ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 09-05-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 09/05/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 09η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 662/07-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος  Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσιάζει ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι: Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλης Γιάγκας, Διευθυντής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Αρ. εγγρ: 45094/26-04-2018 (664/07-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ. ΘΕΜΑ: Ερώτημα σχετικά με την εγγραφή των Κοινωνιών στο Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 44424/25-04-2018 (643/04-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης με θέμα τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αρ. εγγρ:         1000.0/29947/24-04-2018 (644/04-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή των προγραμμάτων σπουδών αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ειδικοτήτων για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευής, που εκπόνησε ο Τεχνικός Σύμβουλος της ομάδας και το ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΤ). Αρ. εγγρ: 1000.0/31249/27-04-2018 (646/04-052018).

Η Δ.Ε. αναθέτει το θέμα στους: Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Δ.Ε. Β.Ε.Π., Κανακάκη Βασίλειο, Σύμβουλο Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Παπαμανώλη – Ντόζα Γεώργιο, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/09-05-2018.

 1. 5.       ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Νέο σεμινάριο διαμεσολάβησης. Αρ. εγγρ: 639/04-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη του όγδοου κύκλου πρακτικής άσκησης. Αρ. εγγρ: 642/04-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ, ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Η CISAC επιλέγει την Αυτοδιαχείριση ως τη μόνη λύση στη συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα. Αρ. εγγρ: 638/04-05-2018.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίαση για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς ενημέρωση, στην οποία θα προσκληθεί ο κ. Θάνος Μωραΐτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης.

 1. 8.       WEBLINES LTD. ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής για την έκδοση του ξενόγλωσσου Τουριστικού Οδηγού του Πειραιά με το ποσό των 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Αρ. εγγρ: 654/04-05-2018.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση της ανωτέρω εταιρείας για συμμετοχή στην έκδοση του ανωτέρω Οδηγού με το ποσό των 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/09-05-2018.

 1. 9.       ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης την 01η Ιουνίου 2018 – Ορισμός εκπροσώπων. Αρ. εγγρ: 652/04-05-2018.

Η Δ.Ε. ορίζει ως τακτικο εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο με αναπληρωματικό το σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Αθανασόπουλο Ηλία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/09-05-2018.

 1. 10.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 17Η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, το Σάββατο 02/06/2018 από 08:30 έως 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Αρ. εγγρ: 5624/03-05-2018 (667/07-05-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστούν ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ.κ. Κατσώρης Ευάγγελος, τακτικός και Ψαρράς Μιχαήλ, αναπληρωματικός και ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλης Γιάγκας και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες μετάβασης και διαμονής των ανωτέρω. Απόφ.4/09-05-2018.

 1. 11.   ΕΛΛΗΝΟ – ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση λειτουργίας και σκοπός του Επιμελητηρίου – Αίτημα συνάντησης και πρόταση συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 645/04-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΚΕ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος της εταιρείας για παράσταση εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του Β.Ε.Π. με σκοπό την παρουσίαση του έργου της και την προοπτική αμφότερης συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 661/07-05-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστούν οι εκπρόσωποι της  ανωτέρω εταιρείας στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ.5/09-05-2018.

 1. 13.   ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για έκδοση λίστας βιοτεχνιών. Αρ. εγγρ: 651/04-05-2018.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το ανωτέρω αίτημα. Μερίμνη Καλόπλαστου Δημήτριου. Απόφ.6/09-05-2018.

 1. 14.   Π.Ο.Ε.Β.Υ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Ομοσπονδίας. Αρ. εγγρ: 665/07-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με το ρόλο του Υπεύθυνου Γ.Ε.ΜΗ. και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στη σύνθεση των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 1267/25-04-2018 (60/04-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή Κώδικα Δεοντολογίας και Προτύπων Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσαρμογή των Επιμελητηρίων και την εφαρμογή από αυτά του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αρ. εγγρ: 1268/25-04-2018 (641/04-05-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης συνεργασίας για υπηρεσίες α) Πλήρους Συμμόρφωσης στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ - GDPR Compliance και β) Εκπαίδευσης του προσωπικού του Επιμελητηρίου, μέχρι το ποσό των 12.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/09-05-2018.

 

 1. 17.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών φορέων στα Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.4519/2018. Αρ. εγγρ: 1241/27-04-2018 (650/04-05-2018).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. ορίζει ως εκπροσώπους τους: Ανδριανό Μιχάλαρο, Πρόεδρο του Β.Ε.Π. και Αναστάσιο Μουστάκα, μέλος του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/09-05-2018.

 1. 18.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην έρευνα για την επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα 2012 – 2030. Αρ. εγγρ: 1309/27-04-2018 (649/04-05-2018).

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/09-05-2018.

 1. 19.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλη Κορκίδη σχετικά με την υποψηφιότητά του ως Πρόεδρος στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής. Αρ. εγγρ: 1724/03-05-2018 (668/0705-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή στον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της ΚΕΕ, κ. Αλιφιεράκη Μανώλη. Αρ. εγγρ: 824/18-04-2018 (63704-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. στις Δ.Ο.Υ. Αρ. εγγρ: 1117/Φ1801/03-05-2018 (666/07-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο χρήσης 2017. Αρ. εγγρ: 660/04-05-2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. τις δύο προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι τις 27/04/2018 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών), ως κάτωθι:

 1. a.       SMG Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ΑΕ:  προσφορά 2.000,00€ συν ΦΠΑ (σύνολο 2.480,00€).
 2. b.      KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ:  προσφορά 3.000,00€ συν ΦΠΑ (σύνολο 3.720,00€).

 

Κατόπιν ελέγχου των δύο προσφορών, η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάθεση του ελέγχου χρήσης έτους 2017 στην εταιρεία SMG Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Α.Ε. έναντι ποσού 2.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ (σύνολο: 2.480,00 ευρώ). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/09-05-2018.

 

 1. 23.   ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. NEWBRAIN PROJECT. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την παράταση προθεσμίας της 1ης αναφοράς στο EMS έως 11/6/2018, FLC έως 10/8/2018 και στο PR1 του LP έως 10/8/2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει την Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 και ως κάτωθι:

 

 

 

 

Κατόπιν ελέγχου και διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/09-05-2018.

 1. 25.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «278/G/GRO/PPA/17/9861, Ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων για νέους μετανάστες (Entrepreneurial capacity building for young migrants)».

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της υποβολής πρότασης για το ανωτέρω πρόγραμμα και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/09-05-2018.

 1. 26.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Δ.Σ. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση συνάντησης ομάδων μεταποίησης/υπηρεσιών – Προτάσεις Αναβάθμισης του Επιμελητηρίου.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται από τον Πρόεδρο του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ., κ. Λυγερό Γεώργιο, για τις προτάσεις αναβάθμισης του Επιμελητηρίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει στις ομάδες εργασίας του Δ.Σ. την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και την καλύτερη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Απόφ.13/09-05-2018.

 1. 27.   Β.Ε.Π. – ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Θέσεις λειτουργίας του Λιμένα Πειραιά ιδιαίτερα για τα Ναυπηγεία και Ναυπηγοεπισκευαστές.

Η υπηρεσία καταθέτει στη Δ.Ε. τις θέσεις του Επιμελητηρίου και των ανωτέρω φορέων για το Master Plan του ΟΛΠ Α.Ε. ως κάτωθι:

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

 1. 1.      Η Σύμβαση Παραχώρησης

Η Σύμβαση Παραχώρησης, διάρκειας μέχρι 13-2-2052, με την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΟΛΠ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο στην COSCO, υπογράφηκε από τα δύο μέρη και κυρώθηκε με νόμο του Ελληνικού Κράτους. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις της Σύμβασης Παραχώρησης είναι υποχρεωτικές.

 

 1. 2.      Η Τήρηση της Σύμβασης Παραχώρησης

Η ευθύνη της τήρησης  της Σύμβασης Παραχώρησης  ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετικές αρμοδιότητες ασκεί και η Δημόσια Αρχή Λιμένος (ΔΑΛ) .  Η ΔΑΛ ασκεί επίσης αρμοδιότητες,  που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) και ασκούντο πριν την παραχώρηση από την ΟΛΠ Α.Ε..  Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) έχει την αρμοδιότητα της τήρησης των αρχών ανταγωνισμού.  Για παραβάσεις της Σύμβασης Παραχώρησης  οι έχοντες  έννομο συμφέρον απευθύνονται στις Δικαστικές Αρχές.

 

 

 1. 3.      Τα Δικαιώματα Χρηστών του Λιμένα

Οι χρήστες του Λιμένα και ιδιαίτερα οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τα Ναυπηγεία Περάματος - Σαλαμίνας δεν αποστερούνται κανένα των δικαιωμάτων τους.  Κανένας χώρος  Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων δεν επιτρέπεται να αλλάξει χρήση.  Οι υποπαραχωρήσεις τόσο στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Υποδομές, όσο και στα Ναυπηγεία Περάματος - Σαλαμίνας διατηρούνται  ως υποπαραχωρήσεις από τον ΟΛΠ Α.Ε. στους χρήστες (Βλ. Σύμβαση Παραχώρησης σελ. 7145, 3.6).

 

 1. 4.      Αρχές  Λειτουργίας ΟΛΠ Α.Ε. 

Ο ΟΛΠ Α.Ε. ασκεί δραστηριότητες διαχείρισης του Λιμένα. Δεν ασκεί Ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.  Οι Κανονισμοί   Λειτουργίας  του ΟΛΠ πληρούν, συμμορφώνονται και δεν παραβιάζουν τις αρχές και τους περιορισμούς της Σύμβασης Παραχώρησης καθώς το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο.  

 

 

 1. 5.      Βελτίωση και Χρήση Ναυπηγοεπισκευαστικών Υποδομών

Ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει υποχρέωση να συντηρεί και να αναβαθμίζει τις ναυπηγοεπισκευαστικές υποδομές σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης .  Διαχειρίζεται και εκμισθώνει τις υποδομές αυτές με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις αρχές δικαίου, διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και καλής πίστης με σκοπό το εύλογο κέρδος. Δεν είναι ο ΟΛΠ χρήστης των Ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών.

 

 

 1. 6.      Νέα Άδεια Ναυπηγείου
 • Τυχόν χορήγηση Άδειας Ναυπηγείου σε χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων παραβιάζει ευθέως τη Σύμβαση Παραχώρησης, δεδομένου ότι οι αδειοδοτούμενες υποδομές, που συγκροτούν το ναυπηγείο, σύμφωνα με τη βιομηχανική νομοθεσία,  έχουν αποκλειστικό χρήστη και υπεύθυνο τον Φορέα της Άδειας.  Αυτό θα αποτελούσε προσβολή των δικαιωμάτων των χρηστών, πέραν άλλων νομικών και χωροταξικών κωλυμάτων χορήγησης της εν λόγω αδείας.

 

 • Οι προτεινόμενες εργασίες ανάπτυξης στις ναυπηγοεπισκευαστικές υποδομές της Δραπετσώνας δεν είναι αποδεκτές, αφού δεν συνιστούν «αναβάθμιση ή κατασκευή νέων ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων» της ιδίας φύσεως και σκοπού, όπως από τη Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπεται, αλλά ουσιαστικά μεταβάλλουν τη χρήση του χώρου δεδομένου ότι :
 • Μετατρέπουν  ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες από εργασίες πλοίων πλαγιοδετημένων ή πρυμνοδετημένων,  σε εργασίες αποκλειστικά εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης .

 

 • Δημιουργούν ναυπηγοεπισκευαστικές  υποδομές σε νέο πεδίο δραστηριοτήτων, ανταγωνιστικό των υφισταμένων ναυπηγείων και μάλιστα  με πρόθεση την δημιουργία Ναυπηγείου Mega Yacht. Ναυπηγεία στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά επιτρέπεται να λειτουργούν αποκλειστικά στη Ζώνη Ι (Ναυπηγεία Περάματος).

 

 • Αποστερούν ζωτικό  ναυπηγοεπισκευαστικό χώρο στην περιοχή Δραπετσώνας από τις δραστηριότητες, των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων της Κατηγορίας  ΙΙΙ (βλ. Ν. 3551/2007, άρθρο 5). 

 

 • Ο όρος «Νέα ναυπηγεία», που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση παραχώρησης για την πλωτή δεξαμενή των 300.000 tn, τεχνικά σημαίνει  «Νέα Ναυπηγοεπισκευαστική Υποδομή» εις χρήση των ναυπηγοεπισκευαστών κατά τη Σύμβαση Παραχώρησης. Καμία άλλη ερμηνεία δεν χωρεί.

 

 1. 7.       Η Επένδυση

Η επένδυση στο Λιμάνι θα δικαιωθεί, εφόσον σημαντικό μέρος του οφέλους διανέμεται  στις τοπικές κοινωνίες και τους σημερινούς χρήστες του Λιμένα.  Με αυτή την προϋπόθεση, που εδράζεται στη Σύμβαση παραχώρησης και τις Αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια νέα εποχή για τη Ναυπηγοεπισκευή μπορεί να ανατείλει στον Πειραιά. Η παρέμβαση των χρηστών του Λιμένα και ιδιαίτερα των Ναυπηγοεπισκευαστών, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Κρίσιμος είναι επίσης ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και των Κρατικών Φορέων ελέγχου.

 

Κατόπιν ελέγχου των θέσεων και διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει το ανωτέρω κείμενο το οποίο αποτελεί τις θέσεις του Β.Ε.Π. και αποφασίζει να σταλεί στη διαβούλευση για το Master Plan του ΟΛΠ Α.Ε., να σταλεί Δελτίο Τύπου και να γίνει ανάρτηση στο site του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/09-05-2018.

 1. 28.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Παραίτηση του συμβούλου του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Χαλόφτη Γεώργιου από το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/09-05-2018.

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.989,68 ευρώ ( 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 00000861, ΠΟΣΟ: 375,38 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299 Αρ. Σύμβασης: 1696/28-12-2017.
 2. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ. 90563, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889 Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017.
 3. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000220, ΠΟΣΟ: 40,18 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1731. ΑΓΟΡΑ ΚΛΑΣΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
 4. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.90, ΠΟΣΟ: 109,12 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ .σύμβασης: 1698/28-12-2017.
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ.ΤΙΜ.82, ΠΟΣΟ: 3.000,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0813. Αρ. σύμβασης: 1704/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 3.989,68  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

                                        

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ                  ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter