ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 10-08-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/08/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1047/01-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος και  Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζαν οι κ.κ. Μπελέκας Ανδρέας,  Β΄ Αντιπρόεδρος και Θεόδωρος Ματθιουδάκης, Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Στελέχωση Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 766/01-08-2016 (1051/03-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής στο πλαίσιο της Δράσης των Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus + 2016. Aρ. εγγρ: 9665/25-07-2016 (1056/05-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Διευθυντή ότι η συμμετοχή του ΒΕΠ στο ανωτέρω πρόγραμμα κρίθηκε επιλαχούσα.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ. Α/Τ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση για την επισκευή – επιδιόρθωση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των κρατητηρίων. Αρ. εγγρ: 1068/08-08-2016.

Η Δ.Ε. αναθέτει στον Πρόεδρο την επικοινωνία με το Διοικητή του Τμήματος για την περαιτέρω συνεννόηση. Απόφ.1/10-08-2016.

 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου για την έναρξη διαβούλευσης για την κατάρτιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αρ. εγγρ: 1030/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ότι το γραφείο θα παραμείνει κλειστό από 16/8 – 26/8/2016 για την θερινή περίοδο. Αρ. εγγρ: 1024/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΨΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 5200/21-07-2016 (1033/01-08-2016).
 2. ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 2090/21-07-2016 (1032/01-08-2016).
 3. Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΣΑΡΩΝΙΣ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 5912/21-07-2016 (1031/01-08-2016).
 4. MARKET Κε. Δι.Βι.Μ.2. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για τα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1050/03-08-2016.
 5. ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 3840/29-07-2016 (1064/08-08-2016).
 6. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1065/08-08-2016.
 7. TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1063/08-08-2016 και 1076/10-08-2016.
 8. ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – SO.RE. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1062/08-08-2016.
 9. ΑΝΟΔΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1074/10-08-2016.
 10. NEW YORK STUDIES. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1075/10-08-2016.

Η Δ.Ε αποφασίζει (θέματα από 6 έως και 15) για το σύνολο των αιτήσεων συμμετοχής, να αναθέσει την υλοποίηση  των προγραμμάτων ΛΑΕΚ στους:

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ: 3,

ΚΕΚ ΑΝΟΔΟΣ: 6,

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ: 3,

ΚΕΚ IRIS: 3,

ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ: 3,

CONSUL KEK: 1,

ΚΕΚ HONESTY: 1,

ACADEMY SKILLS: 3,

TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: 1 και

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 1,

Επίσης ορίζει τις ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ και ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΟΛΑ – ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ, ως υπεύθυνες για τα προγράμματα που θα υλοποιήσει το ΒΕΠ, σε συνεργασία με τον Διευθυντή. Απόφ.2/10-08-2016.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναμόρφωση του καθεστώτος ΦΠΑ στην ΕΕ, και για την γνωμοδότηση που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάταξη υπέρ της συνέχισης του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα ευρωπαϊκά νησιά. Αρ. εγγρ: 818/28-07-2016 (1035/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θ. Δρίτσα, με θέμα την συγκρότηση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας. Αρ. εγγρ: 5901/20-07-2016 (1029/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ και των Επιμελητηρίων μελών του στις εκθέσεις: α) 3η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Αθήνα 25-27/11/2016, β) 7th AGRO QUALITY FESTIVAL και 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού. Αρ. εγγρ: 5914/05-08-2016 (1066/08-08-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτησηστο site του Επιμελητηρίου και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/10-08-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Προσφυγή ΕΟΑΕΝ για την κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1067/08-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντ. Παπαδεράκη, σχετικά με την δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 41/27-07-2016 (1034/01-08-2016).

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την απλοποίηση αδειοδότησης  των επιχειρήσεων τροφίμων, εστίασης και τουρισμού.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει παρέμβαση επί του νομοσχεδίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.4/10-08-2016.

 1. ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πληροφοριών σχετικά με την Επιχειρηματική Αποστολή στο Μιλάνο 18-20/09/2016 για Ελληνικές Παραγωγικές Εταιρείες. Αρ. εγγρ: 1021/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: TISSUE WORLD TRADE SHOW 2016. Αρ. εγγρ: 1037/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απαντητική επιστολή προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Δημ. Διοίκησης, Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με την υποβολή παρατηρήσεων για τα εκκρεμή σχέδια νόμων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αρ. εγγρ: 2601/27-07-2016 (1036/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την 81η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 2602/28-07-2016 (1052/03-08-2016).

Για το συγκεκριμένο θέμα παρέστησαν στην συνεδρίαση της Δ.Ε. οι δηλούντες συμμετοχή στην 81η Δ.Ε.Θ. και συζήτησαν για το συντονισμό της συμμετοχής τους και την προβολή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση για τον καταμερισμό του χώρου που η ΔΕΘ διέθεσε για τα Επιμελητήρια στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αναλογούν 60 τ.μ., από τα οποία τα 12 τ.μ. παραχωρούνται δωρεάν στο ΒΕΠ (μαζί με τον βασικό εξοπλισμό) και τα υπόλοιπα 48 τ.μ. στις επιχειρήσεις μέλη του, με μόνη υποχρέωση-επιβάρυνση του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού, που ανέρχεται σε 17 ευρώ/τ.μ., πλέον ΦΠΑ.

 Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει στις  επιχειρήσεις τον χώρο που αναλογεί στο Β.Ε.Π. και, παράλληλα, να καλύψει το Επιμελητήριο επιπλέον τα 17,00 ευρώ/Μ2 που αφορούν στο βασικό εξοπλισμό του συνόλου του περιπτέρου του Β.Ε.Π. (60 Μ2), την διάθεση ενός τραπεζιού, 2 καθισμάτων και πριζών για όλους τους εκθέτες, το κόστος των διαχωριστικών μεταξύ των χώρων που αναλογούν σε κάθε εκθέτη, την κατασκευή πλάτης από μουσαμά, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη ¨ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» και θα φέρει το λογότυπο ΒΕΠ,  καθώς και το κόστος για την παρουσία υπαλλήλου καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης προς εξυπηρέτηση του Επιμελητηρίου και των εκθετών.

 Αποφασίζει, επίσης,να καλυφθούν τα έξοδα για την παράθεση ενός γεύματος για τους εκθέτες μέλη μας, στην Θεσσαλονίκη  και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής μελών του Προέδρου και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, του Διευθυντού ΒΕΠ, της Συμβούλου ΒΕΠ, κας Δήμητρας Νάστου και μελών του Δ.Σ., που θα επισκεφθούν την Έκθεση,  για τρεις ημέρες.  Αναφορικά με τους συμβούλους κ.κ. Τσιριγώτη Πέτρο και Μπαλκάμο Γεώργιο, που είναι και εκθέτες, να καλυφθούν ομοίως τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους καθώς, αποφασίζει, και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, που θα εργασθούν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου.

 Η κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα πραγματοποιηθεί από τους κωδικούς: 0711,  0712, 0721, 0771, 0772, 0853 και 0859.

  Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 5/10-08-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Η Διοικητική Επιτροπή ενημερώνεται για την πρόσκληση της WIMA, cluster – μέλος του Επιμελητηρίου μας, στα εγκαίνια της Διεθνούς  Έκθεσης SMM HAMBURG 2016, που θα διεξαχθεί από 06 έως 09 Σεπτεμβρίου 2-16, στο Αμβούργο της Γερμανίας . Στην  Έκθεση , που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί σημαντικό γεγονός στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού,  μετέχουν επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας, οποίες είναι και μέλη της WIMA (Διεθνής Ναυτική και Βιομηχανική Ένωση).

Από τη Διοικητική Επιτροπή αποφασίζεται να μεταβούν στην Έκθεση ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής ΒΕΠ, κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος και Μιχάλης Γιάγκας, αντίστοιχα και να καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης – επιστροφής και διαμονής τους για το χρονικό διάστημα από 05 έως 07 Σεπτεμβρίου 2016. Μερίμνη Τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 6/10-08-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Αρ. εγγρ: 2663/03-08-2016 (1070/08-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι το έγγραφο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Υποστήριξη εξωστρέφειας Ελληνικών Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 6100/22-07-2016 (1069/08-08-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των μελών. Απόφ.7/10-08-2016.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, 21 – 23/09/2016. Αρ. εγγρ.: 10624/14-07-2016 (1027/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Διερεύνηση ενδιαφέροντος για επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία από το Υπουργείο Εξωτερικών το Νοέμβριο 2016. Αρ. εγγρ: 1026/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή, σχετικά με την θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού και την περιορισμένη εφαρμογή του. Αρ. εγγρ: 2010/25-07-2016 (1022/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας για την Καταπολέμηση της Ανεργίας, κα. Ουρανία Αντωνοπούλου, με θέμα την επανεξέταση του αιτήματος της ΚΕΕΕ για την ένταξη των Επιμελητηρίων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Αρ. εγγρ: 5111/19-07-2016 (1025/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Παρέμβαση για το κόστος επαγγελματικού πακέτου ΟΤΕ TV. Αρ. εγγρ: 5228/25-07-2016 (1019/01-08-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Διευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικών Πελατών της FORTHNET, κ. Γιάννη Καβακλή, με θέμα την παρέμβαση για το κόστος NOVA PROFESSIONAL για δημόσια θέαση. Αρ. εγγρ: 5229/25-07-2016 (1020/01-08-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έρευνας για συγκέντρωση στοιχείων για επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ενόψει κατάθεσης πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή των εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Με αφορμή την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή των εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» και με δεδομένη την βούληση του Β.Ε.Π. να συμμετάσχει σε πρόγραμμα με αντικείμενο την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου της Ναυπηγοεπισκευής σε νέες τεχνολογίες (χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κίνηση πλοίων, LNG, κ.λ.π.), η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την δημοσιογραφική έρευνα για συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σε επιχειρήσεις του  κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, στον κ. Γ. Σκορδίλη, δημοσιογράφο, ώστε να καταθέσει μία πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόταση.

Επισημαίνεται ότι η μετασκευή των πλοίων σε καύσιμα LNG θα απασχολήσει τον κλάδο λόγω των επερχόμενων υποχρεωτικών, προς εφαρμογή, Διεθνών Κανονισμών (ΙΜΟ) και είναι φυσικό να απαιτηθεί εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εντέλλεται η υπηρεσία να καλέσει και να αναθέσει την ανωτέρω δημοσιογραφική έρευνα στον κ. Γ. Σκορδίλη. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/10-08-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: 25Ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων στην Ερμούπολη της Σύρου στις 8 – 9/07/2016. Αρ. εγγρ: 1023/01-08-2016.
 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Κρουαζιέρας. Αρ. εγγρ: 1028/01-08-2016.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 5.238,17 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ. 066243701, ΑΡ.ΤΙΜ.16600, ΠΟΣΟ: 81,00 + ΦΠΑ 24% (19,44), ΣΥΝΟΛΟ: 100,44 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000248642, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000256235, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 4. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.69616, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ.
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.62, ΠΟΣΟ: 146,00 + ΦΠΑ 24% (35,04), ΣΥΝΟΛΟ: 181,04 ΕΥΡΩ.
 6. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000689, ΠΟΣΟ: 304,82 + ΦΠΑ 24% (73,18), ΣΥΝΟΛΟ: 378,00 ΕΥΡΩ.
 7. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.3, Γ΄ ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 04/02/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 5.238,17 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                     ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter