ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 15-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 15/09/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1179/12-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος και  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης. Απουσίαζαν οι κ.κ. Μπελέκας Ανδρέας,  Β΄ Αντιπρόεδρος και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρ. εγγρ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/87/20738/23-8-2016 (167/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου. Αρ. εγγρ: 25835/11-08-2016 (1163/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/90/18631/06-09-2016 (1206/14-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Δ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Διεύρυνση δράσεων της Γενικής Γραμματείας των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Αρ. εγγρ: 1107/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Δ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικές αποστολές σε Καζακστάν, Στοκχόλμη, Τυνησία, Πολωνία και Ινδονησία. Αρ. εγγρ: 1113/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Δ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Ανάρτηση νέων καταλόγων με επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής διαφόρων χωρών που δραστηριοποιούνται σε κύριους εξαγωγικούς τομείς της χώρας μας, στην ιστοσελίδα AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών. Αρ. εγγρ: 1114/01-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site προς ενημέρωση των επιχειρήσεων. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.1/15-09-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιορισμοί και απαγορεύσεις στην εισαγωγή φυτοφαρμάκων στο Λίβανο. Αρ. εγγρ: 39196/01-09-2016 (1159/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Διεθνή Έκθεση «4η FOOD EXPO 2017» και ενημέρωση επιχειρήσεων – μελών. Αρ. εγγρ: 1202/14-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site και να ορισθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.2/15-09-2016.

 1. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου. Αρ. εγγρ: 1110/01-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/15-09-2016.

 1. SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG SA. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στον Πρόεδρο του ΒΕΠ, κ. Ανδ. Μιχάλαρο, για εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Αμεροληψίας και Αξιοπιστίας του φορέα SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG. Αρ. εγγρ: 1117/01-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Αμεροληψίας και Αξιοπιστίας τον Β΄ Αντιπρόεδρο, κ. Μπελέκα Ανδρέα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/15-09-2016.

 1. ΕΛΑΝΕΤ. ΘΕΜΑ: Σύμβαση Συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 1175/12-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας με την ΕΛΑΝΕΤ. Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθυντής του ΒΕΠ, κ. Γιάγκας Μιχαήλ και αναπληρώτρια η Προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, κα Ευθυμία Τσόλα - Γκλεζάκου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.5/15-09-2016.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΥΝΕ. ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών της ΟΕΣΥΝΕ. Αρ. εγγρ: 1160/12-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να απαντηθεί το ερωτηματολόγιο. Μερίμνη Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.6/15-09-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016. Αρ. εγγρ: 1106/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. I plus. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επιχειρήσεων μελών σχετικά με τις υπηρεσίες και τις παροχές της εταιρείας. Αρ. εγγρ: 1203/14-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016.         Αρ. εγγρ: 86/22-08-2016 (1118/01-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1166/12-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2016. Αρ. εγγρ: 1204/14-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ». ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για το “GREEK GASTRONOMY CALENDAR” και αίτημα για οικονομική ενίσχυση. Αρ. εγγρ: 1174/12-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορισθεί συνάντηση  με εκπρόσωπο προς περαιτέρω ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.7/15-09-2016.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. 6η Παγκρήτια Έκθεση  «ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» στην Θεσσαλονίκη, 30/10 – 05/11/2016. Αρ. εγγρ: 1120/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. NOSTOS EXPO 2016. ΘΕΜΑ: 1st Greek Alternative Tourism Expo 2016 στην Ναύπακτο, 14/10 – 17/10/2016. Αρ. εγγρ: 1108/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΔΑΕ ΟΤΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 4η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας – Τοπικών Προϊόντων και Τουριστικής Προβολής από 27/09/2016 – 03/10/2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Αρ. εγγρ: 1170/12-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Σ.Σ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. Αρ. εγγρ: 2833/05-092016 (1168/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2016». Αρ. εγγρ: 12/09/2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή στοιχείων σχετικά με τους εγγεγραμμένους υδραυλικούς στα Μητρώα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 466/05-09-2016 (1173/12-09-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθούν τα στοιχεία με τους εγγεγραμμένους υδραυλικούς. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.8/15-09-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης. Αρ. εγγρ: 5919/08-08-2016 (1121/01-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΑΕΝ στην Λήμνο, στις 21/10 – 23/10/2016. Αρ. εγγρ: 1207/14-09-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει ότι στην Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα παρευρεθούν οι εκπρόσωποι του ΒΕΠ, κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Ματθιουδάκης, Οικ. Επόπτης. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/15-09-2016.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Εισήγηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά, στην παρουσίαση της εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ: 1165/12-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την είδηση περί «αναμόρφωσης του επιμελητηριακού χάρτη». Αρ. εγγρ: 6990/05-09-2016 (1169/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α.ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επίσκεψη του περιπτέρου του ΒΕΑ στην 81η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 4555/01-09-2016 (1161/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: 81Η Δ.Ε.Θ. – Ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 1112/01-09-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης στις 10/09/2016, στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE. – Θέματα Ημερησίας Διάταξης. Αρ. εγγρ: 2834/26-08-2016 (1162/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υποβολή υπομνήματος θέσεων και προτάσεων στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Αλ. Τσίπρα, ενόψει της 81ης ΔΕΘ, που αφορούν στην αντιμετώπιση της ύφεσης και στην σύντομη επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αρ. εγγρ: 2836/31-08-2016 (1172/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και πρώτη συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής Κρουαζιέρας. Αρ. εγγρ: 2751/23-08-2016 (1154/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υποδομών σχετικά με την από 11 /08/2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, με θέμα «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο». Αρ. εγγρ: 2008/25-08-2016 (1155/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση μέσω e-mail του κ. Νικ. Διαμαντάκου. Αρ. εγγρ: 2835/29-08-2016 (1156/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, με θέμα τις στρατηγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη. Αρ. εγγρ: 2944/08-09-2016 (1205/14-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή με θέμα την τροποποίηση του νομοσχεδίου για την συλλογική διαχείριση υπέρ της ΑΕΠΙ Α.Ε. Αρ. εγγρ: Φ.971/3808/13-09-2016 (1208/14-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, και την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα Μ. Καραμεσίνη, σχετικά με τα νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ. Αρ. εγγρ: 5683/17-08-2016 (1115/01-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με τα νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ. Αρ. εγγρ: 3058/26-08-2016 (1153/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την αναγνώριση κρατικών επιχορηγήσεων για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/20. Αρ. εγγρ: 3098/31-08-2016 (1158/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δυνάμει του αρ.31 του Ν. 3986/2011 και της κατ’ εξουσιοδότησης εκδοθείσας ΠΟΛ 1167/2011 αρ.3 παρ.3. Αρ. εγγρ: 1276/10-08-2016 (1109/01-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την προώθηση μιας εκδήλωσης υποστήριξης start – up που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 5/9 – 9/9/2016 από τον οργανισμό RELOAD GREECE. Αρ. εγγρ: 3624/23-08-2016 (1111/01-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην 7Η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2016. Αρ. εγγρ: 3972/16-08-2016 (1116/01-09-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.10/15-09-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επίσκεψη στο περίπτερο του Επιμελητηρίου στην 81η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 9562/02-09-2016 (1164/12-09-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά μίας καρέκλας γραφείου για τον υπάλληλο του ΒΕΠ, κ. Μουζακίτη Λεωνίδα, λόγω φθοράς.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά μιας καρέκλας γραφείου για τον ανωτέρω υπάλληλο κόστους 128,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ.9747). Απόφ.12/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», Κωδικός πρόσκλησης 024, με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Ο Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά , έκανε γνωστό στη Διοικητική Επιτροπή τα εξής :

-          Το άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006

-          Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-          Την YA 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015)

-          Την με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκληση, με κωδικό 024 και α/α ΟΠΣ 1511, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π ««Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

-          Την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Π.Ο.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε  σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), προκειμένου να λειτουργήσει στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης ως Υποκατάσταση Δικαιούχος .

-          Το γεγονός ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.)  δεν διαθέτει την προαπαιτούμενη από την Πρόσκληση Διαχειριστική και Επιχειρησιακή Ικανότητα.

-          Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Διοικητική Επιτροπή ότι σύμφωνα με την πρόσκληση «δύναται ο κύριος του έργου, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μην λειτουργήσει σε μία πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα».  Οι προϋποθέσεις και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 7 παρ.5 της YA 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015).

Η Διοικητική Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-          Την αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκλησης (κωδικός 024, α/α ΟΠΣ 1511), με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», όπως ισχύει.

-          Την έγκριση υποβολής πρότασης ως Υποκατάσταση Δικαιούχος του Έργου χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας», σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης.

-          Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.), που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης.

-          Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας και του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

-          Τον ορισμό του κ. Γιάγκα Μιχαήλ, ως υπεύθυνου της πράξης και  αρμόδιου επικοινωνίας εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με αναπληρώτρια την κ. Γκλεζάκου-Τσόλα Ευθυμία.

-          Την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Μιχάλαρου Ανδριανού. για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της Προγραμματικής Σύμβασης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.).

-          Τον ορισμό της κ. Γκλεζάκου-Τσόλα Ευθυμίας, ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας  και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

 Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ13/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκτύπωση καρτών επισκεπτών για τον Πρόεδρο, κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο και το Γεν. Γραμματέα της Διοικητικής Επιτροπής, κ. Γεράσιμο Μιχαλάκη.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εκτύπωση των καρτών για τους ανωτέρω συνολικού κόστους 270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ.0891). Απόφ.14/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ για χορήγηση προκαταβολής μισθού, ποσού 2.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1184/14-09-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής μισθού στον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Γεωργίου Φίλιππο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ.6213). Απόφ.15/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης κατασκευής 2 σφραγίδων (μιας ελληνικής και μιας ξενόγλωσσης) για την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων εταιρειών σε κείμενα που αποστέλλονται στο εξωτερικό ή για μετάφραση. Αρ. εγγρ: 1209/14-09-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την κατασκευή 2 σφραγίδων για την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων σε κείμενα που αποστέλλονται στο εξωτερικό ή για μετάφραση, συνολικού κόστους 45,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Δ/Ο (ΚΩΔ.1261). Απόφ.16/15-09-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Κλήση προς μάρτυρα από το αγορανομικό δικαστήριο χρυσοχόων, την 19/10/2016, που δεν ανανέωσαν σφραγίδα σήμανσης. Αρ. εγγρ: 1211/15-09-2016.

H Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα παραστεί η Προϊσταμένη του Μητρώου, κα Ευγενία Παπαδάκη.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών.

Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000661, ΠΟΣΟ: 355,74 + ΦΠΑ 23% (81,81), ΣΥΝΟΛΟ: 437,55 ΕΥΡΩ.

Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00033830, ΠΟΣΟ: 176,32 + ΦΠΑ 24% (42,32), ΣΥΝΟΛΟ: 218,64 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των δύο τιμολογίων συνολικού κόστους 656,19 ευρώ (κωδ.1261). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.18/15-09-2016

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Σχέδιο πρότασης για την δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης (ΚΕΑ)Πειραιά.

Ο Διευθυντής εισηγείται:

«Χρειαζόμαστε μία κοινή προσπάθεια φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Κράτους, να αντιμετωπιστούν δυναμικά και διαχρονικά οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και τα συνακόλουθα κρίσιμα προβλήματα που έχουν σημαδέψει την  οικονομία και κοινωνία της Ελλάδος.

Το ΚΕΑ Πειραιά φιλοδοξεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, όπως η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, η δραματική μείωση της ρευστότητας και του κέρδους  των επιχειρήσεων, αλλά και η ανεξέλεγκτη συρρίκνωση θεμελιωδών τομέων του Ελληνικού επιχειρηματικού κορμού. Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, θα επιδιωχθεί με την πολύτιμη πρακτική στήριξη ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χορηγιών, την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, των κρατικών μηχανισμών στήριξης, καθώς και απευθείας χρηματοδοτήσεων από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης.

Στα πρώτα στάδια της δράσης του το ΚΕΑ θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς πυλώνες:

 1. Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας, για την απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stopshop), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.
 2. Λέσχη Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας για άτομα 21-35 ετών, που φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.
 3. Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας , μέσα από την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης , κατάρτισης και τεχνογνωσίας.
 4. VIP Club Business Success:  Μία εναλλακτική μορφή σύγχρονης δικτύωσης, που παρέχει ευκαιρίες για επικερδείς συνεργασίες και συνέργιες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία.
 5. Σχέδιο «Αρισταίος»: Ενίσχυση της διαχρονικής επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους νέους πτυχιούχους, μέσα από την παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης

Άλλες Δράσεις

Πιστοποιήσεις : Στόχος της είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων προτείνοντάς τους την κατάλληλη πιστοποίηση

Ανοιχτά σεμινάρια μικρής διάρκειας με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες με έμφαση στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας: σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις αυτές, αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 1: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στον κύκλο αυτό ξένοι ειδικοί αναφέρονται στην εμπειρία των χωρών τους στα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επιχειρηματίες από διαφορετικά μεταξύ τους καινοτομικά πεδία και με μακρά εμπειρία στο επιχειρείν παρουσιάζουν την εταιρεία τους, τις επιτυχίες της αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην επιχειρηματική τους πορεία και δείχνουν σε νέους ανθρώπους ότι το να επιχειρεί κανείς καινοτομώντας είναι απολύτως εφικτό

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ

Το KEA Πειραιά προσφέρει ένα σταθερό βήμα για την παρουσίαση νέων ιδεών και αποτελεί τον ιδανικό τόπο για τη δημιουργία νέων σχημάτων με στόχο την ωρίμανση τέτοιων ιδεών σε επιχείρηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης / ενδυνάμωσης που προσφέρονται στο KEA Πειραιά  αφορούν:

Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων: Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από την πλευρά των στρατηγικών εταίρων του κόμβου, της εταιρίας Turkish Airlines και των μελών των συνεργαζόμενων συνδέσμων, αλλά και υψηλού επιπέδου ειδήμονες, συνεργάτες του KEA Πειραιά, παραδίδουν μαθήματα και σεμινάρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή/και την υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ειδικές δεξιότητες απαραίτητες για την πολύπλευρη ανάπτυξη μιας επιχείρησης: Το KEA Πειραιά σε συνεργασία με πανεπιστημιακές μονάδες, συνδέσμους επιχειρήσεων, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες συμβούλων οργανώνει και προσφέρει δωρεάν κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων σε θέματα όπως: Business Development, Marketing, ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, στρατηγικός σχεδιασμός, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, δημιουργία ή ένταξη σε επιχειρηματικά δίκτυα, ανεύρεση κατάλληλου προσωπικού.

Παράλληλα στο KEA Πειραιά λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας από άνεργους ή την επαγγελματική (μετ)εξέλιξη στελεχών που ήδη απασχολούνται: παρουσίαση προσωπικού προφίλ, διαπραγματευτικές ικανότητες, ενίσχυση συνεργατικότητας, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων κ.α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Επιταχυντή το KEA Πειραιά προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νέες, υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να ωριμάσουν, να σταθούν καλύτερα στα πόδια τους ή να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η παροχή γνώσεων και συμβουλών σε σειρά θεμάτων όπως:

 • η οικονομική διαχείριση
 • η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • η λογιστική υποστήριξη
 • το μάρκετιγκ
 • οι εξαγωγές
 • η νομική κάλυψη και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων
 • οι τεχνικές αναζήτησης και ανεύρεσης της αναγκαίας χρηματοδότησης
 • η χρήση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την ανάπτυξη, τελειοποίηση και προώθηση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Εάν είσαι άνεργος, έλα στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει το KEA Πειραιά για να μάθεις τι ζητάνε οι καινοτομικές επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ή να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν παρόμοιες ανησυχίες ή προβλήματα και νέους επιχειρηματίες που πιθανόν αναζητούν άτομα με τα δικά σου προσόντα.

Εάν είσαι επιχειρηματίας, στις ημέρες καριέρας του KEA Πειραιά θα σου δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσεις την ιδέα σου ή να προωθήσεις το προϊόν σου. Ίσως βρεις τον κατάλληλο συνεργάτη (συνεταίρο, developer ή marketeer), που ψάχνεις.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στο KEA Πειραιά λειτουργούν κάθε τόσο θεματικές εκθέσεις καινοτομίας όπου μπορεί κανείς να δει τα σύγχρονα επιτεύγματα νέων, καινοτομικών ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί τα ελληνικά σύνορα και κατακτούν ήδη τις ξένες αγορές.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το KEA Πειραιά μπορεί να διοργανώσει αποστολές στο εξωτερικό με τη συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων – κατά κύριο λόγο αυτών που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της ένταξής τους στον επιχειρηματικό επιταχυντή. Σκοπός των αποστολών είναι η γνωριμία με αντίστοιχες προσπάθειες στο εξωτερικό, η επαφή με αναπτυγμένα περιβάλλοντα ωρίμανσης και ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων και η συνάντηση με επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), venture capitals ή/και funds με τα οποία θα επιδιωχθούν ειδικές συναντήσεις.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στα φεστιβάλ καινοτομίας του KEA Πειραιά παρουσιάζονται κυρίως προϊόντα ή υπηρεσίες εταιρειών αλλά και επιχειρηματικών σχημάτων, ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα φεστιβάλ κορυφώνονται με το διαγωνιστικό μέρος και τη βράβευση των πιο ελπιδοφόρων ιδεών, προτάσεων ή σχεδίων, καθώς και πρωτοτύπων ή ώριμων καινοτομικών προϊόντων».

Μετά την εισήγηση του Διευθυντή, η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση του Σχεδίου Πρότασης για την δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Πειραιά το οποίο θα λάβει την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το Ν.2081/1992, όπως ισχύει, και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη Διευθυντή. Απόφ.19/15-09-2016.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση προτάσεων για την προσέλκυση επενδύσεων στην χώρα και μείωση της ανεργίας στον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα. Αρ. εγγρ: 115/12-09-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου, κ. Αντώνης Παπαδεράκης στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην 81η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 10/09/2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Εμπορικό Επιμελητήριο Αμβούργου στο πλαίσιο της SMM 2016. Αρ. εγγρ: 1176/12-09-2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας σχετικά με την ανάπτυξη. Αρ. εγγρ: 08/09/2016. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.762,65 ευρώ (13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000690, ΠΟΣΟ: 87,57 + ΦΠΑ 24% (21,02), ΣΥΝΟΛΟ: 108,59 ΕΥΡΩ. (κωδ.1261).
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000264169, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ. (κωδ.0859).
 3. IPHOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.70663, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0879).
 4. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002639, ΠΟΣΟ: 75,00 + ΦΠΑ 24% (18,00), ΣΥΝΟΛΟ: 93,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0891).
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.63, ΠΟΣΟ: 169,95 + ΦΠΑ 24% (40,80), ΣΥΝΟΛΟ: 210,75 ΕΥΡΩ. (κωδ.0859).
 6. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ. ΑΦΜ: 045278146, ΑΡ.ΤΙΜ.2719, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 24% (19,20), ΣΥΝΟΛΟ: 99,20 ΕΥΡΩ. (κωδ.0851).
 7. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. ΑΦΜ: 076940378, ΑΡ.ΤΙΜ.929, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 24% (60,00), ΣΥΝΟΛΟ: 310,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0851).
 8. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10213, ΠΟΣΟ: 64,51 + ΦΠΑ 24% (15,49), ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 ΕΥΡΩ. (κωδ.0859).
 9. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ. ΙΗ2 5507, ΣΥΝΟΛΟ: 233,34 ΕΥΡΩ. (κωδ.1381).
 10. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00880, ΠΟΣΟ: 131,91 + ΦΠΑ 24% (31,66), ΣΥΝΟΛΟ: 163,57 ΕΥΡΩ. (κωδ.0891).
 11. ΟΡΕΣΤΗΣ Ε. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ. ΑΦΜ: 069613955, ΑΡ.ΤΙΜ.18, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 24% (19,20), ΣΥΝΟΛΟ: 99,20 ΕΥΡΩ. (κωδ.0879).
 12. ΟΡΕΣΤΗΣ Ε. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ. ΑΦΜ: 069613955, ΑΡ.ΤΙΜ.23, ΠΟΣΟ: 58,90 + ΦΠΑ 24% (14,14), ΣΥΝΟΛΟ: 73,04 ΕΥΡΩ. (κωδ.9746).
 13. ΟΡΕΣΤΗΣ Ε. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ. ΑΦΜ: 069613955, ΑΡ.ΤΙΜ.22, ΠΟΣΟ: 628,80 + ΦΠΑ 24% (150,91), ΣΥΝΟΛΟ: 779,71 ΕΥΡΩ. (κωδ.9746).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.762,65 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter