ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 16-10-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 16/10/2013

                                                                                                                        

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 16η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1897/14-10-2013πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 1.BIOTEXNIKO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Θέμα: Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων, σχετική με πρόταση του Επιμελητηρίου η οποία έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση μεταβατικής στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού κλάδων, που επηρεάζονται από την κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα» ώστε αν μπορεί να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και ειδικότερα στον άξονα 1. Αρ. εγγρ. 1840/4-10-2013.

 Η Δ.Ε ενημερώθηκε από τον Διευθυντή για την συγκεκριμένη πρόταση.

 

2.ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Στοιχεία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων. Αρ. εγγρ. 1722/20-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συνέλθει η τριμελής επιτροπή ώστε να συνεδριάσει και να διατυπώσει πρόταση. Αρ. απόφ. 1/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

3.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 1712/20-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στην επιτροπή οικονομικών ενισχύσεων του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 2/16-10-2013.

 

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Μίχαλο σχετική με την προτεινόμενη πράξη της ΚΕΕΕ με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Οργάνωση των Επιμελητηρίων-Διοικητική Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός για την ανάπτυξη και την στήριξη της Επιχειρηματικότητας». Αρ. εγγρ. 1797/1-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Θέμα: Ψηφιοποίηση αρχείου των εγγεγραμμένων στο ΓΕΜΗ – Ανοιχτή πρόσκληση Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», κωδικός πρόσκλησης 41. Αρ. εγγρ. 1888/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Διευθυντή για την πρόταση-αίτημα που έχει υποβάλει το ΒΕΠ μέσω της ΚΕΕΕ.

 

6.ΟΣΥΕ. Θέμα: Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Κο Χατζηδάκη  και τον Γενικό Γραμματέα Κο Κομνηνό στις 1-10-2013 και στις 26-9-2013 αντίστοιχα. Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης συνέχεια της συνάντησης της 1-10-2013 σχετική με τα προβλήματα των Επιμελητηρίων και τις προτεινόμενες λύσεις για αυτά. Σχετικά έγγραφα Αρ. πρωτ. 1894/14-10-2013, 1899/14-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

7.Συνέδριο για την αγροτική επιχειρηματικότητα στο Ναύπλιο στις 15/10/2013 στο οποίο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος Κος Ανδριανός Μιχάλαρος.  Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καλύψει τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και ημερήσιας αποζημίωσης στον Πρόεδρο. Αρ. απόφ. 3/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

   

8.Συγκρότηση επιτροπής για την διοργάνωση  εκδήλωσης του ΒΕΠ με εκπροσώπους του εμιράτου της Fugairah Freezon. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συγκρότηση επιτροπής για την διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. συμβούλους Γ. Κωνσταντόπουλο, Γ. Παπαμανώλη-Ντόζα, Γ. Λυγερό, Κ. Τριποδάκη και Θ. Ματθιουδάκη. Αρ. απόφ. 4/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

9.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αγορά διαχωριστικών πλαισίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τα σεμινάρια ΛΑΕΚ που θα γίνουν στην αίθουσα του ΒΕΠ. Ακολουθούν οι προσφορές: α) ΕVIN Κ. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 1.350 ευρώ + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ. 1901/15-10-2013 β) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 1260 ευρώ (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Αρ. εγγρ. 1902/15-10-13

Η Δ.Ε. αναθέτει στον Κο Μπελέκα να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα της αγοράς διαχωριστικών πλαισίων. Αρ. απόφ. 5/16-10-2013.

 

10.ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΕΠ. Θέμα: Διαγραφή της εταιρείας Phoenix Hellas S.A., η απογραφή της έγινε στο ΕΒΕΠ. Aρ. εγγρ. 1883/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας, γιατί νομίμως είναι γραμμένη η επιχείρηση στο μητρώο του ΒΕΠ, σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητάς της. Αρ. απόφ. 6/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

11.ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΠ.Θέμα: Eπιστολή προς τον Δ/ντή του ΒΕΠ ώστε να ληφθεί απόφαση για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό που δόθηκε σαν προκαταβολή (50 ευρώ), ή ποσό που κατεβλήθη για παρακολούθηση σεμιναρίων Τ.Α., ΕΦΕΤ, σε όσους απορρίπτονται ως μη πληρούντες τις προυποθέσεις από το Υπουργείο Εργασίας. (παρατηρείται κυρίως στην Β΄κατηγορία, όπου οι προυποθέσεις είναι συγκεκριμένες και αυστηρές). Να επιστρέφεται άμεσα με την προσκόμιση της απόδειξης και την απόφαση που θα ληφθεί. Αρ. εγγρ. 1828/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστρέφεται το ποσό των 50 ευρώ που δόθηκε ως προκαταβολή ή το ποσό που κατεβλήθη για παρακολούθηση σεμιναρίων Τ.Α., ΕΦΕΤ, σε όσους απορρίπτονται ως μη πληρούντες τις προυποθέσεις από το Υπουργείο Εργασίας ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Αρ. απόφ. 7/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

12.ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΠ. Θέμα: Πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής για την επιστροφή του Λέοντος Πειραιώς (22/2/2013-18/4/2013) που έδωσε ο σύμβουλος Κος Ματθιουδάκης εκπρόσωπος στην επιτροπή για ενημέρωση του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 1829/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

13.ΘΑΝ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ Κο Μιχάλαρο σχετική με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Αρ. εγγρ. 1879/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

14.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΝΥΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ.Θέμα: Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος progress για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Αρ. εγγρ. 1721/20-09-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στον Κο Χαλόφτη, ώστε να το επεξεργαστεί και να υποβάλει πρόταση. Αρ. απόφ. 8/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτεχνικών Θεμάτων).

 

15.ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Συμμετοχή στων νησιωτικών Επιμελητηρίων στο Athens Money Show 2013 στο Hilton της Αθήνας από 20-22 Δεκεμβρίου 2013. Σχετικά έγγραφα 1720/20-9-2013 και 1714/20-9-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

16.ΟΠΕ. Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών FOODEX SAUDI από τις 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 1719/20-9-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 9/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.)

 

17.ΟΠΕ. Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή στην Βαρσοβία στις 8-11 Δεκεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 1795/1-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 10/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.)

 

18.EKTHESIS E.E. Θέμα: Κλαδική εμπορική έκθεση fashion expo στο ξενοδοχείο intercontinental στις 18-20 Ιανουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 1809/1-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 11/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.)

 

19.RECO EXPORTS. Θέμα: Πρώτη έκθεση Διεθνούς Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ρωσία και στην κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών στις 26 και 27 Μαρτίου 2014. Αρ. εγγρ. 1814/1-10-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

20.ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΜΤΣΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΟΛΩΝΙΑΣ. Θέμα: Έκθεση επίπλωσης στην Κολωνία από τις 13 έως τις 19 Ιανουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 1865/9-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 12/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.)

 

21.ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ. Θέμα: Συνέδριο επιχειρώντας αλλιώς στις  13-11-2013 στο ΕΒΕΑ στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

22.ΟΛΠ. Θέμα: Διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο «Κρουαζιέρα 2014», στις 17-10-2013 και ώρα 11.00 στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ ΑΕ. Αρ. εγγρ. 1892/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθούν ο Πρόεδρος και ο Β΄Αντιπρόεδρος, κ.κ. Μιχάλαρος και Μπελέκας αντίστοιχα, και να ενημερωθούν όποια από τα μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΠ ασχολούνται με την ναυτιλία γενικότερα, ώστε αν κάποιος θέλει να παρευρεθεί επίσης. Αρ. απόφ. 13/16-10-2013. (Μερίμνη Γραμ. Προέδρου).

 

23.ΕΛΕΤΑΕΝ. Θέμα: Δελτίο τύπου σχετικό με την εξαίρεση της αιολικής ενέργειας από την καταβολή μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού. Αρ. εγγρ.1766/27-9-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

24.ΚΕΕΕ. Θέμα: Αποστολή ερωτηματολογίου για τον τουρισμό. Αρ. εγγρ. 1834/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να απαντήσει η Υπηρεσία στο ερωτηματολόγιο για τον τουρισμό της ΚΕΕΕ. Αρ. απόφ. 14/16-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτεχ. Θεμάτων).

 

25.ΚΕΕΕ. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Αρ. εγγρ. 1830/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

26.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Κο Μίχαλο και κοινοποίηση στον πρωθυπουργό σχετικά με την προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων που εμποδίζουν την βιώσιμη αξιοποίηση των ΑΠΕ στην χώρα μας. Αρ. εγγρ. 1833/2-10-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

27.ΚΕΕΕ. Θέμα: Απάντηση στην  επιστολή του Υφυπουργού Κου Ασημάκη Παπαγεωργίου. Αρ. εγγρ. 1832/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

28.ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις. Αρ. εγγρ. 1884/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

29.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Θέμα: Σβήνουν σιγά-σιγά τα Επιμελητήρια. Επιστολή προς τον Κο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας. Αρ. εγγρ. 1831/2-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

30.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Αγνιάδη, τον Κο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετική με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 1866/9-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

31.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Αγνιάδη, τον Κο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετική με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 1890/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

32.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Θέμα: Σχετικά με την λειτουργία οικοδιδασκαλείων. Αρ. εγγρ. 1886/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

33.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κος ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ. Θέμα: Επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετική με την διοργάνωση της έκθεσης WORLD EXPO 2020. Aρ. Εγγρ. 1889/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

34.ΣΥΡΙΖΑ. Θέμα: Ανακοίνωση του τμήματος εμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απελευθέρωση των μισθώσεων. Αρ. εγγρ. 1887/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

35.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θέμα: Επιστολή του Κου Λοβέρδου προς τον Υπουργό Εργασίας η οποία αφορά στο πάγωμα για 24 μήνες όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 1885/10-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Το  τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού:  7.378,82 ευρώ. 

 

  1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ : 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 406 ΠΟΣΟ: 176,30 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 216,84 EYΡΩ.

 

  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΑΦΜ: 036996969, ΑΡ. ΤΙΜ. 110, ΠΟΣΟ: 600,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 738,00 ΕΥΡΩ.

 

  1. KAPA TRAVEL. AΦΜ: 099554765, AΡ. ΤΙΜ. 24033, ΠΟΣΟ: 230,00 EYΡΩ.

 

  1. ΕΛΤΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094026421, AΡ. ΤΙΜ. 83, ΠΟΣΟ: 5.340,44 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 5.633,74 EYΡΩ.

 

  1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ : 099328240, AΡ. ΤΙΜ. 344497 ΠΟΣΟ: 35,03 EYΡΩ.

 

  1. ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 999279105, ΑΡ. ΑΠΟΔ. 13473, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 307,50 EΥΡΩ.

 

  1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ. , ΠΟΣΟ: 192,40 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 217,41 ΕΥΡΩ.

 

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 7 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 7.378,52 ευρώ. Αρ. απόφ. 15/16-10-2013.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter