ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 06-07-2016

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 06/07/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 06η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 919/04-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο του Β.Ε.Π. με αρ. πρωτ.      809/07-06-2016, σχετικά με την χορήγηση στοιχείων. Αρ. εγγρ: ΔΥΠΗΛΥ Γ      130842 ΕΞ 2016 ΕΜΗ/24-06-2016 (906/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ      ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Κοινωφελείς περιουσίες που διατέθηκαν      υπέρ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Αρ. εγγρ: 62799/14-06-2016      (917/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική      αποστολή στην Ινδονησία, Τζακάρτα, 14 – 17 Νοεμβρίου 2016. Αρ. εγγρ:      30498/28-06-2016 (911/04-07-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/06-07-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην      συνάντηση γνωριμίας με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Βουλγαρία, κ. Γρηγόριο      Βασιλοκωνσταντάκη, στις 13/07/2016, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αρ. εγγρ:      908/04-07-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Έντυπα συλλογής απόψεων Ομάδων Εργασίας με      θέματα: Αναπτυξιακός Νόμος – Εκτέλεση έργων – Μετάπτωση επενδυτικών      σχεδίων & Ερωτηματολόγιο πληροφοριών – Προτάσεις για την δημιουργία      του. Αρ. εγγρ: 907/04-07-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 7ο AGRO QUALITY      FESTIVAL – 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΤΥΡΙΟΥ, στις 14, 15      και 16/10/2016, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρ. εγγρ: 903/04-07-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.2/06-07-2016.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής όλων των φορέων στο χρηματοδοτικό      εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» για την      εκπόνηση του σχεδίου για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης του      Πειραιά. Αρ. εγγρ: 873/27-06-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θέτει το θέμα υπ’ όψιν του Οικονομικού Επόπτη του Β.Ε.Π., κ. Θεόδ. Ματθιουδάκη.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή του ΒΕΠ με αρ. πρωτ.      721/25-05-2016, σχετικά με το ύψος των Δημοτικών τελών. Αρ. εγγρ: 19701/28-06-2016      (912/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΙ.ΠΑΣ      Α.Ε. ΘΕΜΑ: Προτάσεις της ΒΙ.ΠΑΣ Α.Ε. για γαλάζια οικονομία προς ενημέρωση.      Αρ. εγγρ: 874/27-06-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ – Μάιος 2016.      Αρ. εγγρ: 893/01-07-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην 17η Διεθνή Έκθεση Alexpo. Αρ. εγγρ: 5874/16-06-2016      (871/27-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά των αποφάσεων κατάργησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ      στα νησιά του Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 5875/17-06-2016 (902/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη, με θέμα την      επιδότηση άγονων αεροπορικών γραμμών. Αρ. εγγρ: 5878/22-06-2016      (901/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης με υποστήριξη ιατρικών δικτύων των μελών του      Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ: 5877/21-06-2016 (900/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Επιστολή      από τον Πρόεδρο, κ. Γ. Μπενέτο, σχετικά με την Γενική Συνέλευση και την      Δημόσια Ακρόαση που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 13/06/2016. Αρ.      εγγρ: 905/04-07-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με τις ελιές      Καλαμάτας και την φέτα μετά την συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Νότιας Αφρικής.      Αρ. εγγρ: 1892/09-06-2016 (870/27-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γ. Τσιρώνη, με      θέμα το αίτημα παράτασης ισχύος άρθρου 51, παρ.3 του Ν.4178/2013. Αρ.      εγγρ: 2183/27-06-2016 (916/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα τον      αποκλεισμό κατασκευαστικού κλάδου από τις προβλέψεις του Αναπτυξιακού      Νόμου. Αρ. εγγρ: 2077/24-06-2016 (910/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/06-07-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γ. Γ. Εμπορίου, κ. Αντ. Παπαδεράκη, με θέμα την      υποβολή στοιχείων σχετικά με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Κ1-1038/60206/707-06-2016      έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αρ. εγγρ:      1977/16-06-2016 (899/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με      προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία. Αρ. εγγρ:      2031/27-06-2016 (909/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το γραφείο του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου      Οικονομικών, σχετικά με προτάσεις για την καταστολή της φοροδιαφυγής. Αρ.      εγγρ: 2235/30-06-2016 (915/04-07-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση των Σωματείων στο Β.Ε.Π. προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της φοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας. Μερίμνη τμημάτων Βιοτ. Θεμάτων και Δ/Ο. Απόφ.4/06-07-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγκυκλίου. Αρ. εγγρ: 2088/22-06-2016 (918/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ.      Αλεξιάδη, σχετικά με την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων σύμφωνα με το      άρθρο 4 του Ν. 4346/2015, εφ’ όσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο.      Αρ. εγγρ: 2275/16-06-2016 (875/27-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΑΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην διευρυμένη συνεδρίαση της Δ.Ε. της Κ.Ε.Ε.Ε.      που θα πραγματοποιηθεί στο Πυθαγόρειο Σάμου στις 8 – 9/7/2016. Αρ. εγγρ:      1741/22-06-2016 (873/27-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1261/23-06-2016      (904/04-07-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.5/06-07-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων      Ξυλείας – Διασύνδεση με Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 3340/28-06-2016      (913/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα την πρόσκληση της ΕΥΔ      ΕΠΑνΕΚ με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ». Αρ. εγγρ: 1926/30-06-2016      (914/04-07-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Επανεξέταση του αιτήματος διαγραφής της      εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» ΓΕΝΙΚΕΣ      ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, από τα Μητρώα του Β.Ε.Π. για εγγραφή στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ.      εγγρ: 927/05-07-2016.

Η Δ.Ε., κατόπιν επανεξέτασης του αιτήματος διαγραφής της ανωτέρω εταιρείας, εμμένει στην από 04/04/2016 αρχική απόφασή της περί μη διαγραφής. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.6/06-07-2016.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή της ρύθμισης των 100 δόσεων από τα χρέη «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ». Αρ. εγγρ: 869/27-06-2016.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  719,58 ευρώ (5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000232355, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000682, ΠΟΣΟ: 364,53 + ΦΠΑ 24% (87,49), ΣΥΝΟΛΟ: 452,02 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ. 002641, ΠΟΣΟ: 48,39 + ΦΠΑ 24% (11,61), ΣΥΝΟΛΟ: 60,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.61, ΠΟΣΟ: 105,00 + ΦΠΑ 24% (25,20), ΣΥΝΟΛΟ: 130,20 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΗΜ.      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΑΦΜ: 024442736, ΑΡ.ΤΙΜ.4918, ΠΟΣΟ: 33,00 + ΦΠΑ 24% (7,92),      ΣΥΝΟΛΟ: 40,92 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 719,58 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter