ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 11-9-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 11/09/2013

                                                                                                                             

                     

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1621/11-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. ο Πρόεδρος  Ανδριανός Μιχάλαρος,

 Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Γεν. Γραμματέας  Γερ. Μιχαλάκης.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Ο Διευθυντής του ΒΕΠ θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. το έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ. 1593/6-9-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετάσχει με περίπτερο στην έκθεση το ΒΕΠ, να καταβληθεί το σχετικό κόστος, να καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου και του Διευθυντή. Επίσης να  ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΠ, ώστε αν θέλουν να προβληθούν τα προιόντα τους και να μας στείλουν έντυπο υλικό μέχρι τις 23/9/2013. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ και να ενημερωθούν τα μέλη μας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου.

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter