ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 16-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 16/11/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 16η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1531/14-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος, και   Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην χώρα μας (Ν.4251/2014). Αρ. εγγρ: 44523/820/03-10-2016 (1517/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την νόμιμη χρήση ουσιών. Αρ. εγγρ: 30/013/000/6678/03-11-2016 ()1514/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε σύσκεψη – διαβούλευση για την εκτίμηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών προς μετάκλησή τους για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής εξειδίκευσης, την Τετάρτη 16/11/2016 στις 10:00, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Αρ. εγγρ: οικ.206440/04-11-2016 (1511/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε σύσκεψη – διαβούλευση για την εκτίμηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών προς μετάκλησή τους για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής εξειδίκευσης, την Δευτέρα 14/11/2016 στις 10:00, στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Αρ. εγγρ: 187191/02-11-2016 (1510/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΙΡΑΝΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στα Τίρανα, 21/11 – 04/12/2016. Αρ. εγγρ: Φ. 030.1/135/ΑΣ 665.2/20-10-2016 (1487/01-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ – Οκτώβριος 2016. Αρ. εγγρ: 1547/14-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ – Β.Ε.Π.. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «BLUE MARINE & GREEN ENERGY» στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής έργων του Πυλώνα 1 «Γαλάζια Ανάπτυξη» - EUSAIR. Αρ. εγγρ: 1496/03-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την υποβολή της πρότασης και παράλληλα ενημερώθηκε ότι από τα 6 προγράμματα INTERREG – MED στα οποία δήλωσε συμμετοχή το Επιμελητήριο, εγκρίθηκαν τα 4 για την επόμενη φάση αξιολόγησης. Επίσης ενημερώθηκε ότι το Επιμελητήριο μετέχει σε πρόγραμμα με θέμα την κατάρτιση  - πιστοποίηση δεξιοτήτων σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το οποίο υπεβλήθη πριν από τρεις ημέρες.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε αυτά τα προγράμματα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασίες με άλλους φορείς οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν.

 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.). ΘΕΜΑ: Έργο «Εστία και Εργασία» του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη. Αρ. εγγρ: 1545/14-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση εξόφλησης των συνδρομητικών οικονομικών υποχρεώσεων του Β.Ε.Π. προς το ICC HELLAS, συνολικού ποσού 5.040,97 ευρώ για τα έτη 2013 – 2014 – 2015. Αρ. εγγρ: 893/18-10-2016 (1463/27-10-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή της συνδρομής του έτους 2013, ποσού 1.804,27 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ.2512). Απόφ.1/16-11-2016.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Εκλογές για ανάδειξη μελών του Γενικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων και ορισμός εκλέκτορα. Αρ. εγγρ: 1548/14-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ορίζει τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο ως εκλέκτορα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/16-11-2016.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Επιμελητηριακή αποστολή του ΕΕΣΥΜ στην Ολλανδία – Μετάθεση περιόδου. Αρ. εγγρ: 4774/31-10-2016 (1497/03-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ και των Επιμελητηρίων μελών του στην 3η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, Αθήνα 25-27/11/2016. Αρ. εγγρ: 1515/08-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση τουρισμού TRAVEL TURKEY IZMIR 2016, από 08-11/12/2016 με ομαδικό περίπτερο μέσω του ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ: 5973/03-11-2016 (1516/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για επιχειρηματικές συναντήσεις με αγοραστές από super market VERO στην Σερβία. Αρ. εγγρ: 1538/14-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Προσφορά συμμετοχής στην 2η Διεθνή Έκθεση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών, στην Κίνα, τέλη Απριλίου/ αρχές Μαΐου 2017. Αρ. εγγρ: 1461/27-10-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.Θ. – ΗΕLEXPO. Δ/ΝΣΗ ΜΑRKETING – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Προσκλήσεις τελετής εγκαινίων PHILOXENIA – HOTELIA 2016, την Παρασκευή 18/11/2016 στις 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ». Αρ. εγγρ: 1508/08-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Επανεκλέχθηκε Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο κ. Γ. Καββαθάς – Η σύνθεση του νέου Προεδρείου. Αρ. εγγρ: 1486/01-11-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Γ. Καββαθά για την επανεκλογή του. Επίσης να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Δημ. Μουστάκα, σύμβουλο του Β.Ε.Π., για την εκλογή του ως αν. ταμίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/16-11-2016.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 6674/04-11-2016 (1509/08-11-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/16-11-2016.

 1. ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Τα «καυτά» σημεία της εργασιακής μεταρρύθμισης. Αρ. εγγρ: 1546/14-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Αρ. εγγρ: 106/27-10-2016 (1485/01-11-2016).

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα της οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ.2499ε). Απόφ.5/16-11-2016.

 1. VP NEGOTIATIONS. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Υποστήριξη ΚΕΕ σε δράσεις προστασίας και ρύθμισης κόκκινων δανείων ΜμΕ. Αρ. εγγρ: 1495/03-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώνεται και παράλληλα ο Διευθυντής προτείνει να σταλεί ερωτηματολόγιο στις επιχειρήσεις - μέλη για να διαπιστωθεί ποιος έχει πρόβλημα με κόκκινο δάνειο, το ύψος της οφειλής και στην συνέχεια να γίνει παρέμβαση για διαμεσολάβηση μεταξύ των υπόχρεων μελών και των πιστωτικών ιδρυμάτων για επίλυση των προβλημάτων.

Μετά την ενημέρωση και την πρόταση του Διευθυντή, η Δ.Ε. αποφασίζει να προσκληθούν στο επερχόμενο Δ.Σ. για ενημέρωση των μελών. Επίσης εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή για την αποστολή ερωτηματολογίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/16-11-2016.

 1. ΕΕΔΕΓΕ – ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών και αίτημα καταβολής συνδρομής, ποσού 500,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1520/08-11-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση η εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο, κ. Δήμητρα Νάστου. Επίσης κάνει αποδεκτό το αίτημα καταβολής συνδρομής του ποσού των 500,00 ευρώ. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων (κωδ. 2499β). Απόφ.7/16-11-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά, σχετικά με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 3429/18-10-2016 (1464/27-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων των Ευρωεπιμελητηρίων: «700+ επιχειρηματίες υποστηρίζουν την Ευρώπη» (Βρυξέλλες, Πέμπτη 13/10/2016). Αρ. εγγρ: 3457/18-10-2016 (1462/27-10-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ΚΕΕ και Επιμελητηρίων στην 81η Δ.Ε.Θ. (10 – 18/09/2016). Αρ. εγγρ: 3427/14-10-2016 (1479/01-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. K.E.E.E. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον κ. Ιωάννη Μίνη, Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, με θέμα την γνωμοδότηση συμβουλίου σχετικά με τα χρηματοδοτικά κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των Ελληνικών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης. Αρ. εγγρ: 3594/01-11-2016 (1519/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιάννη Τσιρώνη, σχετικά με το αίτημα παράτασης ισχύος άρθρου 51, παρ.2γ’ του Ν. 4178/2013. Αρ. εγγρ: 3624/03-11-2016 (1512/08-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με την ρύθμιση του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Π.Δ 409/1986 για τις ανώνυμες εταιρείες. Αρ. εγγρ: 3681/07-11-2016 (1536/14-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπλ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Αλεξ. Χαρίτση, σχετικά με την δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και του καταλόγου με την βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 3680/08-11-2016 (1535/14-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Στήριξη του αγώνα των ασφαλιστών που μέσω της ΕΑΔΕ οργανώνει στις 08/11/2016 και ώρα 11:00 συμβολικές καταλήψεις τραπεζών. Αρ. εγγρ: 8979/27-10-2016 (1480/01-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Προέδρους όλων των Επιμελητηρίων της χώρας με θέμα την Επιμελητηριακή Νομοθεσία και προτάσεις για τον νέο Νόμο. Αρ. εγγρ: 9297/07-11-2016 (1534/14-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Δάνεια – Τράπεζες: Τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις», την Τετάρτη 09/11/2016, στις 18:00, στην αίθουσα «Σ. Δένδιας» του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1518/08-11-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, σχετικά με τα ποσά επιβολής προστίμων από την μη υπαγωγή στην ασφάλιση , όπως αυτή ρητά προβλέπεται από το νόμο, των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στον τομέα Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ και μείωση αυτών. Αρ. εγγρ: 7045/09-11-2016 (1542/14-11-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Άννας Γκλεζάκου, για χορήγηση προκαταβολής 1.000,00 ευρώ από τον μισθό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3419/2005, παρ.6, άρθρο 23, που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν.2081/92. Αρ. εγγρ: 1523/08-11-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα της ανωτέρου υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής 1.000,00 ευρώ από το μισθό της. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ.6213). Απόφ.8/16-11-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του 2017 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/16-11-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις Επιμελητηρίων.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Δ.Ε. για τις μέχρι τώρα ενέργειες επί του θέματος. Κατόπιν συζητήσεως και διατύπωσης προβληματισμών και απόψεων, η Δ.Ε. αποφασίζει να επανεξετάσει το θέμα και να ενημερωθεί το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/16-11-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αγορά ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου με τα στολίδια του.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για αγορά ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου με τα στολίδια του. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0859). Απόφ.11/16-11-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποχώρηση Β.Ε.Π. από το BIC ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σχετικά με το θέμα, η Δ.Ε. κατόπιν διαλογικής συζήτησης σχετικά με την μη ενεργό συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην λειτουργία και τις δράσεις του BIC ΑΤΤΙΚΗΣ αποφασίζει να εισηγηθεί στο επόμενο Δ.Σ. την αποχώρηση του Επιμελητηρίου από το BIC ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 & 2 του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με  την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (BIC AΤΤΙΚΗΣ). Απόφ.12/16-11-2016.

 

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 7.352,61 ευρώ (13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.72811, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0889).
 2. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10267, ΠΟΣΟ: 20,16 + ΦΠΑ 24% (4,84), ΣΥΝΟΛΟ: 25,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 3. ΜΑΖΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 055068998, ΑΡ.ΤΙΜ.163, ΠΟΣΟ: 120,97 + ΦΠΑ 24% (29,03), ΣΥΝΟΛΟ: 150,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0879).
 4. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.01070, ΠΟΣΟ: 158,83 + ΦΠΑ 24% (38,13), ΣΥΝΟΛΟ: 196,96 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0891).
 5. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002733, ΠΟΣΟ: 235,60 + ΦΠΑ 24% (56,54), ΣΥΝΟΛΟ: 292,14 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0891).
 6. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002759, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 24% (12,00), ΣΥΝΟΛΟ: 62,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0891).
 7. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡ.ΤΙΜ.00000705, ΠΟΣΟ: 100,80 + ΦΠΑ 24% (24,19), ΣΥΝΟΛΟ: 124,99 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1299).
 8. Δ.Ε.Θ. Α.Ε. ΑΦΜ: 099356797, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ Γ 1082, ΠΟΣΟ: 17,00 + ΦΠΑ 24% (4,08), ΣΥΝΟΛΟ: 21,08 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 9. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.373, ΠΟΣΟ: 1.200,00 + ΦΠΑ 24% (288,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.488,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0411).
 10. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΦΜ:040045687, ΑΡ.ΤΙΜ.298, ΠΟΣΟ: 180,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1259).
 11. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.66, ΠΟΣΟ: 156,00 + ΦΠΑ 24% (37,44), ΣΥΝΟΛΟ: 193,44 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 12. Γ. ΤΣΕΒΑΣ – Ν. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ Ο.Ε. ΑΦΜ: 997693185, ΑΡ.ΤΙΜ.161, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 24% (24,00), ΣΥΝΟΛΟ: 124,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1259).
 13. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.4 (Δ΄ ΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 04/02/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ), ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 7.352,61 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                                            ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                     ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter