ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 13-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/10/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1273/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΕΘΝΙΚΗ      ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΘΕΜΑ: Λήξη      γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων. Αρ. εγγρ:         1276/08-10-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανανέωση της γνωμάτευσης. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/13-10-2015.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων για την εκπόνηση      του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Πειραιά. Αρ.      εγγρ: 1257/02-10-2015 & 1113/43612/07-10-2015 (1315/12-10-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορισθεί συνάντηση με την ομάδα μελέτης του ΣΟΑΠ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/13-10-2015.

 1. ΔΕΙΚΤΗΣ      ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το σύστημα      διαχείρισης ποιότητας ISO      9001:2008. Αρ. εγγρ: 1287/08-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. KNOWLEDGE B.S. ΘΕΜΑ: Ενημερωτική      επιστολή για τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών. Αρ. εγγρ:      1232/12-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναβάλλει το θέμα για επόμενη Δ.Ε.

 1. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ      ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΕΚΕ-ΔΑ). ΘΕΜΑ: Απόσπασμα πρακτικού της      συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΚΕ-ΔΑ σχετικά με την συμμετοχή στα προγράμματα      ΛΑΕΚ 1-25 σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Αρ. εγγρ:      328/17-09-2015 (1254/01-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση και για την 16η      Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, που θα φιλοξενηθούν στο      Επιμελητήριο Κορίνθου, στις 4 και 5/12/2015 αντίστοιχα. Αρ. εγγρ:      1318/12-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Συνέδριο      με θέμα «Έξυπνες πολιτικές για έξυπνα νησιά» στις 6 Νοεμβρίου στην      Κροατία. Αρ. εγγρ: 1277/08-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ:      Επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 20 – 27/11/2015.      Αρ. εγγρ: 1281/08-10-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορισθεί συνάντηση με τους εκπρόσωπους και να διοργανωθεί μία εκδήλωση στα γραφεία του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/13-10-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης της έκδοσης και αποστολής      ηλεκτρονικών περιοδικών Επιμελητηρίων – Ερωτηματολόγιο έρευνας Αρ. εγγρ:      1288/08-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε πως ότι χρειαστεί η υπηρεσία θα απαντήσει.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού Επιμελητηριακού θεσμού – Συμπλήρωση      ερωτηματολογίου ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα Επιμελητήρια.      Αρ. εγγρ: 2779/24-09-2015 (1286/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε πως ότι χρειαστεί η υπηρεσία θα απαντήσει.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Χαρίτση Αλέξη, που αφορά      στην παράταση του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 μέχρι 31/12/2016.      Αρ. εγγρ: 2889/05-10-2015 (1275/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΘΕΜΑ Πρόσκληση στην συνάντηση που θα γίνει στις      12/11/2015 στο Επιμελητήριο Σμύρνης σχετικά με τις εμπορικές και      οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Αρ. εγγρ: 27724-64/07-10-2015      (1325/12-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ: 1282/08-10-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ: 1320/12-10-2015.

Η Δ.Ε. συμφωνεί με τις προτάσεις και παραπέμπει το θέμα στο επερχόμενο Δ.Σ. Απόφ.4/13-10-2015.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ: 5233/01-10-2015      (1283/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ:      10166/02-10-2015 (1279/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ:      1945/05-10-2015 (1278/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ:      622/07-10-2015 (1323/12-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Σταθάκη Γεώργιο,      με θέμα την παράταση υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αρ.      εγγρ: 1362/02-10-2015 (1284/08-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παροχή λίστας επιχειρήσεων μεταποίησης. Αρ. εγγρ:      1280/08-10-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί η λίστα των επιχειρήσεων μεταποίησης. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.5/13-10-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ:      1370/07-10-2015 (1322/12-10-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διαγραφής προς το ΤΕΒΕ του κ.      ΜΠΑΝΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. Αρ. εγγρ: 1224/24-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να προσκομίσει ο ανωτέρω κύριος τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών, να γίνει έλεγχος ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να χορηγήσει την βεβαίωση. Απόφ.7/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής χρημάτων, ποσού 35,84 ευρώ του κ. ΚΑΓΙΟ      ΛΟΥΦΤΑΡ λόγω λανθασμένης κατάθεσης καθώς η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη      στο ΕΒΕΠ. Αρ. εγγρ: 1227/24-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επιστραφεί το ποσό των 35,84 ευρώ λόγω του ότι η ανωτέρω επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής ποσού 20,00 ευρώ του κ. ΙΣΣΑ      ΤΑΛΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω διακοπής την 31/12/2014. Αρ. εγγρ: 1314/12-10-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επιστραφεί το ποσό των 20,00 ευρώ λόγω του ότι η ανωτέρω επιχείρηση έχει κάνει διαγραφή από 31/12/2014. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επισκευή rollers και κουρτινών.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την επισκευή των rollers και των κουρτινών. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 και παραπέμπει το θέμα στο επερχόμενο Δ.Σ. Απόφ.11/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγράμματος ΛΑΕΚ στο Κέντρο Έρευνας      και Επικοινωνίας, ποσού 4.200,00 ευρώ με κωδικό προγράμματος: 3201202508.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή του προγράμματος ΛΑΕΚ στο Κέντρο Έρευνας και Επικοινωνίας, ποσού 4.200,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού, αριθμοταινίες, κλασέρ      και αναλώσιμων υλικών για τους Η/Υ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού, αριθμοταινίες κλασέρ και αναλώσιμων υλικών για τους Η/Υ.  Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση σχεδίου πρότασης      συμμετοχής του Β.Ε.Π. στο πρόγραμμα MED (διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής, εδαφικής συνεργασίας      που συνεχίζει την παράδοση του προγράμματος συνεργασίας INTERREG. Aρ. εγγρ: 1319/12-10-2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση συμμετοχής και αναθέτει στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., Κ. Γ. Χαλόφτη, την υποβολή της πρότασης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/13-10-2015.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση της ημερομηνίας λήξης επιλεξιμότητας δαπανών των      έργων Τοπ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου      Δυναμικού». Αρ. εγγρ: 4783/30-09-2015 (1303/08-10-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να υποβληθεί έκθεση για να υπάρξει ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/13-10-2015.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Παρέμβαση κατά της      ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: οικ.188825/01-10-2015      (1256/02-10-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδήλωσης (πρόσκληση Επιμελητηρίου Στουτγάρδης)      στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις ΜμΕ εντός του μηνός Νοεμβρίου      με θέμα «Διαρκής Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Γνώσης – Κοινοτικό και Εθνικό      Δίκτυο και μεταφορά Τεχνογνωσίας» Αρ. εγγρ: 1344/13-10-2015.

Η Δ.Ε., μετά την εισήγηση του τμήματος Βιοτ. Θεμάτων, αποφασίζει να προχωρήσει στον προσδιορισμό της εκδήλωσης. Απόφ.16/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εγγραφή τεχνικών επιχειρήσεων και εταιρειών στο Μητρώο του      Β.Ε.Π.

Σχετικά με την εγγραφή τεχνικών υπηρεσιών,  η Δ.Ε. αποφασίζει να εγγράφονται οι τεχνικές επιχειρήσεις και να εισπράττονται συνδρομές τελευταίας πενταετίας όπως και σε άλλα Επιμελητήρια ισχύει. Απόφ.17/13-10-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής προεγγραφής του κ. ΚΟΤΕ ΘΩΜΑ,      λόγω εγγραφής από λάθος. Αρ. εγγρ: 1345/13-10-2015.

Η Δ.Ε., μετά την εισήγηση του Μητρώου, αποφασίζει να γίνει η διαγραφή διότι ο αιτών ήθελε να κάνει τροποποίηση της εταιρείας του η οποία ανήκει στο Β.Ε.Π. Επίσης αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 30,00 ευρώ τα οποία κατέθεσε για την προεγγραφή. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Δ/Ο. Απόφ.18/13-10-2015.

 1. Aίτηση επιστροφής      συνδρομής ποσού 40,00 ευρώ του κ. ΙΣΠΙΡΩΒ ΚΩΝ/ΝΟΥ, λόγω λανθασμένης      κατάθεσης στο λογαριασμό του Β.Ε.Π. αντί στο λογαριασμό του Γ.Ε.ΜΗ.. Αρ.      εγγρ: 1346/13-10-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 40,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.19/13-10-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.134,56 ευρώ (5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.01056, ΠΟΣΟ: 151,83 + ΦΠΑ 23% (34,92),      ΣΥΝΟΛΟ: 186,75 ΕΥΡΩ.
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ.ΤΙΜ.1 ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10),      ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 3. ΔΗΜΗΤΡΑ      Κ. ΝΑΣΤΟΥ ΑΦΜ: 076940378 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ      ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»      ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013» ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Σ.      «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ΠΟΣΟ: 1.625,00 + ΦΠΑ 23% (373,75), ΣΥΝΟΛΟ: 1.998,75      ΕΥΡΩ.
 4. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000602,      ΠΟΣΟ: 357,44 + ΦΠΑ 23% (82,21), ΣΥΝΟΛΟ: 439,65 ΕΥΡΩ.
 5. Ι &      Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 4798, ΠΟΣΟ: 170,57 + ΦΠΑ      23% (38,84), ΣΥΝΟΛΟ: 209,41 ΕΥΡΩ

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 3.134,56 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter