ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 12-01-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 12/01/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 12η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 58/11-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. Πούλος Ζαχαρίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Π., Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών, και ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων υπαλλήλων ή μελών του Επιμελητηρίου για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για την περίοδο 2018 – 2019. Αρ .εγγρ: 1916/20-12-2017 (30/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για την περίοδο 2017 – 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/12-01-2018.

 1. 2.       ΑΑΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποίησης της Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους». Αρ .εγγρ: ΔΤΔ Α 1192686 ΕΞ 2017/28-12-2017 (29/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 397/18235/2017 (Β΄601) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των Ενώσεών τους καθώς και των ομάδων παραγωγών». Αρ. εγγρ: 7303/27-12-2017 (37/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/12-01-2018.

 1. 4.       ΚΕ.ΔΙ.Π. ΘΕΜΑ: Νέο σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης της διαμεσολάβησης 20 έως 25/02/2018. Αρ .εγγρ; 31/11-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Στοιχεία κρουαζιέρας 2017 – Σύνολο χώρας. Αρ .εγγρ: 38/11-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       MAX EXPOSURE. ΣΠΥΡΟΣ ΘΩΜΟΣ. ΘΕΜΑ: Συνεργασία – Τοποθέτηση link για τα online casino. Αρ. εγγρ: 41/11-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για τη Διεθνή Έκθεση θέρμανσης και κλιματισμού 2018. Αρ .εγγρ: 46/11-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/12-01-2018.

 1. 8.       RECO EXPORTS. ΘΕΜΑ: Έκθεση Χονγκ – Κονγκ – Συμμετοχή και επιδότηση Περιφέρειας Αττικής. Αρ .εγγρ: 34/11-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/12-01-2018.

 1. 9.       ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ 29/01/2018. Αρ. εγγρ: 32/11-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: 13η Διεθνής Έκθεση μικρών Μηχανοκίνητων – Ιστιοπλοϊκών και Αγωνιστικών Σκαφών, από 09 – 18/02/2018 στην Κωνσταντινούπολη. Αρ .εγγρ: 11/01/2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την προετοιμασία διενέργειας εκλογών και υπόδειξη εκπροσώπων – Πληρωμή συνδρομών ετών 2015 – 2016 - 2017. Αρ. εγγρ: 6297/04-01-2018 (44/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για τη διενέργεια των εκλογών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Επίσης αποφασίζει την καταβολή της συνδρομής έτους 2015, ποσού 1.500,00 ευρώ. Απόφ.5/12-01-2018.

 1. 12.   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εκλογές στην ΚΕΕ – Υπόδειξη εκπροσώπων Επιμελητηρίων. Αρ .εγγρ: 2/04-01-2018 (35/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων για τις εκλογές στην ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 42/11-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα ονόματα των εκπροσώπων του Β.Ε.Π. στην Κ.Ε.Ε.Ε. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/12-01-2018.

 1. 14.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υπόμνημα παρατηρήσεων ΚΕΕ επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια/Υποβολή Εθνικού Σχεδίου ΚΕΕ 2012. Αρ. εγγρ: 56/04-01-2018 (33/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση από την ΚΕΕ του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αρ .εγγρ: 54/04-01-2018 (43/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή – πρόταση του Προέδρου, κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου. Αρ .εγγρ: 58Φ/151/05-01-2018 (45/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σε διατάξεις του Ν. 4497/2017. Αρ. εγγρ: 115/05-01-2018 (39/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το άρθρο 353 του πολυνομοσχεδίου με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αρ .εγγρ: 76/11-01-2018 (40/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ: 36/11-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 28/08-01-2018 (47/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στην ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 117/08-01-2018 (48/11-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 111/08-01-2018 (49/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/12-01-2018.

 1. 23.   Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 401/11-01-2018 (28/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/12-01-2018.

 1. 24.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 146/08-01-2018 (51/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/12-01-2018.

 1. 25.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 33/Φ. 18/09-01-2018 (55/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/12-01-2018.

 1. 26.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 22/08-01-2018 (54/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/12-01-2018.

 1. 27.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 11/04-01-2018 (53/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/12-01-2018.

 1. 28.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 32/08-01-2018 (52/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/12-01-2018.

 1. 29.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 65/08-01-2018 (50/11-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/12-01-2018.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.327,31 ευρώ (6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ. ΑΦΜ: 102029772, ΑΡ.ΤΙΜ. 1759, ΠΟΣΟ: 133,92 ΕΥΡΩ Αρ. απόφ.5/03-01-2018 (κωδ. 0859).
 2. ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΪΛΑ. ΑΦΜ: 106367186, ΑΡ.ΤΙΜ. 3, ΠΟΣΟ: 60,00 ΕΥΡΩ Αρ. απόφ.5/03-01-2018 (κωδ. 0859).
 3. ΖΥΜΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ. ΑΦΜ: 997200309, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΔΑ 000000000085, ΠΟΣΟ: 131,77 ΕΥΡΩ Αρ. απόφ.5/03-01-2018 (κωδ. 0859).
 4. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 7, ΠΟΣΟ: 141,21 ΕΥΡΩ Αρ. απόφ.5/03-01-2018 (κωδ. 1381).
 5. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.86524, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889) (Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017).
 6. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 00000842, ΠΟΣΟ: 395,41 ΕΥΡΩ (κωδ. 1299) (Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.327,31  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ   

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ                               ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter