ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 10-04-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/04/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 459/06-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Σύνταξη ισολογισμών Επιμελητηρίων οικονομικού έτους 2015. Αρ. εγγρ: 36568/28-03-2017 (442/04-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β1 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την Οικονομική Διπλωματία – Δράσεις Εξωστρέφειας, Απολογισμός 2016 – Προγραμματισμός 2017, την Τρίτη 25/04/2017. Αρ. εγγρ: 443/04-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α΄224). Αρ. εγγρ: ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/25/οικ.8467/10-03-2017 (451/04-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλους φορείς. Αρ. εγγρ: 2/20012/ΔΠΓΚ/09-03-2017 (447/04-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΕΦΕΤ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 14708/2007. Αρ. εγγρ: 3823/24-03-2017 (450/04-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία, Ανάπτυξη, Καινοτομία». Αρ. εγγρ: 444/04-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει το θέμα στον κ. Χαλόφτη Γεώργιο και την κα Β. Μαυρομάτη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/10-04-2017.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής σχετικών αποφάσεων έγκρισης για την συμμετοχή στην δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του καταστατικού. Αρ. εγγρ: 441/04-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα σχετικά έγγραφα για την συμμετοχή του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/10-04-2017.

 1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αγωγή/Διαδικασία εργατικών διαφορών κατά της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (BIC OF ATTICA). Αρ. εγγρ: 462/07-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει το θέμα στον κ. Εγγλέζο Μανώλη, δικηγόρο και ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/10-04-2017.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 1164/30-03-2017 (440/04-04-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/10-04-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.). ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την πρόσκληση στην ημερίδα του Β.Ε.Π. και πρόταση για μελλοντική συνεργασία. Αρ. εγγρ: 323/03-04-2017 (445/04-04-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί ενημερωτική συνάντηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/10-04-2017.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π. για την συνεδρίαση του Σωματείου την Τετάρτη 03/05/2017 στις 18:30. Αρ. εγγρ: 1506/28-03-2017 (421/28-03-2017).

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/10-04-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 41η ετήσια Γενική Συνέλευση στην Σκύρο στις 06/05/2017 και υπενθύμιση εξόφλησης των συνδρομών προς τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ: 446/04-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Συνδρομή Επιμελητηρίων 2017. Αρ. εγγρ: 200285/03-04-2017 (448/04-04-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει επανεξέταση του θέματος της πληρωμής μετά το καλοκαίρι. Απόφ.7/10-04-2017.

 1. GREEK WEEKEND IVAN OSTOJIC. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι 2017, στις 20 και 21/05/2017. Αρ. εγγρ: 449/04-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής από το Β.Ε.Π., λόγω εγγραφής στο Ε.Ε.Π. από 04/11/2002. Αρ. εγγρ: 439/04-04-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή του κ. Σερέτη από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. από 04/11/2002. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.8/10-04-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκλογή Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 19/04/2017 και ώρα 18:00 για την εκλογή Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής. Απόφ.9/10-04-2017.

 

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 7.249,01 ευρώ ( 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10426, ΠΟΣΟ: 20,16 + ΦΠΑ 24% (4,84), ΣΥΝΟΛΟ: 25,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 2. ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΑΦΜ: 038669040, ΑΡ.ΤΙΜ.156, ΠΟΣΟ: 180,00 + ΦΠΑ 24% (43,20), ΣΥΝΟΛΟ: 223,20 ΕΥΡΩ (κωδ.0419).
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ. ΑΦΜ: 026692898, ΑΡ.ΤΙΜ.400, ΠΟΣΟ: 2.239,40 + ΦΠΑ 24% (537,46), ΣΥΝΟΛΟ: 2.776,86 ΕΥΡΩ (κωδ.0856).
 4. CORRECT PRODUCTIONS IKE. ΑΦΜ: 999456095, ΑΡ.ΤΙΜ.3962, ΠΟΣΟ: 700,00 + ΦΠΑ 24% (168,00), ΣΥΝΟΛΟ: 868,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0419).
 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.138, ΠΟΣΟ: 222,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0857).
 6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 034412788, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ Α 217, ΠΟΣΟ: 360,00 + ΦΠΑ 24% (86,40), ΣΥΝΟΛΟ: 446,40 ΕΥΡΩ (κωδ.0857).
 7. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΦΜ: 015646249, ΑΡ.ΤΙΜ.12495, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 24% (19,20), ΣΥΝΟΛΟ: 99,20 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 8. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000758, ΠΟΣΟ: 351,08 + ΦΠΑ 24% (84,27), ΣΥΝΟΛΟ: 435,35 ΕΥΡΩ (κωδ.1299).
 9. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.534, ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Α΄ ΔΟΣΗ 2017, ΣΥΝΟΛΟ: 1.488,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0411).
 10. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.77878, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% 990,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0889).
 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.003917, ΠΟΣΟ: 188,68 + ΦΠΑ 6% (11,32), ΣΥΝΟΛΟ: 200,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0851).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 7.249,01  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ   ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ     ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ        ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter