ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 10-05-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/05/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 592/08-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Σπανού Μαρία, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

Εκτός ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα τη Βιοτεχνία, από τα τρία αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια (Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης), κατά το τέλος Σεπτεμβρίου ή εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου 2017.

Προτείνει να ζητηθεί με επιστολή του Β.Ε.Π. από τα άλλα Επιμελητήρια να οριστούν εκπρόσωποι των διοικήσεων οι οποίοι θα συντονίσουν και θα οργανώσουν το συνέδριο.

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, κάνει αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει να επανέλθει στο θέμα ώστε να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης σε νέα συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής. Απόφ.1/10-05-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών επί των Ισολογισμών – Προϋπολογισμοί. Αρ. εγγρ: 39530/03-04-2017 (541/02-05-2017).

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε και αποφασίζεται η ενημέρωση του Δ.Σ. από τον ίδιο, αφού διερευνήσει πρώτα το θέμα. Απόφ.2/10-05-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 49999/03-05-2017 (550/04-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη ως προς το επισυναπτόμενο έγγραφο για την ψήφιση νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 566/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αρ. εγγρ: 1000.0/27091/10-04-2017 (556/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, την 16/5/2017 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου. Αρ. εγγρ: 1000.0/32774/08-05-2017 (594/08-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστεί ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. ως εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. και τακτικό μέλος στην ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Απόφ.3/10-05-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα B2B @ EUSAIR FORUM 2017 (Ιωάννινα 11 – 12/05/2017). Αρ. εγγρ: 3131.4/32233/05-05-2017 (587/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία. Αρ. εγγρ: Φ.ΟΕΥ1900/3/ΑΣ988/04-04-2017 (586/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Λογαριασμός για κάλυψη ιατρικών δαπανών 11χρονου μαθητή. Αρ. εγγρ: 563/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή στοιχείων των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 562/08-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει επιστολή με την οποία θα ενημερώσει η υπηρεσία ότι όλοι οι διαγωνισμοί και οι προκηρύξεις αναρτώνται στο site του Επιμελητηρίου και ενημερώνονται, αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο εκάστοτε διαγωνισμός. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών θεμάτων. Απόφ.4/10-05-2017.

 1. ΟΟΣΑ. ΘΕΜΑ: Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς στην Αθήνα 26,27,28/06/2017, στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος. Αρ. εγγρ: 578/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΑΝΕΤ. ΘΕΜΑ: Αποστολή τροποποίησης σύμβασης με το Β.Ε.Π. προς έλεγχο και υπογραφή. Αρ. εγγρ: 588/08-05-2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης και εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης. Απόφ.5/10-05-2017.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤAIΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Β.Ε.Π./Μάρτιος – Απρίλιος 2017. Αρ. εγγρ: 584/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ». ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο show point καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: 568/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. MENTORING Α.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων βάσει του νέου οδηγού εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας και της τρέχουσας Νομοθεσίας για την υλοποίηση έργων (Τύπου Β & Γ) στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 583/08-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος από τη συνεργάτιδα του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Απόφ.6/10-05-2017.

 1. OECON GROUP. ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 560/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ: 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑ 2017 – Πρόταση συμμετοχής και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αρ. εγγρ: 577/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. EUROPEAN COMISSION – DG INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP & SME. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή στον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Α. Μιχάλαρο, για την συμμετοχή στο συνέδριο POLICIES AND FINANCIAL INSTRUMENTS FOR SME GROWTH IN GREECE, στην Αθήνα 27/04/2017. Αρ. εγγρ: 582/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την αποδοχή πρότασης για την συνέχιση της συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 565/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας. Αρ. εγγρ: 567/08-05-2017.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι υπάρχει, αφ’ ενός, λάθος ως προς τον παραλήπτη. Η επιστολή αποστέλλεται στο Ε.Ε.Θ. υπ’ όψιν κου Μιχάλαρου Ανδριανού και αφ’ ετέρου – το κυριότερο – γίνεται χρήση του όρου «Επιμελητήριο», ενέργεια που είναι παράνομη διότι, σύμφωνα με το Ν.3419/2005, αρθ.25, παρ.3, απαγορεύεται η χρήση του όρου «Επιμελητήριο» αν δεν υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα που να την επιτρέπει.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για το θέμα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/10-05-2017.

 1. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Προσφορά ετήσιας συνδρομής στο περιοδικό «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ». Αρ. εγγρ: 575/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι δεν εμπίπτει στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ του ICC HELLAS για το έτος 2016 – Χρεωστικό σημείωμα προς Β.Ε.Π. για τις συνδρομές των ετών 2014, 2015 και 2016. Αρ. εγγρ: 916/17 (534/02-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει πληρωμή σε συνεννόηση με το Διευθυντή και το Δ/Ο. Απόφ.8/10-05-2017.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα ενίσχυσης στην προσπάθεια εξοπλισμού των γραφείων του Σωματείου. Αρ. εγγρ: 513/26-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί ένας υπολογιστής στο Σωματείο μετά την αντικατάσταση των λειτουργούντων στο Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/10-05-2017.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Σ. του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 232/20-04-2017 (538/02-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/10-05-2017.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου εν όψει της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της ΠΟΣΕΗ, η οποία πραγματοποιείται στις 26, 27 και 28/5/2017. Αρ. εγγρ: 88/24-04-2017 (535/02-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση. Απόφ.11/10-05-2017.

 1. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή ετήσιας έκθεσης της Ένωσης 2016 – 2017. Αρ. εγγρ: 580/08-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». Αρ. εγγρ: 539/02-05-2017.

Με αφορμή το θέμα, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι παρά τις ενέργειες στις οποίες προέβη το Επιμελητήριο (συμμετοχή στη διαβούλευση και αποστολή των θέσεων του Β.Ε.Π. στο Υπουργείο), πρέπει ακόμη να ζητηθεί από τους Βουλευτές όλων των κομμάτων Α΄, Β΄ Πειραιά και υπόλοιπο Αττικής να προσκληθεί το Επιμελητήριο στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του Προεδρικού Διατάγματος.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου και εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα. Απόφ.12/10-05-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ένταξη δανειακών συμβάσεων επιχειρήσεων με την εγγύηση του Δημοσίου στο νομοσχέδιο για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αρ. εγγρ: 6082/20-04-2017 (533/02-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα συμπαράστασης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για την οικονομική στήριξη του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. – Insuleur από την Κ.Ε.Ε.Ε., με την παράκληση υποστήριξης του αιτήματος στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. στη Δράμα. Αρ. εγγρ: 6101/08-05-2017 (593/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: 26ο Συνέδριο Ο.Σ.Υ.Ε., στις 12 – 13/05/2017, στο Επιμελητήριο Δράμας. Αρ. εγγρ: 21/25-04-2017 (574/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ελληνο – Σερβικού Φόρουμ και επιχειρηματικής αποστολής στην Αθήνα 09/06/2017. Αρ. εγγρ: 1241/04-05-2017 (581/08-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει τη διερεύνηση του θέματος και αν κριθεί σκόπιμο, να μετέχει το Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/10-05-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση, στις 12 – 13/05/2017, στη Δράμα. Αρ. εγγρ: 1170/27-04-2017 (570/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Σύσταση και ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Αρ. εγγρ: 1214/28-04-2017 (559/08-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος από τη συνεργάτιδα του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Απόφ.14/10-05-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προτάσεις βελτίωσης του Ν.3894/2010 – Στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις. Αρ. εγγρ: 1210/28-04-2017 (561/08-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος από τη συνεργάτιδα του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Απόφ.15/10-05-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Σχέδιο ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών». Αρ. εγγρ: 1182/27-04-2017 (569/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχουν γίνει ήδη ενέργειες και από την ΟΣΥΕ σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προτεινόμενη τροπολογία εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1173/21-04-2017 (573/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 927/30-03-2017 (540/02-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενέργειες και δράσεις Κ.Ε.Ε.Ε. και Επιμελητηρίων για τα πνευματικά δικαιώματα. Αρ. εγγρ: 1181/26-04-2017 (571/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, σχετικά με το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Αρ. εγγρ: 971/1194/02-05-2017 (56/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 496/25-04-2017 (576/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα. Αρ. εγγρ: 1398/05-05-2017 (579/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στη διάθεση των Επιμελητηρίων για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων σε δυσκολία. Αρ. εγγρ: 5050/02-05-2017 (557/08-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.16/10-05-2017.

 1. ΕΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για Συνταγματική Αναθεώρηση. Αρ. εγγρ: 537/02-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΘ. ΘΕΜΑ: Ανοιχτή επιστολή επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων Βορείου Ελλάδος. Αρ. εγγρ: 536/02-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης με την ονομασία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αρ. εγγρ: 811/02-05-2017 (558/08-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκδηλώσεις ενημερωτικές για το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων). Αρ. εγγρ: 591/08-05-2017.

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι προκηρύχθηκε το ανωτέρω πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μεταποιητικές αγροτικών προϊόντων), των κλάδων: κρέας – πουλερικά – κουνέλια – γάλα – αυγά – σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – ζωοτροφές – ελαιούχα προϊόντα – οίνος – οπωροκηπευτικά – ξηροί καρποί – άνθη – φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, κ.λ.π.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: Από 16/05/2017 έως 18/08/2017.

Κατώτατος απαιτούμενος προϋπολογισμός: 600.000,00 ευρώ και χρηματοδοτούνται: κατασκευή και βελτίωση κτιριακών υποδομών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά και μεταφορά εξοπλισμού, αγορά καινούριων οχημάτων, απόκτηση πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας, κ.λ.π.

Η Δ.Ε., κρίνοντας ενδιαφέρον το πρόγραμμα για τις περιοχές της Επιμελητηριακής Περιφέρειας στις οποίες μέλη του Επιμελητηρίου δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς, αποφασίζει τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στις περιοχές: Μέγαρα, Βίλια, Ερυθρές, Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Σαλαμίνα, Τροιζηνία, Πόρο, Αίγινα και Κύθηρα.

Εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να αποστείλει επιστολές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ορισμό εισηγητών για την ενημέρωση του προγράμματος και στους Δημάρχους των προαναφερόμενων Δήμων αιτούμενο συνεργασία για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Απόφ.17/10-05-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017 και παραπέμπει το θέμα στο επερχόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.18/10-05-2017.

 1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την έκδοση του ξενόγλωσσου οδηγού “TOURIST GUIDE 2017”, με το ποσό των 500,00 ευρώ για το έτος 2017. Αρ. εγγρ: 602/09-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την προβολή του Β.Ε.Π. με καταχώρηση στην Εφημερίδα με το ποσό των 500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0851). Απόφ.19/10-05-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομής ΚΕΕΕ για το έτος 2013 (επί των συνδρομών του έτους 2013), ποσού 8.769,10 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της συνδρομής ποσού 8.769,10 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 2492). Απόφ.20/10-05-2017.

 

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 8.724,01 ευρώ ( 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ. 78788, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889).
 2. GROUP DIAGONAL Α.Ε. ΑΦΜ: 800551788, ΑΡ.ΤΙΜ.39, ΠΟΣΟ: 80,65 + ΦΠΑ 24% (19,35), ΣΥΝΟΛΟ: 100,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0857).
 3. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 00000767, ΠΟΣΟ: 231,02 + ΦΠΑ 24% (55,47), ΣΥΝΟΛΟ: 286,49 ΕΥΡΩ (κωδ. 1299).
 4. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜ. ΕΥΔΟΚΙΑ. ΑΦΜ: 077170617, ΑΡ.ΤΙΜ.162, ΠΟΣΟ: 1.488,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΑΦΜ: 36996969, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Β Νο.27, ΠΟΣΟ: 1.140,80 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 6. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ. ΑΦΜ: 032107657, ΑΡ.ΤΙΜ.29, ΠΟΣΟ: 942,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 7. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000369143, ΠΟΣΟ: 49,14 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 8. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000369143, ΠΟΣΟ: 39,14 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 9. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00463, ΠΟΣΟ: 147,62 + ΦΠΑ 24% (35,42), ΣΥΝΟΛΟ: 183,04 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 10. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.6, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 8.724,01  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ  ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                  

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                            

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter