ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 18-9-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 18/09/2013

                                                                                                                            

                     

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 18η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1672/17-9-2013πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζαν οι κ.κ. Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος και  Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 

 1. Απόφαση επί του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή διεθνούς φορέα πιστοποίησης προσώπων και προιόντων.

 Σε συνέχεια της από 2/9/2013 απόφασης της Δ.Ε. κατατέθηκαν οι θέσεις των ειδικών συμβούλων του ΒΕΠ.: Α) Η επιστολή του Κου Κυριακίδη Μιχάλη με αρ. πρωτ. 1609/10-9-2013. Β)Η επιστολή του Κου Χαλόφτη Γιώργου με αρ. πρωτ. 1619/10-9-2013. Γ) Η επιστολή του Κου  Μανώλη  Εγγλέζου με αρ.πρωτ. 1661/10-9-2013. Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατατεθείσες προτάσεις, το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και τις εκθέσεις των ειδικών συνεργατών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιλέξει ως Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης προσώπων και προιόντων, για συνεργασία, την εταιρεία TUV RHEINLAND HELLAS με την οποία θα υπογράψει σχετική σύμβαση μετά την επικύρωση της απόφασης από το Δ.Σ. του ΒΕΠ. Το ΒΕΠ διατηρεί το δικαίωμα αν προκύψει κώλυμα κατά την υπογραφή της σύμβασης από την TUV RHEINLAND HELLAS να συνεχίσει συζητήσεις με την επομένη εταιρεία για τους όρους συνεργασίας, πάντα με βάση τους όρους που έχει διαμορφώσει το Δ.Σ στην από  8-5-2013 συνεδρίασή του. Αρ. απόφ. 1/18-9-2013.

 

 1. Διαπίστευση Επιμελητηρίου για πιστοποίηση προσώπων κατά ISO 17024.

Ο Διευθυντής σε συνέχεια της από 24/04/2013 συνεδρίασης της Δ.Ε. και του εγγράφου του Κου Χαλόφτη με αρ. πρωτ. 131/25-1-2013  ενημερώνει την Δ.Ε. για το ανωτέρω θέμα, ότι χρειάζεται να γίνει τροποποίηση προυπολογισμού και ότι απαιτείται ειδικός σύμβουλος για να προχωρήσει η διαπίστευση στο ΕΣΥΔ. Το έργο δύναται να ανατεθεί απευθείας σε σύμβουλο και η δαπάνη μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 14.000 ευρώ. Προτείνεται όμως να γίνει η διαδικασία με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υποβληθούν προσφορές. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ για την τροποποίηση του προυπολογισμού  και να ξεκινήσει η διαδικασία για την διαπίστευση του Επιμελητηρίου από το ΕΣΥΔ. Η επιλογή του ειδικού συμβούλου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες για την διαπίστευση του Επιμελητηρίου κατά ISO 17024 θα γίνει μετά από πρόσκληση  ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών. Η δε δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αρ. απόφ. 2/18-9-2013.

 

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Β΄τροποποίηση προυπολογισμού 2013.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την Β΄τροποποίηση προυπολογισμού του ΒΕΠ και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 3/18-9-2013.

 

 1. Κοινή εκδήλωση ΒΕΠ- εκπροσώπων εμιράτου της Fugairah Freezon. (Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

 Η Δ.Ε. εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 4/18-9-2013.

 

 1. ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Θέμα: Συνεργασία του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ με την εταιρεία TUV RHEINLAND HELLAS για την πιστοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν παραδοσιακά προιόντα. Αρ. εγγρ. 1641/13-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. TUV RHEINLAND HELLAS. Θέμα: Σχετικό με το ανωτέρω θέμα για την πιστοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων παραδοσιακών προιόντων . Αρ. εγγρ. 1644/13-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ. Θέμα: Πρόσκληση συνάντησης  ευρωβουλευτών της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης του ευρωπαικού κοινοβουλίου στην Τήλο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 1583/5-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΠΕ. Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην διεθνή έκθεση τροφίμων –ποτών στην Μόσχα από 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2014. Αρ. εγγρ. 1579/5-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στο site του Επιμελητηρίου. Αρ. απόφ. 5/18-9-2013. Mερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.

 

 1. PROJECT ΜΕΠΕ. Θέμα: Διεθνής έκθεση climatherm-energy 2014, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan-expo τον Μάρτιο του 2014. Αρ. εγγρ. 1642/13-9-2013.

 Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να κληθούν οι διοργανωτές της έκθεσης ώστε να γνωριστούν με τα μέλη της Δ.Ε. Αρ. απόφ. 6/18-9-2013.

 

 1. ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2014.Θέμα: Έκθεση τροφίμων και ποτών στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό από τις 24 έως τις 27 Ιανουαρίου 2014. Ζητούν να τεθεί υπό την αιγίδα μας. Αρ. εγγρ. 1668/16-9-2013.

 Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να αναρτηθεί στο site του Επιμελητηρίου και να κοινοποιηθεί στα μέλη μας διότι γίνεται έκπτωση 15%. Αρ. απόφ. 7/18-9-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Ματαίωση διοργάνωσης Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού φόρουμ στην Σμύρνη. Αρ. εγγρ. 1643/13-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Εxpo 2020.Θέμα: Σχετικά με την διεκδίκηση της παγκόσμιας έκθεσης expo 2020.Σχετικά έγγραφα: Α) ΕΟΑΕΝ.Eπιστολή προς τον Κο Ευαγ. Βενιζέλο σχετική με την διεκδίκηση της παγκόσμιας έκθεσης EXPO 2020. Αρ. εγγρ. 1631/11-9-2013.Β) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κο Α. Σαμαρά και τον πρόεδρο του ΒΕΠ Κο Α. Μιχάλαρο σχετικά με την στήριξη της Ελλάδας στο Ντουμπάι για την EXPO 2020. Αρ. εγγρ. 1681/17-9-2013, 1682/17-9-2013.

 Η Δ.Ε θεωρεί ότι το θέμα έχει εθνική διάσταση και άπτεται της εξωτερικής πολιτικής και δε λαμβάνει θέση. Παραπέμπει το θέμα προς ενημέρωση στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 8/18-9-2013.

 

 1. EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. Θέμα: Πρόσκληση στην 29η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης από 18-23 Σεπτεμβρίου 2013. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο εκθεσιακό κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης. Αρ. εγγρ. 1653/13-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Διεθνές συνέδριο γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 1680/17-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την συμμετοχή της εκπροσώπου του ΒΕΠ Κας Νάστου. Αρ. απόφ. 9/18-9-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Πρόσκληση στην ημερίδα που διοργανώνουν μαζί με τον ΣΕΒΕ και τον ΕΕΣΥΜ στις 25 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη με θέμα: Ο καταλυτικός ρόλος των μεταφορών στην ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας. Αρ. εγγρ. 1638/13-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. UNESCO. Θέμα: Σχετικά με το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ. Αρ. εγγρ. 1601/10-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θέμα: Διαβίβαση επιστολής του ΒΕΠ στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετική με την επιστροφή ΦΠΑ. Αρ. εγγρ. 1627/11-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει κοινοποίηση του εγγράφου στον Κο Αποστολέλλη. Αρ. απόφ. 10/18-9-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡ. Θέμα: Πρόταση νόμου αναφορικά με την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και την διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του συνόλου των ασφαλισμένων του. Αρ. εγγρ. 1620/11-9-2013.

 Η Δ.Ε ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ με εισήγηση του νομικού συμβούλου Κου Στάθη Χριστοδουλέλη. Αρ. 11/18-9-2013.

 

 1. ΟΑΕΕ. Θέμα: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα αρχή και Πάγια Ρύθμιση». Αρ. εγγρ. 1605/10-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας Κο Βρούτση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς τα ταμεία. Αρ. εγγρ. 1584/5-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ. Θέμα: Προτάσεις για θέματα ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 1575/5-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Επιστολή προς την Διοικητή του ΟΑΕΕ σχετική με την νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αρ. εγγρ. 1626/11-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Παρέμβαση του ΕΕΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Αρ. εγγρ. 1676/17-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ.Θέμα: Eπιστολή προς τους Προέδρους των επιμελητηρίων σχετική με την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο «προώθησης προιόντων ποπ/πγε στην εσωτερική αγορά  Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία και Τσεχία – daily choice» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Αρ. εγγρ. 1567/5-9-2013.

 Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει ανακοίνωση στο Δ.Σ., να αναρτηθεί στο site του ΒΕΠ, και να αποσταλεί  email στα μέλη που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εκθέσεων. Αρ. απόφ. 12/18-9-2013.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κο Αντώνη Σαμαρά σχετική με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Αρ. εγγρ. 1573/5-9-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Δελτίο τύπου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 1603/10-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μελετήσουν το ανωτέρω θέμα οι συνεργάτες του ΒΕΠ Κος Χαλόφτης και Κος Κυριακίδης και στην συνέχεια να επικοινωνήσουμε με το ΤΕΕ για διερεύνηση. Αρ. απόφ. 13/18-9-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή του επιμελητηρίου Χανίων και επιμελητηρίου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετική με την αναγκαιότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στις νησιώτικες περιοχές. Αρ. εγγρ. 1611/10-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κο Χατζηδάκη σχετική με το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου και Υπηρεσιών». Αρ. εγγρ. 1683/17-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακτοπλοίας. Αρ. εγγρ. 1570/5-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΑ.Θέμα: Παρέμβαση ΕΕΑ για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 1574/5-9-2013.

 Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η Κα Γκλεζάκου να προωθήσει το έγγραφο στην δημοσιογράφο Σταματίνα Μάρκου προκειμένου να γίνει δελτίο τύπου. Αρ. απόφ. 14/18-9-2013.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ. Θέμα: Aπάντηση σε επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με θέμα: «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων». Αρ. εγγρ. 1576/5-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Eπιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κο Κωστή Χατζηδάκη σχετική με την δυνατότητα εγγραφής τουριστικών επιχειρήσεων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 1580/5-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΒΕΘ. Θέμα: Eπιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κο Κωστή Χατζηδάκη σχετική με την δυνατότητα εγγραφής τουριστικών επιχειρήσεων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 1679/17-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Επιστολή προς τον Γ.Γ. Δασκαλάκη Μενέλαο σχετικά με το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης. Αρ. εγγρ. 1675/17-9-2013.

 Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναλάβει το θέμα ο Κος Χαλόφτης, και να κάνει τις σχετικές ενέργειες, ώστε να ανοίξει εκ νέου το πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης, προκειμένου να μπορούν τα Επιμελητήρια να προμηθευτούν καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αρ. απόφ. 15/18-9-2013.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Πραγματοποίηση Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ. 1677/17-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Θέμα: Συνέλευση ΚΕΕΕ στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ. 1678/17-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ICC ΕΛΛΑΣ. Θέμα: Eνημέρωση του ICC Ελλάς για την παγκόσμια οικονομική προοπτική. Η παγκόσμια οικονομική προοπτική φθίνει, ενώ συνεχίζεται η ανάκαμψη των ΗΠΑ. Αρ. εγγρ. 1586/5-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Αρ. εγγρ. 1663/16-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για ορισμό συνάντησης με την Ομοσπονδία. Αρ. εγγρ. 1664/16-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Κο Κομνηνό σχετικά με τα προβλήματα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 1665/16-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ. Θέμα: Δελτίο τύπου σχετικό με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Αρ. εγγρ. 1606/10-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΣ. Θέμα: Aναφορικά με την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής. Αρ. εγγρ. 1628/11-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΕΠΑ. Θέμα: Συμμετοχή του ΒΕΠ στην 11η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στις 25/9/2013 και ώρα 6 μ.μ. ζητάει ο ΣΕΠΑ. Αρ. εγγρ. 1646/13-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 1. EΣΕΕ. Θέμα: Δελτίο τύπου σχετικό με το πρωτόκολλο συνεργασίας για την αναβάθμιση του εμπορίου στα Κέντρα των πόλεων υπέγραψε η ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Ελλάδας. Αρ. εγγρ. 1674/17-9-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Το  τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2344,99 ευρώ.

 

 1. Α. ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 998487363, AΡ. ΤΙΜ. 112, ΠΟΣΟ: 80,50 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 90,96 EYΡΩ.

 

 1. ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ : 999279105, AΡ. ΤΙΜ. 13285, ΠΟΣΟ: 500,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 615,00 EYΡΩ.

 

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ : 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3066, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 EYΡΩ.

 

 1. CARTRIDGE WORLD. ΑΦΜ : 039082201, AΡ. ΤΙΜ. 7649, ΠΟΣΟ: 3,98 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 4,90 EYΡΩ.

 

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. ΑΦΜ : 005993958, AΡ. ΤΙΜ. 7029, ΠΟΣΟ: 24,39 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 30,00 EYΡΩ.

 

 1. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ : 043426096, AΡ. ΤΙΜ. 85, ΠΟΣΟ: 60,00 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 67,80 EYΡΩ.

 

 1. Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ : 999080978, AΡ. ΤΙΜ. 3023, ΠΟΣΟ: 213,14 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 257,81 EYΡΩ.

 

 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ : 998712927, AΡ. ΤΙΜ. 685, ΠΟΣΟ: 147,04 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 168,90 EYΡΩ.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ : 082588475, AΡ. ΤΙΜ. 916 ΠΟΣΟ: 245,02 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 301,37 EYΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ : 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 406 ΠΟΣΟ: 342,88 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 421,75 EYΡΩ.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ : 082588475, AΡ. ΤΙΜ. 906 ΠΟΣΟ: 106,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 130,38 EYΡΩ.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ : 099328240, AΡ. ΤΙΜ. 344497 ΠΟΣΟ: 49,48 EYΡΩ.

 

 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ. 13, ΠΟΣΟ: 78,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 95,94 ΕΥΡΩ.

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 13 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2344,99 ευρώ. Αρ. απόφ.16/18-9-2013.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter