ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 10-09-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/09/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1234/06-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης, Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζαν οι: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, και Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 89566/28-08-2018 (1222/06-09-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) – Γνωμοδοτούντες φορείς και Υπηρεσίες. Αρ. εγγρ: 48991/925/25-07-2018 (1223/06-09-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/10-09-2018.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Επικείμενη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Βιετνάμ (Ανόι, 07 – 11/12/2018). Αρ. εγγρ: 1225/06-09-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος σχετικά με τους κλάδους τους οποίους αφορά η ανωτέρω επιχειρηματική αποστολή και να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ.2/10-09-2018.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Συνέλευση διαβούλευσης για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων σε IOPC Fund. Αρ. εγγρ: 6130/14/04-09-2018 (1219/06-09-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθούν οι κ.κ. Κανακάκης Βασίλειος, μέλος του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/10-09-2018.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Συνέλευση διαβούλευσης με θέμα τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής ναυπηγικής/ναυπηγοεπισκευαστικής και κάθε άλλης συναφούς με αυτές δραστηριότητας εντός Στοιχείων Παραχώρησης ν.4404/2016. Αρ. εγγρ: 6130/15/04-09-2018 (1215/06-09-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθούν οι κ.κ. Κανακάκης Βασίλειος, μέλος του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/10-09-2018.

 1. 6.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για Β΄ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018. Αρ. εγγρ: 73255/25369/05-09-2018 (1231/06-09-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης. Αρ. εγγρ: 47197/16919/22-08-2018 91227/06-09-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΚΕΔΙΠ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου οικογενειακής διαμεσολάβησης, νομικό πλαίσιο Ν.4512/2018. Αρ. εγγρ: 1221/06-09-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/10-09-2018.

 1. 9.       ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Ημερίδα ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρ. εγγρ: 1229/06-09-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστεί ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. και να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/10-09-2018.

 1. 10.   ΠΟΕΒΥ. ΘΕΜΑ: Πρόταση για υλοποίηση ημερίδας υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1226/06-09-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει αποδεκτή η πρόταση για υλοποίηση της ημερίδας υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. και να παραστεί ο Πρόεδρος ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/10-09-2018.

 1. 11.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 07/09/2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΘ. Αρ. εγγρ: 2719/23-08-2018 (1224/06-09-2018).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Δ.Ε. για την πολύ καλή οργάνωση του περιπτέρου του Β.Ε.Π. το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την πολύ ωραία παρουσίαση των προϊόντων των εκθέτων που συμμετείχαν με το Επιμελητήριο, καθώς και για την παρουσία του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έκανε τοποθέτηση σχετικά με το νέο παραγωγικό μοντέλο.

 1. 12.   ΒΕΑ – ΒΕΘ – ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, κ. Α. Πιτσιόρλα, με θέμα τα αιτήματα επιχειρήσεων για διεύρυνση του Ελληνικού Σήματος και σε άλλους κλάδους. Αρ. εγγρ: 1230/06-09-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αναγγελία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018». Αρ. εγγρ: 2686/24-08-2018 (1220/06-09-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/10-09-2018.

 1. 14.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ MEDS GREECE 2019. ΘΕΜΑ: Συνάντηση νέων σχεδιαστών (Meeting of Design Students). Αρ. εγγρ: 1218/06-09-2018.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα πολυσυνέδριο για τα παραδοσιακά επαγγέλματα μεταποίησης στις Σπέτσες και προτείνει τη στήριξη και την προβολή του.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την υλοποίηση του πολυσυνεδρίου υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. και αναθέτει στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, και στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων τη συνεργασία με την οργανωτική ομάδα για την υλοποίηση του ανωτέρω πολυσυνεδρίου.

Επίσης αποφασίζει τη χορηγία του ποσού των 2.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του πολυσυνεδρίου καθώς και για τις δράσεις στήριξης και προβολής που τυχόν προκύψουν. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/10-09-2018.

 1. 15.   START UP NOW FORUM. ΘΕΜΑ: Πρόταση για διοργάνωση πολυσυνεδρίου υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1217/06-09-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πραγματοποίηση του πολυσυνεδρίου υπό την αιγίδα του Β.Ε.Π. και την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/10-09-2018.

 1. 16.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δημιουργία open mall σε συνεργασία με το Δήμο Σπετσών και ορισμός εκπροσώπου. Αρ. εγγρ: 1216/06-09-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη συμμετοχή του Β.Ε.Π. στο πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall) με το Δήμο Σπετσών.

Εκπρόσωπος ορίζεται η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κα Περηφάνου Κλεάνθη, οι επαφές για ενημέρωση στο πλαίσιο της συνεργασίας ανατίθενται στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη συμμετοχή του Β.Ε.Π. στο ανωτέρω πρόγραμμα στις Σπέτσες θα παραστεί και ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλης Γιάγκας.

Εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω.

Επιπλέον αποφασίζει τη διερεύνηση και για άλλες συνεργασίες με Δήμους της Επιμελητηριακής Περιφέρειας στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/10-09-2018.

 1. 17.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1232/06-09-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου και ότι θα διερευνηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες σύνδεσής του με τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τη μηχανογράφηση του προγράμματος και την Τράπεζα. Για οποιοδήποτε κόστος προκύψει θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενη συνεδρίαση.

 1. 18.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, για χορήγηση προκαταβολής μισθού, ποσού 3.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1210/05-09-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής μισθού, ποσού 3.000,00 ευρώ στον ανωτέρω υπάλληλο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 12/10-09-2018.

 1. 19.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑΣ, για χορήγηση προκαταβολής μισθού, ποσού 1.500,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1209/05-09-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής μισθού, ποσού 1.500,00 ευρώ στην ανωτέρω υπάλληλο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 13/10-09-2018.

 1. 20.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχετικής δαπάνης για την τακτοποίηση του υπολοίπου των οφειλών ύψους 500,00 ευρώ για συνδρομές ετών 2015 – 2018, στο ΕΕΔΕΓΕ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της δαπάνης για την τακτοποίηση του υπολοίπου των οφειλών, ύψους 500,00 ευρώ για συνδρομές ετών 2015 – 2018, στο ΕΕΔΕΓΕ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/10-09-2018.

 1. 21.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Ε.Ε. για παροχή απόκτησης κωδικού εργαστηρίου κοσμημάτων, όχι σε ιδιωτικό χώρο αλλά σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Αρ. εγγρ: 1099/26-07-2018.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. απορρίπτει το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας για παροχή απόκτησης κωδικού εργαστηρίου κοσμημάτων λόγω του ότι δεν προκύπτει η ιδιότητα του κατασκευαστή για την οποία και μόνο χορηγείται ο κωδικός σήμανσης. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.15/10-09-2018.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μεταφοράς της μερίδας της εταιρείας STRATOS RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, λόγω μεταφοράς της έδρας από το Δήμο Πειραιά στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη μεταφορά της μερίδας της ανωτέρω εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.16/10-09-2018.

 1. 23.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσού από το λογαριασμό διαθεσίμων για αγορά ακινήτων από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Αρ. εγγρ: 92603/06-09-2018 (1237/06-09-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών τοποθέτησης δαπέδου σε γραφεία 4ου και 6ου ορόφου. Αρ. εγγρ: 1235/06-09-2018.

Το τμήμα Δ/Ο ύστερα από την 1235/6-9-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε και στο site του επιμελητηρίου, καταθέτει στη Δ.Ε. ότι υποβλήθηκε μία προσφορά για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης δαπέδου στα γραφεία του 4ου και 6ου ορόφου του Β.Ε.Π. όπως περιγράφονται στην πρόσκληση. Η προσφορά κατατέθηκε από την ΑΦΟΙ ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΟΕ με τιμή 7€/τ.μ. συν ΦΠΑ για την εργασία τοποθέτησης (συνολικά 8,68€/τ.μ.) .

Ύστερα από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε στην αγορά διαπιστώθηκε μια πληθώρα υλικών τύπου laminate για το πάτωμα με κόστος που ξεκινάει από 4,95€/τ.μ. με ΦΠΑ για το υλικό και φθάνει και σε ακριβότερα ποσά της τάξης του 20€/τ.μ. με ΦΠΑ.

Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε. αποφασίζει να προβεί το Επιμελητήριο στην απευθείας προμήθεια των υλικών από την αγορά και να ανατεθεί στην «ΑΦΟΙ ΑΛΟΓΑΚΟΥ (ΑΦΜ 998266695 , Θεσσαλονίκης 39, 18546 Πειραιάς) μόνο η τοποθέτηση του δαπέδου στα γραφεία του Β.Ε.Π. σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κόστος 7€/τ.μ. συν ΦΠΑ. Απόφ.17/10-09-2018.

 1. 25.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση – διαρρύθμιση των χώρων του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1236/06-09-2018.

Το τμήμα Δ/Ο ύστερα από την 1236/6-9-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε και στο site του Επιμελητηρίου, καταθέτει στη Δ.Ε. ότι υποβλήθηκε μία προσφορά για την εκτέλεση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών που περιγράφονται στην πρόσκληση. Η προσφορά κατατέθηκε από τον κ ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ με συνολικό ποσό 360,00€ συν ΦΠΑ (συνολικά 446,40€) για εργασία και υλικά.

Ύστερα από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε και επειδή δεν υπήρχε άλλη συμφερότερη προσφορά, η ΔΕ ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάθεση των ηλεκτρολογικών εργασιών της υπ’αριθμ. 1236/6-9-2018 πρόσκλησης του Επιμελητηρίου στον κ ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (ΑΦΜ 109406449, Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, Μυκόνου 103, Πειραιάς), με συνολικό ποσό 446,40€ με ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 0863 του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

Απόφ.18/10-09-2018.

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.367,73 ευρώ ( 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000891, ΠΟΣΟ: 489,32 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299. Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017.
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.96, ΠΟΣΟ: 181,41 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. σύμβασης: 169828-12-2017.
 3. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.94230, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889. Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017.
 4. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜ. ΕΥΔΟΚΙΑ. ΑΦΜ: 077170617, ΑΡ. ΤΙΜ. 612, ΠΟΣΟ: 2.232,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0419. Αρ. σύμβασης: 1695/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  3.367,73 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ           ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ         ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ          

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                          ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter