ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 16-03-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 16/03/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 16η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 379/16-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εξέταση προσφορών για την αγορά  γραφείων.

Ο  Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι ζητήθηκε από το δικηγορικό γραφείο ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, με το οποίο συνεργάζεται το Επιμελητήριο, να μας γνωρίσει την ακολουθητέα διαδικασία για την αγορά ακινήτου. Το δικηγορικό γραφείο κατέθεσε την υπ’ αρίθμ.369/15 – 03 – 2016 επιστολή και βάσει τα όσα αναφέρει, η υπηρεσία ακολουθεί την διαδικασία. Επίσης ενημερώνει την Δ.Ε. ότι υπεβλήθησαν στο σύνολο δύο προσφορές για την αγορά γραφείων, ως κάτωθι:

Η πρώτη προσφορά υποβλήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τσαρούχη, είναι για τρία γραφεία στον 4ο όροφο. Το πρώτο εξ’ αυτών έχει επιφάνεια 25,36 τ.μ., διαθέτει WC εξ’ αδιαιρέτου, το δεύτερο και τρίτο γραφείο είναι ενοποιημένα και έχουν συνολική επιφάνεια 56,22 τ.μ., έχουν αποκλειστική τουαλέτα και μικρό αποθηκευτικό χώρο. Η προσφορά γι’ αυτά τα γραφεία συνολικού εμβαδού 81,58 τ.μ. είναι 66.386,00 ευρώ.

 Η δεύτερη προσφορά υποβλήθηκε από την κυρία Βαλεριάνου Σταυρούλα, αφορά τα γραφεία που νοικιάζει το Β.Ε.Π. στον 6ο όροφο, εμβαδού 51,16 τ.μ. με αποκλειστικό WC. Η τιμή πώλησης των γραφείων είναι 60.000,00 ευρώ.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη προσφορά είναι πιο συμφέρουσα για το Β.Ε.Π., τόσο ως προς τη μέση τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο του ακινήτου, όσο και ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι μεγαλύτερου εμβαδού, στοιχείο κρίσιμο δεδομένων των αυξημένων αναγκών χώρου του Β.Ε.Π.  για τις δράσεις του, η Δ.Ε. αποφασίζει να προκρίνει την πρώτη προσφορά η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τσαρούχη, ως συμφέροτερη και παραπέμπει το θέμα στο επερχόμενο Δ.Σ. Απόφ.1/16-03-2016.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter