ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 09-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 09/12/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 09η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1547/07-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. Εξόφληση τιμολογίων από την διοργάνωση της εκδήλωσης για τους εκπρόσωπους      του Επιμελητηρίου Στουτγάρδης.

CHOCOLAT. PETER P GR EE. ΑΦΜ: 800589416, ΑΡ.ΤΙΜ. Νο.18, ΠΟΣΟ: 357,72 + ΦΠΑ 23% (82,28), ΣΥΝΟΛΟ: 440,00 ΕΥΡΩ.

BELLE AMIE. Ε. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 997635170, ΠΟΣΟ: 189,61 + ΦΠΑ 23% (43,59), ΣΥΝΟΛΟ: 233,20 ΕΥΡΩ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΑΦΜ: 042030880, ΑΡ.ΤΙΜ. 20, ΠΟΣΟ: 194,30 + ΦΠΑ 23% (44,68), ΣΥΝΟΛΟ: 238,98 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/09-12-2015.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 3.500,00      ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς – αγορά δωροεπιταγών, εν’ όψει των εορτών των      Χριστουγέννων. Αρ. πρωτ: 87/01-12-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση του ποσού των 3.500,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς – αγορά δωροεπιταγών του Συλλόγου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/09-12-2015.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική      ενίσχυση του Συνδέσμου προκειμένου να αντιμετωπιστεί πρόβλημα στην Εφορία      λόγω λογιστικού λάθους. Αρ. εγγρ: 1431/04-11-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ενίσχυση του Συνδέσμου με το ποσό των 400,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/09-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων για μετάβαση του Προέδρου του Β.Ε.Π., κ.      Ανδριανού Μιχάλαρου, στην Κόρινθο για την Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΥΜ, την      04/12/2015, στο EPHIRA HOTEL Α.Ε. με ΑΦΜ: 997549095, ΑΡ.ΤΙΜ.5509, ΠΟΣΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή του τιμολογίου για την μετάβαση του Προέδρου του Β.Ε.Π. στην Κόρινθο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/09-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην συνεργασία που θα αναπτυχθεί με      άλλα Επιμελητήρια Αττικής (Β.Ε.Α. – Ε.Ε.Α. – Ε.Ε.Π.) για την υποβολή      πρότασης για το πρόγραμμα ERASMUS      +.

Επί του θέματος εισηγείται ο Διευθυντής ότι: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με θέμα την στήριξη για μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Στόχος του έργου είναι να απευθύνει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή στήριξης σε ΜμΕ που προσφέρουν θέσεις μαθητείας, αποσκοπώντας στην αύξηση της προσφοράς θέσεων μαθητείας. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση δεν παρέχει χρηματοδοτική στήριξη απευθείας σε ΜμΕ».

Η Δ.Ε. εγκρίνει την συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην συνεργασία που θα αναπτυχθεί με τα ανωτέρω Επιμελητηρία για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ERASMUS +. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 5/09-12-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 11.706,81 ευρώ ( 19 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΡΟΚΑ      ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΑΦΜ: 075275339, ΑΡ.ΤΙΜ.1801, ΠΟΣΟ: 30,00 + ΦΠΑ 23% (6,90),      ΣΥΝΟΛΟ: 36,90 ΕΥΡΩ.
 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ      ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ.ΤΙΜ.115, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23% (69,00),      ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000149415, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 4. TROPIK – ANNA. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ      Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000163, ΠΟΣΟ: 40,65 + ΦΠΑ 23% (9,35), ΣΥΝΟΛΟ:      50,00 ΕΥΡΩ.
 5. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.01284, ΠΟΣΟ: 167,13 + ΦΠΑ 23% (38,45),      ΣΥΝΟΛΟ: 205,58 ΕΥΡΩ.
 6. ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ.ΤΙΜ.3 ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10),      ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 7. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000631,      ΠΟΣΟ: 453,77 + ΦΠΑ 23% (104,35), ΣΥΝΟΛΟ: 558,12 ΕΥΡΩ.
 8. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.      ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.344, ΠΟΣΟ: 1.590,00 + ΦΠΑ 23%      (365,70), ΣΥΝΟΛΟ: 1.955,70 ΕΥΡΩ.
 9. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.      ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.091, ΠΟΣΟ: 3.430,00 + ΦΠΑ 23% (788,90), ΣΥΝΟΛΟ:      4.218,90 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% (686,00), ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.532,90 ΕΥΡΩ.
 10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ      Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ. ΑΦΜ: 019311902. ΑΡ.ΤΙΜ.5, ΠΟΣΟ: 162,61 + ΦΠΑ 23% (37,40),      ΣΥΝΟΛΟ: 200,01 ΕΥΡΩ.
 11. ΑΦΟΙ      ΜΠΑΡΚΑ. ΑΦΜ: 094492653. ΑΡ.ΤΙΜ. Β 0006289, ΠΟΣΟ: 26,80 + ΦΠΑ 23% (6,17),      ΣΥΝΟΛΟ: 32,97 ΕΥΡΩ.
 12. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 093829490 ΑΡ.ΤΙΜ. Ζ 9052, ΠΟΣΟ: 160,00      ΕΥΡΩ.
 13. ΕΝΤΟS. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ.      ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000020, ΠΟΣΟ: 117,89 + ΦΠΑ 23% (27,11),      ΣΥΝΟΛΟ: 145,00 ΕΥΡΩ.
 14. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.51, ΠΟΣΟ: 223,00 + ΦΠΑ 23% (51,29),      ΣΥΝΟΛΟ: 274,29 ΕΥΡΩ.
 15. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.280,      ΠΟΣΟ: 1.200,00 + ΦΠΑ 23% (276,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.476,00 ΕΥΡΩ.
 16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.103, ΠΟΣΟ: 40,00 + ΦΠΑ 23% (9,20),      ΣΥΝΟΛΟ: 49,20 ΕΥΡΩ.
 17. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.222, ΠΟΣΟ: 900,00+ ΦΠΑ 23%      (207,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.107,00 ΕΥΡΩ.
 18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.17, ΠΟΣΟ: 540,00 + ΦΠΑ 23% (124,20),      ΣΥΝΟΛΟ: 664,20 ΕΥΡΩ.
 19. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.104, ΠΟΣΟ: 450,00 + ΦΠΑ 23% (103,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 553,50 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 11.706,81 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ:  19 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter