ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 11-02-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 11/02/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 11η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 147/08-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Μιχαλάκης  Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Διεθνούς      Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών THAIFEX      (Μπανγκόκ 25 – 29 Μαΐου 2016). Αρ. εγγρ: 4136/28-01-2016 (155/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση      μελών σχετικά με την ανάρτηση καταλόγου με καταστήματα εκλεκτών τροφίμων (delicatessen) από 70      συνολικά χώρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.agora.mfa.gr). Αρ. εγγρ:      102/01-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των μελών του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/11-02-2016.

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποστολή κατάστασης μελών του Επιμελητηρίου      προκειμένου να καταρτισθεί ο κατάλογος ενόρκων έτους 2016 – 2017. Αρ.      εγγρ: 252/11-01-2016 (97/01-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η κατάσταση με τα μέλη του Β.Ε.Π. προκειμένου να καταρτισθεί ο κατάλογος των ενόρκων 2016 – 2017. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/11-02-2016.

 1. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ      ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την αίτηση του Β.Ε.Π. για την διάθεση      της αίθουσας «ΒΑΡΩΝΟΥ ΚΙΜΩΝΟΣ ΡΑΛΛΗ» προκειμένου να πραγματοποιηθεί από      κοινού με το Ε.Ε.Π. η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των δύο      Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 18/21-01-2016 (105/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΟ      ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &      ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Εξέλιξη εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Βόρειας      Ρηνανίας Βεστφαλίας (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015). Αρ. εγγρ: Φ.2150/ΑΣ      29/26-01-2016 (156/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Καταβολή συνδρομών των ετών 2013 – 2016. Αρ. εγγρ: 4674/21-01-2016      (106/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την επανεξέταση όλων των συνδρομών μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού. Αποφ.3/11-02-2016.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου την 29/02/2016,      ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 – 19:00 στην αίθουσα του Διοικητικού      Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 4684/27-01-2016 (178/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΒΥΕ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την έκδοση      ενημερωτικών φυλλαδίων και σχετικού υλικού ενημέρωσης σχετικά με την      παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα και εργασία. Αρ. εγγρ: 387/18-01-2016      (109/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την επανεξέταση όλων των οικονομικών ενισχύσεων μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού. Αποφ.4/11-02-2016

 1. ΑΠΟΨΗ      ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή για αίτημα προς τον ΟΑΕΔ      για παράταση του χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015 έως      και το τέλος Απριλίου 2016. Αρ. εγγρ: 104/01-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή αιτήματος για παράταση του χρόνου υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/11-02-2016.

 1. ΒΙ.ΠΑΣ      Α.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την δημιουργία κέντρου      μετεγκατάστασης προσφύγων στο στρατόπεδο Στεφανάκη στην Λ. Σχιστού. Αρ.      εγγρ: 1473/04-02-2016 (177/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Έναρξη υλοποίησης του έργου «Εστία και      Εργασία» του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη. Αρ. εγγρ: 91/05-02-2016      (176/11-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν τα μέλη του Επιμελητηρίου και του Δ.Σ. ώστε να δηλώσουν συμμετοχή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/11-02-2016.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση συνδιοργάνωσης      της 15ης Έκθεσης Επαγγελματικών Επανδρωμένων Πλοίων Αναψυχής      και αίτημα για οικονομική ενίσχυση ποσού 5.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 73 ΛΡ –      2016/01-02-2016 (173/11-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή ότι δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/11-02-2016.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας 2013 – 2015 της      χώρας. Αρ. εγγρ: 157/11-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ      ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανοικτό συνέδριο      για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Αρ. εγγρ: 158/11-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ      ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς σχετικά με τα      προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% ΚΑΙ 1-15 του ΟΑΕΔ. Αρ. εγγρ: 172/11-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απαντητική επιστολή ότι έχουν επιλεγεί τα ΚΕΚ με τα οποία θα συνεργασθεί το ΒΕΠ για τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/11-02-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποθέσεων      κατά το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016. Αρ. εγγρ: 175/11-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ      «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ». ΘΕΜΑ: Ανανέωση συνδρομής της εφημερίδας, ποσού      100,00 ευρώ ετησίως. Αρ. εγγρ: 174/11-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε. Ομοίως απόφ. 3/11-02-2016.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με πρόσκληση του ΕΒΕ      ΣΥΡΙΖΑ. Αρ. εγγρ: 1743/02-02-2016 (171/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση νέου Δ.Σ. στην Ομοσπονδία. Αρ.      εγγρ: 200/29-01-2016 (170/11-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ.9/11-02-2016.

 1. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΘΕΜΑ:      Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δήμαρχο Σαλαμίνας σχετικά με την αργία      Κυριακής και Εορτών. Αρ. εγγρ: 951/25-01-2016 (169/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με      τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ παροχών. Αρ. εγγρ: 2/21-01-2016      (103/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ.      ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο του ειδικού συμβούλου της ΕΣΕΕ, κ. Μπούρλου,      στην Επιτροπή για το Ασφαλιστικό. Αρ. εγγρ: 100/01-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Υλοποίηση έργου ψηφιακών υπογραφών: Προμήθεια και διάθεση της άδειας      πενταετούς χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής Co Sign (ΑΔΔΥ). Αρ. εγγρ:      186/22-01-2016 (80/26-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι την υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχουν αναλάβει ο κ. Καλόπλαστος Δημήτρης και η κα. Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      φορολόγηση τραπεζικών συναλλαγών. Αρ. εγγρ: 15/08-01-2016      (111/01-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή, εκτός από τον Υπουργό Οικονομίας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Ένωση Τραπεζών, έντονης διαμαρτυρίας σχετικά με την υπερβολική φορολόγηση των τραπεζικών συναλλαγών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/11-02-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      παράταση στις Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Αρ. εγγρ: 87/13-01-2016      (108/01-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή για παράταση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/11-02-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 12/02/2016 στην      Κοζάνη στο πλαίσιο του 1ΟΥ Συνεδρίου Επιχειρηματικής      Επανεκκίνησης. Αρ. εγγρ: 122/18-01-2016 (99/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με τις      δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας. Αρ. εγγρ:      228/27-01-2016 (167/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, και τον Υπουργό      Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με θέμα τις υπερβολικές χρεώσεις      προμηθειών των Ελληνικών Τραπεζών. Αρ. εγγρ: 154/22-01-2016      (166/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Θέσεις – Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για το ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής      Ασφάλισης. Αρ. εγγρ: 227/26-01-2016 (159/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΟΖΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της      ΚΕΕΕ στην Κοζάνη. Αρ. εγγρ: 165/11-01-2016 (98/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κοζάνης περί      απουσίας των εκπροσώπων του στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ:      592/01-02-2016 (165/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την διοργάνωση της 2ης      Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης Ξάνθης από 30/3 – 03/04/2016. Αρ. εγγρ:      Φ.522/334/19-01-2016 (101/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.ΦΩΚΙΔΟΣ.      ΘΕΜΑ: Πόρος 3% υπέρ συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αρ. εγγρ: 93/21-01-2016      (107/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με      θέμα το Ασφαλιστικό. Αρ. εγγρ: 62/18-01-2016 (110/01-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 981/29-01-2016      (164/11-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Αποφ.12/11-02-2016

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα το αίτημα για      τροποποίηση της διάταξης του Άρθρου 5 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής      Δικονομίας, επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας δικαίου και αυτονόητης      προστασίας των διοικουμένων από την έκδοση αντιφατικών δικαστικών      αποφάσεων μεταξύ ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. Αρ. εγγρ:      163/27-01-2016 (163/11-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Θ.      ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για το προσχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό. Αρ. εγγρ:      162/11-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά 80 επιχειρηματικών δώρων, 60 μικρών και 20      μεγάλων, και προμήθεια των ειδών συσκευασίας τους.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την αγορά 80 επιχειρηματικών δώρων, 60 μικρών και 20 μεγάλων, συνολικού ποσού 1.402,20 ευρώ, το οποίο θα χρεωθεί στον κωδικό 0859 (λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων) καθώς και την προμήθεια των ειδών συσκευασίας τους, συνολικού ποσού 424,30 ευρώ το οποίο θα χρεωθεί στον κωδικό 0859 (λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Αποφ.13/11-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Καταβολή των συνδρομών 2013 – 2014 προς τον ICC HELLAS.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε. Ομοίως απόφ. 3/11-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά μιας αριθμομηχανής για το ταμείο.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά μιας αριθμομηχανής για το ταμείο, συνολικού ποσού 72,00 ευρώ, το οποίο θα χρεωθεί στον κωδικό 9742 (προμήθεια μηχανών γραφείου) . Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/11-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του κ. Μαρ. Τριανταφύλλου για διαγραφή από το Β.Ε.Π.      Αρ. εγγρ: 81/26-01-2016.

Μετά την εισήγηση της Προϊσταμένης του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την μη διαγραφή του από το Β.Ε.Π. λόγω του ότι δεν έχει κάνει διακοπή στην Δ.Ο.Υ. Απόφ.15/11-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προμήθεια Η/Υ για την υλοποίηση του έργου ψηφιακής υπογραφής.     

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την προμήθεια Η/Υ για την υλοποίηση του έργου ψηφιακής υπογραφής. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/11-02-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακός νόμος χωρίς διακρίσεις μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων      επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 168/11-02-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Θετικές εξελίξεις στις αποζημιώσεις δικαιούχων της ΑΣΠΙΣ. Αρ. εγγρ:      160/11-02-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 16.733,24 ευρώ (15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000168086, ΠΟΣΟ: 54,89 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000168087, ΠΟΣΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.64388, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000644, ΠΟΣΟ: 401,10 + ΦΠΑ 23% (92,23), ΣΥΝΟΛΟ: 493,33 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00031913, ΠΟΣΟ: 6,50 + ΦΠΑ 23% (1,50), ΣΥΝΟΛΟ: 8,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡ. ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΥ, ΑΦΜ: 027345782, ΑΡ.ΤΙΜ.80, ΠΟΣΟ: 40,00 + ΦΠΑ 23% (9,20), ΣΥΝΟΛΟ: 49,20 ΕΥΡΩ.

 

 1. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10009, ΠΟΣΟ: 20,32 + ΦΠΑ 23% (4,68), ΣΥΝΟΛΟ: 25,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΑΦΜ: 090011662, ΑΡ.ΤΙΜ.32 ΣΕΙΡΑ Α΄, ΠΟΣΟ: 125,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. Φ. ΡΑΪΣΗΣ – Ε. ΡΑΪΣΗ Ο.Ε. ΑΦΜ: 999663268, ΑΡ.ΤΙΜ.6099, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 6% (9,00), ΣΥΝΟΛΟ: 159,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000001, ΠΟΣΟ: 435,00 + ΦΠΑ 23% (100,05), ΣΥΝΟΛΟ: 535,05 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ «ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΑΦΜ: 118301557, ΑΡ.ΤΙΜ.0296, ΠΟΣΟ: 780,00 + ΦΠΑ 23% (179,40), ΣΥΝΟΛΟ: 959,40 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094026421, ΑΡ.ΤΙΜ.20 ΣΕΙΡΑ 1, ΠΟΣΟ: 9.058,17 + ΦΠΑ 23% (347,48), ΣΥΝΟΛΟ: 9.405,65 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.1, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 23% (747,50), ΣΥΝΟΛΟ: 3.997,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.4498, ΠΟΣΟ: 14,00 + ΦΠΑ 23% (3,22), ΣΥΝΟΛΟ: 17,22 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΜ: 094492653, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Β 0001281, ΠΟΣΟ: 344,96 + ΦΠΑ 23% (79,34), ΣΥΝΟΛΟ: 424,30 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 16.733,24 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter