ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 05-03-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 05/03/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 05η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 268/26-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Περιπτώσεις εφαρμογής      αυτοδίκαιης και αυτόματης ενημέρωσης μητρώων Επιμελητηρίων από το Γ.Ε.ΜΗ.      Αρ. εγγρ: 15807/10-02-2015 (231/13-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.      «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014 – 2020». ΘΕΜΑ: Απόφαση ορισμού οργάνου      διοικητικής επαλήθευσης δαπανών. Αρ. εγγρ: 237/29-01-2015      (229/13-02-2015).

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι ήδη γίνονται οι σχετικές ενέργειες από το τμήμα Δ/Ο για να απαντηθεί το σχετικό έγγραφο.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής      καταστάσεως υπαλλήλων ή μελών του Β.Ε.Π. προκειμένου να καταρτισθεί ο      κατάλογος ενόρκων έτους 2015 – 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου      379 παρ.1 β’ και 2 του Κ.Π.Δ. Αρ. εγγρ: 151/6-2-2015 (300/03-03-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα ονόματα υπαλλήλων ή μελών του Β.Ε.Π. για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/05-03-2015.

 1. ΟΑΕΔ.      ΘΕΜΑ: Απόφαση καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών      και συνόλου επιχορήγησης των ωφελουμένων για τον μήνα Νοέμβριο 2014. Αρ.      εγγρ: 2201/18-02-2015 (283/02-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ      ΟΕΥ ΑΓΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Τουριστικού Workshop στην      Σμύρνη τον Απρίλιο 2015. Αρ. εγγρ: 297/03-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο “6ο      Agroquality Festival”      & στο «6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς». Αρ. εγγρ:      2727/19-02-2015 (302/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης σχετικά με      ερώτημα που αφορά στην υποχρέωση της διοίκησης ενός Επιμελητηρίου να      αποδεχθεί ή όχι την παραίτηση για συνταξιοδότηση υπαλλήλου  ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως,      εκκρεμεί ακόμα η ποινική διαδικασία εις βάρος του και έχει παράλληλα      διωχθεί πειθαρχικά και έχει τιμωρηθεί με αμετάκλητη πειθαρχική απόφαση.      Αρ. εγγρ: 277/5-2-2015 (232/13-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό υπόμνημα για την έκτακτη συνάντηση του Προέδρου της      Κ.Ε.Ε.Ε., κου Μίχαλου Κων/νου, με την αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού, κα      Κουντουρά Έλενα. Αρ. εγγρ: 471/24-02-2015 (291/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και      Δικτύων, κο Σπίρτζη Χρήστο, σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς των      επιβατικών μεταφορών και πρόβλεψη διεθνών διαγωνισμών για την εκτέλεση των      μεταφορών αυτών, καθώς και για το μονοπωλιακό καθεστώς των ΚΤΕΛ. Αρ. εγγρ:      481/25-02-2015 (293/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Ε.Ε., κου Βαρδαλά      Σταύρου, σχετικά με τις Επιμελητηριακές συμβάσεις έργων, προμηθειών και      υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: 519/27-02-2015 (273/27-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Κατανομή      συνδρομής έτους 2014 των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής      Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 708/15 /      9-02-2015 (236/13-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και επιβεβαιώνειπροηγούμενη απόφασή της να τακτοποιήσει τέτοιου είδους εκκρεμότητες ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου στο τέλος του έτους .

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Χρεωστικό      σημείωμα για εξόφληση συνδρομής έτους 2013. Αρ. εγγρ: 292/03-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια δράσης και προσφοράς του ΕΟΑΕΝ.      Αρ. εγγρ: 5671/3-2-2015 (239/13-02-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή και όλα τα στοιχεία που ζητούνται  για την ανωτέρω επετειακή έκδοση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/05-03-2015.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κο Γ. Βαρουφάκη, σχετικά με τους      συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Αρ. εγγρ: 5678/25-02-2015 (295/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομών Επιμελητηρίων μελών. Αρ. εγγρ: 5676/18-02-2015      (299/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση για τον θαλάσσιο τουρισμό (Αθήνα 26 –      27 Μαΐου 2015). Αρ. εγγρ: 5672/17-02-2015 (298/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. για την ενίσχυση των Επιμελητηρίων      Φλώρινας και Γρεβενών, λόγω αδυναμίας πληρωμής των μισθών των υπαλλήλων      αυτών. Αρ. εγγρ: 17/26-02-2015 (294/03-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &      Τουρισμού και την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων σχετικά με την εφαρμοστική      εγκύκλιο των διατάξεων περί προμηθειών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      16/26-02-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΜΕ      ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή      ωφελούμενων επιχειρήσεων για την υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής      Ιδιοκτησίας. Αρ. εγγρ: 7412/3-2-2015 (237/13-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Α΄ Αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής      του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 0707/Φ. 443/20-02-2015 (301/03-03-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/05-03-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Οικονομικού Επόπτη της Διοικητικής Επιτροπής      του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 83/26-02-2015 (296/03-03-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής του κου Γ. Μπενέτου από το Μητρώο του      Β.Ε.Π., διότι λόγω επαγγέλματος, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Ε.Ε.Π.      Αρ. εγγρ: 170/30-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει, μετά την εισήγηση του Μητρώου, την διαγραφή του κου Γ. Μπενέτου από το Μητρώο του Β.Ε.Π., διότι δεν έχει κωδικό σήμανσης ως κατασκευαστής. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.5/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΓΛΑΣ      ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» διότι ως τεχνική εταιρεία κατασκευών, είναι      εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 221/12-02-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει, μετά την εισήγηση του Μητρώου, την μη διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας διότι ως τεχνική εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Β.Ε.Π. Απόφ.6/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για επιστροφή      συνδρομής ποσού 299,80 ευρώ λόγω του ότι η λύση της εταιρείας έγινε στις      31/12/2012. Αρ. εγγρ: 260/25-02-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 299,80 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία διότι η λύση της έγινε στις 31/12/2012. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για επιστροφή      συνδρομής ποσού 122,07 ευρώ λόγω του ότι η διακοπή στην Εφορία έγινε      την01/06/2010. Αρ. εγγρ: 259/25-02-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 122,07 ευρώ στον κο Κωνσταντόπουλο Αναστάσιο, διότι η ημερομηνία διακοπής στην Δ.Ο.Υ. έγινε την 01/06/2010. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου Κουνάδη Ελευθέριου επιστροφής εγγραφής της      εταιρείας PET FACTORY IKE,      ποσού 48,80 ευρώ διότι η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό      Επιμελητήριο λόγω αντικειμένου. Αρ. εγγρ: 205/06-02-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 48,80 ευρώ στον κο Κουνάδη Ελευθέριο, διότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της κας LASICA ILONA – ELEFTERYJA επιστροφής      συνδρομής που αντιστοιχεί στο έτος 2013 κατά το ήμισυ επειδή η έναρξη της      ατομικής της επιχείρησης έγινε  στις      11/11/2013. Αρ. εγγρ: 248/18-02-2015.

Η Δ.Ε., μετά την εισήγηση του Μητρώου, αποφασίζει την επιστροφή της συνδρομής του 2013 κατά το ήμισυ, ήτοι το ποσό των 24,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών του παρόχου Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ για      είσπραξη ποσού 64.164,00 ευρώ από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 281/02-03-2015.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, αποφασίζει την πληρωμή του ποσού των 64.164,00 ευρώ προς τον πάροχο Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής του 2014 της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ      ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Ε.Π.Ε.» λόγω πληρωμής, εκ παραδρομής, δύο φορές της ανωτέρω      συνδρομής. Αρ. εγγρ: 309/03-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή της συνδρομής του 2014, ήτοι το ποσό των 236,84 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/05-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Επιμελητήριο      Στουτγάρδης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Β.Ε.Π. με το Επιμελητήριο Στουτγάρδης, καθώς και για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Erasmus + και για την ανάγκη απαραίτητων διαβουλεύσεων, η Δ.Ε. αποφασίζει να καλέσει στο Β.Ε.Π. την κα Κατερίνα Κούλη, και να καλύψει όλες τις δαπάνες μεταφοράς και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/05-03-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 29.695,98 ευρώ ( 18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ 00000553, ΠΟΣΟ: 348,48      + ΦΠΑ 23% (80,17), ΣΥΝΟΛΟ: 428,65 ΕΥΡΩ.
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ 41, ΠΟΣΟ: 272,90 + ΦΠΑ 13% (35,47),      ΣΥΝΟΛΟ: 308,37 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000019495, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 4. WIMA. ΑΦΜ: 998999774,      ΑΡ.ΑΠΟΔ. 1514, ΠΟΣΟ:70,00 ΕΥΡΩ.
 5. ΕΥΓΕΝΙΑ      ΒΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ «ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΑΦΜ:118301557, ΑΡ.ΤΙΜ0229, ΠΟΣΟ: 310,00 +      ΦΠΑ 23% (71,30), ΣΥΝΟΛΟ: 381,30 ΕΥΡΩ.
 6. «ΛΕΝΤΖΟΣ      ΛΑΜΠΕΣ» ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ – ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΦΜ: 998345190, ΑΡ.ΤΙΜ4068,      ΠΟΣΟ: 3,74 + ΦΠΑ 23% (0,86), ΣΥΝΟΛΟ: 4,60 ΕΥΡΩ.
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ. ΑΦΜ:050014368, ΑΡ.ΤΙΜ47 (ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 7 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08      «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», ΠΟΣΟ:      5.121,95 + ΦΠΑ 23% (1.178,05), ΣΥΝΟΛΟ: 6.300,00 ΕΥΡΩ.
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΧΑΛΟΦΤΗΣ, ΑΦΜ: 036996969, ΑΡ.ΤΙΜ127 (ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ      Α.Σ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» Ο.Π.Σ.:      464077ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ), ΠΟΣΟ: 4.024,00 + ΦΠΑ 23% (926,00),      ΣΥΝΟΛΟ: 4.950,00 ΕΥΡΩ.
 9. ΚΑΡΑΓΚΙΚΑΣ      Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΑΦΜ: 124214398, ΑΡ.ΤΙΜ 5 (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.      «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ      ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, FOLLOW UP, ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5      ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΠΟΣΟ: 2.930,00 ΕΥΡΩ.
 10. Α.      ΚΑΡΑΓΚΙΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 999405790, ΑΡ.ΤΙΜ.293 (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10/4/2014 ΙΔΙΩΤΙΚΟ      ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ «MENTORING ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ      ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ      ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ), ΠΟΣΟ: 2.276,42 + ΦΠΑ 23% (523,58), ΣΥΝΟΛΟ: 2.800,00 ΕΥΡΩ.
 11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ      ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΑΦΜ: 094026421, ΑΡ.ΤΙΜ ΣΕΙΡΑ 1 Νο.20, ΠΟΣΟ: 8.901,75 +      ΦΠΑ, ΣΥΝΟΛΟ: 9.153,74 ΕΥΡΩ.
 12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.1, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 23% (11,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 61,50 ΕΥΡΩ.
 13. ΛΕΤΡΙΝΑ      Α.Ε. ΑΦΜ: 094253250, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Ι 00792, ΠΟΣΟ: 1.100,00 + ΦΠΑ 23%      (253,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.353,00 ΕΥΡΩ.
 14. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 00000561, ΠΟΣΟ:      200,00 + ΦΠΑ 23% (46,00), ΣΥΝΟΛΟ: 246,00 ΕΥΡΩ.
 15. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765,      ΑΡ. ΤΙΜ.26744, ΠΟΣΟ: 180,86 + ΦΟΡΟΙ (23,14), ΣΥΝΟΛΟ: 204,00 ΕΥΡΩ.
 16. ΔΙΑΒΑΤΗ      Γ. ΔΩΡΟΘΕΑ. ΑΦΜ: 054967030, ΑΡ.ΤΙΜ.000103, ΠΟΣΟ: 74,69 + ΦΠΑ 13% (9,71),      ΣΥΝΟΛΟ: 84,40 ΕΥΡΩ.
 17. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 093829490, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Ζ 7596, ΠΟΣΟ:      160,00 ΕΥΡΩ.
 18. Ι.      & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΠΟΣΟ: 179,26 + ΦΠΑ (13% + 23%      = 33,99), ΣΥΝΟΛΟ: 213,25 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 29.695,98 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter