ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 06-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 06/10/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 06η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1298/03-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος και  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικό σχέδιο διαβούλευσης για την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού. Αρ. εγγρ: 899/21-09-2016 (1245/26-09-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή στο ΔΣ με τις παρατηρήσεις του ΒΕΠ, σύμφωνα με το έγγραφο της ΚΕΕΕ, προς ενημέρωση και συζήτηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/06-10-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός διαδικασίας ως προς την συνέχεια της προκαταρκτικής διαβούλευσης για την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού. Αρ. εγγρ: 907/22-09-2016 (1314/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Ορισμός Ελεγκτών χρήσης 2016. Αρ. εγγρ: 95625/1909-2016 (1251/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση BUSINESS FORUM, Νέο Δελχί 08 – 09/12/2016. Αρ. εγγρ: 42644/21-09-2016 (1246/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΓΕΝ. ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΝΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ημερίδα ενημέρωσης “CLP και E – LIQUID”, Αθήνα 11/10/2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ από την Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων. Αρ. εγγρ: ΠΟΛ.1124/05-09-2016 (1300/04-10-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/06-10-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Ματαίωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων. Αρ. εγγρ: 1000.0/81778/23-09-2016 (1307/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στις εκθέσεις “MEAT DAYS 2016” – “DAIRY DAYS 2016”. Αρ. εγγρ: 1306/04-10-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διεθνής διάσκεψη TUNISIA 2020 (ξενοδοχείο LE PALACE, Τύνιδα, 29 – 30/11/2016. Αρ. εγγρ: Φ.2050.1/ΑΣ185/20-09-2016(1250/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στα ΤΙΡΑΝΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Έκθεσης «Ενέργεια και Κατασκευές» στα Τίρανα, 27 – 29/10/2016. Αρ. εγγρ: 2242/34/ΑΣ 541/20-09-2016 (1247/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στα ΤΙΡΑΝΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο Ελληνικό Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Τίρανα (τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου 2016). Αρ. εγγρ: Φ.030.1/109/ΑΣ 581/26-09-2016 (1301/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. SWISS APPROVAL INTERNATIONAL. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τον ορισμό εκπροσώπου του ΒΕΠ στην Επιτροπή Αμεροληψίας και αποστολή του πρακτικού της 1ης συνάντησης εργασίας της Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1248/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έναρξη γ΄ κύκλου πρακτικής άσκησης – Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ήδη συνεργαζόμενους φορείς. Αρ. εγγρ: 1258/26-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει στο γ΄ κύκλο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.03/06-10-2016.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θ. Δρίτσα, σχετικά με την πρόταση για μετατροπή του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.) σε αποκλειστικά εποπτεύοντα Οργανισμό, αφαιρώντας του την δυνατότητα επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας καθώς και της κατάργησης των τοπικών κλιμακίων επιθεώρησης πλοίων. Αρ. εγγρ: 173/14-09-2016 (1261/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την κατάργηση του κλάδου επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, την Τετάρτη 05/10/2016 στις 12:00, στον Όμιλο Ερετών. Αρ. εγγρ: 178/28-09-2016 (1303/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. I DIALOGUE. ΘΕΜΑ: Αίτημα  για δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας του ΒΕΠ και την εξασφάλιση της σχετικής υποδομής οπτικοακουστικής υποστήριξης. Αρ. εγγρ: 1239/26-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτό το αίτημα για δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας και την εξασφάλιση της σχετικής οπτικοακουστικής στήριξης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/06-10-2016.

 1. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για την αγορά αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο: «ΜΕΓΑΡΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ». Αρ. εγγρ: 1280/27-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά δέκα (10) βιβλίων με τιμή μονάδος 10,00 ευρώ συν ΦΠΑ τα οποία έχουν εκδοθεί από την επιχείρηση με την επωνυμία Γ. ΤΣΕΒΑΣ – Ν. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ Ο.Ε. «ΤΥΠΟΜΕΓΑΡΙΚΗ». Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο. (κωδ. 1259). Απόφ.5/06-10-2016.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής κατάστασης Βιοτεχνιών Γυναικείων Υποδημάτων. Αρ. εγγρ: 1265/26-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η κατάσταση Βιοτεχνιών γυναικείων υποδημάτων στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.6/06-10-2016.

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης λίστας με επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΠ για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2016 που τους έχει ανατεθεί. Αρ. εγγρ: 1315/04-10-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η λίστα με τις ανώνυμες επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΠ. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.7/06-10-2016.

 1. ENTERPRISE GREECE. INVEST AND TRADE. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Οργανισμού που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Αρ. εγγρ: 1312/04-10-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με εκπρόσωπο του Οργανισμού προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/06-10-2016.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Διεθνείς Εκθέσεις αγροτικών προϊόντων – Γαλακτοκομικά – Κτηνοτροφικά προϊόντα και Μηχανήματα. Αρ. εγγρ: 1254/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: 3 Διεθνείς Εκθέσεις για προμηθευτές σιδήρου – χάλυβα – χυτηρίων – εξοπλισμός για Ναυπηγική Βιομηχανία – Ορυχεία – Μεταλλία – μη σιδηρούχα κ.λ.π. Αρ. εγγρ: 1253/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/10/2016 στις 12:00 στα Χανιά. Αρ. εγγρ: 4753/27-09-2016 (1305/04-10-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, και ο εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στον Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Παπαθανασίου Γεώργιος, σύμβουλος του Β.Ε.Π.,  και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.λ.π.) (κωδ. 0771 και 0772). Απόφ.9/06-10-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επετειακό Λεύκωμα – Οδηγός Ανάπτυξης 2016 και ανάρτηση στην κεντρική ιστοσελίδα των Επιμελητηρίων με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου. Αρ. εγγρ: 5938/16-09-2016 (1263/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Αποστολή λίστας που θα περιέχει μέχρι 20 εξαγωγικές (παραγωγικές ή εμπορικές) επιχειρήσεις με τα πλήρη στοιχεία τους, για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα του Επετειακού Λευκώματος. Αρ. εγγρ: 1255/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει σταλεί η λίστα με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με θέμα τις φορολογικές ελαφρύνσεις σε νησιά που επωμίζονται το βάρος της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης. Αρ. εγγρ: 5942/23-09-2016 (1318/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για το καθορισμό ποσοστού για τον υπολογισμό της εφ’ άπαξ παροχής του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους. Αρ. εγγρ: 50/21-09-206 (1241/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ – ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Ε.Β.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα και τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Αρ. Μπαλτά, με θέμα τις δυσμενείς εξελίξεις επί του Ν/Σ Πνευματικών Δικαιωμάτων και την Συλλογική Διαχείριση. Αρ. εγγρ: 3080/20-09-2016(1273/26-09-2016), 3027/14-09-2016(1269/26-09-2016), 3026/14-09-2016(1267/26-09-2016), 3116 - 3184/Φ2702/22-09-2016(1276/26-09-2016&1313/04-10-2016), 2629/21-09-2016(1275/26-09-2016), 4563/21-09-2016(1274/26-09-2016), 3362/21-09-2016(1272/26-09-2016), 2257/20-09-2016(1271/26-09-2016), Φ.971/3896/20-09-2016(1270/26-09-2016), 1268/26-09-2016, 1310/04-10-2016, 1716/28-09-2016(1309/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απάντηση Κ. Μίχαλου στο Στ. Κομνηνό. Αρ. εγγρ: 1317/04-10-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, την Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 11:00πμ, στην Αθήνα (αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ). Αρ. εγγρ: 3122/21-09-2016 (1243/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Γ. Σταθάκη και Ευκ. Τσακαλώτο, σχετικά με την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών δανείων. Αρ. εγγρ: 3024/14-09-2016 (1257/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρηματιών των Ευρωεπιμελητηρίων, Βρυξέλλες, Πέμπτη 13/10/2016. Αρ. εγγρ: 3023/15-09-2016 (1259/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού συμβούλου της ΚΕΕΕ, κ. Σταύρου Βαρδαλά, που αφορά στο Ν.4412/2016 με τίτλο: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Αρ. εγγρ: 2996/12-09-2016 (1266/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντ. Παπαδεράκη, με θέμα τον ορισμό δύο νομικών συμβούλων για την σύνταξη του σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 3133/23-09-2016 (1316/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη, με θέμα την εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α’ / 28.06.2015). Αρ. εγγρ: 3183/28-09-2016 (1299/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την τελετή αναγόρευσης του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/10/2016 στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αρ. εγγρ: 1319/04-10-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντ. Παπαδεράκη, σχετικά με την απάντηση σε ερώτημα του Ε.Β.Ε. Ροδόπης που αφορά στην δυνατότητα μετατροπής επιχείρησης από την μία νομική μορφή στην άλλη. Αρ. εγγρ: 13778/20-09-2016 (1252/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΕΠ την Τετάρτη 28/09/2016 στις 17:30. Αρ. εγγρ: 13702/20-09-2016 (1244/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΘΕΜΑ: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO», από 09 – 13/11/2016, στο κτίριο ΓΕΑ στην Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης. Αρ. εγγρ: 1304/04-10-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, και εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετάβασής του (κωδ. 0771 και 0772). Απόφ.12/06-10-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη, με θέμα συμπληρωματικές προτάσεις για την παράταση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων σε πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές του Ν. Μεσσηνίας. Αρ. εγγρ: 3284/16-09-2016 (1264/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, με θέμα τον ακατάσχετο ειδικό επιχειρηματικό λογαριασμό και το πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 3375/22-09-2016 (1311/04-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 2264/21-09-2016 (1302/04-10-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/06-10-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την εξαίρεση των λατομείων μαρμάρου και λοιπών λατομικών δραστηριοτήτων από τον Επενδυτικό Νόμο 4399/2016. Αρ. εγγρ: 3909/16-09-206 (1262/26-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη του Προέδρου του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, κ. Παντελή Αντωνιάδη, στο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1260/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην τελετή εγκαινίων της 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης «Κορινθία 2016», την Τετάρτη 5/10/2016 στις 18:30. Αρ. εγγρ: 1256/26-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνάντηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΝΕΖ, την Δευτέρα 10/10/2016 στις 7μμ, στο Δημαρχείο. Αρ. εγγρ: 1842/10339/06-10-2016 (1330/06-10-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος στην συνάντηση. Απόφ.11/06-10-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. GREEN ANGELS & WHEELING 2 HELP. ΘΕΜΑ: Κυριακή 25/09/2016, στην Τεχνόπολη, συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια για καλό σκοπό. Αρ. εγγρ: 1277/26-09-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.816,39 ευρώ(10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000272685, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ. (κωδ. 0859).
 2. IPHOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.71716, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0889).
 3. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10224, ΠΟΣΟ: 32,25 + ΦΠΑ 13% (7,75), ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0859).
 4. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.4736, ΠΟΣΟ: 36,00 + ΦΠΑ 24% (8,64), ΣΥΝΟΛΟ: 44,64 ΕΥΡΩ. (κωδ.1261).
 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.10, ΠΟΣΟ: 40,00 + ΦΠΑ 24% (9,60), ΣΥΝΟΛΟ: 49,60 ΕΥΡΩ. (κωδ.0879).
 6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΔΙΠΛΑΣ. ΑΦΜ: 043646136, ΑΡ.ΤΙΜ.129, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 24% (24,00), ΣΥΝΟΛΟ: 124,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0851).
 7. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 126081323, ΑΡ.ΤΙΜ.104,00 + ΦΠΑ 24% (24,96), ΣΥΝΟΛΟ: 128,96 ΕΥΡΩ. (κωδ.9747).
 8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.64, ΠΟΣΟ: 110,00 + ΦΠΑ 24% (26,40), ΣΥΝΟΛΟ: 136,40 ΕΥΡΩ. (κωδ. 0859).
 9. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002691, ΠΟΣΟ: 210,00 + ΦΠΑ 24% (50,40), ΣΥΝΟΛΟ: 260,40 ΕΥΡΩ (κωδ.0891).
 10. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000696, ΠΟΣΟ: 428,19 + ΦΠΑ 24% (102,76), ΣΥΝΟΛΟ: 530,95 ΕΥΡΩ (κωδ.1261).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.816,39 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter