ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 06-04-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 06/04/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 06η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 453/02-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. Η      ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό      Μιχάλαρο, για συμμετοχή στην ειδική έκδοση της εφημερίδας με τίτλο: «Τα      Επιμελητήρια σε νέα τροχιά» η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της      Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 448/02-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση για      την διοργάνωση συνεδρίου. Αρ. εγγρ: 24014/16-03-2015 (454/02-04-2015).

Η Δ.Ε. θα ενημερωθεί πρώτα για την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου και θα επανέλθει στο θέμα.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου για κοινωνικούς σκοπούς      – αγορά δωροεπιταγών εν όψει των εορτών του Πάσχα. Αρ. εγγρ: 77/26-03-2015      (456/02-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 3.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/06-04-2015.

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΙΚΑ – ΤΑΕ – ΤΣΑΤΣΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των      μελών του κάθε Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για την προσφυγή της Επιτροπής      διεκδίκησης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς με θέμα την αποκατάσταση      της αδικίας στους συνταξιούχους με διαδοχική ασφάλιση. Αρ. εγγρ:      452/02-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή στήριξης της ανωτέρω Επιτροπής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/06-04-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κα. Νάντια      Βαλαβάνη, για την αντίθεση της Ένωσης για το άρθρο 21 του νομοσχεδίου      «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που αφορά στις μη      εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Αρ. εγγρ: 827/20-03-2015      (449/02-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,      Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Επιχειρηματική Χωροθεσία και      Αδειοδότηση Επιχειρήσεων». Αρ. εγγρ: 826/20-03-2015 (458/02-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κο Γιώργο Σταθάκη, που αφορά      στην αδυναμία υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων στο Ν.3908/2011, λόγω της      λήξης περιόδου προσκόμισης επιστολής έγκρισης δανείου. Αρ. εγγρ:      825/20-03-2015 (457/02-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετικά με την      Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης θεμάτων Παρεμπορίου. Αρ. εγγρ:      940/24-03-2015 (455/02-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του Β΄ Αντιπροέδρου, κ. Μπελέκα Ανδρέα στην Επιτροπή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/06-04-2015.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,      κο Ν. Βούτση, με θέμα την διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης 54129/1998, με      ανάλογη τροποποίηση του πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας. Αρ. εγγρ: 5053/24-03-2015      (451/02-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.      ΘΕΜΑ: Προσφορά για εργασίες υποστήριξης του Επιμελητηρίου στην εφαρμογή      Λογιστικού Συστήματος, κόστους 4.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 467/06-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την προσφορά της κας Σταμούλη Αγγελικής για τις εργασίες υποστήριξης εφαρμογής του Λογισμικού Συστήματος, κόστους 4.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/06-04-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της Β΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2015 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/06-04-2015.

 1. SGA. ΘΕΜΑ: Προσφορά για      την προμήθεια server για την διασύνδεση του Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ, κόστους      1.600,00 πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 468/06-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναμένει την λήψη και άλλων προσφορών σχετικά με την προμήθεια του νέου server.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ:      Καταστατικός Χάρτης των δικαιωμάτων του Επιχειρηματία. Αρ. εγγρ:      469/06-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Μάρδα Δημήτριο,      για τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 4314/2014. Αρ. εγγρ: 998/01-04-2015      (477/06-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή εντύπων προς συμπλήρωση αναφορικά με την κάλυψη άμεσων      λειτουργικών αναγκών των Επιμελητηρίων σε προσωπικό, μέσω της ένταξης των      αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 996/02-04-2015)      475/06-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπ. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γ. Κατρούγκαλο,      σχετικά με την αποστολή αιτημάτων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών      αναγκών των Επιμελητηρίων σε προσωπικό. Αρ. εγγρ: 979/31-03-2015      (473/06-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, για παράταση,      τουλάχιστον τρίμηνη, της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικού πίνακα στο      πληροφοριακό σύστημα χρηματοδότησης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». Αρ. εγγρ:      980/31-03-2015 (472/06-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του      ΓΕΜΗ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού      Μεσολάβησης και Διαιτησίας και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Αρ. εγγρ:      968/31-03-2015 (471/06-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Βράβευση του Επιμελητηρίου στα TOURISM AWARDS 2015. Αρ. εγγρ:      686/01-04-2015 (476/06-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/06-04-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της 4ης Γιορτής Κρητικής διατροφής      στο Ρέθυμνο – Παράταση δηλώσεων συμμετοχής. Αρ. εγγρ: 474/06-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάρτηση στο site του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.7/06-04-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Άδεια χειρισμού Μηχανημάτων Έργου. Αρ. εγγρ:      1509/01-04-2015 (478/06-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή στήριξης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/06-04-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την Γενική Συνέλευση της Ένωσης η οποία θα      πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 24 και 25 Απριλίου 2015. Αρ. εγγρ:      906/27-03-2015 (450/02-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στην Κ.Ε.Ε.Ε., κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος, και Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.λ.π.). Επίσης εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο για την πάγια κάλυψη των εξόδων συμμετοχής (διαμονή, μετακίνηση) των ανωτέρω σε όλες τις μελλοντικές Γενικές Συνελεύσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. Απόφ.9/06-04-2015.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει άμεσα το άρθρο περί αλληλέγγυας      ευθύνης. Αρ. εγγρ: 470/06-04-2015. Η      Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 6.251,61 ευρώ ( 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765,      ΑΡ. ΤΙΜ.26840, ΠΟΣΟ: 195,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΠΟΣΟ: 900,00 + ΦΠΑ 23% (207,00), ΣΥΝΟΛΟ:      1.107,00 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ55143, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 4. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ55942, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 141, ΠΟΣΟ ΤΙΜ. 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ      ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΦΜ: 998712927, ΑΡ.ΤΙΜ.923, ΠΟΣΟ: 79,19 + ΦΠΑ      (11,11), ΣΥΝΟΛΟ: 90,30 ΕΥΡΩ.
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (ΓΕΡΜΑΝΟΣ), ΑΦΜ: 998486563, ΑΡ.ΤΙΜ.9246, ΠΟΣΟ: 11,95 +      ΦΠΑ 23% (2,75), ΣΥΝΟΛΟ: 14,70 ΕΥΡΩ.
 3. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,      ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.038, ΠΟΣΟ: 3.532,90 ΕΥΡΩ.
 4. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ.00000572,      ΠΟΣΟ: 22,50 + ΦΠΑ 23% (5,18), ΣΥΝΟΛΟ: 27,68 ΕΥΡΩ.
 5. Φ.      ΠΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 093035980, ΑΡ.ΤΙΜ.11739, ΠΟΣΟ: 30,03 + ΦΠΑ 23%      (6,90), ΣΥΝΟΛΟ: 36,93 ΕΥΡΩ.
 6. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ      ΕΛΕΝΗ. ΑΦΜ: 131768810, ΑΡ.ΤΙΜ. 13, ΠΟΣΟ: 20,00 + ΦΠΑ 23% (4,60), ΣΥΝΟΛΟ:      24,60 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 6.251,61 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter