ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 12-01-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 12/01/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 12η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 13/08-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Πρόεδρος, κος Ανδριανός Μιχάλαρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ &      ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Απόφαση εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών      (Ε.Π.Π.) έτους 2014. Αρ. εγγρ: 68720/9-12-2014 (47/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού      του Β.Ε.Π. Οικονομικού έτους 2014. Αρ. εγγρ: 76402/23-12-2014      (40/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση του κου      Στέφανου Κομνηνού, από την θέση του Γενικού Γραμματέα. Αρ. εγγρ:      2113/16-12-2014 (24/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Παράταση της ημερομηνίας      λήξης επιλεξιμότητας δαπανών των έργων Τοπ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής του      Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Αρ. εγγρ: 5888/17-12-2014      (52/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ:      Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού για τις Εμπορικές      Μισθώσεις. Αρ. εγγρ: 255582/22-12-2014 (44/08-01-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει ως τακτικό μέλος τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο και ως αναπληρωματικό μέλος τον Α΄Αντιπρόεδρο, κο Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, για συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/12-01-2015.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την έγκριση      κανονισμού προστίμων υπαίθριας διαφήμισης. Αρ. εγγρ: 54697/1175/18-12-2014      (49/08-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή από τον Πρόεδρο προς το Δήμο Πειραιά σχετικά με το θέμα των προστίμων της υπαίθριας διαφήμισης. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.2/12-01-2015.

 1. ΟΑΕΔ.      ΘΕΜΑ: Απόφαση καταβολής συνόλου επιχορήγησης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014.      Αρ. εγγρ: 20667/19-12-2014 (62/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. TUV RHEINLAND HELLAS.      ΘΕΜΑ: Σχήμα Πιστοποίησης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ» κατά ISO EN 17024:2012. Αρ. εγγρ:      63/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον      χειρισμό υποθέσεων του Β.Ε.Π. κατά τον μήνα Νοέμβριο. Αρ. εγγρ:      2147/15-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ      ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΝΗ».      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των      Περιφερειακών Μηχανισμών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αρ. εγγρ:      16/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφόρησης για την οριοθέτηση της      περιμέτρου της Γενικής Κυβέρνησης. Αρ. εγγρ: 17/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ      ΟΕΥ ΣΙΚΑΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. σχετικά      με την ζήτηση ελληνικού προϊόντος – καλουπιού. Αρ. εγγρ: 37/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ      ΑΡΧΕΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την δημοσίευση δράσεων του      Επιμελητηρίου και διατήρηση αρχείου. Αρ. εγγρ: 51/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών για Δημοσίους      Υπαλλήλους. Αρ. εγγρ: 50/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΙΚΤΥΟ      INSULEUR. ΘΕΜΑ:      Κατάσταση συνδρομών Επιμελητηρίων Μελών του Δικτύου. Αρ. εγγρ:      48/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. KNYSH OLEKSANDRA. ΘΕΜΑ:      Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά με τον      αποκλεισμό του καταστήματός της λόγω έργων και την απώλεια εισοδήματος.      Αρ. εγγρ: 21/08-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή από τον Πρόεδρο προς τους αρμόδιους σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/12-01-2015.

 1. Ε.Σ.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή 28/12/2014. Αρ. εγγρ:      Φ1.2800/24-12-2014 (38/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β20      BARCODE HELLAS.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά      με την δικαίωση της εταιρείας για την χρήση του κοινοτικού σήματος. Αρ.      εγγρ: 26/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κο Μ.      Βαρβιτσιώτη, σχετικά με την διακοπή των δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ      ΜΥΚΟΝΟΣ» στο Β/Α Αιγαίο εν μέσω εορτών. Αρ. εγγρ: 5666/24-12-2014      (39/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ &      ΠΕΡΙΞ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 53/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Απόσυρση των διατάξεων που αναφέρονται στην τροποποίηση της      Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 80/15-12-2014 (20/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Προέδρου, κου Μ. Γιάγκα, σχετικά με το δελτίο τύπου      που εξέδωσαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων ΕΕΑ, ΒΕΑ και ΕΕΠ. Αρ. εγγρ:      30/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις συνδρομές των      μελών των Επιμελητηρίων από την νέα χρονιά λόγω της προσαρμογής των νέων      μηχανογραφικών συστημάτων από 1-1-2015. Αρ. εγγρ: 83/30-12-2014      (54/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί των σχεδίων Π.Δ. του άρθρου 18 του Ν. 4262/2014 για      την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων. Αρ. εγγρ: 2637/16-12-2014      (46/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με την παροχή      πληροφόρησης για την οριοθέτηση της περιμέτρου της γενικής κυβέρνησης. Αρ.      εγγρ: 2638/17-12-2014 (34/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Κων. Σκρέκα, σχετικά με την      συμβολή της Κ.Ε.Ε.Ε στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του      ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 2640/17-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, σχετικά      με τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην υλοποίηση των εγκεκριμένων      προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 2014. Αρ. εγγρ: 2624/16-12-2014 (27/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τα Επιμελητήρια βεβαίωσης διασφάλισης της βιωσιμότητας      των Επιμελητηρίων με τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. Αρ. εγγρ:      2735/31-12-2014 (57/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Παράκληση για αποστολή των προσκλήσεων του Ε.Β.Ε.Π. στους πρώην      Προέδρους και πρώην μέλη λόγων παραπόνων για την μη λήψη τους. Αρ. εγγρ:      58/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την      Επιμελητηριακή Νομοθεσία το οποίο δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα των      Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 6648/17-12-2014 (29/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Αίτημα σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. για τις      τροποποιήσεις της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 6581/16-12-2014      (25/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: «Προφάσεις εν αμαρτίαις». Αρ. εγγρ: 13542/22-12-2014      (45/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου, κου Γ. Χατζηθεοδοσίου, με θέμα «Υπουργική      Απόφαση του κ. Γιακουμάτου στα μέτρα του κ. Μίχαλου». Αρ. εγγρ:      56/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Οι αλλαγές στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία και στο Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ:      19906/30-12-2014 (55/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κο Γερ. Γιακουμάτο σχετικά με      την κατάργηση της δυνατότητας διακανονισμού των οφειλομένων συνδρομών των      μελών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ; 19687/23-12-2014 (42/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κο Κων. Μίχαλο,      σχετικά με τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου των Επιμελητηρίων, οι      οποίες δεν λήφθησαν υπ’ όψιν στην διαμόρφωση της πρότασης της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ.      εγγρ: 7369/23-12-2014 (41/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με το νομοσχέδιο για την Επιμελητηριακή      Νομοθεσία. Αρ. εγγρ: 4204/18-12-2014 (32/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 1362/27-11-2014 (2146/15-12-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κο Α. Σαμαρά, σχετικά με την      στήριξη του Επιμελητηριακού Θεσμού και τις αλλαγές της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 3414/19-12-2014 (36/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Θέση του Επιμελητηρίου για το νέο κώδικα Πολιτικής      Δικονομίας. Αρ. εγγρ: 11371/15-12-2014 (19/08-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Δημητροπούλου      Ελένης, για χορήγηση προκαταβολής μισθού τριών μηνών, σύμφωνα με το      Ν.2081/92. Αρ. εγγρ: 2176/31-12-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής μισθού τριών μηνών στην ανωτέρω υπάλληλο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 4/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κου Μουζακίτη Λεωνίδα,      για χορήγηση προκαταβολής μισθού ποσού 2.500,00 ευρώ. Αρ. εγγρ:      80/09-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής μισθού 2.500,00 ευρώ στον ανωτέρω υπάλληλο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 5/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ. Αίτηση έγκρισης επιστροφής      συνδρομής του έτους 2013, ποσού των 48,83 ευρώ, λόγω διακοπής. Αρ. εγγρ:      6/05-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την επιστροφή της συνδρομής του 2013, ποσού 48,83 ευρώ λόγω διακοπής. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 7/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την Α΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2015 και την παραπέμπει στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ. 8/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής του κου Μουντζουρίδη      Αλφρέδου, από τα μητρώα του Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αίτηση διαγραφής από τα μητρώα του Β.Ε.Π., λόγω εγγραφής του στο Ε.Ε.Π. Απόφ.9/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής της Μπούτση Κωνσταντίνας      (κατασκευή νυφικών ενδυμάτων) από το Β.Ε.Π. λόγω αποκλειστικής      δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο. Αρ. εγγρ: 10/07-01-2015.

Έπειτα από την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την μη διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας διότι η κύρια δραστηριότητά της, σύμφωνα με την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., είναι κατασκευή νυφικών ενδυμάτων και παραμένει μεταποιητική. Απόφ.10/12-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής ποσού 50,00 ευρώ του      κου ΒΑΖΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ 128219220, για το έτος 2014 διότι      δεν πραγματοποιήθηκε έναρξη στην Εφορία. Αρ. εγγρ: 12/01/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την επιστροφή της συνδρομής για το έτος 2014, ποσού 48,83 ευρώ λόγω μη ενάρξεως στην Εφορία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 11/12-01-2015.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ:      999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 53621, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού ποσού 461,25 ευρώ.  Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 12/12-01-2015.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: «Συμμάζεμα» της κυριακάτικης αγοράς (παζαριού)      μέσω της επέκτασής της. Αρ. εγγρ: 43/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Η μάχη για τα Επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες      συνεχίζεται. Αρ. εγγρ: 33/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου: «Το (α)νομο – σχέδιο για τις τροποποιήσεις της      επιμελητηριακής νομοθεσίας». Αρ. εγγρ: 22/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Κρίσιμα θέματα για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      23/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο – παγίδα σε βάρος των επιχειρήσεων και επαγγελματιών! Να      παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. που δεν αντιδρά στα λουκέτα των      Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 18/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Δελτίο τύπου σχετικά με την τροποποίηση της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας και στήριξη του Επιμελητηριακού Θεσμού. Αρ. εγγρ:      28/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 1. ΓΣΕΒΕΕ.      ΘΕΜΑ: Καταστροφικές οι διατάξεις για τα Επιμελητήρια που προωθεί η      Κυβέρνηση. Αρ. εγγρ: 31/08-01-2015.

Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 866,16 ευρώ ( 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ENTOS. ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ      ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ. ΤΙΜ. Α 0913, ΠΟΣΟ: 190,90 + ΦΠΑ 23% (43,91),      ΣΥΝΟΛΟ: 234,81 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000498060, ΠΟΣΟ: 58,46 ΕΥΡΩ.
 3. Η      ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., ΑΦΜ: 094042875, ΑΡ.ΤΙΜ Α      000002474, ΠΟΣΟ: 338,03 + ΦΠΑ 6,5% (21,97), ΣΥΝΟΛΟ: 360,00 ΕΥΡΩ.
 4. Α.      ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998487363, ΑΡ. ΤΙΜ.110, ΠΟΣΟ: 11,41 + ΦΠΑ 13%      (1,48), ΣΥΝΟΛΟ: 12,89 ΕΥΡΩ.
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ      ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ: 005993958, ΑΡ. ΤΙΜ9389, ΠΟΣΟ:      187,79 + ΦΠΑ 6,5% (12,21), ΣΥΝΟΛΟ: 200,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 866,16 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter