ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 14-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 14/04/2014

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 14η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 726/9-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκεύη.

Προ ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη της Δ.Ε., ότι ο ίδιος και ο Α’ Αντιπρόεδρος θα έχουν μία εθιμοτυπική συνάντηση με τον Μητροπολίτη Πειραιά και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ στις 15/04/2014.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Αρ. εγγρ. 593/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Διαδικτυακή ψηφοφορία για το Ελληνικό σήμα. Αρ. εγγρ. 599/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Προγραμματισμός συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 στον τομέα του εμπορίου. Αρ. εγγρ. 603/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει το ανωτέρω θέμα ο συνεργάτης του ΒΕΠ Κος Χαλόφτης και να κάνει μία εισήγηση. Αρ. απόφ. 1/14-4-2014.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Ενημέρωση για κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων. Αρ. εγγρ. 591/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας-έκδοση σχετικών πράξεων λύσης της υπαλληλικής σχέσης-αποζημίωση. Αρ. εγγρ. 713/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων». Αρ. εγγρ. 714/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  το ανωτέρω θέμα να το εξετάσει το τμήμα Δ/Ο. Αρ.. απόφ. 2/14-4-2014.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. Αρ. εγγρ. 715/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Στοιχεία προσδιορισμού του τέλους ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 695/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επεξεργαστεί το ανωτέρω θέμα το τμήμα Μητρώου σε συνεργασία με το τμήμα Δ/Ο. Αρ. απόφ. 3/14-04-2014.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Επιστολή προς τον δικηγόρο Κο Τσίκα σχετικά με επιστολή του με θέμα «Ιδιοκτήτες ΦΔΧ». Αρ. εγγρ. 686/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ. Θέμα: Αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν  τις εκλογές. Αρ. εγγρ. 623/1-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θέμα: Διαβίβαση επιστολής του ΒΕΠ στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αρ. εγγρ. 708/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλεί το ανωτέρω έγγραφο στον Κο Αποστολόπουλο. Αρ. απόφ. 4/14/4/2014. Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΟΑΕΔ. Θέμα: Επιστολή προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με ερώτημα στα πλαίσια του «Προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς». Αρ. εγγρ.  691/8-4-2014.

Η Δ.Ε.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ. Θέμα: Προδιαγραφές  σαρωτών για την ψηφιοποίηση των αρχείων.  Αρ. εγγρ. 728/9-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εποπτευόμενων φορέων. Αρ. εγγρ. 598/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΞΕΕ και την δ/ντριά του σχετικά με το έγγραφό τους «Έγερση απαίτησης εγγραφής των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, μελών του ΞΕΕ, και στα Τοπικά Εμπορικά Επιμελητήρια.». Αρ. εγγρ. 594/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕ. Θέμα: Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014. Αρ. εγγρ. 642/3-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΑΠΟΨΗ. Θέμα: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2014. Αρ. εγγρ. 643/3-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2014. Αρ. εγγρ. 644/3-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ACADEMY SKILLS. Θέμα: Πρόταση συνεργασίας για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2014. Αρ. εγγρ. 669/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. CONSUL A.E. Θέμα: Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 675/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ TASEIS. Θέμα: Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25. Αρ. εγγρ. 735/14-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΚΕΚ ΑΝΟΔΟΣ. Θέμα: Υλοποίηση προγράμματος επαγ. κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2014. Αρ. εγγρ. 723/9-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ. Θέμα: Υλοποίηση προγράμματος επαγ. κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2014. Αρ. εγγρ. 722/9-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΚΕΚ ΣΒΙΕ. Θέμα: Οικονομική προσφορά προγράμματος  κατ/σης ΛΑΕΚ  για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, έτους 2014. Αρ. εγγρ. 719/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τους όρους που έχει θέσει το ΒΕΠ μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, να γίνει ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ.

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. ΝΕΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Θέμα: Παράταση υποβολής αιτήσεων για ανέργους στην πράξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ –ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» μέχρι την Πέμπτη 17-4-2014. Αρ. εγγρ. 673/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. EUCAT S.A. Θέμα: Αποστολή παραδοτέων 1ης φάσης του έργου ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης επαγγελματιών σύμφωνα με τους κανονισμούς  διαπίστευσης του ΕΣΥΔ, και το διεθνές πρότυπο ISO 17024. Αρ. εγγρ. 674/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσει το ανωτέρω θέμα ο συνεργάτης του ΒΕΠ Κος Χαλόφτης  και  να κάνει μία εισήγηση προς την Δ.Ε. του ΒΕΠ, ώστε να πληρωθεί το τιμολόγιο της εταιρείας EUCAT S.A. Αρ. απόφ.

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέμα: Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων επενδυτικών προιόντων (μετοχές ΟΛΠ). Αρ. εγγρ. 635/1-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. Θέμα: Αίτηση διαγραφής της επιχείρησης TERVOLI ENKELEDA, διότι δεν έκανε έναρξη στην εφορία και επιστροφή της συνδρομής του έτους 2014. Αρ. εγγρ. 562/27-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διαγραφεί η ανωτέρω επιχείρηση, χωρίς να επιστραφεί το ποσό που έχει καταβάλλει στο ΒΕΠ. Αρ. απόφ.        Μερίμνη τμ. Μητρώου.

 1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. Θέμα: Αίτηση επιστροφής ποσού συνδρομής ύψους 24,41 ευρώ διότι διέκοψε στην εφορία το  α’ εξάμηνο και είχε πληρώσει όλο το ποσό της συνδρομής. Αρ. εγγρ. 668/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφεί το ήμισυ της συνδρομής του έτους 2012, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αρ. απόφ.       Μερίμνη τμ. Δ/Ο.

 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο και τον δ/ντή του ΒΕΠ σχετικά με την ζημιά που υπέστη η ανωτέρω επιχείρηση από την θεομηνία στις 29-10-2012. Αρ. εγγρ. 523/19-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει η Υπηρεσία εάν είναι μέλος του ΒΕΠ και στην συνέχεια να αποσταλεί ένα έγγραφο προς την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας. Αρ. απόφ.      Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με το ποσό των 3.000 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Αρ. εγγρ. 646/4-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθεί οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς στον Σύλλογο Υπαλλήλων Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας-Πειραιά. Αρ. απόφ.         Μερίμνη τμ. Δ/Ο.

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 1-4-2014. Αρ. εγγρ. 696/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Μείωση των ετήσιων συνδρομών του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ. 583/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: 35η τακτική Γενική Συνέλευση στην Σκιάθο στις 12 και 13-4-2014. Αρ. εγγρ. 605/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Καταστατικό της αστικής εταιρείας «Επιμελητηριακός όμιλος ανάπτυξης ελληνικών νησιών». Αρ. εγγρ. 688/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει το ανωτέρω καταστατικό ο νομικός σύμβουλος του ΒΕΠ. Αρ. απόφ.       Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΒΕΠ για χορηγία από το ΒΕΠ στους κωπηλατικούς αγώνες στις 22-6-2014 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά. Αρ. εγγρ. 709/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην δοθεί χορηγία προς τον Όμιλο Ερετών. Αρ. απόφ.  

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ΑΕ. Θέμα: Ζητούν να γίνει μία ενημερωτική εκδήλωση στο ΒΕΠ για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους. Αρ. εγγρ. 707/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει το ανωτέρω ο Κος Χαλόφτης και στην συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους. Αρ. απόφ.      Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΣΕΓΕ. Θέμα: Παρουσίαση δύο δράσεων για το έτος 2014. α) Γυναίκα προς Γυναίκα και β) Γυναίκα Δίπλα σου. Αρ. εγγρ. 574/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE. Θέμα: Νέος φορέας εξωστρέφεια. Αρ. εγγρ. 663/8-4-2014.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΠΗΣ. Θέμα: Σειρά της τηλεόρασης Greek Success Story. Aρ. εγγρ. 711/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Θέμα: Η ευρωπαική εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2014. Αρ. εγγρ. 702/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει το ανωτέρω θέμα ο Κος Χαλόφτης σε συνεργασία με την Γκλεζάκου, και εφόσον χρηματοδοτείται, να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση της ευρωπαικής εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. απόφ.      Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» μέχρι και την Μ. Τετάρτη 16-4-2014. Αρ. εγγρ. 606/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί το ανωτέρω έγγραφο στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ.     Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Yποθέσεις των μελών του Επιμελητηρίου που χειρίστηκε το γραφείο του Κου Εγγλέζου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αρ. εγγρ. 589/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Υποθέσεις των μελών του Επιμελητηρίου που χειρίστηκε το γραφείο του Κου Εγγλέζου για τον μήνα Μάρτιο. Αρ. εγγρ. 670/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς των πρωθυπουργό σχετικά με τις μεθοδεύσεις του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου για το σχέδιο νόμου (Newdeal) ΦΒ. Αρ. εγγρ. 626/1-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Έκθεση στο Λονδίνο στο Olympia National Hall από τις 3 – 6 Ιουλίου 2014 με σκοπό την προώθηση των ελληνικών προιόντων. Αρ. εγγρ. 596/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Αποστολή στοιχείων στην ΚΕΕΕ σχετικά με την υποβολή μελέτης επιβάρυνσης του ΕΒΕΑ και αναλογικά των επιμελητηρίων από την υποστήριξη των υπηρεσιών ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ. Αρ. εγγρ. 694/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Κείμενο σχετικά με την αναθεώρηση κωδικοποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ. 693/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Επιχειρηματική αποστολή στην Στοκχόλμη στις 12 και 13 Ιουνίου 2014. Αρ. εγγρ. 601/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Συνδιοργάνωση από τα Επιμελητήρια του Πειραιά ενημερωτικής εκδήλωσης για την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ. Αρ. εγγρ. 607/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετέχει το ΒΕΠ στην ανωτέρω εκδήλωση αν πραγματοποιηθεί  από το ΕΕΠ. Αρ. απόφ.     Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Συμμετοχή των  νησιώτικων Επιμελητηρίων της χώρας  στην έκθεση «Ποσειδώνια 2014», η οποία θα γίνει στην Αθήνα από τις 2 – 6 Ιουνίου 2014. Αρ. εγγρ. 636/1-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΒΕΠ, σχετικά με το πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο υπεγράφη ανάμεσα στα τρία Πειραικά Επιμελητήρια και το Επιμελητήριο του Κοσσόβου την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014. Αρ. εγγρ. 512/12-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ. Θέμα: Σώστε τα Επιμελητήρια της χώρας μας.  Αρ. εγγρ. 676/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση ΟΟΣΑ για παραγωγή και διάθεση στην ελληνικά αγορά μιγμάτων ελαιολάδου με σπορέλαια. Αρ. εγγρ. 587/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Θέμα: Προτάσεις για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ. εγγρ. 590/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Θέμα: Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις». Αρ. εγγρ. 592/28-3-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Θέμα: Προβλήματα στην εφαρμογή της ΥΑ Κ2-317 (ΦΕΚ 195 Β/3-2-2014). Αρ.εγγρ. 697/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: Πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου μνημονίου. Αρ. εγγρ. 690/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Ορισμός επιτροπών –ομάδων εργασίας στην επικείμενη γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ, οι οποίες θα ανάλαβουν άμεσα την ανάδειξη και διεκδίκηση των ζητημάτων στα αρμόδια Υπουργεία. Αρ. εγγρ. 698/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, να αποστείλει αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο για την απρόσκοπτη συνέχιση των πληρωμών των ήδη καθυστερημένων οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς. Αρ. εγγρ. 699/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Θέμα: Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις». Αρ. εγγρ. 701/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας σχετικά με την μελλοντική πορεία του Επιμελητηριακού θεσμού. Αρ. εγγρ. 687/8-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. Θέμα: Ανανέωση της συνδρομής μας, η οποία έληξε στις 31-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανανεωθεί η συνδρομή στην εταιρεία Καθημερινές εκδόσεις ΑΕ. Αρ. απόφ.       Μερίμνη τμ. Δ/Ο.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. Θέμα: Εισήγηση για την πιστοποίηση επαγγελματιών(πρόγραμμα Erasmus+), τις στρατηγικές συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, από το Επιμελητήριο της Στουτγάρδης και την υπογραφή συμβάσεων έργου των στελεχών του ΤΟΠΣΑ. Αρ. εγγρ. 732/14-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετέχει το ΒΕΠ στο πρόγραμμα Erasmus +λόγω των πολλαπλών οφελών για τα μέλη μας . Αρ. απόφ.      Μερίμνη τμ. Β.Θ. Επίσης η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Επιμελητήριο της Στουτγάρδης με αντιπροσωπεία 2-3 ατόμων από 30/6-2/7/14, όπως επίσης και επίσκεψη από το ανωτέρω Επιμελητήριο από 25-26/9/14 στο ΒΕΠ, έτσι ώστε να επιλεγούν πεδία συνεργασίας και να συνταχθεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί κατά την επίσκεψή τους στον Πειραιά. Αρ. απόφ.     Μερίμνη τμ. Β.Θ. Σε σχέση με την υπογραφή συμβάσεων έργου των στελεχών του ΤΟΠΣΑ,  η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβάσεων έργου, των εμπλεκομένων στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ που συμμετέχει το ΒΕΠ. Αρ. απόφ.     Μερίμνη τμ. Β.Θ.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Επιχειρηματικότητα για καινοτόμο αλλαγή. Αρ. πρωτ. 595/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. ΕΣΕΕ. Θέμα: Το ελληνικό εμπόριο στηρίζει το ελληνικό σήμα ποιότητας. Αρ. εγγρ. 604/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. ΕΣΕΕ. Θέμα: Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πληττόμενων από την κρίση εμπόρων, ζητά η ΕΣΕΕ. Αρ. εγγρ. 700/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 4. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Οι κινεζικές επενδύσεις αναπτύσσουν το Λιμάνι του Πειραιά. Αρ. εγγρ. 582/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 5. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Νέο Δ.Σ. στο Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 578/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 6. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα στις 17-24 Μαίου 2014. Αρ. εγγρ. 710/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 7. ΕΕΑ. Θέμα: Διαμαρτυρία του ΕΕΑ για την κατάργηση της φοροαπαλλαγής των ασφαλίστρων ζωής. Αρ. εγγρ. 580/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 8. ΕΕΑ. Θέμα: Το ΕΕΑ έθεσε τα προβλήματα των επαγγελματιών στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννη Βρούτση. Αρ. εγγρ. 572/58-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 9. ΕΕΑ. Θέμα: Υπέρ της διατήρησης της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιμελητήρια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αρ. εγγρ. 573/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 10. ΕΕΑ. Θέμα: Δέκα καίρια ερώτημα προς την κυβέρνηση μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Αρ. εγγρ. 681/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 11. ΕΕΑ. Θέμα: Κάτω τα χέρια από τον Επιμελητηριακό θεσμό. Αρ. εγγρ. 665/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 12. ΚΕΕΕ. Θέμα: Την αμέριστη στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ και αντιπροσωπεία προέδρων Επιμελητηρίων – μελών της ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ. 632/1-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 13. ΕΕΑ. Θέμα: Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς. Αρ. εγγρ. 581/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 14. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών. Αρ. εγγρ. 624/1-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 15. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Προτάσεις για μία αναπτυξιακή πολιτική παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ. 583/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 16. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ Φεβρουαρίου 2014-Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις . Αρ. εγγρ. 576/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Όχι στην πώληση του ΟΛΠ από τις Αντιπεριφέρειες Πειραιά και Νήσων. Αρ. εγγρ. 588/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 18. ΒΕΑ. Θέμα: Πλεόνασμα ή ανάπτυξη. Αρ. εγγρ. 579/28-3-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 19. ΚΕΕΕ. Θέμα: Δηλώσεις του Κου Μίχαλου για την αύξηση της αδήλωτης εργασίας. Αρ. εγγρ. 638/1-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 20. ΚΕΕΕ. Θέμα: Ομιλία προέδρου ΕΒΕΑ Κου Μίχαλου στο συνέδριο του ΕΒΕΑ «Περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική επιχειρηματικότητα». Αρ. εγγρ. 630/1-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 21. ΣΕΓΕ. Θέμα: Στρατηγική δράση γυναίκα 2014. Αρ. εγγρ. 664/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 22. ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ. Θέμα: Συνάντηση του Θοδωρή Δρίτσα με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Αρ. εγγρ. 666/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 23. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: 35η γενική συνέλευση επιμελητηριακού ομίλου ανάπτυξης ελληνικών νησιών. Αρ. εγγρ. 712/8-4-2014. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  5.713,19  ευρώ.

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ. ΤΙΜ. 57,  ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, AΡ. ΤΙΜ. 56,  ΠΟΣΟ: 500,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 615,00 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, AΡ. ΤΙΜ. 47054, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 EΥΡΩ.
 4. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ. ΤΙΜ. 3114, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110.70 ΕΥΡΩ.
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΡΤΟΣ. ΑΦΜ: 019314406, ΑΡ. ΤΙΜ. 999, ΠΟΣΟ: 420,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 516,60 EΥΡΩ.
 6. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ: 043426096, ΑΡ. ΤΙΜ. 32, ΠΟΣΟ: 50,00 ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 56,50 ΕΥΡΩ.
 7. ΠΣΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ. 478, ΠΟΣΟ: 278,56 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 342,64 ΕΥΡΩ.
 8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, AΡ. ΤΙΜ. 18, ΠΟΣΟ: 1.200 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.476,00 ΕΥΡΩ.
 9. ΟΤΕ ΑΕ. ΑΦΜ: 094019245, ΠΟΣΟ: 1.100,50 ΕΥΡΩ (ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΕΠ: 2104174765, 2104174125, 2104171437, 2104174152, 2104171878, 2104179495, 2104176147, 2104116750, 2104110443, 2104121298, 2104116729).
 10. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765, ΑΡ. ΤΙΜ. 24950, ΠΟΣΟ: 332, 00 ΕΥΡΩ.
 11. ΚΑΣΙΟΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, AΡ. ΤΙΜ. 217, ΠΟΣΟ: 113,17 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 139,20 ΕΥΡΩ.
 12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 095461060, AΡ. ΤΙΜ. 426, ΠΟΣΟ: 114,08 + ΦΠΑ, ΣΥΝΟΛΟ: 120,00 ΕΥΡΩ.
 13. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ. ΑΦΜ: 092609145, AΡ.ΤΙΜ. 1991, ΠΟΣΟ: 60,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 73,80 ΕΥΡΩ.

 

  Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 13 τιμολογίων συνολικού ποσού 5.713,19   ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ   ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter