ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 08-09-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 08/09/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 08η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1081/31-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Ισχύς Κ.Υ.Α. 2/50911/022/2010 (ΥΟΔΔ 296) με      θέμα «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των Προέδρων και των μελών των      Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στα Επιμελητήρια και την Κ.Ε.Ε.Ε.». Αρ.      εγγρ: 85050/13-08-2015 (1116/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για      τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων. Αρ. εγγρ:      1154/07-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει σταλεί μέσω mail στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      87816/28-08-2015 (1157/07-09-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή για την μη αλλαγή της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή όσον αφορά τις υποχρεώσεις των Επιμελητηρίων. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.1/08-09-2015.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας του      «Συνηγόρου της Αγοράς» στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA. Αρ. εγγρ: Φ.ΑΣ      33410/05-08-2015 (1102/03-09-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση και να γίνει παρουσίαση στο Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.2/08-09-2015.

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Κλητήριο θέσπισμα προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π.,      κο Ανδριανό Μιχάλαρο στις 26/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9π.μ. για την      θέμα της διαφημιστικής πινακίδας. Αρ. εγγρ: 1079/28-08-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει αναλάβει την υπόθεση ο δικηγόρος και σύμβουλος του Επιμελητηρίου, κ. Μαν. Εγγλέζος.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΜΕΓΑΡΕΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα κοινωνικής αρωγής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μεγαρέων      στην Νέα Πέραμο. Αρ. εγγρ: 1101/03-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή ότι ενημερώθηκαν τα μέλη και να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/08-09-2015.

 1. ΕΛΒΙΚ      Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο,      σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην προμήθεια πρώτων υλών      από το εξωτερικό λόγω των capital controls.      Αρ. εγγρ: 214/31-07-2015 (1121/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.Π.Α.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο, κο Ανδριανό Μιχάλαρο, για συμμετοχή στην      εκδήλωση της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών      Αιμοδοτών που διοργανώνεται από την Π.Ο.Σ.Ε.Α., η οποία θα πραγματοποιηθεί      στις 15 /09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην πλατεία του Δημοτικού      Θεάτρου. Αρ. εγγρ: 967/2 / 27-08-2015 (1129/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Α.Θ.      Α.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αν. Υπ. ΠΑΠΕΝ, κ. Βαγγέλη Αποστόλου και τον      Αν. Υπ. Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, για την παράνομη διακίνηση      φρούτων – ροδάκινων στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας μέσω, κυρίως,      Βούλγαρων και Ρουμάνων εμπόρων, διακινητών και μεταφορέων. Αρ. εγγρ:      1119/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΚΤΟ      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το      πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015. Αρ. εγγρ: 1132/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES.      «Ο ΟΜΗΡΟΣ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή      του ΒΕΠ στο Πανελλήνιο δίκτυο «Διαδικτυακών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για      την Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων». Αρ. εγγρ:      1136/03-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση και να γίνει παρουσίαση στο επερχόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.4/08-09-2015.

 1. VERTICAL COMMUNICATIONS.      ΘΕΜΑ: Έκθεση Τροφίμων και Πότων, 23 – 28 Νοεμβρίου 2015 στο Μετρό      Σύνταγμα. Αρ. εγγρ: 1128/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται ότι όλες οι εκθέσεις αναρτώνται στο site του Επιμελητηρίου.

 1. DETROP HELEXPO. ΘΕΜΑ:      Υπενθύμιση για την 26Η DETROP & 7η ARTOZYMA, οι οποίες θα      πραγματοποιηθούν από τις 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016 στο Διεθνές Εκθεσιακό      Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αρ. εγγρ: 1221/22-05-2015 (1106/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ:      Κοινοποίηση απόφασης ΣτΕ 2243/2015 που αφορά την απόρριψη της αίτησης      ακύρωσης της Υ.Α. Κ1-2086/21-10-2013 για τον καθορισμό της συνδρομής των      Επιμελητηρίων μελών, έτους 2013. Αρ. εγγρ: 1103/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής και κατάθεση απόψεων στην      συνάντηση που θα γίνει στο Επιμελητήριο Σμύρνης στις 11/09/2015 με σκοπό      την χάραξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας στις εμπορικές και οικονομικές      σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας. Αρ. εγγρ: Β-17/Ι 21637-52 / 31-07-2015      (1122/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟ      – ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.      ΘΕΜΑ: 1Ο Οικονομικό Forum «BELGRADE INVESTMENT DAYS»      στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2015 στο Βελιγράδι. Αρ. εγγρ: 1130/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: 28Η Έκθεση Μηχανημάτων      Επεξεργασίας Ξύλου & 18Η  Έκθεση      Βιομηχανίας Ξύλου, από 10 – 14/10/2015 στην Κωνσταντινούπολη. Αρ. εγγρ:      1123/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: 13η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών      Προϊόντων, 13 – 17/10/2015 και 8η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας      και Μηχανημάτων, 14 – 18/10/2015 στην Προύσα. Αρ. εγγρ: 1124/03-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτημάτων θεραπείας των Επιμελητηρίων κατά των Αποφάσεων      απόρριψης των πράξεων που υπέβαλαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.      152.511/ΨΣ5635-Α2/10-10-2014 Πρόσκλησης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιμελητηρίων      που βρίσκονται στις 8 Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης και δεν έχουν ενταγμένη      πράξη στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση». Αρ. εγγρ: 2362/10-08-2015      (1112/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόταση για ανάληψη ενεργού ρόλου από το Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο του      Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα. Αρ.      εγγρ: 2365/11-08-2015 (1111/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή συνημμένου εγγράφου του Υπουργού Οικονομίας, κ. Ν.      Χριστοδουλάκη, με θέμα: «Διαχείριση θεμάτων – Οδηγίες» σχετικά με την      διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους και      στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αρ. εγγρ: 2516/02-09-2015 (1147/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Οικονομικό Φόρουμ Ευρωεπιμελητηρίων «Τα Επιμελητήρια κινούνται προς τα εμπρός» (Λουξεμβούργο 14      & 15/10/2015). Αρ. εγγρ: 2517/31-08-2015 (1156/07-09-2015).      ΑΠΟΦ.5/08-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο, κ.λ.π.). Απόφ.5/08-09-2015.

 1. ΕΕΑ      – ΕΒΕΠ – ΒΕΑ – ΕΕΠ – ΒΕΠ – ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: «Η κορυφαία συνάντηση      Επιχειρηματικού – Πολιτικού Κόσμου». Αρ. εγγρ: 4/25-08-2015      (1104/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Διοικητή ΟΑΕΕ, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, ώστε να      δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μηνός στην προθεσμία πληρωμής εισφορών 3ου      διμήνου 2015. Αρ. εγγρ: 11217/21-07-2015 (1115/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας,      κ.κ Γ. Χουλιαράκη και Ν. Χριστοδουλάκη, για την κρίση που βιώνουν οι ΜμΕ      επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 1665/31-08-2015 (1131/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους      Επιμελητηριακούς υπαλλήλους. Αρ. εγγρ: 1610/11-08-2015 (1110/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος στο ΕΚΔΔΑ για διοργάνωση επιμορφωτικών      σεμιναρίων. Αρ. εγγρ: 3094/07-08-2015 (1109/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση για διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Αρ. εγγρ:      9591/13-08-2015 (1113/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση νέας Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ:      5108/17-08-2015 (1108/03-09-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.6/08-09-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΒΑΛΑΣ. ΘΕΜΑ: 23Η Έκθεση «KAVALAEXPO 2015», 25 – 30/09/2015, στον Εκθεσιακό χώρο      «Απόστολος Μαρδύρης» στην Νέα Καρβάλη. ΑΡ. ΕΓΓΡ: 4039/10-08-2015      91105/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΟΖΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και      καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του έτους 2014. Αρ. εγγρ:      3451/19-08-2015 (1114/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ & «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ      ΚΟΖΑΝΗΣ». ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 31η Εμποροβιοτεχνική      & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αρ. εγγρ: 3257/31-07-2015      (1117/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα απαλλαγής      των Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων από τον ΕΝΦΙΑ. Αρ. εγγρ:      4667 Φ.151/02-08-2015 (1127/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: 14Η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, 09 –      14/10/2015, στις Καπναποθήκες στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας – Τρικάλων.      Αρ. εγγρ: 1643/14-08-2015 (1133/03-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. Δ/ΝΤΗΣ Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Σε συνέχεια των υπ’ αρίθμ. 16/02-06-2015 και      5/28-07-2015 αποφάσεων της Δ.Ε. ολοκλήρωση διαδικασίας κατοχύρωσης      σήματος.

Η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει την παραπομπή του θέματος στο επερχόμενο Δ.Σ. Απόφ. 7/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αγορά γυαλιών για χρήση Η/Υ. Αρ. εγγρ:      1146/03-09-2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά γυαλιών για χρήση Η/Υ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 8/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόταση της Προϊσταμένης του Μητρώου, κας      Ευγενίας Παπαδάκη, για μείωση συνδρομών μελών Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ:      1134/03-09-2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση της Προϊσταμένης του Μητρώου, κας Ευγενίας Παπαδάκη, και παραπέμπει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ. με την εισαγωγή του καινούριου Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. Απόφ. 9/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Πληρωμή τιμολογίου του ΤΑΚΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ:      027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.49, για την παροχή υπηρεσιών CATERING στα      πλαίσια της δράσης 5.3 της Α.Σ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» στις 30/06/2015 με κωδικό ΟΠΣ 464047, ποσού 707,96 +      ΦΠΑ 13% (92,04), ΣΥΝΟΛΟ: 800,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού ποσού 800,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/08-09-2015.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: 38Η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στην Ζάκυνθο, στις 9      – 11/10/2015. Αρ. εγγρ: 8/9/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, και ο εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης,  και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.λ.π.). Επίσης εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο για την πάγια κάλυψη των εξόδων συμμετοχής (διαμονή, μετακίνηση) των ανωτέρω σε όλες τις μελλοντικές Γενικές Συνελεύσεις του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Απόφ.11/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Ως κίνητρο για την μείωση της ανεργίας και      την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός      Μιχάλαρος, προτείνει να υποβληθεί πρόταση προς τα Πολιτικά Κόμματα με την      οποία θα ζητείται η φορολογική απαλλαγή των νεοϊδρυόμενων μεταποιητικών      επιχειρήσεων με την προϋπόθεση της απασχόλησης ανέργων .

Η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στο επερχόμενο Δ.Σ. Απόφ.12/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Μετάβαση μελών του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. στην Έκθεση της      Θεσσαλονίκης.

Η Δ.Ε. αποφασίζει ότι στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να παραστούν και μέλη του Δ.Σ. και εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο, κ.λ.π.). Απόφ.13/08-09-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776,      ΑΡ.ΤΙΜ.00000597, ΠΟΣΟ: 194,80 + ΦΠΑ 23% (44,80), ΣΥΝΟΛΟ: 239,60 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, ποσού 239,60 ευρώ. Απόφ.14/08-09-2015.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Υπόμνημα προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο      Κοινοβούλιο. Αρ. εγγρ: 1120/03-09-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.588,78 (12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000102329, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000095429, ΠΟΣΟ: 54,46 ΕΥΡΩ.
 3. “TROPIK – ANNA”. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ      Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000125, ΠΟΣΟ: 26,55 + ΦΠΑ 13% (3,45), ΣΥΝΟΛΟ:      30,00 ΕΥΡΩ.
 4. “TROPIK – ANNA”. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ      Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000076, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 13% (5,75), ΣΥΝΟΛΟ:      30,75 ΕΥΡΩ.
 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 147, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 148, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.59918, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, Β΄ ΔΟΣΗ 2015, ΠΟΣΟ: 1.600,00 + ΦΠΑ 23% (368,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.968,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800339218, ΑΡ. ΤΙΜ.627, ΠΟΣΟ: 15,00 + ΦΠΑ 23% (3,45), ΣΥΝΟΛΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 1. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00867, ΠΟΣΟ: 136,39 + ΦΠΑ 23%      (31,36), ΣΥΝΟΛΟ: 167,75 ΕΥΡΩ.
 2. ΔΑΝΙΗΛ      ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ.002062, ΠΟΣΟ: 99,00 + ΦΠΑ      23% (22,77), ΣΥΝΟΛΟ: 121,77 ΕΥΡΩ.

 

 1. ENTOS ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ.ΤΙΜ.000382, ΠΟΣΟ: 72,50 + ΦΠΑ 23% (16,68), ΣΥΝΟΛΟ: 89,18 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 3.588,78 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter