ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 08-03-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 08/03/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 08η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 367/06-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος  Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε η κα. Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων. Αρ. εγγρ: 19238/15-022018 (309/23-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία για τον Προϋπολογισμό έτους 2018. Αρ. εγγρ: 312/23-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στα Επιμελητήρια. Αρ .εγγρ: 23020/27-02-2018 (330/01-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρ. εγγρ: 346/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Αρ .εγγρ: 1780/12-02-2018 (334/01-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για μεταφορικό ισοδύναμο στην ελληνική νησιωτική επικράτεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/3/2018 στις 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας στην αίθουσα 512. Αρ .εγγρ: 344/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκλογική αποζημίωση Εκλογικής Επιτροπής της με αρ. πρωτ. 89109/11-08-2017 απόφασης. Αρ .εγγρ: 348/05-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναβάλει το θέμα για επόμενη Διοικητική Επιτροπή. Απόφ.1/08-03-2018.

 1. 8.       ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Σαουδαραβικός οργανισμός για προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών – Αίτημα επενδυτικής συνεργασίας στους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών. Αρ εγγρ: 350/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΘΕΜΑ: Ημέρες Θάλασσας 2018, Δεύτερη συνάντηση στις 09/03/2018 και ώρα 18:00 στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Αρ. εγγρ: 353/05-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν τα μέλη της Δ.Ε., κ.κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος και Φανουργάκης Δημήτριος, ώστε να παρευρεθούν στη συνάντηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/08-03-2018.

 1. 10.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή περιλήψεων για το 13ο συνέδριο της EES, Θεσσαλονίκη, 01 – 05/10/2018. Αρ. εγγρ: 352/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 06/03/2018 και ώρα 15:30. Αρ. εγγρ: 356/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΟΛΥΜΠΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Προσφορά για τις υπηρεσίες συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Αρ. εγγρ: 358/05-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών συνολικού ποσού 200,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 355/05-03-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών στην εφημερίδα, συνολικού ποσού 200,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/08-03-2018.

 1. 14.   Π.Ο.Ε.Β.Υ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, για την παρουσία του στην εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 310/23-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη, σχετικά με την έκδοση φωτογραφιών για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Αρ. εγγρ: 6371/27-02-2018 (361/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Χρεωστικό σημείωμα για οφειλές συνδρομών ετών 2015 – 2016 και 2017, συνολικού ποσού 4.855,05 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των συνδρομών μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/08-03-2018.

 1. 17.   ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορηγίας για την πραγματοποίηση του 4ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας στις 20 – 21/04/2018, στο ξενοδοχείο METROPOLITAN. Αρ. εγγρ: 6858/07-02-2018 (345/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Δικτύου – Θέματα Ημερησίας Διάταξης. Αρ. εγγρ: 312/22-02-2018 (331/01-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί η εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στο ΕΕΔΕΓΕ, κα Νάστου Δήμητρα, καθώς και η αναπληρωματική της, κα Καρακατσάνη Αντωνία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/08-03-2018.

 1. 19.   ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Συνδρομή ΕΕΔΕΓΕ έτους 2018. Αρ .εγγρ: 316/22-02-2018 (311/23-022018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της συνδρομής έτους 2018, ποσού 500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/08-03-2018.

 1. 20.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δήμο Παπαδημητρίου, σχετικά με τις εγκρίσεις των Προϋπολογισμών των Επιμελητηρίων για το έτος 2018. Αρ .εγγρ: 10/21-02-2018 (303/23-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τους Προϋπολογισμούς έτους 2018 των Επιμελητηρίων. Αρ .εγγρ: 11/23-02-2018 (301/23-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση νόμου για την εκλογίκευση και ανταποδοτικότητα των Δημοτικών Τελών ΟΤΑ προς επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 701/22-02-2018 (336/01-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. Β.Ε.Π., κ. Λυγερός Γεώργιος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/08-03-2018.

 1. 23.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με την νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία και τους ελέγχους και τις θεωρήσεις των προϋπολογισμών έτους 2018. Αρ. εγγρ: 707/22-02-2018 (360/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση τερματικών πληρωμής POS στα σχολικά κυλικεία. Αρ. εγγρ: 695/23-02-2018 (347/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση τερματικών πληρωμής POS στα σχολικά κυλικεία. Αρ. εγγρ: 165/20-02-2018 (362/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ. εγγρ: 4867 Φ.143Α/28-12-2017 (354/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.    Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων 2017 – 2018. Αρ .εγγρ: 566/11-01-2018 (307/23-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/08-03-2018.

 1. 28.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Έκκληση για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2018 για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Αρ .εγγρ: 681/15-02-2018 (308/23-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Αλ. Χαρίτση, σχετικά με την πρόσκληση του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ». Αρ .εγγρ: 432/Φ2905/20-02-2018 (335/01-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 359/05-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/08-03-2018.

 1. 31.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη, σχετικά με την έκδοση φωτογραφιών για τις νέες ταυτότητες. Αρ. εγγρ: 212/27-02-2018 (349/05-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 32.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τον κλάδο των φωτογράφων ενόψει των αλλαγών στην έκδοση αστυνομικών ταυτοτήτων. Αρ .εγγρ: 647/26-02-2018 (332/01-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανανέωση των στοιχείων επικοινωνίας Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 314/23-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποστολή των στοιχείων των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/08-03-2018.

 1. 34.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανανέωση του πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας του Β.Ε.Π. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008. Αρ. εγγρ: 341/01-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση του πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας του Β.Ε.Π. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 από την εταιρεία LETRINA S.A., με την οποία ήδη συνεργάζεται το Επιμελητήριο, και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κάλυψη της δαπάνης για την ανανέωση του πιστοποιητικού μέχρι το ποσό των 2.500,00 πλέον ΦΠΑ για τρία χρόνια. Απόφ.11/08-03-2018.

 1. 35.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Τσόλα - Γκλεζάκου Ευθυμίας για χορήγηση προκαταβολής δύο μηνιαίων αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Αρ .εγγρ: 304/23-02-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα της ανωτέρω υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής δύο μηνιαίων αποδοχών, μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/08-03-2018.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Μουζακίτη Λεωνίδα, για χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005. Αρ .εγγρ: 305/23-02-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα του ανωτέρω υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων αποδοχών, μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/08-03-2018.

 1. 37.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστου Δημήτριου, για χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005. Αρ .εγγρ: 03/02-01-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα του ανωτέρω υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων αποδοχών, μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/08-03-2018.

 1. 38.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξόφληση ετήσιου αποθεματικού, ποσού 454,00 ευρώ, για το γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 131.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ετήσιου αποθεματικού, για το έτος 2018, για το γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 131, ποσού 454,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 15/08-03-2018.

 1. 39.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG – ADRION με διακριτικό τίτλο: NEWBRAIN.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. τον ορισμό του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Χρηστίδη, ως υπεύθυνο ελέγχου – διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. ορίζει τον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Χρηστίδη, ως υπεύθυνο ελέγχου – διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ανωτέρω διακρατικού προγράμματος. Απόφ.16/08-03-2018.

 1. 40.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δημιουργία Ομάδας  Έργου για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος INTERREG – ADRION με διακριτικό τίτλο: NEWBRAIN.

Ο Διευθυντής, σε συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης αναφορικά με το πρόγραμμα INTERREG – ADRION με διακριτικό τίτλο: NEWBRAIN, εισηγείται στη Δ.Ε. ότι, για την αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση του έργου είναι αναγκαίο να συσταθεί ομάδα έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών, η οποία θα αποτελείται από τους υπαλλήλους του Β.Ε.Π. και θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση – υλοποίηση – εκτέλεση ενεργειών που προβλέπονται στα πακέτα εργασίας του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου και της διαχειριστικής αρχής.

Το προσωπικό του Β.Ε.Π. ήδη ασχολείται ουσιαστικά με το έργο από την ημερομηνία έγκρισής του και θα ασχολείται μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει τη συγκρότηση της Ομάδας Έργου αποτελούμενη από το κάτωθι προσωπικό του Επιμελητηρίου:

1.

Γιάγκας Μιχάλης – Υπεύθυνος Έργου

2.

Χρηστίδης Βασίλειος, Υπεύθυνος ελέγχου-διαχείρισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

3.

Τσόλα Ευθυμία, Υπεύθυνη ενημέρωσης, δημοσίων σχέσεων και βιοτεχνικών θεμάτων

4.

Παπαδάκη Ευγενία, Υπεύθυνη Μητρώου μελών, επεξεργασίας και παροχής στοιχείων

5.

Κουλούρα Μαρία, Υπεύθυνη διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου

6.

Καλόπλαστος Δημήτριος, επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου

7.

Κασιμάτη Παρασκευή, επεξεργασία στοιχείων μελών, παροχή πληροφοριών, ενημέρωση

8.

Σφυράκη Καλλιόπη, επεξεργασία στοιχείων μελών, παροχή πληροφοριών, ενημέρωση

9.

Γκλεζάκου Άννα, επεξεργασία στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου

10.

Λεκάκου Αθανασία, επεξεργασία στοιχείων μελών, παροχή πληροφοριών, ενημέρωση

11.

Γεωργίου Φίλιππος, επεξεργασία στοιχείων μελών, παροχή πληροφοριών, ενημέρωση

12.

Μουζακίτης Λεωνίδας, επεξεργασία στοιχείων μελών, παροχή πληροφοριών, ενημέρωση

 

Η ανωτέρω Ομάδα θασυμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκειαυλοποίησης του έργου σε όλα τα πακέτα εργασίας που αφορούν τις δράσεις του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Έργου και των αναγκών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι τόσο εντός του ωραρίου εργασίας όσον και πέραν του κανονικού ωραρίου εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τις απαιτήσεις του έργου.

Η παρούσα απόφαση για την Ομάδα Έργου ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο ή τυχόν τροποποιήσεώς της.

Απόφ.17/08-03-2018.

 1. 41.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δημιουργία Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβής, Ενστάσεων, σύμφωνα με το Ν.4497/2017 και το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. ότι, σύμφωνα με τη νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η δημιουργία μίας τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης για τη διενέργεια διαγωνισμών (προμήθειας, εργασιών, έργων κ.λ.π.) του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, μίας πενταμελούς Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης για τη διενέργεια διαγωνισμών (προμήθειας, εργασιών, έργων κ.λ.π.) για συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω των ορίων του άρθρου 117, του Ν.4412/2016, μίας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (προμηθειών, εργασιών, έργων κ.λ.π) και μίας τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων επί διαγωνισμών (προμηθειών, εργασιών, έργων κ.λ.π.).

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει :

Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης για τη διενέργεια διαγωνισμών (προμήθειας, εργασιών, έργων κ.λ.π.) του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, η οποία θα αποτελείται από τους:

1). Τσόλα Ευθυμία, Προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων με αναπληρωματική την Παπαδάκη Ευγενία, Προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου.

2). Καλόπλαστος Δημήτριος, υπάλληλος του Β.Ε.Π. με αναπληρωματικό τον Μουζακίτη Λεωνίδα, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και

3). Σφυράκη Καλλιόπη, υπάλληλο του Β.Ε.Π. με αναπληρωματική την Γκλεζάκου Άννα, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

Τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης για τη διενέργεια διαγωνισμών (προμήθειας, εργασιών, έργων κ.λ.π.) για συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω των ορίων του άρθρου 117, του Ν.4412/2016, η οποία θα αποτελείται από τους:

1). Τσόλα Ευθυμία, Προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων με αναπληρωματική την Παπαδάκη Ευγενία, Προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου.

2). Καλόπλαστος Δημήτριος, υπάλληλος του Β.Ε.Π. με αναπληρωματικό τον Μουζακίτη Λεωνίδα, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και

3). Σφυράκη Καλλιόπη, υπάλληλο του Β.Ε.Π. με αναπληρωματική την Γκλεζάκου Άννα, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

4). Λεκάκου Αθανασία, υπάλληλο του Β.Ε.Π. με αναπληρωματικό το Γεωργίου Φίλιππο, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και

5). Κασιμάτη Παρασκευή, υπάλληλο του Β.Ε.Π. με αναπληρωματικό το Χρηστίδη Βασίλη, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (προμηθειών, εργασιών, έργων κ.λ.π), η οποία θα αποτελείται από τους:

1). Κουλούρα Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, με αναπληρωματική τη Λεκάκου Αθανασία, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

2). Χρηστίδης Βασίλης, υπάλληλος του Β.Ε.Π. με αναπληρωματική την Κασιμάτη Παρασκευή, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και

3). Γεωργίου Φίλιππος, υπάλληλος του Β.Ε.Π. με αναπληρωματική τη Σφυράκη Καλλιόπη, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων επί διαγωνισμών (προμηθειών, εργασιών, έργων κ.λ.π.), η οποία θα αποτελείται από τους:

1). Κουλούρα Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, με αναπληρωματική την Παπαδάκη Ευγενία, Προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου.

2). Χρηστίδης Βασίλης, υπάλληλος του Β.Ε.Π. με αναπληρωματικό τον Καλόπλαστο Δημήτριο, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και

3). Γεωργίου Φίλιππος, υπάλληλος του Β.Ε.Π., με αναπληρωματική τη Σφυράκη Καλλιόπη, υπάλληλο του Β.Ε.Π.

Η απόφαση συγκρότησης των ανωτέρω Επιτροπών ισχύει μέχρι την τροποποίησή της με νεώτερη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Απόφ.18/08-03-2018.

 

 1. 42.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. τη συμπλήρωση των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας λόγω της αλλαγής στη σύνθεση τόσο της Διοικητικής Επιτροπής με την προσθήκη επιπλέον μελών, όσο στο προσωπικό του Επιμελητηρίου με την απόσπαση του υπαλλήλου, κ. Βασίλη Χρηστίδη, από το Επιμελητήριο Ροδόπης ως ακολούθως:

Συμπλήρωση της Επιτροπής Μητρώου – Εκκαθάρισης Πρωτοκόλλου Επωνυμιών με τους κ.κ. Χρηστίδη Βασίλειο, υπάλληλο του Β.Ε.Π. και Φανουργάκη Δημήτριο, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής ως Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Συμπλήρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Βιοτεχνικών Ζητημάτων – Στατιστικής  με τους κ.κ. Παπαθανασίου Γεώργιο, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη και Χρηστίδη Βασίλειο, υπάλληλο Β.Ε.Π.

Συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης Θέσεων Β.Ε.Π. με τους: Περηφάνου Κλεάνθη, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής με την ιδιότητα της  Υπεύθυνης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Πούλο Ζαχαρία, Πρόεδρος του τμήματος Υπηρεσιών του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Χρηστίδη Βασίλειο, υπάλληλο Β.Ε.Π. και

Συμπλήρωση της Ομάδας Επεξεργασίας Προτάσεων και Παρακολούθησης Προγραμμάτων με τους: Παπαμανώλη – Ντόζα Γεώργιο, Β΄ Αντιπρόεδρο Διοικητικής Επιτροπής, Λυγερό Γεώργιο, Πρόεδρο του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. Β.Ε.Π., Χρηστίδη Βασίλειο, υπάλληλο Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εισήγηση του Διευθυντή για τη συμπλήρωση των Επιτροπών και Ομάδων εργασίας, η οποία θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή τους. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.19/08-03-2018.

 1. 43.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διάρθρωση υπηρεσιών Β.Ε.Π. – Τοποθέτηση προσωπικού.

Ο Διευθυντής αναφέρει στη Δ.Ε. ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 11/199 (ΦΕΚ 7Α΄/29-01-1999) ΄΄Οργανισμός Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά΄΄, οι υπηρεσίες του ΒΕΠ διαρθρώνονται και στελεχώνονται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διευθυντής: Μιχάλης Γιάγκας, Π.Ε./Διοικητικού-Οικονομικού

ΤΜΗΜΑΤΑ

 • ·         Βιοτεχνικών Θεμάτων: Προϊσταμένη: Ευθυμία Τσόλα Γκλεζάκου, Δ.Ε./ Διοικητικού-Λογιστικού
 • ·         Μητρώου: Προϊσταμένη: Ευγενία Παπαδάκη, Π.Ε./Διοικητικού-Οικονομικού.

Υπάλληλοι: Αθανασία Λεκάκου, Δ.Ε./Δακτυλογράφων-Στενογράφων (Τμήμα Μητρώου ΔΕ 01/04/2011).

 • ·         Διοικητικό-Οικονομικό: Προϊσταμένη: Μαρία Κουλούρα, Δ.Ε./ Διοικητικού-Λογιστικού.

Υπάλληλοι: Άννα Γκλεζάκου,  Δ.Ε./ Διοικητικού-Λογιστικού, Καλλιόπη Σφυράκη, Δ.Ε./Δακτυλογράφων-Στενογράφων και Ελένη Σαρρή, Δ.Ε. / (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ).

 • ·         Μηχανογραφικών Εφαρμογών: Προϊστάμενος: Μιχάλης Γιάγκας, Π.Ε./Διοικητικού-Οικονομικού.

Υπάλληλοι: Φίλιππος Γεωργίου, Δ.Ε./Διοικητικού—Χειριστών Η/Υ, Λεωνίδας Μουζακίτης, Δ.Ε./Διοικητικού—Χειριστών Η/Υ, οι οποίοι παράλληλα ασκούσαν καθήκοντα στο τμήμα Μητρώου, Δημήτρης Καλόπλαστος, Δ.Ε./Διοικητικού—Χειριστών Η/Υ, ο οποίος παράλληλα ασκούσε καθήκοντα στο τμήμα Δ/Ο και είχε την επίβλεψη των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων και συστημάτων και η Παρασκευή Κασιμάτη, Δ.Ε./Διοικητικού—Χειριστών Η/Υ, η οποία ασκούσε καθήκοντα και στο τμήμα Μητρώου και τηρούσε τα πρακτικά των συνεδριάσεων Διοικητικής Επιτροπής.

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • ·         Γραφείου Τύπου, Δημοσίων σχέσεων & Εκδόσεων

Δεν είναι στελεχωμένα και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται μέσω του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων.

 

 • ·         Νομικών Υποθέσεων

Τα θέματα ανατίθενται σε συνεργάτη.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και μετά την απόσπαση του κ. Χρηστίδη Βασίλη, υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης, στο Β.Ε.Π. ο Διευθυντής εισηγείται την τοποθέτηση του προσωπικού ως κάτωθι:

 

Στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων τοποθετείται η κα Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου η οποία θα ασκεί παράλληλα και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων. Την κα Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου συνεπικουρούν οι ειδικοί συνεργάτες.

 

Στο τμήμα Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. τοποθετούνται: Προϊσταμένη η κα Παπαδάκη Ευγενία.

Υπάλληλοι: Γεωργίου Φίλιππος, Λεκάκου Αθανασία, Μουζακίτης Λεωνίδας, Σφυράκη Καλλιόπη και Κασιμάτη Παρασκευή η οποία θα τηρεί παράλληλα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων Διοικητικής Επιτροπής.

 

Στο τμήμα Δ/Ο τοποθετούνται: Προϊσταμένη η κα Κουλούρα Μαρία.

Υπάλληλοι: Χρηστίδης Βασίλειος, Γκλεζάκου Άννα, Σαρρή Ελένη και Καλόπλαστος Δημήτριος ο οποίος παράλληλα θα ασκεί τα καθήκοντα του τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών και θα έχει την επίβλεψη των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του Επιμελητηρίου.

 

Στο τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών την εποπτεία θα την ασκεί ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλης Γιάγκας.

 

Οι αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκούν οι υπάλληλοι στα τμήματα θα προσδιορίζονται και θα ανατίθενται με προφορική ή γραπτή εντολή από τους Προϊστάμενους των τμημάτων.

Επιπλέον μπορεί να τους ανατίθενται και καθήκοντα πέραν της θέσης τους με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενού τους.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή. Απόφ.20/08-03-2018.

 1. 44.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Τεχνική εκπαίδευση.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.21/08-03-2018.

 1. 45.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Λήψη πάγιας απόφασης καταβολής εντός της χρήσης 2018 των επαναλαμβανόμενων δαπανών του Επιμελητηρίου από την εφαρμογή νόμων και διατάξεων του κράτους ή προηγούμενων αποφάσεων του Επιμελητηρίου και από τη συνήθη λειτουργία του Επιμελητηρίου {λειτουργικές δαπάνες παγίου χαρακτήρα όπως φωτισμού (ΔΕΗ), επικοινωνιών (ΟΤΕ), ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), αναλώσιμων ειδών και ειδών καθαριότητας (Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε), Κοινοχρήστων, Ταχυδρομικών Μεταφορών (ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ), προμήθειας εμφιαλωμένου νερού (RAINBOW WATERS), ενοικίων και καθαρισμού γραφείων και υαλοπινάκων, συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος (INTERSYS} μέσα στα πλαίσια των δεσμευμένων κονδυλίων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, υπό τον όρο της τήρησης των λοιπών νομίμων διαδικασιών.

Η Δ.Ε. λαμβάνει πάγια απόφαση καταβολής εντός της χρήσης 2018 των επαναλαμβανόμενων δαπανών του Επιμελητηρίου από την εφαρμογή νόμων και διατάξεων του κράτους ή προηγούμενων αποφάσεων του Επιμελητηρίου και από τη συνήθη λειτουργία του Επιμελητηρίου {λειτουργικές δαπάνες παγίου χαρακτήρα όπως φωτισμού (ΔΕΗ), επικοινωνιών (ΟΤΕ), ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), αναλώσιμων ειδών και ειδών καθαριότητας (Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε), Κοινοχρήστων, Ταχυδρομικών Μεταφορών (ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ), προμήθειας εμφιαλωμένου νερού (RAINBOW WATERS), ενοικίων και καθαρισμού γραφείων και υαλοπινάκων, συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος (INTERSYS}, μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.22/08-03-2018.

 1. 46.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών, σύμφωνα με το άρθρο 303 του Ν.4412/2016.

Ο Διευθυντής εισηγείται τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών, σύμφωνα με το άρθρο 303 του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο το Β.Ε.Π. μπορεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, να θεσπίζει και να διαχειρίζεται σύστημα προεπιλογής των οικονομικών φορέων (δηλ. προμηθευτών), ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) υποβολής, ανά πάσα στιγμή, αίτησης για προεπιλογή.

Το Β.Ε.Π. θα τηρεί μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων (προμηθευτών), το οποίο θα χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. δίνει εντολή στην αρμόδια υπηρεσία του Β.Ε.Π. να διερευνήσει και να διατυπώσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα συγκροτηθεί το σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων (προμηθευτών) του Β.Ε.Π. και την ανάρτησή του στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.23/08-03-2018.

 1. 47.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Κατάθεση δύο οικονομικών προσφορών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα γραφεία του 4ου και 6ου ορόφου.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. δύο οικονομικές προσφορές ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και δικτύου στα γραφεία του 4ου και του 6ου ορόφου στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Καραΐσκου 111, ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1Η : ΜΑΖΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επέκταση της ήδη υπάρχουσας τηλεφωνικής και δικτυακής εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει εργασία κι ηλεκτρολογικά υλικά ως αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ: 365/05-03-2018 έγγραφο, με τελική τιμή 820,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2Η : ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οικονομική προσφορά για εγκατάσταση δικτύου, ως αναφέρεται στο υπ’ αρ. πρωτ:368/06-03-2018 έγγραφο, με τελική τιμή: α΄περίπτωση (1.400,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%) και β΄περίπτωση (750+160 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%).

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου των δύο προσφορών, αναθέτει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση δικτύου στον κ. ΜΑΖΟΚΟΠΟ ΙΩΑΝΝΗ, με κόστος 820,00 + ΦΠΑ 24%, λόγω οικονομικότερου συνολικού κόστους. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.24/08-03-2018.

 1. 48.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά (Ο.Β.Σ.Π.). Αρ. εγγρ: 342/02-03-018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας με το ποσό των 2.000,00 ευρώ μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018.Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.25/08-03-2018.

 1. 49.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. τη δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή προς συζήτηση και επιλογή σημείων, ως κάτωθι:

Παρ. 3α άρθρο 65

3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:

 

αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ν. 3892/2011 (Α΄ 143),

 

ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

 

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

 

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

 

η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

 

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

Παρ.3 άρθρο 66

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στην έδρα ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

Παρ. 5 άρθρο 67

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

 

Παρ. 5 άρθρο 69

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά.

 

Παρ.7 άρθρο 75

Κάθε Επιμελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της ετήσιας συνδρομής.

 

Παρ. 10 άρθρο 75

10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων.

 

Παρ. 2 άρθρο 76

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης.

 

Παρ. 1 άρθρο 81

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄174).

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. προτείνει να μεταφερθούν οι εξής  αρμοδιότητες από το Δ.Σ. στη Δ.Ε.:

Παρ. 3α άρθρο 65

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

Παρ. 10 άρθρο 75

10. Να ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων.

 Επίσης παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.26/08-03-2018.

 1. 50.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συνάντηση με εκπροσώπους της EUROBANK για την παρουσίαση της εφαρμογής EXPORT GATE (Παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών σχεδόν απ’ όλες τις χώρες του κόσμου και δυνατότητα επιχειρηματικών επαφών και δικτυώσεων).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 51.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά δέκα συσκευών tablets.

Ο Διευθυντής προτείνει στη Δ.Ε. την αγορά δέκα συσκευών tablets για την λήψη των θεμάτων των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής προς εξοικονόμηση χαρτιού και προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη προσφορών για την αγορά των ανωτέρω δέκα συσκευών. Απόφ.27/08-03-2018.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: 43Η εκλογο – απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ – Νέος Πρόεδρος ο Σωτήρης Σκιαδαρέσης. Αρ. εγγρ: 333/01-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.28/08-03-2018.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.049,29 ευρώ (4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000505946, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.
 2. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.88500, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889. Αρ. Σύμβασης: 1693/28-12-2017.
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.005529, ΠΟΣΟ: 200,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1259. Απόφ.09/07-02-2018.
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000852, ΠΟΣΟ: 347,85 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299 Αρ. Σύμβασης: 1696/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.049,29  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ          ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.             

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter