ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 09-07-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 09/07/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 09η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 915/06-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Ματθιουδάκης Θεόδωρος Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός προσεχών εκλογών      Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 59821/03-06-2015 (803/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για σύναψη συμβάσεων      μίσθωσης έργου στο Επιμελητήριο Καστοριάς. Αρ. εγγρ: 59020/29-05-2015      (798/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού συνδρομής των      Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού      Επιμελητηρίου για το έτος 2014. Αρ. εγγρ: 62493/10-06-2015      (825/11-06-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή του ποσού των 1.618,35 ευρώ σε δύο δόσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/09-07-2015.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Β’ τροποποίησης      Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου      Πειραιά. Αρ. εγγρ: 69934/29-06-2015 (891/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου του Β.Ε.Π.      προς την Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του τομέα Ναυτιλίας. Αρ. εγγρ:      66534/19-06-2015 (889/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Εταιρείες παροχής Barcode. Αρ. εγγρ:      70834/30-06-2015 (918/07-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ      ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση      αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων από τα Επιμελητήρια για την έναρξη      διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων. Σχετ: το Π.Δ. 126/2012 «Μητρώο      Πιστοποιημένων Επιθεωρητών». Αρ. εγγρ: 56695/776/Φ.58 / 26-05-2015      (797/09-06-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να προσκληθεί ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Γ. Τόλιος, και να αποσταλεί έγγραφο ώστε να ενημερωθεί το Β.Ε.Π. Επίσης να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/09-07-2015.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΘΕΜΑ:      Διαβίβαση επιστολής του Β.Ε.Π. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών      Ασφαλίσεων, κ. Δημήτρη Στρατούλη, λόγω αρμοδιότητας. Αρ. εγγρ:      25811/3271/09-06-2015 (882/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων      βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Αρ. εγγρ: 7171/Φ14.1 /      01-07-2015 (916/07-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ      ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο      Οικονομίας, Οικονομικών, μετά από αιτήματα μελών της Ένωσης, σχετικά με      διευκολύνσεις για την επιβίωση των ΜμΕ, λόγω των τελευταίων πολιτικών      εξελίξεων. Αρ. εγγρ: 6357/01-07-2015 (922/07-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. DAS HANDWERK (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ). ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό      Μιχάλαρο, που αφορά στην συνέχιση της συντροφικής και φιλικής ανταλλαγής      μεταξύ των 2 Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 919/07-07-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη Δ.Ε.

 1. WIMA. ΘΕΜΑ: Αίτημα για      αποστολή του λογότυπου του Β.Ε.Π. προς ανάρτηση στην υπό αναδιοργάνωση      ιστοσελίδα της Ένωσης και ανάρτηση της ανωτέρω ιστοσελίδας στο site του      Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 914/06-07-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποστολή του λογότυπου προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης και την ανάρτηση της ανωτέρω ιστοσελίδας στο site του Β.Ε.Π. αντίστοιχα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/09-07-2015.

 1. ΒΙ.ΠΑ.Σ.      Α.Ε. Αποστολή πρότασης για ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για      μελέτη και κατάθεση παρατηρήσεων εκ μέρους του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ:      600/07-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποστολή των προτάσεων στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Παρισιάδη Δημήτριο, ώστε να τις μελετήσει και να παραθέσει τις απόψεις του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/09-07-2015.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση με καταβολή  των συνδρομών των ετών 2014 ή/και 2015.      Αρ. εγγρ: 4542/04-06-2015 (791/09-06-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί το  ποσό των ευρώ ως έναντι. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/09-07-2015.

 1. INSULEUR.CLEMENT      BONNAY. ΘΕΜΑ:      Πρόσκληση στην δημόσια ακρόαση με θέμα «Ενέργεια στα νησιά», η οποία θα      πραγματοποιηθεί στις 10/07/2015, ώρα 11:00 – 13:00, στις Βρυξέλλες. Αρ.      εγγρ: 792/09-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. HAGAP. ΘΕΜΑ: Αποστολή      πληροφοριών για την 5η Διεθνή Συνδιάσκεψη Κοινωνιοδράματος που      θα γίνει 30/9 έως 4/10/15 στην Κω. Αρ. εγγρ: 890/30-06-2015.

Η Δ.Ε. αναθέτει στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους για την συλλογή πληροφοριών. Απόφ.6/09-07-2015.

 1. REDEPLAN. ΘΕΜΑ:      Πρόγραμμα δράσης για την νόμιμη διαχείριση του επικίνδυνου αποβλήτου των      συσσωρευτών στα ελληνικά νησιά, όπως κατατέθηκε στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ:      793/09-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. DETROP HELEXPO. ΣΕΒΗ ΚΑΦΦΑ.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 26η DETROP BOUTIQUE και στην 7η ARTOZYMA οι      οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 26/02 έως 29/02/2016 στην Θεσσαλονίκη.      Αρ. εγγρ: 1221/22-05-2015 (796/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΛΠ      Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποχώρησης του κ. Γιώργου Ανωμερίτη από την θέση του      Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 827/11-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Τελευταία      ευκαιρία για εγγραφή στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων      στις 10 – 12/06/2015 στο Τορίνο και ενημέρωση σχετικά με τυχόν μέλη τα      οποία θα εκπροσωπήσουν το Β.Ε.Π. στο Συνέδριο. Αρ. εγγρ: 800/09-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή      για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου από το Β.Ε.Π. Αρ.      εγγρ: 207/26-06-2015 (883/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον      χειρισμό υποθέσεων του Β.Ε.Π. κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2015. Αρ.      εγγρ: 885/30-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σμύρνης, κ. Ekrem Demirtas, σχετικά με την      βράβευσή του κατά την διάρκεια των εργασιών του Ελληνο – τουρκικού φόρουμ      στην Μυτιλήνη, στις 4 /07/2015. Αρ. εγγρ: 5713/11-06-2015      (884/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης του ΣτΕ. Αρ. εγγρ: 5728/30-06-2015      (917/07-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ η οποία θα      πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/06/2015 στις 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο      Επιμελητηρίου Καβάλας. Αρ. εγγρ: 794/09-06-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μάρδα,      σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και      εκτός επικράτειας». Αρ. εγγρ: 1590/02-06-2015 (799/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ.      Γιώργο Κατρούγκαλο, σχετικά με την μετακίνηση προσωπικού με σχέση εργασίας      ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο σε κενές ή συνιστώμενες      θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. Αρ. εγγρ: 1441/19-05-2015 (802/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά,      σχετικά με το Ν. 4276/30-06-2014 και την χορήγηση του Ειδικού Σήματος      Λειτουργίας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα. Αρ. εγγρ:      1587/29-005-2015 (813/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και στην Δ/νση      Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων με θέμα την ενημέρωση      των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων από τα Επιμελητήρια για την έναρξη      διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων. Αρ. εγγρ: 1626/09-06-2015.      (837/15-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Συνοπτική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, κ. Σταύρου Βαρδαλά,      σχετικά με την απώλεια ή όχι της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.      Επιμελητηρίου, λόγω του μεσολαβήσαντος χρονικού κενού μεταξύ της διαγραφής      της πρώτης εταιρείας και της ένταξής του στο Δ.Σ. άλλης ανώνυμης εταιρείας      στο ίδιο τμήμα του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1702/10-06-2015      (834/15-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής      Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο Βούτση, για την σχετική πρόταση (τροπολογία) για      την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης. Αρ. εγγρ: 1826/22-06-2015      (888/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα Μαρία Καραμεσίνη, σχετικά      με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας πεντάμηνης απασχόλησης. Αρ. εγγρ:      1825/22-06-2015 (887/30-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα για άμεση σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης      της Κ.Ε.Ε.Ε. λόγω των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων. Αρ. εγγρ:      1943/30-06-2015 (920/07-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από      Επιμελητήρια για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Αρ. εγγρ:      277/10-06-2015 (835/15-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή στήριξης στην προτεινόμενη τροπολογία που αφορά      στον νόμο 4325/2015, την οποία απέστειλε η Κ.Ε.Ε.Ε. στον Αναπληρωτή      Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο. Αρ. εγγρ:      3579/04-06-2015 (801/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας      & Τουρισμού, σχετικά με προτάσεις για την αδειοδότηση Βιοτεχνικών και      Υγειονομικών Μονάδων. Αρ. εγγρ: 5530/03-06-2015 (812/09-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης –      Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη,  για ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων από την      ΔΕΗ. Αρ. εγγρ: 5729/06-06-2015 (826/11-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Διοικητή ΟΑΕΕ, κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο,      με θέμα το ψήφισμα για ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 777/Φ.18/11-06-2015      (836/15-06-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση τοποθέτησης συναγερμού για την ασφάλεια του κτιρίου      βάσει της υπ’ αρίθμ.17/02-06-2015 αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής      Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι αναμένεται προσφορά για την τοποθέτηση συναγερμού για την ασφάλεια του κτιρίου ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση μεταφοράς των αποθεματικών στους 4      λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς που τηρεί το Β.Ε.Π. για τις ανάγκες της      υπηρεσίας.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εγκρίνει την μεταφορά. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/09-07-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απαραίτητες ενέργειες στις Τράπεζες για δικαίωμα      υπογραφής του νέου Οικονομικού Επόπτη.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις Τράπεζες για το δικαίωμα υπογραφής του νέου Οικονομικού Επόπτη.Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/09-07-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έκδοση καρτών για τον νέο Οικονομικό Επόπτη, κ. Ματθιουδάκη      Θεόδωρο και τον Διευθυντή, κ. Γιάγκα Μιχαήλ.

Η. Δ.Ε. αποφασίζει την έκδοση καρτών για τους κ.κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο και Γιάγκα Μιχαήλ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/09-07-2015.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επίσκεψη της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της      Δημοκρατίας. Αρ. εγγρ: 853/18-06-2015.      Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. ΟΛΠ      Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ με την      έγκριση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Αρ. εγγρ: 886/30-06-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των μελών για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης      για την αναστολή καταβολής δόσεων κατόπιν αιτήσεως προς τα τραπεζικά      ιδρύματα. Αρ. εγγρ: 921/07-07-2015.      Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 5.467,33 ( 17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. INTERAMERICAN. A.E. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΤΙΜ.2339699, ΠΟΣΟ: 50,39 ΕΥΡΩ
 2. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ      Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.147, ΠΟΣΟ: 1.590,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% (365,70),      ΣΥΝΟΛΟ: 1.955,70 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ58703, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 4. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000077614, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 5. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000065733, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.45, ΠΟΣΟ: 166,00 + ΦΠΑ 13% (21,58),      ΣΥΝΟΛΟ: 187,58 ΕΥΡΩ.
 7. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.46, ΠΟΣΟ: 163,60 + ΦΠΑ 13% (21,26),      ΣΥΝΟΛΟ: 184,86 ΕΥΡΩ.
 8. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ      «ΤΟ ΣΤΑΧΥ». ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 082824427, ΑΡ.      ΤΙΜ.957, ΠΟΣΟ: 200,60 + ΦΠΑ 23% (46,14), ΣΥΝΟΛΟ: 246,74 ΕΥΡΩ.
 9. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ 00000582, ΠΟΣΟ: 374,32 + ΦΠΑ 23%      (86,09), ΣΥΝΟΛΟ: 460,41 ΕΥΡΩ.
 10. Ι.      & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΠΟΣΟ: 206,08 + ΦΠΑ (13% + 23%      = 43,77), ΣΥΝΟΛΟ: 249,85 ΕΥΡΩ.
 11. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00619, ΠΟΣΟ: 120,65 + ΦΠΑ 23%      (27,75), ΣΥΝΟΛΟ: 148,40 ΕΥΡΩ.
 12. REFINK. ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 998885212, ΑΡ.ΤΙΜ.008886, ΠΟΣΟ: 129,16 ΕΥΡΩ.
 13. REFINK. ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 998885212, ΑΡ.ΤΙΜ.008891, ΠΟΣΟ: 125,70 ΕΥΡΩ.
 14. “TROPIK – ANNA” ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε. ΑΦΜ:      800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000068, ΠΟΣΟ: 75,00 + ΦΠΑ 13% (9,75), ΣΥΝΟΛΟ: 84,75      ΕΥΡΩ.
 15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ.      ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.18, ΠΟΣΟ: 450,00 + ΦΠΑ 23% (103,50), ΣΥΝΟΛΟ: 553,50      ΕΥΡΩ.
 16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ.      ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.03, ΠΟΣΟ: 180,00 + ΦΠΑ 23% (41,40), ΣΥΝΟΛΟ: 221,40      ΕΥΡΩ.
 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000588, ΠΟΣΟ: 324,03 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 5.467,33 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter