393,39 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται και εγκρίνει την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, μερίμνη τμήματος Δ.Ο. Αριθμ. απόφασης 07/04-11-2015

 

15)   ΤΜΗΜΑ Δ.Ο. ΒΕΠ: Ενημέρωση για τη λήξη μισθωτηρίου του 6ου ορόφου.

 

Η Δ.Ε. ενμερώνεται από τον Διευθυντή για τη λήξη του μισθωτηρίου και προτείνει την ανανέωση του συμβολαίου για δύο (2) χρόνια, με τους ίδιους όρους,

Η Δ.Ε. εγκρίνει την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου (μερίμνη τμήματος Δ.Ο.) Αριθμ. απόφασης 08/04-11-2015

 

16)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΕΕΣΥΜ: Ενημέρωση για τη Γ.Σ. και Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, στο Επιμελητήριο Κορινθίας, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα. Αριθμ. εγγρ. 4600/29-09-2015 (1421/03-11-2015)

 

Με αφορμή την ως άνω επιστολή ο κος Πρόεδρος αναφέρει ότι ως εκπρόσωπος του ΒΕΠ, δεν έχει αναπληρωματικό, ο οποίος θα μπορεί να παρίσταται σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα μπορεί να παραβρεθεί. Προτείνει να στείλουμε επιστολή και να ζητήσουμε να ορισθεί αναπληρωματικός του ιδίου ο Σύμβουλος του Επιμελητηρίου μας, κος Γ. Παπαθανασίου.

Η Δ.Ε. κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζεται η αποστολή σχετικής επιστολής στον ΕΕΣΥΜ, μερίμνη τμήματος Β.Θ. Αριθμ. απόφασης 09/04-11-2015.

 

17)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επέκταση τουριστικής περιόδου. Αριθμ. εγγρ. 11069/27-10-2015 (1420/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

18)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Προβληματισμός επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με την τύχη των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Αριθμ. εγγρ. 2103/26-10-2015 (1419/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται

 

19)   ICC ΕΛΛΑΣ.ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καταβολή της συνδρομής ετών 2013 και 2014. (1409/03-11-2015)

 

Ο Δ/ντής ενημερώνει τη Δ.Ε. και προτείνει να πληρώσουμε στο τέλος του χρόνου την συνδρομή μας, έτους 2013, Η Δ.Ε. κάνει δεκτή την πρόταση του Δ/ντού. Αριθμ. απόφασης 10/04-11-2015.

 

20)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την ανάθεση σε Δικηγορικό γραφείο των νομικών ενεργειών για τις ζημίες που υπέστησαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Αριθμ. εγγρ. 6793/20-10-2015 (1418/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

21)   INSULEUR-ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ε.Ε.. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Γ.Σ. και 15ο Φόρουμ του Δικτύου, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2015, στο νησί Μαλίνσκα της Κροατίας. (1417/03-11-2015)

 

Ο Δ/ντής ενημερώνει ότι το Επιμελητήριό μας απεχώρησε από το Δίκτυο και δεν είναι μέλος. Στην πρόταση δε του οικονομικού επόπτη ότι πρέπει να συμμετέχουμε αφού είμαστε μέλη και στον ΕΟΑΕΝ, η Δ.Ε. αποφασίζει να συζητηθεί το θέμα με τον Πρόεδρο του Δικτύου, κο Γ. Μπενέτο, όσον αφορά και τη συνδρομή μας και στη συνέχεια να αποφασίσουμε για τη συμμετοχή ή μη του ΒΕΠ.

 

22)   EUROCHAMBRES (ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ). ΘΕΜΑ: Ευχαριστούν για τη συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στο Φόρουμ 2015, στο Λουξεμβούργο. (1411/03-11-2015)

 

Ο Πρόεδρος, κος Α. Μιχάλαρος, που παρακολούθησε τις εργασίες του Φόρουμ, ως εκπρόσωπος του ΒΕΠ, ενημερώνει τη Δ.Ε. για τα θέματα που συζητήθηκαν.

 

23)   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολή μας για πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον Συνήγορο της Αγοράς στο ΒΕΠ. Ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί στις 15/12/2015 στο Υπουργείο ενημερωτική εκδήλωση και αν προτιθέμεθα να διοργανώσουμε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. (1410/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστούν στην εκδήλωση του Υπουργείου οι κ.κ. Μπελέκας, Ματθιουδάκης και Μιχαλάκης και να γίνει σχετική επιστολή στη Δ/νση Β8 του Υπουργείου, μερίμνη τμήματος Β.Θ.

Εκδήλωση στο Επιμελητήριό μας αποφασίζεται να γίνει μετά από αυτή που προγραμμάτισε το Υπουργείο και ανάλογα με την πληροφόρηση που θα έχουμε από τα μέλη της Δ.Ε. που θα την παρακολουθήσουν.

 

24)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης εγκεκριμένων σχεδίων στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth), καθώς και τροποποίησης του Οδηγού υλοποίησης της δράσης» Αριθμ. εγγρ. 2163/20-10-2015 (1416/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

25)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΘΕΜΑ: Θέσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας για το νέο πολυνομοσχέδιο. Αριθμ. εγγρ. 6641/21-10-2015 (1415/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. εμημερώνεται.

 

26)   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». Απάντηση σε επιστολή μας. Με την οποία ζητούσαμε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣΑ. Το ίδιο ζητήσαμε και από τις άλλες δύο Συμπράξεις στις οποίες μετέχει το Επιμελητήριο. (1414/03-11-2015)

 

Ο Δ/ντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι η απάντηση αφορά μόνο τη μία Σύμπραξη, στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ,  από τις οποίες συμμετέχουμε και στις οποίες, σύμφωνα με προηγούμενη απόφασή της, στείλαμε επιστολή, ζητώντας ενημέρωση.

 

27)   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Μεταβολή στον τρόπο συλλογής στατιστικών στοιχείων εξωτερικού τομέα από την Τράπεζα της Ελλάδος, από 01/01/2016. Αριθμ. εγγρ. 3046/22-10-2015 (1413/03-11-2015)

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

28)   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Θέσεις-προτάσεις –αιτήματα της ΚΕΕ για τη Βιομηχανία/Επιχειρηματικότητα προς την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη. Αριθμ. εγγρ. 2988/16-10-2015 (1412/03-11-2015).

 

Η Δ.Ε. ενημερώνεται.

 

29)   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΕΕ στη Λάρισα, από 27-29/11/2015.

Ο Δ/ντής ενημερώνει ότι η αναφορά στο θέμα είναι για να υπενθυμίσουμε την πραγματοποίηση της Γ.Σ. και ότι, με πάγια απόφαση, παρίστανται ο Πρόεδρος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΒΕΠ, κος Γ. Κωνσταντόπουλος.

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται να μεταβεί στη Λάρισα και να παρακολουθήσει, ως παρατηρητής, τις εργασίες της Γ.Σ. της ΚΕΕΕ, ο Β΄ Αντ/δρος ΒΕΠ, κος Α. Μπελέκας (αριθμ. απόφασης 11/04-11-2015) και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες μερίμνη τμήματος Δ.Ο. και της γραμματείας της Δ.Ε.

 

30)   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ζητούν οικονομική ενίσχυση (1431/04-11-2015)

 

Το αίτημα του Συνδέσμου θα συζητηθεί στην ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με την ανωτέρω υπ΄αριθμ. 03 απόφαση της Δ.Ε.

 

31)   Μετάβαση του Προέδρου ΒΕΠ στο Βερολίνο την 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση που πραγματοποιείται στο Βερολίνιο, από 04-06/11/2015, με θέμα : «Ο Δήμος γκρεμίζει τα τείχη της κρίσης» και θεματολογία : την αγροτική ανάπτυξη, συμμετοχή και ενσωμάτωση μεταναστών, διαχείριση απορριμμάτων, τουρισμό, ενεργειακή πολιτική και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η 6η Συνέλευση προγραμματίζεται να γίνει στη χώρα μας.

 

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή της ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου. Αριθμ. απόφασης 12/04-11-2015.

 

32)   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΕΠ: Από το Τμήμα ζητείται έγκριση για την αποπληρωμή προγράμματος ΛΑΕΚ, στον οργανισμό κατάρτισης ΙΡΙΣ Α.Ε., ποσού 5.232,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αποπληρωμή του ανωτέρω ποσού, μερίμνη του τμήματος Δ/Ο. Αριθμ. απόφασης 13/04-11-2015.

 

33)   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΕΠ: Από το Τμήμα ζητείται έγκριση για την αποπληρωμή προγράμματος ΛΑΕΚ, στο ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 4.560,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αποπληρωμή του ανωτέρω ποσού, μερίμνη του τμήματος Δ/Ο. Αριθμ. απόφασης 14/04-11-2015.

 

34)   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΕΠ: Από το Τμήμα ζητείται έγκριση για την αποπληρωμή τριών προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, ποσού 3.255,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αποπληρωμή του ανωτέρω ποσού, μερίμνη του τμήματος Δ/Ο. Αριθμ. απόφασης 15/04-11-2015.

 

35)   ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Αίτηση για διαγραφή από το Μητρώο ΒΕΠ γιατί ασκεί χονδρικό εμπόριο. (1137/03-09-2015).

 

Η Δ.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή του αιτούντος από τα Μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μερίμνη Τμήματος Μητρώου. Αριθμ. απόφασης 13/04-11-2015

 

 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.712,26 ευρώ (9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

  1. HOME CARE-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, λογαριασμός κοινοχρήστων δαπανών στο επί της οδού Πραξιτέλους ακίνητο, ιδιοκτησίας ΒΕΠ, ποσού 363 ευρώ
  2. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α.-ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε., αριθμ. τιμ. 61514/27-10-2015, ΑΦΜ 999313139,  ποσό 375,00+ΦΠΑ (23%) 86,25  ευρώ, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
  3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε., ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ-ΦΥΤΩΡΙΟ, αριθμ. τιμ, ΤΙΠ0000090/29-10-2015, ποσό 40,66 ευρώ+ΦΠΑ (23%)9,36 ΕΥΡΏ, συνολο: 50,02 ΕΥΡΏ
  4. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ (RAINBOW WATERS), αριθμ. τιμ. ΤΔΑ-000129310/19-10-2015, ποσό 47,17 ευρώ.
  5. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ, ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ-ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, αριθμ. τιμ. 4339/19-10-2015, ποσό 8,50 ευρώ+ΦΠΑ (23%) 1,95 ΕΥΡΏ, ΣΥΝΟΛΟ: 10,45 ΕΥΡΏ.
  6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 2, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, (56,10), ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
  7. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000615, ΠΟΣΟ: 147,10 + ΦΠΑ 23% (33,83), ΣΥΝΟΛΟ: 180,93 ΕΥΡΩ.
  8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.50, ΠΟΣΟ: 121,45 + ΦΠΑ 23% (27,93), ΣΥΝΟΛΟ: 149,38 ΕΥΡΩ.
  9. ΝΙΚΗ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ – ΡΩΜΑΙΟΥ, ΑΦΜ: 046992628, ΑΡ.ΤΙΜ.149, ΠΟΣΟ: 122,00 + ΦΠΑ 23% (28,06), ΣΥΝΟΛΟ: 150,06 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.712,26 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter