ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 13-11-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/11/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1967/10-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

Προ ημερησίας διάταξης ο Δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. για την συνεδρίαση του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. και για την εκδήλωση που θα ακολουθήσει με θέμα: «Ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία», στην οποία θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας, κος Στεργίου Γεώργιος, για τα «κόκκινα» δάνεια, ο Γεν. Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κος Κοκκόρης Παναγιώτης, ο Διοικητής του ΙΚΑ, κος Σπυρόπουλος Ροβέρτος και η  Διοικητής του ΟΑΕΕ, κα Κωτίδου Γεωργία, οι οποίοι θα μιλήσουν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ.ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και Σερρών – Μελέτη Μ6 – Πειραιάς». Αρ. εγγρ: 1949/04-11-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ». ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προς ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Σχέδιο για την απασχόληση και την διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά». Αρ. εγγρ: 1943/3-11-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. DAS HANDWERK. HANDWERKSKAMMER REGION STUTTGART. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή των κ.κ. RAINER REICHHOLD και CLAUS MUNKWITZ για την φιλοξενία κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους στο πλαίσιο της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας με το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1941/4-11-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. GREEKLAND PANORAMA. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα στις 13 – 15/02/2015 στην Στοκχόλμη. Αρ. εγγρ: 24/10/2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ζητηθεί μία συνάντηση με τους αρμόδιους της διοργάνωσης, ώστε να γίνει μία ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 1/13-11-2014.

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΘΕΜΑ: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το Β.Ε.Π. για συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου. Αρ. εγγρ: 38155/7-11-2014 (1983/11-11-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει ως τακτικό μέλος τον κο Μπελέκα Ανδρέα και ως αναπληρωματικό μέλος την κα Λιώση Αντιγόνη, για συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Ασπροπύργου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/13-11-2014.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση και ενημέρωση για πρακτικές που απειλούν το μέλλον των επιχειρήσεων την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 στις 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 99/14 / 10-11-2014 (1991/12-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το 24ο Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 4 – 5/12/2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 63/6-11-2014 (1974/11-11-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συνδράμει, εάν χρειαστεί, στην διοργάνωση του Συνεδρίου με την κάλυψη ενός γεύματος για τους αντιπροσώπους της ΟΣΥΕ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 3/13-11-2014.

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ». ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης της συνδρομής 2014, ποσού 159,75 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1977/11-11-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την συνδρομή των 159,75 ευρώ προς την εφημερίδα και να ζητηθεί να δημοσιεύονται οι ευχές των Χριστουγέννων και του Πάσχα των μελών της. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 4/13-11-2014.

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κο Κομνηνό Στέφανο, σχετικά με τις θέσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, επί των θεμάτων που τίθενται σε σχετικές επιστολές. Αρ. εγγρ: 212/01-11-2014 (1993/12-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. η οποία θα γίνει στις Σέρρες, 21 – 22/11/2014, στο Επιμελητήριο Σερρών και στο ELPIDA RESORT HOTEL, αντίστοιχα και ενημέρωση για τα θέματα ημερησίας διάταξης. Αρ. εγγρ: 2312/5-11-2014 (1976/11-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή ενημέρωσης προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κο Κομνηνό Στέφανο, σχετικά με τις θέσεις και τις ενέργειες της Κ.Ε.Ε.Ε., σχετικά με την υλοποίηση της λειτουργικότητας της εφαρμογής του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 2352/01-11-2014 (1992/12-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής του κου Βαρελά – Κοκολογιάννη Δημητρίου από το Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής του στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1954/4-11-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει δεκτή η αίτηση διαγραφής του κου Βαρελά – Κοκολογιάννη, εάν υπάρξει σχετική εισήγηση του τμήματος του Μητρώου. Απόφ. 5/13-11-2014.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2014 και την παραπέμπει στο Δ.Σ. Απόφ. 6/13-11-2014.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού 2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Προϋπολογισμό 2015 και τον παραπέμπει στο Δ.Σ. Απόφ. 7/13-11-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ της Κ.Ε.Ε.Ε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της Έκθεσης «GREECE WELCOMES YOU IN LONDON» στο Λονδίνο. Αρ. εγγρ: 2259/10-10-2014 (1948/4-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κο Τασούλα Κων/νο, σχετικά με το ζήτημα των Πνευματικών Δικαιωμάτων και ειδικότερα του Ν. 2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: Φ.971/5689 / 30-10-2014 (1950/4-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Ε. λόγω παραίτησης του Γεν Γραμματέα του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 4099/Φ.2711 / 3-11-2014. (1971/11-11-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει  να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον νέο Γενικό Γραμματέα για την ανάληψη των νέων καθηκόντων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 8/13-11-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Χρήστο Σταϊκούρα, για απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιόλαδου για το τρέχον ελαιοκομικό έτος. Αρ. εγγρ: 1365/5-11-2014. (1972/11-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κο Κων. Σκρέκα, με θέμα την εφαρμογή νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παραεμπορίου και της παράνομης εργασίας. Αρ. εγγρ: 5728/5-11-2014. (1973/11-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής, κο Μανιάτη Γιάννη, με θέμα «Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής χρηματοδοτήσεων». Αρ. εγγρ: 5742/6-11-2014 (1975/11-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Κων. Σκρέκα, σχετικα με την ρύθμιση για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια. Αρ. εγγρ: 2405/7-11-2014 (1994/12-11-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Σύμβαση συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη του Β.Ε.Π. στο ηλεκτρονικό διατραπεζικό σύστημα «ΔΙΑΣ» για την πληρωμή των συνδρομών των μελών του.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, να υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση συνεργασίας. Αρ. απόφ. 9/13-11-2014.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.633,16 ευρώ ( 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998712927, ΑΡ. ΤΙΜ. Νο. 843, ΠΟΣΟ: 91,25 + ΦΠΑ 13% + ΦΠΑ23% (12,35), ΣΥΝΟΛΟ: 103,60 ΕΥΡΩ.
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.33, ΠΟΣΟ: 162,75 + ΦΠΑ 13% (21,20), ΣΥΝΟΛΟ: 183,90 ΕΥΡΩ.
 3. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.34, ΠΟΣΟ: 322.80 + ΦΠΑ 13% (41,96), ΣΥΝΟΛΟ: 364,76 ΕΥΡΩ
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ.00000530, ΠΟΣΟ: 140,48 + ΦΠΑ 23% (32,32), ΣΥΝΟΛΟ: 172,80 ΕΥΡΩ.
 5. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ 237, ΠΟΣΟ: 1.470,00 + ΦΠΑ 23% (338,10), ΣΥΝΟΛΟ: 1.808,10 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.633,16 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter