ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 07-02-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 07/02/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 07η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 193/06-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο κ. Κωνσταντόπουλος  Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος.   Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Π. κ.κ. Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος τμήματος Μεταποίησης, και ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων. Αρ .εγγρ: 13247/02-02-2018 (183/05-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους του Β.Ε.Π. στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ως ορίστηκαν στο Δ.Σ. από 13/12/2017. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/07-02-2018.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. Αρ. εγγρ: 7698/23-01-2018 (144/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου υπ’ αρ. 102/Α/2017/Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/8767/05-07-2017. Αρ. εγγρ: 11880/31-01-2018 (172/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια. Αρ .εγγρ: ΔΗΔ/Φ.40/2709/19-01-2018 (160/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Έκθεση HOSPITALITY QATAR 2018. Αρ. εγγρ: Φ.400/ΑΣ 5773/29-01-2018 (169/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Της ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Της ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ. ΘΕΜΑ: Σύνταξη καταλόγων υπόχρεων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017) – Ενημέρωση υπόχρεων. Αρ. εγγρ: 65/Γ/2018/24-01-2018 (173/01-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι υπόχρεοι και να σταλεί από την υπηρεσία ο κατάλογος των υπόχρεων για τον έλεγχο. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.2/07-02-2018.

 1. 7.       ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του καταλόγου ενόρκων για το έτος 2018 – 2019. Αρ .εγγρ: 366/17-01-2018 (133/30-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για το έτος 2018 – 2019. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/07-02-2018.

 1. 8.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεθνή Έκθεση “NATURAL ORGANIC PRODUCTS ASIA 2018”. Αρ .εγγρ: 168/01-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2018». Αρ .εγγρ: 190/05-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστεί ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ε.Π., κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/07-02-2018.

 1. 10.   ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ματαίωσης σεμιναρίων. Αρ .εγγρ: 135/30-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΘΕΜΑ: Συνέλευση διαβούλευσης για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πειραιά. Αρ .εγγρ: 188/05-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να παραστεί ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος. Απόφ.5/07-02-2018.

 1. 12.   ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση των προτάσεων για το Master Plan του Λιμένος Πειραιά. Αρ .εγγρ: 150/30-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Μετρήσεις αερίων ρύπων στους λιμένες – Ημερίδα στο Πειραιά. Αρ .εγγρ: 186/0502-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION). ΘΕΜΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με Β.Ε.Π. Αρ .εγγρ: 161/01-02-2018.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  και προτείνει να παραστούν και στο επόμενο Δ.Σ. προς ενημέρωση των μελών και υπογραφή συνεργασίας.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.6/07-02-2018.

 1. 15.   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 8 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εμπορική προσφορά πιλοτικού τηλεοπτικού προγράμματος του ρώσικου καναλιού 8 TV στην Ελλάδα. Αρ. εγγρ: 143/30-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής των ενεργών ΑΦΜ από αναψυκτήρια, πρατήρια άρτου, αρτοποιεία, αρτοζαχαροπλαστεία, κυλικεία. Αρ .εγγρ: 164/01-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει η υπηρεσία με τον κ. Τσιτόγλου για περαιτέρω ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.7/07-02-2018.

 1. 17.   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση αίθουσας συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. την Κυριακή 11/2/2018 και ώρα 11:00 για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αρ .εγγρ: 187/05-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρηθεί η αίθουσα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/07-02-2018.

 1. 18.   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης μίας ετήσιας συνδρομής αξίας 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ .εγγρ: 162/01-02-2018.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα μιας ετήσιας συνδρομής αξίας 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΑΕ 0851). Απόφ.9/07-02-2018.

 1. 19.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου. Αρ .εγγρ: 71/15-01-2018 (120/25-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΑΕ 2499β). Απόφ.10/07-02-2018.

 1. 20.   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση. Αρ .εγγρ: 146/30-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ .εγγρ: 145/30-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/07-02-2018.

 1. 22.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 43η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ, που θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Ε.Π., το Σάββατο 24/02/2018 και ώρα 10:00. Αρ .εγγρ: 6315/02-02-2018 (189/05-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διακανονισμός για το υπόλοιπο της οφειλής του Επιμελητηρίου προς τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/07-02-2018.

 1. 23.   ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: ICSG 2018 – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ. Αρ .εγγρ: 170/01-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ανάρτησης της απόφασης ανακήρυξης υποψηφιοτήτων της ΚΕΕ, ως για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Αρ .εγγρ: 95/22-01-2018 (137/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απόφαση οριστικής ανακήρυξης υποψηφιοτήτων Προέδρου και μελών Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ. Αρ .εγγρ: 97/27-01-2018 (166/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις – Προτάσεις για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, σχετικά με τις δύο αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ Β’ 4640/29-12-2017) και προς το Δημόσιο (ΠΟΛ. 1223/2017). Αρ .εγγρ: 272/18-01-2018 (138/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή». Αρ .εγγρ: 273/18-01-2018 (139/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΕ, κ. Κων. Μίχαλου, σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στις 03/02/2018 για την ανάδειξη της νέας Διοικητικής Επιτροπής στην Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ .εγγρ: 438/30-01-2018 (167/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Αρ .εγγρ: 185/05-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να σταλεί στα Σωματεία προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/07-02-2018.

 1. 30.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 232/12-01-2018 (184/05-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 57/19-01-2018 (132/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 32.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: Φ. 154/436/01-02-2018 (171/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 1209/30-01-2018 (163/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 34.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 302/25-01-2018 (165/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 35.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 225/30-01-2018 (158/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 36.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 436/24-01-2018 (136/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 37.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 20/24-01-2018 (134/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 38.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Παναγιώτη Ι. Αγνιάδη, υποψήφιου μέλους Δ.Ε. της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ .εγγρ: 142/30-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 39.   Ε.Ε.Θ. Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου σχετικά με τη μη συμμετοχή του στις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 214/24-01-2018 (147/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 40.   Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου σχετικά με την εκ νέου συμμετοχή του στις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 424/25-01-2018 (148/30-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 41.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης ένταξης επιχειρήσεων τυποποίησης και εξαγωγής ελαιολάδου στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ». Αρ .εγγρ: 346/31-01-2018 (159/01-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 42.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής της επιχείρησης με την επωνυμία Β. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από το Β.Ε.Π. και μεταφορά αυτής στο Ε.Ε.Π. Αρ .εγγρ: 1676/22-12-2017.

Κατόπιν εισηγήσεως του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει τη μη διαγραφή της ανωτέρω επιχείρησης από το Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.14/07-02-2018.

 1. 43.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Ευγενίας Παπαδάκη για χορήγηση δύο μηνιαίων μισθών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005. Αρ. εγγρ: 178/02-02-2018.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα της ανωτέρω υπαλλήλου για χορήγησης δύο μηνιαίων μισθών κατόπιν εγκρίσεως του Προϋπολογισμού του έτους 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.15/07-02-2018.

 1. 44.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου, με θέμα το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δυτικής Αττικής/Πρόγραμμα Πολεοδόμησης Άτυπων Συγκεντρώσεων ΠΕ Δυτικής Αττικής και συνάντηση κατά την οποία θα ενημερωθεί το Β.Ε.Π. για τυχόν έργα που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που υφίστανται για τις επιχειρήσεις αλλά και τους κατοίκους της.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Δ.Ε. για το σχέδιο της επιστολής προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου, με θέμα το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δυτικής Αττικής και προτείνει να οριστεί συνάντηση.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου και παραπέμπει το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.16/07-02-2018.

 1. 45.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» από το ENTERPRISE GREECE.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει συνεργασία με το ENTERPRISE GREECE για τη διεξαγωγή των ανωτέρω σεμιναρίων και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.17/07-02-2018.

 1. 46.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το διακρατικό έργο “NEWBRAIN PROJECT – INTERREG ADRION – ADRIATIC IONIAN” – Πρώτη συνάντηση στην ANCONA (ΙΤΑΛΙΑ) στις 14 και 15/02/2018 με τίτλο: “Kick off meeting and conference”.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι εγκρίθηκε το διακρατικό έργο “NEWBRAIN PROJECT – INTERREG ADRION – ADRIATIC IONIAN” κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Ελέγχου του προγράμματος. Ήδη η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15/02/2018 στην Ανκόνα στην Ιταλία.

Για το λόγο αυτό, ο Διευθυντής εισηγείται ότι στο εξής το προσωπικό του Επιμελητηρίου, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ανάγκες του ανωτέρω προγράμματος, θα αφιερώνει μέρος της ημερήσιας εργασίας στην υλοποίηση του προγράμματος.

Επίσης  η Δ.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην αποστολή.

Επιπλέον, επειδή είναι η πρώτη συνάντηση, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία τεχνικού συμβούλου για να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες στα μέλη της αποστολής κατά τις ημέρες παρουσίασης του ανωτέρω προγράμματος.

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει στην πρώτη συνάντηση στην Ανκόνα να συμμετάσχουν οι κ.κ. Γιάγκας Μιχαήλ, Διευθυντής του Β.Ε.Π., Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Μαυρομμάτη Ευδοκία, Ειδική Σύμβουλος του Β.Ε.Π.

Επιπλέον, αναθέτει στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ» την παροχή τεχνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εκπροσώπους του Β.Ε.Π. που θα συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση με τίτλο: “Kick off meeting and conference”, έναντι του ποσού των 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν όλες οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και αμοιβής του τεχνικού συμβούλου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΑΕ 9761δ). Απόφ.18/07-02-2018.

 1. 47.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Άνοιγμα  άτοκου λογαριασμού για τις ανάγκες του διακρατικού έργου  INTERREG ADRION – ADRIATIC  IONIAN με διακριτικό τίτλο: “ NEWBRAIN PROJECT” και έκδοση σφραγίδας με τα στοιχεία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι για τις ανάγκες του διακρατικού έργου INTERREG ADRION – ADRIATIC  IONIAN με διακριτικό τίτλο: “ NEWBRAIN PROJECT” είναι απαραίτητο το άνοιγμα ενός λογαριασμού από το Β.Ε.Π., ο οποίος θα είναι άτοκος, τόσο για την κάλυψη των δαπανών όσο και για την είσπραξη χρημάτων που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιπλέον θα πρέπει να εκδοθεί και μία σφραγίδα με τα στοιχεία του προγράμματος για την επικύρωση εγγράφων του ανωτέρω έργου.

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα του λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με την οποία ήδη συνεργάζεται το Β.Ε.Π. και την έκδοση μιας σφραγίδας με τα στοιχεία του διακρατικού προγράμματος για την επικύρωση εγγράφων που θα χρειαστούν. Απόφ.19/07-02-2018.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  525,00 ευρώ ( 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ. 150, ΠΟΣΟ: 60,00 ΕΥΡΩ.  ΚΑΕ 0859 (Αρ. απόφ.5/03-01-2018).
 2. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.87504, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 0889 (Αρ.σύμβασης: 1693/28-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  525,00  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ      ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ             ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter