ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 11-05-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 11/05/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 11η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 598/07 – 05 – 2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε η κα Μιχοπούλου Μαρία, Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.      Αρ. εγγρ: 48423/05-05-2015 (594/07-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απογευματινής υπερωριακής      απασχόλησης υπαλλήλων του Β.Ε.Π., έτους 2015. Αρ. εγγρ: 36197/16-04-2015      (597/07-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην έρευνα του Εργαστηρίου      Τουριστικών Ερευνών και Μελετών και οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολόγιου.      Αρ. εγγρ: 608/07-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή στην ανωτέρω έρευνα και αναθέτει στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου. Απόφ.1/11-05-2015.

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ      ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση διοργάνωσης εκδηλώσεων      (ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις σεμινάρια, εργαστήρια, διαγωνισμοί, κ.λ.π.)      με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη, στα      πλαίσια της κύριας εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την      Συνέλευση ΜμΕ και την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών      Βραβείων στις 19 – 20 Νοεμβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο. Αρ. εγγρ:      578/05-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την διοργάνωση ημερίδας προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. στα πλαίσια της κύριας εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στο Λουξεμβούργο και αναθέτει στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., κο Γ. Χαλόφτη, και στα τμήματα Βιοτ. Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διεξαγωγή της ανωτέρω εκδήλωσης. Απόφ.2/11-05-2015.

 1. CONSUL Κ.Ε.Κ.      ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης      ΛΑΕΚ 1-25 2015 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ:      576/05-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. BELGO MILK. ΘΕΜΑ: Επιστολή      προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά με την      κατασκευή του TYROBOXR,      ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου τυροκομείου το οποίο παράγει υψηλής      ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα. Αρ. εγγρ: 604/07-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ζητηθεί συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας ώστε να υπάρξει ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/11-05-2015.

 1. ΤΟΥΡΚΙΚΗ      ΠΡΕΣΒΕΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Διεθνή Έκθεση      «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην      Κωνσταντινούπολη στις 11 – 13 Ιουνίου 2015. Αρ. εγγρ: 603/07-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΑΒΟ      – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση      συμμετοχής στο 4ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 2015 το      οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο Divani Apollon      Palace      & Thalasso – Καβούρι. Αρ. εγγρ: 577/05-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην ετήσια 37η τακτική Γενική      Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία,      την Παρασκευή 22/05/2015, παράλληλα με το Φόρουμ με θέμα: «Οικονομικές      επιπτώσεις της Κρουαζιέρας στους παράκτιους, νησιωτικούς και παραποτάμιους      προορισμούς» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηλείας σε συνεργασία με το INSULEUR στις 23/05/2015. Αρ. εγγρ: 5696/27-04-2015.      (582/05-05-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ.κ Μιχάλαρος Ανδριανός και Ματθιουδάκης Θεόδωρος και αναθέτει στο τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, ξενοδοχείο, κ.λ.π.). Απόφ.4/11-05-2015.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς και Αναπληρωτές Υπουργούς των      Υπουργείων Ναυτιλίας, Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προστασίας του      Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτισμού με θέμα: «Προβλήματα –      προτάσεις για το μεταναστευτικό στα ελληνικά νησιά». Αρ. εγγρ:      5695/27-04-2015 (581/05-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό      Οικονομικών, κ. Γιάνη Βαρουφάκη, σχετικά με την χρήση πιστωτικών ή      χρεωστικών καρτών για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ στα νησιά. Αρ. εγγρ:      5703/4-5-2015 (610/07-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΔΕΓΕ.      ΘΕΜΑ: Συνδρομή 2015. Αρ. εγγρ: 200120/06-05-2015 (611/07-05-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κληθεί σε επόμενη Δ.Ε. η κα Νάστου Δήμητρα προς διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/11-05-2015.

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με      καθυστερήσεις ή/και απροθυμία απαντήσεων σε Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από      Πρωτοδικεία της χώρας. Αρ. εγγρ: 186/21-04-2015 (602/07-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και      Τουρισμού σχετικά με την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 1160/22-04-2015      (580/05-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Καταγραφή προβλημάτων ελληνικών εταιρειών στον Καναδά, Ινδία και      Χιλή. Αρ. εγγρ: 1207/28-04-2015 (579/05-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας - διαφωνίας σχετικά με την επιστολή την οποία      απέστειλε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. προς τον Υπουργό Οικονομίας, κο Σταθάκη      Γεώργιο που αφορά σε προτάσεις για αλλαγές στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία.      Αρ. εγγρ: 1257/04-05-2015 (635/11-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Κοινή επιστολή από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Αθήνας – Πειραιά      προς την ΕΛΑΝΕΤ. Αρ. εγγρ: 609/07-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου, κου Χατζηθεοδοσίου Ιωάννη, προς τους Προέδρους      των Επιμελητηρίων σχετικά με τις θέσεις του για τον Επιμελητηριακό θεσμό.      Αρ. εγγρ: 4704/08-05-2015. (636/11-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση για την εναρκτήρια παρουσίαση του έργου      «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοικτής Καινοτομίας / Cooperative Open Innovation Networks»,      με διακριτικό τίτλο “COINS”,      η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13/05/2015 στις 17:00 στο ξενοδοχείο      ΤΙΤΑΝΙΑ. Αρ. εγγρ: 634/11-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας σχετικά με καθυστερήσεις στην      αποστολή πιστοποιητικών μεταβολών από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αρ. εγγρ:      5162/26-03-2015 (606/07-05-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Χρήσιμα πιστοποιητικά για επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρ. εγγρ:      605/07-05-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Σ.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ:      583/05-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/11-05-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Μητρώου, κας Παπαδάκη      Ευγενίας, για χορήγηση αναμνηστικών αγγείων ως δώρα από το Επιμελητήριο σε      υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών οι οποίοι συνεργάζονται αρμονικά με τις      υπηρεσίες του Β.Ε.Π. στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. Αρ. εγγρ: 601/07-05-2015.      Αρ. εγγρ: 601/07-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει δεκτή την εισήγηση της κας Παπαδάκη για χορήγηση αναμνηστικών αγγείων ως δώρα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών οι οποίοι συνεργάζονται αρμονικά με τις υπηρεσίες του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Μητρώου. Απόφ.7/11-05-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΚΜΑ ΕΠΕ επιστροφής      συνδρομής έτους 2014, ποσού 201,00 ευρώ, λόγω διπλής πληρωμής εκ      παραδρομής. Αρ. εγγρ: 11/05/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή της συνδρομής του έτους 2014, ποσού 201,00 ευρώ, λόγω διπλής πληρωμής η οποία έγινε εκ παραδρομής. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/11-05-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.      ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε. – ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ λόγω εγγραφής της στα μητρώα του      Ε.Β.Ε.Π., ως αμιγώς εμπορική επιχείρηση. Αρ. εγγρ: 607/07-05-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Μητρώου, την διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας από τα μητρώα του Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής της στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.9/11-05-2015.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική      ενίσχυση του Συλλόγου εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας      Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων. Αρ. εγγρ: 165/07-05-2015      (625/08-05-2015).

Η. Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 800,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/11-05-2015.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του      Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 24014/16-03-2015.

Η. Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 800,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/11-05-2015.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Παρουσία του νέου Διοικητή του ΟΑΕΕ, κ. Τ. Πετρόπουλου στο      Επιμελητήριο. 06/05/2015. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.358,15 ευρώ (10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ. ΤΙΜ. 143, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 2. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.56544, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 3. “TROPIK – ANNA” ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000048, ΠΟΣΟ: 26,55 + ΦΠΑ 13% (3,45), ΣΥΝΟΛΟ: 30,00 ΕΥΡΩ.
 4. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000048375, ΠΟΣΟ: 54,89 ΕΥΡΩ.
 5. ALPHANETRIX E.Π.Ε. ΑΦΜ: 800323374, ΑΡ.ΤΙΜ.000023, ΠΟΣΟ: 1.175,00 + ΦΠΑ 23% (270,25), ΣΥΝΟΛΟ: 1.445,25 ΕΥΡΩ.
 6. ALPHANETRIX Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 800323374, ΑΡ.ΤΙΜ.ΔΤΠΥ000006, ΠΟΣΟ: 175,00 + ΦΠΑ 23% (40,25), ΣΥΝΟΛΟ: 215,25 ΕΥΡΩ.
 7. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000576, ΠΟΣΟ: 212,37 + ΦΠΑ 23% (48,86), ΣΥΝΟΛΟ: 261,23 ΕΥΡΩ.
 8. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΑΜΑΡΑΣ. ΑΦΜ: 046694176, ΑΤ.ΤΙΜ.3709, ΠΟΣΟ: 52,08 + ΦΠΑ 23% (11,98), ΣΥΝΟΛΟ: 64,06 ΕΥΡΩ.
 9. INTERAMERICAN A.E. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΤΙΜ.30012424, ΑΡ. ΑΠΟΔ.2339695, ΠΟΣΟ: 50,22 ΕΥΡΩ.
 10. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, Α΄ ΔΟΣΗ 2015, ΠΟΣΟ: 1.200,00 + ΦΠΑ 23% (276,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.476,00 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.358,15 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter