ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 10-02-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/02/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 206/31-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. Σχετικά με τα τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση. (ΤΟπΣΑ). Εισήγηση από τον συνεργάτη του ΒΕΠ Κο. Γ. Χαλόφτη η οποία επισυνάπτεται στο πρακτικό.  Αρ. εγγρ. 259/7-2-2014.

Η Δ.Ε εγκρίνει και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ξεκινήσει η υπηρεσία την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αρ. απόφ. 1/10-2-2014. Mερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Τροποποίηση προυπολογισμού για τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την τροποποίηση προυπολογισμού για τις ανάγκες των προγραμμάτων και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πάει ως θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 2/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. Απόσυρση της αίτησης της Κας Όλγας Μανουηλίδου για αποζημίωση των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3163/55.  Αρ. εγγρ. 1420/29-7-2013.

Η Κα Ο. Μανουηλίδου ζήτησε προφορικά  από τον Κο Μ. Γιάγκα Διευθυντή του ΒΕΠ, παρουσία της Κας Ε. Δημητροπούλου τμηματάρχου Διοικ. – Οικονομικού και της Κας Π. Κασιμάτη υπαλλήλου ΒΕΠ,  να αποσυρθεί το υπ΄αριθ. 1420/29-7-2013 αίτημά της.  Ο Κος Γιάγκας ζήτησε να το κάνει γραπτώς, η Κα Μανουηλίδου όμως είπε ότι ισχύει η προφορική της θέση και ότι αποποιείται της διεκδίκησης των χρημάτων.

Η Δ.Ε ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την απόσυρση του αιτήματός της Κας Ο. Μανουηλίδου.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. Θέμα: Σχετικά με τον κατάλογο ελεγχόμενων προσώπων, υπόχρεων για δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, κατά το ημερολογιακό έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003. Αρ. εγγρ. 104/20-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Θέμα: Έγκριση του Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 131/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Θέμα: Επιστολή προς το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σχετική με την συνδρομή υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Αρ. εγγρ. 138/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Θέμα: Διαβίβαση επιστολής του ΕΕΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετική με την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Αρ. εγγρ. 176/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Θέμα: Κατάργηση αποστολής στοιχείων για την μηνιαία και τριμηνιαία καταγραφή στοιχείων προσωπικού του Δημοσίου τομέα. Αρ. εγγρ. 132/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Διαβίβαση έκθεσης κτηνιάτρων της περιφέρειας Πειραιά στο Πταισματοδικείο Πειραιά. Αρ. εγγρ. 150/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Λήξη σύμβασης του Κου Γ. Χαλόφτη  τέλος Φεβρουαρίου.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συζητήσει το θέμα της λήξης σύμβασης του Κου Γ. Χαλόφτη σε επόμενη Δ.Ε. Αρ. απόφ. 3/10-2-2014.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Προσφορά της εταιρείας Cytech ltd, η οποία αφορά μαζικές αποστολές prosms.gr. Αρ. εγγρ. 258/7-2-2014.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αγοραστεί το πρόγραμμα μαζικών αποστολών prosms.gr, πιο συγκεκριμένα 20.000 sms ποσού 480 ευρώ (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 23%),  σύμφωνα και με την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία cytech ltd στην Υπηρεσία. Αρ. απόφ. 4/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα:Η επιχείρηση «ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» έκανε διακοπή στις 31/12/2009 και πλήρωσε και το έτος 2010. Ζητάει με αίτηση του να επιστραφεί η συνδρομή του 2010 (48,82 ευρώ). Αρ. εγγρ. 121/21-01-2014.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η εισπραχθείσα συνδρομή του έτους 2010 να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αρ. απόφ. 5/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Η επιχείρηση «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» έκανε διακοπή στις 3-12-2012 και πλήρωσε και το έτος 2013. Ζητάει με αίτησή του να επιστραφεί η συνδρομή του έτους 2013 (103,52 ευρώ).  Αρ. εγγρ. 244/4-2-2014.
 2. Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η εισπραχθείσα συνδρομή του έτους 2013 να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αρ. απόφ. 6/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.
 3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αγορά 2 καθισμάτων γραφείου  για τον Κο Φίλιππο Γεωργίου και την Κα Ελένη Σαρρή,  επειδή τα ήδη υπάρχοντα χάλασαν.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αγοραστούν 2 καθίσματα γραφείου για τον Κο Φίλιππο Γεωργίου και την Κα Ελένη Σαρρή. Αρ. απόφ. 7/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

16. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αίτηση της Κας Άννας Γκλεζάκου για  χορήγηση προκαταβολής 1.500 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, παρ.6, άρθρο 23. Αρ. εγγρ. 209/3-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να χορηγηθεί η προκαταβολή των 1.500 ευρώ στην υπάλληλο του ΒΕΠ Κα Άννα Γκλεζάκου. Αρ. απόφ. 8/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Συνδρομή έτους 2013, 1.804,27 ευρώ στην εθνική ελληνική επιτροπή διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 229/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί η συνδρομή στην εθνική ελληνική επιτροπή του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Επιμελητηρίου εντός του 2014. Αρ. απόφ. 9/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Θέμα: Δημιουργία επιστημονικού τεχνολογικού πάρκου στην περιοχή Πεντάκωμου της Επαρχίας Λεμεσού της Κύπρου. Αρ. εγγρ. 174/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Θέμα: ¨Εκθεση Γαστρονομία – Horeca 2014 στην Λευκωσία στο διάστημα 14-17 Φεβρουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 236/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ. Θέμα: Eπιστολή προς τον πρόεδρο του ΒΕΠ σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου. Αρ. εγγ. 193/  29-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Πρόγραμμα δράσης ΕΕΣΥΜ 2014. Αρ. εγγρ. 108/20-1-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Kατάθεση συνδρομής για το έτος 2014, σύμφωνα με τον πίνακα που έχουν στην επιστολή με αρ. πρωτ. 113/20-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Eνημέρωση σχετικά με την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα τα εξωπραγματικά και εξοντωτικά πρόστιμα του ΚΦΣ. Αρ. εγγρ. 172/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών με θέμα τα εξοντωτικά πρόστιμα της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 234/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΒΕΠ, σχετική με το νομοσχέδιο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Αρ. εγγρ. 139/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετική με το κλείσιμο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αρ. εγγρ. 146/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ. Θέμα: Αναβολή εκδήλωσης λογοδοσίας Δ/νσης Ανάπτυξης. Αρ. εγγρ. 148/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ. Θέμα: 1ο Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Κολωνία στις 19-3-2014. Αρ. εγγρ. 143/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: Kατάργηση της προσκόμισης βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 237/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Σχετικά με την διάταξη που αφορά στην εξόφληση τιμολογίων μεταξύ επαγγελματιών, αξίας άνω των 500 ευρώ δια μέσου τραπεζικής κατάθεσης, επιταγής ή πιστωτικής κάρτας. Αρ. εγγρ. 114/20-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετική με το θέμα της υποχρεωτικής εγγραφής ή μη των τεχνικών εταιρειών στο ΓΕΜΗ, αφού αυτές αναγγελθούν και καταβάλουν τέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 147/23-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Eκδήλωση με θέμα «Η τροφοδοσία των κρουαζιερόπλοιων  και των ποντοπόρων πλοίων ως όχημα προώθησης εξαγωγών των ελληνικών τροφίμων και ποτών στις 15 /3 / 2014. Αρ. εγγρ. 178/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Τα πολιτικά κόμματα στους συνδυασμούς που θα καταρτίσουν για τις  επερχόμενες ευρωεκλογές, να συμπεριλάβουν και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η παραπάνω άποψη να συζητηθεί και στην συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων στις 24/1/2014. Αρ. εγγρ. 177/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά με την συμμετοχή εκπροσώπων των μικρομεσαίων στις ευρωεκλογές. Αρ. εγγρ. 225/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Κο Μϊχαλο σχετικά με την συμμετοχή εκπροσώπων των μικρομεσαίων στις ευρωεκλογές. Αρ. εγγρ. 226/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Χατζηδάκη σχετική με την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 222/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την συνάντηση των Επιμελητηρίων στις 24-01-2014 και την συμμετοχή στην διαβούλευση για την ολοκλήρωση του υπομνήματος του επιμελητηρίου Αρκαδίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2014 στην Τρίπολη.  Αρ. εγγρ. 224/4-2-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. Θέμα: Eξοντωτικά τα πρόστιμα του Ν. 4174/2013 και του Ν. 4225/2013. Επιστολή προς τον πρωθυπουργό σχετική με το ανωτέρω θέμα. Αρ. εγγρ. 111/20-1-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Πρόταση για το εργοστάσιο ζάχαρης Σερρών. Αρ. εγγρ. 109/20-01-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Θέμα: Νέα σύνθεση Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Αρ. εγγρ. 179/28-01-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στο Επιμελητήριο Ξάνθης. Αρ. απόφ. 10/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Θέμα: Νέα σύνθεση Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Αρ. εγγρ.175/28-01-2014.
 2. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Αρ. απόφ. 11/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.
 3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς των πρωθυπουργό σχετικά με τα προβλεπόμενα πρόστιμα από τον ΚΦΣ, Ν. 4174/2013. Αρ. εγγρ. 173/28-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την συνάντηση των Επιμελητηρίων στις 24 Ιανουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 221/4-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. Θέμα: Ψήφισμα των φορέων του νομού Εύβοιας για τα νέα φορολογικά μέτρα. Αρ. εγγρ. 231/4-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τα Επιμελητήρια σχετικά με τα προβλήματα της επιμελητηριακής κοινότητας. Αρ. εγγρ. 243/4-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΒΕΘ. Θέμα: Επιστολή προς τους προέδρους του ΒΕΑ και του ΒΕΠ, σχετικά με τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 227/4-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από 1-1-2014 η απόδειξη ως «πόθεν έσχες» χρηματικών ποσών που διατίθενται ως συμμετοχή σε σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής. Αρ. εγγρ. 133/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γνωμοδότηση του Κου Βαρδαλά σχετικά με ερώτημα που ετέθη στην ΚΕΕΕ και αφορά στο κατά πόσον είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου συνεργάτη στο ΓΕΜΗ κατά τον Ν. 3419/2005. Αρ. εγγρ. 134/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γνωμοδότηση του Κου Βαρδαλά σχετικά με ερώτημα που ετέθη στην ΚΕΕΕ και αφορά στο αν μπορεί το Επιμελητήριο να συμμετάσχει ως τακτικό μέλος σε Σωματείο του Αστικού Κώδικα του οποίου σκοπός είναι η διαφύλαξη, εξασφάλιση και προστασία των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, κατόχων μεριδίων πιστωτικού ιδρύματος. Αρ. εγγρ. 137/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. KEEE. Θέμα: Eπιστολή προς τον πρωθυπουργό, τον Κο Α. Τσίπρα, τον Κο Ι. Στουρνάρα, τον Κο. Κ. Χατζηδάκη και τον Κο Ε. Βενιζέλο  σχετική με τα τρία ψηφίσματα της ΚΕΕΕ από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24-01-2014. Αρ. εγγρ. 217/4-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. WIMA. Θέμα: Διάθεση της αίθουσας του ΒΕΠ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Ένωσης στις 19-02-2014 και ώρα 18.00. Αρ. εγγρ. 129/23-01-2014.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διατεθεί η αίθουσα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της WIMA. Αρ. απόφ. 12/10-2-2014. Μερίμνη γραμματείας Προέδρου ΒΕΠ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Η ΕΕΔΕΓΕ μετεκπαιδεύει νέες επιχειρηματίες. Αρ. εγγρ. 106/20-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Zωτικής σημασίας η διατήρηση της ακτοπλοικής σύνδεσης Κυθήρων-Αντικυθήρων, με τον Πειραιά. Αρ. εγγρ. 142/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Ταφόπλακα για την επιχειρηματικότητα το ισχύον δαιδαλώδες και εξοντωτικό φορολογικό σύστημα. Αρ. εγγρ. 136/23-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Tην άμεση απόσυρση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, την προώθηση νέων ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, καθώς και την άρση των διατάξεων που οδηγούν σε απαξίωση τον επιμελητηριακό θεσμό ζητεί από την κυβέρνηση η ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ. 183/28-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Πλήρης επιβεβαίωση του ΕΕΑ για τα νέα μέτρα φωτιά με μεγάλη δημοσκόπηση. Αρ. εγγρ. 171/28-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Σχετικά με την πιθανότητα διακοπής της ακτοπλοικής σύνδεσης Κυθήρων-Αντικηθήρων με τον Πειραιά. Αρ. εγγρ. 180/28-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Koπή βασιλόπιτας στο ΕΕΠ. Αρ. εγγρ. 242/4-2-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Ομόφωνη απόφαση του ΑΣΕ για την αποφυγή ομαδικών απολύσεων. Αρ. εγγρ. 182/28-01-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Nέα Δ.Ε. Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Αρ. εγγρ. 235/4-2-2014.

Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει συγχαρητήρια επιστολή στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Αρ. απόφ. 13/10-2-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 10.541,90  ευρώ.

 1. ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ. ΤΙΜ.36, ΠΟΣΟ: 61,38 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 75,50 ΕΥΡΩ.
 2. ΓΚΟΡΟΣ Χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ. ΑΦΜ: 106937925, ΑΡ. ΤΙΜ.160, ΠΟΣΟ: 450,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 553,50 ΕΥΡΩ.
 3. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ. 19, ΠΟΣΟ: 245,90 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 277,86 EYΡΩ.
 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΒΛΑΣΣΗΣ. ΑΦΜ: 071448565, ΑΡ. ΤΙΜ. 1959, ΠΟΣΟ: 167,04 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 188,76 KAI ΠΟΣΟ: 9,76 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 12,00 EYΡΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 200,76 ΕΥΡΩ.
 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, AΡ. ΤΙΜ. 17, ΠΟΣΟ: 74 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 91,20 EYΡΩ.
 6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ. ΤΙΜ. 48, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 123,00 EYΡΩ.
 7. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ. ΤΙΜ. 50, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 8. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 084239246, AΡ. ΤΙΜ. 19946, ΠΟΣΟ: 4,47 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 5,50 ΕΥΡΩ.
 9. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 084239246, AΡ. ΤΙΜ. 20052, ΠΟΣΟ: 40,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 49,20 EΥΡΩ.
 10. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 1127, ΠΟΣΟ: 240,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 295,20 EYΡΩ.
 11. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765, AΡ. ΤΙΜ. 24635, ΠΟΣΟ: 310,00 EYΡΩ.
 12. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΠ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ (12/2013).  ΠΟΣΟ: 70,42 ΕΥΡΩ.
 13. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΠ ΣΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ (12/2013).  ΠΟΣΟ: 415,09 ΕΥΡΩ.
 14. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΠ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ), (12/2013). ΠΟΣΟ: 42,55 EYΡΩ.
 15. ΔΕΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ (27-9-2013 ΕΩΣ 27-11-2013). ΠΟΣΟ: 79,91 EYΡΩ.
 16. ΔΕΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ). ΠΟΣΟ: 29,45 EYΡΩ.
 17. ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 054485679, AΡ. ΤΙΜ. 575, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 ΕΥΡΩ.
 18. ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 054485679, ΑΡ. ΤΙΜ. 739, ΠΟΣΟ: 40,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 49,20 ΕΥΡΩ.
 19. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Χ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ. ΑΦΜ: 066980786, AΡ. ΤΙΜ. 1, ΠΟΣΟ: 1.100,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.353,00 EYΡΩ.
 20. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082824427, ΑΡ. ΤΙΜ. 253, ΠΟΣΟ: 38,21 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 47,00 EYΡΩ.
 21. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3103, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 EYΡΩ.
 22. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 099783902, AΡ. ΤΙΜ. 123, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 23. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ. ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127, AΡ. ΤΙΜ. 109, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 24. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. ΟΕ. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 45744, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 25. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 388814, ΠΟΣΟ: 52,54 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 61,52 EYΡΩ.
 26. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 393216, ΠΟΣΟ: 44,08 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 51,12 ΕΥΡΩ.
 27. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978,  AΡ. ΤΙΜ. 3126, ΠΟΣΟ: 45,69 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 51,63 EYΡΩ, ΠΟΣΟ: 64,42 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 79,24 ΕΥΡΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 130,87 ΕΥΡΩ.
 28. ΟΤΕ. ΣΥΝΟΛΟ: 831,00 EYΡΩ.
 29. ΔΕΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (12/12/2013 ΕΩΣ 15/01/2014), ΣΥΝΟΛΟ: 734,00 EYΡΩ.
 30. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ). ΑΦΜ: 093829490, AΡ. ΑΠΟΔ. 6904, ΠΟΣΟ: 160,00 ΕΥΡΩ.
 31. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ. 461, ΠΟΣΟ: 588,79 + ΦΠΑ 23%,  ΣΥΝΟΛΟ: 724,22 EYΡΩ.
 32. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ. 2164, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 30,75 ΕΥΡΩ.
 33. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. ΑΦΜ: 139943475, ΑΡ.ΤΙΜ. 6, ΠΟΣΟ: 138 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 155,94 EYΡΩ.
 34. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ. ΑΦΜ: 094212010,  ΑΡ. ΤΙΜ. 203, ΠΟΣΟ: 32,86 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.
 35.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ. ΑΦΜ: 094212010,  ΑΡ. ΤΙΜ. 204, ΠΟΣΟ: 32,86 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.
 36. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082824427, ΑΡ. ΤΙΜ. 260, ΠΟΣΟ: 27,33 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 33,62 ΕΥΡΩ.
 37. HXOΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ. 103, ΠΟΣΟ: 97,05 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 119,37 ΕΥΡΩ.
 38. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΑΦΜ: 025098906, ΑΡ. ΤΙΜ. 119, ΠΟΣΟ: 50 EΥΡΩ.
 39. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ. ΑΦΜ: 094212010,  ΑΡ. ΤΙΜ 202, ΠΟΣΟ: 32,86 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.
 40. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ. ΑΦΜ: 094212010,  ΑΡ. ΤΙΜ 205, ΠΟΣΟ: 32,86 + ΦΠΑ 6,5%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.
 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. ΑΦΜ: 124169915, AΡ. ΤΙΜ. 1066, ΠΟΣΟ: 1.050 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.291,50 EYΡΩ.
 42. Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 800071050, ΠΟΣΟ: 55,00 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 42 τιμολογίων συνολικού ποσού 10.541,90   ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter