ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 11-05-2016

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 11/05/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 11η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 647/09-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσιάζαν ο Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος και ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ      ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προτάσεων αναθεώρησης      νομοθετικού πλαισίου. Αρ. εγγρ: 620/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και προτείνει την ανάθεση στον Ειδικό Σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη για μελέτη και υποβολή προτάσεων/απόψεων.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ      ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Σε διαβούλευση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Αρ.      εγγρ:639/09-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και προτείνει την ανάθεση στον Ειδικό Σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη για μελέτη και υποβολή προτάσεων.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα της Κ.Ε.Ε.Ε. για την      υπαγωγή ή μη των Επιμελητηρίων στις διατάξεις του ν.4336/2015 για δαπάνες      μετακινουμένων εντός κι εκτός Επικράτειας. Αρ. εγγρ: 47721/09-05-2016      (646/09-05-2016).
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Κλήση προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό      Μιχάλαρο, σε δίκη. Αρ. εγγρ: 12/Γ12 – 7744/26-04-2016 (609/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι την υπόθεση την έχει αναλάβει ο κ. Εμμ. Εγγλέζος, δικηγόρος, ειδικός σύμβουλος του Β.Ε.Π.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ημέρες Θάλασσας – Υποβολή Προτάσεων. Αρ. εγγρ:      638/09-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΔΥΣΣΕΑΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη,      για την συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην διαχείριση των προγραμμάτων του      ΕΣΠΑ. Αρ. εγγρ: 40183/13-04-2016 (634/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ:      Επιστολή Σωματείου προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με θέμα      την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές      οφειλές. Αρ. εγγρ: 617/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση νέου Δ.Σ. στον Σύλλογο. Αρ.      εγγρ: 248/2700402016 (630/06-05-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/11-05-2016.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ      ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.). ΘΕΜΑ:      Ανακοίνωση αποχής από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις      03/05/2016. Αρ. εγγρ: 629/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Επισύναψη      του οικονομικού απολογισμού  έτους      2015 και κατανομή συνδρομών 2015. Αρ. εγγρ: 622/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με θέμα το      νέο φορολογικό σχέδιο και τα φορολογικά μέτρα στήριξης των νησιωτικών      περιοχών. Αρ. εγγρ: 5840/18-04-2016 (621/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Διοργάνωση τουριστικού WORKSHOP στο Βελιγράδι στις      13/05/2016. Αρ. εγγρ: 623/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομών Β.Ε.Π. ετών 2013: 2.000,00 ευρώ, 2014: 2.000,00      ευρώ, 2015: 1.500,00 ευρώ, 2016: 1.500,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 5849/06-05-2016      (644/09-05-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της συνδρομής για το έτος 2013, ποσού 2.000,00 ευρώ και θα επανεξετάσει το υπόλοιπο της οφειλής στο τέλος του χρόνου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο.

Επίσης αποφασίζει την διερεύνηση περίπτωσης μείωσης του ποσού συνδρομής από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/11-05-2016.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Προώθηση της απάντησης του κ. Μάρτιν Σούλτς στην κοινή επιστολή των      Προέδρων. Αρ. εγγρ: 642/09-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλο, για την      εξέταση της επιστολής πρόσκλησης/αποστολής απόψεων και προτάσεων από την      Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, για την αναθεώρηση      του νομοθετικού πλαισίου, στην προσεχή Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Πρέβεζα στις      13 & 14 Μαΐου 2016. Αρ. εγγρ: 6871/22-04-2016 (618/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Υποβολή απόψεων για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις      στρατηγικές επενδύσεις και συναφή θέματα. Αρ. εγγρ: 1530/05-05-2016      (640/09-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΝΑΤΙΚΟ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση Δ.Σ. και Δ.Ε. Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      631/06-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/11-05-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς Ε.Ο.Α.Ε.Ν. με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα Μικρών Υποδοχέων      Νησιωτικού Χώρου». Αρ. εγγρ: 1450/04-05-2016 (619/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Απόφαση για τις εκλογές στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 628/06-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με θέμα την      ένταξη της Κ.Ε.Ε.Ε. στους φορείς του Συστήματος Σ1 του εδαφίου α’, παρ. 6      του άρθ. 5 του νόμου 3191/2003. Αρ. εγγρ: 1429/28-04-2016      (627/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με πρόταση      για ανάληψη ενεργού ρόλου από το ΓΕΜΗ στο πλαίσιο του Συστήματος Διάγνωσης      των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα. Αρ. εγγρ: 2365/11-08-2015      (626/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, σχετικά με το      ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Αρ. εγγρ: 1394/26-04-2016      (633/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, σχετικά με      την ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1353/28-04-2016      (641/09-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο,      με θέμα την αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 507/21-04-2016      (624/06-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Επανεξέταση αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης μετά      την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναβάλλει το θέμα για την επόμενη Διοικητική Επιτροπή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Εκλογές Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 48209/10-05-2016      (659/10-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Δ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Δράσεις      Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδα. Αρ. εγγρ: 651/10-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Σ. του      Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 7926/19-04-2016 (650/10-05-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/11-05-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση ναυτιλίας «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016». Αρ. εγγρ:      5851/09-05-2016 (652/10-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με το έγγραφο της Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα το Ειδικό      Πρόγραμμα Μικρών Υποδοχέων Νησιωτικού Χώρου. Αρ. εγγρ: 5850/09-05-2016      (653/10-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέαμ τις      θέσεις και τις απόψεις της επιμελητηριακής κοινότητας για την βελτίωση του      Ν/Σ του νέου αναπτυξιακού νόμου σε διατάξεις που χρήζουν τροποποιήσεων.      Αρ. εγγρ: 1460/09-05-2016 (655/10-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση, με      θέμα αίτημα σχετικό με παράταση της ημερομηνίας λήξης προγραμμάτων ΕΣΠΑ.      Αρ. εγγρ: 690/09-05-2016 (654/10-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απολογισμός 2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Απολογισμό 2015 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.4/11-05-2016.

 1. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε      ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΦΜ: 094434361,      ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΠΥ 0000166. ΘΕΜΑ: Αμοιβή τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων      Β.Ε.Π. χρήσης 2015, συνολικού κόστους 2.460,00 ευρώ (2.000,00 + ΦΠΑ).

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πληρωμή του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού κόστους 2.460,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/11-05-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Έρευνα ΕΒΕΑ για τις εργοδοτικές εισφορές, το ασφαλιστικό και το      προσφυγικό – μεταναστευτικό. Αρ. εγγρ: 628/06-05-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 6.535,12 ευρώ (8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000203264, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000666, ΠΟΣΟ: 224,30 + ΦΠΑ 23% (51,60), ΣΥΝΟΛΟ: 275,90 ΕΥΡΩ.

 

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.67349, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΦΩΤΟ – ΜΠΕΝΕΤΟΥ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ. ΑΦΜ: 024937296, ΑΡ.ΤΙΜ.2859, ΠΟΣΟ: 240,00 + ΦΠΑ 23% (55,20), ΣΥΝΟΛΟ: 295,20 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ. ΑΦΜ: 073806485, ΑΡ.ΤΙΜ.26, ΠΟΣΟ: 200,00 + ΦΠΑ 23% (46,00), ΣΥΝΟΛΟ: 246,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΟΡΜΟΣ Α.Ε., ΑΦΜ: 999307852, ΔOY: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ: 105,10 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ, ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.306, ΠΟΣΟ: 900,00 + ΦΠΑ 23% (207,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.107,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.2, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 23% (747,50), ΣΥΝΟΛΟ: 3.997,50 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 6.535,12 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter