ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 13-10-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/10/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1382/11-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Απουσίαζε ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων εν όψει των Επιμελητηριακών Εκλογών. Αρ. εγγρ: 107098/05-10-2017 (1387/11-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Αρ. εγγρ: 108240/09-10-2017 (1335/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή και χαρτογράφηση επιχειρήσεων χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. – Αποστολή πίνακα με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ανωτέρω. Αρ. εγγρ: 106937/04-10-2017 (1336/10-10-2017).

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στο τμήμα Μητρώου. Απόφ. 1/13-10-2017.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων στο πλαίσιο εξαιρετικά επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Αρ. εγγρ: 1300.6-1(66)/16/12462/09-10-2017 (1390/11-10-2017).

Το τμήμα Μητρώου εισηγείται ότι κατόπιν ελέγχου στα Μητρώα του Β.Ε.Π. και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με τα στοιχεία που αναφέρονται, δεν βρέθηκε καμία επιχείρηση εγγεγραμμένη, ως επισυναπτόμενο πίνακα, σε αυτά.

Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απάντηση από το τμήμα Μητρώου ως ανωτέρω. Απόφ.2/13-10-2017.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται σε αυτήν (2017 – 2018). Αρ. εγγρ: 96880/17-03-2017 (1388/11-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους του Ν. 4342/2015. Αρ. εγγρ: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/05-10-2017 (1337/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική εταιρεία. Αρ. εγγρ: Φ.2270/ΑΣ398/19-09-2017 (1212/22-09-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/13-10-2017.

 1. 8.       ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων, ως δικαστικών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος Ελευσίνας στις αρχαιρεσίες του Β.Ε.Π. στις 3 και 4/12/2017. Αρ. εγγρ: 2473/29-09-2017 (1338/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές αυτών για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438/Β΄/22-10-2001) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για το έτος 2017. Αρ. εγγρ: 633/05-10-2017 (1339/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ορίζει ως εκπρόσωπο την ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, με αναπληρωματικό μέλος τον Β΄ Αντιπρόεδρο, κ. Ψαρρά Μιχαήλ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/13-10-2017.

 1. 10.   SGA ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις Επιμελητηριακές Εκλογές 2017 και τον εκλογικό κατάλογο. Αρ. εγγρ: 1385/11-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο. Αρ. εγγρ: 1384/11-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2017. Αρ. εγγρ: 1341/10-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   DNV GL HELLAS S.A. ΘΕΜΑ: Χαρτογράφηση του χώρου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού στην Ελλάδα – Πρόσκληση για συνεισφορά. Αρ. εγγρ: 1340/10-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   I PLUS RADIO. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το νέο νόμο 4481/2017 – Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κα.. Αρ. εγγρ: 1210/22-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΔΗΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π.  την 03/10/2017, στις 19:30, με θέμα τη ρύπανση στο Σαρωνικό. Αρ. εγγρ: 1230/26-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η αίθουσα έχει δοθεί.

 1. 16.   ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π.  την 12/10/2017, στις 18:30, για τη συνάντηση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1332/09-10-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει την αίθουσα. Απόφ.5/13-10-2017.

 1. 17.   ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π.  την 16/10/2017, στις 18:30, για τη διοργάνωση εσπερίδας με θέμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αρ. εγγρ: 1250/29-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει την αίθουσα. Απόφ.6/13-10-2017.

 1. 18.   ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Σ.Η.Ε.Π.). ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π.  την 08/11/2017, 18:30 – 20:30, για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 672/04-10-2017 (1342/10-10-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει την αίθουσα. Απόφ.7/13-10-2017.

 1. 19.   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. ΧΡ. ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά για την αγορά του συλλεκτικού ημερολογίου 2018 «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ – A PIRAEUS CHRONICLE», του Στέφανου Μίλεση, με κόστος 20,00 ευρώ/αντίτυπο, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και εξόδων αποστολής. Αρ. εγγρ: 1344/10-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: 42Η Γενική Συνέλευση ΕΟΑΕΝ, στις Οινούσσες, στις 07/10/2017. Αρ. εγγρ: 1233/26-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΑΡΑΒΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: 6Ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 2017. Αρ. εγγρ: 1381/11-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση εγγραφής στην «Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης Υπηρεσιών Αποδελτίωσης» της ΚΕΕ. Αρ. εγγρ: 2711/21-09-2017 (1232/26-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Δημ. Παπαδημητρίου, με θέμα την παράταση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: 2678/29-09-2017 (1346/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έργο ΚΕΕ «Αναβάθμιση των ΟΠΣ των Επιμελητηρίων και υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία και διεξαγωγή των Επιμελητηριακών Εκλογών 2017». Αρ. εγγρ: 2794/29-09-2017 (1345/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΑΤΕΙ Πειραιώς, κ. Λάζαρο Βρυζίδη, για την ανάληψη εκπόνησης μελέτης για προγράμματα σπουδών και τα Επαγγελματικά Περιγράμματα για την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αρ. εγγρ: 2671/05-09-2017 (1231/26-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π. σχετικά με την εκδήλωση για την βράβευση των μαθητών των ΕΠΑΛ Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1383/11-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 3η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών, από 29/09 – 01/10/2017. Αρ. εγγρ: 1211/22-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την απώλεια της μητέρας του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 3182/02-10-2017 (1348/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Μείζον πρόβλημα με προμήθειες μικρής αξίας Δημοσίων Υπηρεσιών σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016. Αρ. εγγρ: 2407/06-10-2017 (1347/10-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα επιστροφής του ποσού των 20,00 ευρώ διότι η επιχείρησή του δεν χρήζει εγγραφής στο Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1257/03-10-2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για την επιστροφή του ποσού των 20,00 ευρώ, διότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν χρήζει εγγραφής στο Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/13-10-2017.

 1. 31.   ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Υπογραφή της σύμβασης χρήσης του Συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank και της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e – PPS με την Τράπεζα Πειραιώς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων. Αρ. εγγρ: 1349/10-10-2017.

Η Δ.Ε., σε αντικατάσταση της Δημητροπούλου Ελένης, ορίζει την Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, κα Κουλούρα Μαρία, όπως υπογράψει τις ανωτέρω συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.9/13-10-2017.

 1. 32.   ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Γ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017.

Το τμήμα Δ/Ο εισηγείται στη Δ.Ε. ότι, λόγω της αύξησης των τόκων από το κοινό κεφάλαιο που είχε το Β.Ε.Π. στην Τράπεζα Ελλάδος και της θέσπισης νέων κωδικών για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), κατόπιν Υπουργικής Απόφασης η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί, η υπηρεσία πρέπει να προβεί στην Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017 ως κάτωθι:

 

 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/13-10-2017.

 1. 33.   ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. προς έλεγχο και έγκριση, τον Προϋπολογισμό για το έτος 2018.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2018 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. προς έγκριση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/13-10-2017.

 1. 34.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ (IP HOST). ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αρχείων του Β.Ε.Π., με κόστος 800,00 ευρώ ετησίως, πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 1395/12-10-2017.

Η Δ.Ε. κατόπιν ελέγχου της ανωτέρω προσφοράς, αποφασίζει να την κάνει αποδεκτή, με κόστος 800 ευρώ ετησίως, πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/13-10-2017.

 1. 35.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Καθαρισμός της αίθουσας του Β.Ε.Π. για τις ημέρες των Εκλογών.

Το τμήμα Δ/Ο εισηγείται στη Δ.Ε. ότι κατά τις ημέρες των εκλογών θα είναι απαραίτητη η παρουσία ανθρώπου για τη φροντίδα και τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου. Για το λόγο αυτό προτείνει την ανάθεση του καθαρισμού για εκείνες τις ημέρες στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η οποία ήδη συνεργάζεται με το Επιμελητήριο για τον καθαρισμό των γραφείων της υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Τμήματος και αναθέτει τη φροντίδα και τη συντήρηση του χώρου, κατά τη διάρκεια των εκλογών, στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έναντι του ποσού των 300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/13-10-2017.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Β.Ε.Π.» (ΚΕΠΑ Β.Ε.Π. ΑΜΚΕ).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ΚΕΠΑ Β.Ε.Π. ΑΜΚΕ, ως ορίζει το καταστατικό, ποσού 40.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/13-10-2017.

      ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       Κ.Ε.Ε.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και της διαμεσολάβησης. Αρ. εγγρ: 1350/10-10-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. 2.       Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ: 1351/10-10-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.289,04 ευρώ (9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.424, Β΄ΔΟΣΗ 2017, ΠΟΣΟ: 1.000,00 + ΦΠΑ 24% (240,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.240,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0411).
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΔΙΠΛΑΣ. ΑΦΜ: 043646136, ΑΡ.ΤΙΜ.163, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 24% (24,00), ΣΥΝΟΛΟ: 124,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.5108, ΠΟΣΟ: 15,00 + ΦΠΑ 24% (3,60), ΣΥΝΟΛΟ: 18,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 4. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.5113, ΠΟΣΟ: 12,00 + ΦΠΑ 24% (2,88), ΣΥΝΟΛΟ: 14,88 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 5. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000442419, ΠΟΣΟ: 18,60 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 6. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000442422, ΠΟΣΟ: 55,04 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 7. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.81, ΠΟΣΟ: 100,70 + ΦΠΑ 24% (24,16), ΣΥΝΟΛΟ: 124,86 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 8. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 6378, ΠΟΣΟ: 228,06 ΕΥΡΩ (κωδ. 1381).
 9. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.83427, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.289,04  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                      ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter