ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 08-03-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 08/03/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 08η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 268/28-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Απουσίαζε ο κ. Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Σχετικά με δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων Επιμελητηρίων της χώρας.

Τίθενται υπ’ όψιν της Δ.Ε. τα υπ’ αρίθμ. πρωτοκόλλου 19754/16-02-2017, 22133/21-02-2017 και 2/42517/ΔΕΠ/19-01-2017, έγγραφα των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών ως κάτωθι:

Α). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Σχετικά με δαπάνη μετακινουμένων από τα Επιμελητήρια της χώρας. Αρ. εγγρ: 19754/16-02-2017 (234/21-02-2017).

Β). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συνέχεια εγγράφου σχετικά με δαπάνη μετακινουμένων από τα Επιμελητήρια της χώρας. Αρ. εγγρ: 22133/21-02-2017 (254/28-02-2017).

Γ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο υπ’ αρίθμ.47721/09-05-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Αρ. εγγρ: 2/42517/ΔΕΠ/19-01-2017 (235/21-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να εφαρμόζεται το έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, να εφαρμοστεί η από 08/07/2013 απόφαση του Δ.Σ.(θέμα 3ο της ημερησίας διάταξης) στην οποία αναφέρεται ο καθορισμός των δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.2/2644/0022/13-03-2003 υπουργική απόφαση, ως κάτωθι:

 1. 1.       Μετακινήσεις στο Εσωτερικό:

 α) Ημερήσια αποζημίωση: Πρόεδρος: 50 ευρώ. Όλων των υπολοίπων (Διοικητική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, τρίτοι και υπάλληλοι): 40 ευρώ. Για την ημέρα επιστροφής καθώς και για τις μετακινήσεις με αυθημερόν επιστροφή, η ημερήσια αποζημίωση περιορίζεται στο ½.

β). Ξενοδοχεία: μέχρι του ποσού των 200 ευρώ ημερησίως.

γ) Οδοιπορικά έξοδα: Mετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, το αντίτιμο του εισιτηρίου, επιπλέον αποζημίωσης 10% για μικροδαπάνες ταξιδίου.

Πρόεδρος: Με πλοία και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο στην οικονομική θέση.

Όλων των υπολοίπων: Με πλοίο και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο στην οικονομική θέση.

Μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο: 0,25 ευρώ/χλμ.

 1. 2.       Μετακινήσεις στο εξωτερικό:

α) Ημερήσια αποζημίωση: Πρόεδρος: μέχρι 120 ευρώ. Όλων των υπολοίπων (Διοικητική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, τρίτοι και υπάλληλοι): μέχρι 100 ευρώ. Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση περιορίζεται στο ½.

β) Ξενοδοχεία: μέχρι του ποσού των 200 ευρώ ημερησίως.

γ) Οδοιπορικά έξοδα: Μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, το αντίτιμο του εισιτηρίου. Με πλοίο και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο στην οικονομική θέση.

 Επίσης παραπέμπεται το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/08-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Αναβολή επιμελητηριακών εκλογών. Αρ. εγγρ: 292/006-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα την ανάδειξη των ειδικοτήτων για την κατάρτιση – εκπαίδευση τεχνιτών για τις δραστηριότητες της ναυπηγοεπισκευής και την ένταξη αυτών στις σχολές μαθητείας, την Τρίτη 28/02/2017 στις 10:30. Αρ. εγγρ: 261/28-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται από τον Πρόεδρο ότι παρευρέθηκε στην ανωτέρω συνάντηση και κατόπιν αυτής το Β.Ε.Π. συμπεριελήφθη στην ομάδα εργασίας.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Αρ. εγγρ: 8776/491/01-03-2017 (280/06-03-2017).

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την Δ.Ε. για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και έκανε αναφορά στην ημερίδα που πραγματοποίησε το Β.Ε.Π. στις 22/02/2017 με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων για το συγκεκριμένο θέμα.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Αρ. εγγρ: 3350/20-02-2017 (281/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως απαντήσει ότι δεν υπάρχει απασχολούμενος στην συγκεκριμένη κατηγορία. Απόφ.2/08-03-2017.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διεθνείς εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στην Βουλγαρία το 2017. Αρ. εγγρ: Φ.ΟΕΥ 2230/3/ΑΣ 496/20-02-2017 (251/28-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/08-03-2017.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επενδυτικά έργα στην Γεωργία. Αρ. εγγρ: 2715/ΑΣ34/16-02-2017 (253/28-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/08-03-2017

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΟΥΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή και Εκθεσιακή εκδήλωση του κοινοτικού προγράμματος GATEWAY TO KOREA του κλάδου Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Ύδατος. Αρ. εγγρ: Φ.5200/ΑΣ92/21-02-2017 (256/28-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/08-03-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΟΥΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή και Εκθεσιακή εκδήλωση του κοινοτικού προγράμματος GATEWAY TO KOREA για τα τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας. Αρ. εγγρ: Φ.5200/ΑΣ93/21-02-2017 (255/28-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/08-03-2017.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαγραφή επιχειρήσεων από το Ειδικό Μητρώο του Ν. 3551/07. Αρ. εγγρ: οικ1846/Φ25.1/13-02-2017 (257/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Αρ. εγγρ: Οικ.2528/03-03-2017 (285/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή Έκθεση “HOFEX” που θα πραγματοποιηθεί από 8 – 11/05/2017 στο ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ στην Κίνα. Αρ. εγγρ: 298/06-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/08-03-2017.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ημέρες Θάλασσας 2017 – Υποβολή προτάσεων και νέα συνάντηση. Αρ. εγγρ: 229/21-02-2017 & 301/08-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την παρακολούθηση του θέματος στον Οικονομικό Επόπτη, κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο, ο οποίος θα παραστεί και στην νέα συνάντηση που ορίστηκε από το Δήμο Πειραιά. Απόφ.8/08-03-2017.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Μετονομασία της οδού Λουδοβίκου σε οδό Γεωργίου Κασιμάτη. Αρ. εγγρ: 7807/515/16-02-2017 (258/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ονοματοθεσία οδών του Ο.Τ. 75 στον προσφυγικό συνοικισμό στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά. Αρ. εγγρ: 7808/514/16-02-2017 (259/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή με περίπτερο στο 8ο Agro Quality Festival. Αρ. εγγρ: 2888/24-02-2017 (293/06-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/08-03-2017.

 1. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΔΗΝ. ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημερομηνίας στην δέσμευση της αίθουσας εκδηλώσεων του Β.Ε.Π., η οποία είχε παραχωρηθεί για τις 13/03/2017. Αρ. εγγρ: 283/06-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για το αίτημα αλλαγής της ημερομηνίας και συμφωνεί. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/08-03-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ:  Αίτημα χορηγίας 3.000,00 ευρώ για την διενέργεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Συγκολλητών. Αρ. εγγρ: 264/28-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/08-03-2017.

 1. ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορηγίας των κωπηλατικών αγώνων του Ομίλου Ερετών «ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ», που θα διεξαχθούν την Κυριακή 19/03/2017 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Αρ. εγγρ: 03/Φ200Α/14-02-2017 (230/21-02-2017).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε αποφασίζει  το Β.Ε.Π. να αθλοθετήσει ένα κύπελλο και εντέλλονται τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κάλυψη τυχόν εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.12/08-03-2017.

 1. ΕNTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις του κλάδου Τροφίμων και Αναψυκτικών, με αγοραστές από Ευρώπη, Άπω Ανατολή & Αραβικό κόσμο. Αρ. εγγρ: 266/28-02-2017.

Με αφορμή την ανωτέρω πρόσκληση, η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει οριστεί να γίνουν συναντήσεις για την διοργάνωση Ημερίδων μετά τον Απρίλιο.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Το INSULEUR υπέρ της διατήρησης του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά. Αρ. εγγρ: 228/21-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ELVIK S.A. ΘΕΜΑ: Εγγραφή της ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ στο Μητρώο Κατασκευαστών προς ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 265/28-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΑΠΗΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ  – ΒΑΦΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών για την εγγραφή και τις δηλώσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Αρ. εγγρ: 236/21-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. ΘΕΜΑ: Πρόταση δημιουργίας σχολής μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Αρ. εγγρ: 291/06-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να προχωρήσει σε συνεργασία με το Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. για την δημιουργία σχολής μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/08-03-2017.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Β.Ε.Π./Φεβρουάριος 2017. Αρ. εγγρ: 289/06-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τους υπαλλήλους του Β.Ε.Π. για την άμεση εξυπηρέτηση. Αρ. εγγρ: 231/21-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.Γ.Ε. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση του Δ.Σ του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 990/02-03-2017 (288/06-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/08-03-2017.

 1. ΑΡΑΒΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διοργάνωσης Ημερίδας “DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD”, στις 22/03/2017, στο Divani Caravel Αθηνών. Αρ. εγγρ: 260/28-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. OVERMEDIA & «ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ». ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας με σκοπό την ενημέρωση για τα «κόκκινα δάνεια». Αρ. εγγρ: 279/06-03-2017 & 300/07-03-2017.

Σε συνέχεια της συνάντησης του Προέδρου και των μελών της Δ.Ε. με εκπρόσωπο των ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/08-03-2017.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα «κόκκινα δάνεια» στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Αρ. εγγρ: 297/06-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αποστολή παρατηρήσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας για την διαβούλευση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών». Αρ. εγγρ: 273/03-03-2017 (287/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι το Β.Ε.Π. μετείχε στην διαβούλευση του νομοσχεδίου ηλεκτρονικά και απέστειλε τις σχετικές προτάσεις – παρατηρήσεις και εγγράφως με επιστολή στην οποία συμπεριελήφθησαν και οι προτάσεις του ειδικού συμβούλου του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προτάσεις – παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Αρ. εγγρ: 3052/01-03-2017 (284/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις – παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Αρ. εγγρ: 800/02-03-2017 (286/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις – παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Αρ. εγγρ: 290/06-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, σχετικά με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 415/16-02-2017 (232/21-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε αναλυτικά από το Διευθυντή για το θέμα.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Βιοτεχνών Μονάχου, η οποία θα διεξαχθεί από 08/03 – 14/03/2017 – Ενημέρωση των μελών και αποστολή φόρμας συμμετοχής σε περίπτωση ενδιαφέροντος. Αρ. εγγρ: 414/16-02-2017 (233/21-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και αποστολή εγγράφων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής σχετικά με επιβεβαίωση νομιμότητας καταβολής αποδοχών. Αρ. εγγρ: 519/28-02-2017 (296/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την παραμονή στο καθεστώς το οποίο ισχύει μέχρι τώρα έως ότου διευκρινισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η σχέση των Επιμελητηρίων με την Κεντρική Κυβέρνηση. Απόφ.16/08-03-2017.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αλλαγή διεύθυνσης λόγω μετονομασίας της οδού. Αρ. εγγρ: 684/24-02-2017 9294/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για παράταση προθεσμίας εγγραφής υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Αρ. εγγρ: 503/20-02-2017 (262/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 269/21-02-2017 (263/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για παράταση αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων που λήγει την 07/03/2017. Αρ. εγγρ: 608/22-02-2017 9252/28-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παν. Κουρουμπλή, σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» και την νέα προτεινόμενη εφαρμογή του τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.). Αρ. εγγρ: 128/24-02-2017 (295/06-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής του Κυρίτση Θεόδωρου από το Μητρώο του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 267/28-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την εξέταση του θέματος στο Διευθυντή και την Προϊσταμένη του Μητρώου. Απόφ.17/08-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλη Γιάγκα, εγκρίσεως αποζημίωσης μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ για αγορά γυαλιών για τον Η/Υ. Αρ. εγγρ: 278/06-03-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα και εγκρίνει την αποζημίωση μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ για αγορά γυαλιών για τον Η/Υ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0899). Απόφ.18/08-03-2017.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με διευκρινίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Αρ. εγγρ: 3292/06-03-2017 (301/07-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 26571/06-03-2017 (302/07-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΕΣΥΝΕ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας με το ΒΕΠ με στόχο την βελτίωση της νεανικής επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Αρ. εγγρ: 303/07-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.19/08-03-2017.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πρόσκλησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σχετικά με την διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής για την 16η Διεθνή Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών στο Μόναχο, στις 9/5/2017. Αρ. εγγρ: 304/07-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ROTA TRADE SHOW ORGANIZING. ΘΕΜΑ: Πρόταση για ομαδική συμμετοχή του ΒΕΠ στην Έκθεση DOMOTEC. Αρ. εγγρ: 305/07-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων.

Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου εισηγείται την πρόσληψη δύο ασκούμενων δικηγόρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων του Γ.Ε.ΜΗ.

Η πρόσληψη θα γίνει αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Οικονομίας & Ανάπτυξης και ζητά από την Διοικητική Επιτροπή να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη αυτών.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη των δύο ασκούμενων δικηγόρων για την αντιμετώπιση θεμάτων Εμπορικού Δικαίου, ιδιαίτερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.20/08-03-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στην πρόσκληση για το συνέδριο Τεχνικής Εκπαίδευσης. Αρ. εγγρ: 299/07-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει, λόγω της μεταφοράς της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Ημερίδας, να ενημερωθεί και να προσκληθεί εκ νέου εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Στουτγάρδης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.21/08-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανάθεση του ελέγχου Ισολογισμού χρήσης σε δύο ορκωτούς λογιστές βάσει του Ν.4314/2014. Αρ. εγγρ: 306/07-03-2017.

Ο Διευθυντής και το τμήμα Δ/Ο, ενημερώνουν την Δ.Ε. ότι βάσει του Ν.4314/2014 τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κ.Ε.Ε.Ε. οφείλουν να συντάσσουν κάθε χρόνο, έως τις 30 Απριλίου, Ισολογισμό χρήσης ο οποίος ελέγχεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Παράλληλα προτείνουν να ανατεθεί ο ανωτέρω έλεγχος στην εταιρεία με την επωνυμία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία είχε πραγματοποιήσει και τον περσινό έλεγχο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει τον έλεγχο του Ισολογισμού χρήσης στην εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.22/08-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας προτείνονται από το Διευθυντή τα κάτωθι:

Α). Αγορά ενός Η/Υ για το γραφείο του Προέδρου (κωδ. 7123),

Β). Επισκευή ενός παλαιού TABLET της υπηρεσίας (κωδ. 0889),

Γ). Αγορά ανταλλακτικών για επισκευή Η/Υ της υπηρεσίας (μητρική – μνήμες – σκληρός δίσκος – DVD) (κωδ. 0889),

Δ).  Αγορά TABLETS για τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής προς αποφυγή της μεγάλης κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού (κωδ. 7123).

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων αγοράς και επισκευής των ανωτέρω. Απόφ.23/08-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου με θέμα τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε. αναθέτει στην κα Αμπατζή Αθανασία, δικηγόρο, την παρακολούθηση και προετοιμασία του Επιμελητηρίου σε θέματα που αφορούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, έναντι αμοιβής 1.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο η υπογραφή σύμβασης. Απόφ.24/08-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Ευθυμίας Τσόλα – Γκλεζάκου, χορήγησης προκαταβολής τεσσάρων (4) μηνιαίων μισθών. Αρ. εγγρ: 307/07-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση του αιτήματος χορήγησης προκαταβολής τεσσάρων μηνιαίων μισθών της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Ευθυμίας Τσόλα – Γκλεζάκου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (κωδ. 6213). Απόφ.25/08-03-2017.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Υποχρέωση αδιάλειπτης καταβολής δικαιωμάτων για την δημόσια εκτέλεση μουσικής – Η παύση πληρωμών δικαιωμάτων για μουσική συνεπάγεται κυρώσεις για τους χρήστες. Αρ. εγγρ: 282/06-03-2017.

 

       ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 2.541,01 (10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10397, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 24% (12,00), ΣΥΝΟΛΟ: 62,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 2. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.76671, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0879).
 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.401, ΠΟΣΟ: 750,00 + ΦΠΑ 24% (180,00), ΣΥΝΟΛΟ: 930,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0411).
 4. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002912, ΠΟΣΟ: 75,00 + ΦΠΑ 24% (18,00), ΣΥΝΟΛΟ: 93,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0891).
 5. ΕΙΡΗΝΗ & ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 081435031, ΑΡ.ΤΙΜ.84017, ΠΟΣΟ: 18,15 + ΦΠΑ 24% (4,36), ΣΥΝΟΛΟ: 22,51 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0899).
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.72, ΠΟΣΟ: 176,00 + ΦΠΑ 24% (42,24), ΣΥΝΟΛΟ: 218,24 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 7. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000099, ΠΟΣΟ: 64,44 + ΦΠΑ 24% (15,47), ΣΥΝΟΛΟ: 79,91 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 1261).
 8. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00200, ΠΟΣΟ: 160,13 + ΦΠΑ 24% (38,44), ΣΥΝΟΛΟ: 198,57 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0891).
 9. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000756, ΠΟΣΟ: 79,00 + ΦΠΑ 24% (18,96), ΣΥΝΟΛΟ: 97,96 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 7123).
 10. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000749, ΠΟΣΟ: 301,46 + ΦΠΑ 24% (72,36), ΣΥΝΟΛΟ: 373,82 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 1299).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.541,01  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ  ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ       ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter