ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 18-04-2016

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 18/04/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 18η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 537/12-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν.      4270/2014 στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 35956/01-04-2016 (527/08-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους      2016 του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 36887/05-04-2016 (532/11-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΗ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο      έγγραφο του Επιμελητηρίου Ροδόπης σχετικά με την αλλαγή εταιρείας από ΟΕ      σε ΕΕ. Αρ. εγγρ: 35727/31-03-2016 (570/14-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ      ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Εξόφληση εντόκων γραμματίων δημοσίου τομέα. Αρ. εγγρ:      2392/01-12-2015 (577/15-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. PV T – C. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ      ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. ΘΕΜΑ: Έκθεση εκτίμησης των προς αγορά γραφείων. – Είδος      εκτίμησης: Κανονική με Αυτοψία. Είδος έκθεσης: συνοπτική. Λήψη απόφασης      για την αγορά των γραφείων. Αρ. εγγρ: 539/12-04-2016.

 

Ο δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι κατατέθηκε η έκθεση εκτίμησης των γραφείων από τον κ. Πολυχρονόπουλο Βασίλειο.

Η Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έκθεση εκτίμησης, θεωρεί συμφέρουσα την αγορά και αποφασίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς των γραφείων είτε το καθένα ξεχωριστά ή όλα μαζί στην συνολική τιμή των 64.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/18-04-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις      υποθέσεις Μαρτίου 2016 προς ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 553/13-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. PREMIUM      CONSULTING.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ERASMUS+ για την Βασική Δράση 2/ΚΑ2      με τίτλο: “Quality Standards for the Offshore Industry in the South East Europe”.      Aρ. εγγρ:      569/14-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει γίνει η υποβολή πρότασης από την υπηρεσία και αναμένονται τα αποτελέσματα.

 1. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Νέα      σύνθεση Δ.Σ. μετά την παραίτηση του Προέδρου και της ταμία. Αρ. εγγρ:      963/12-04-2016 (559/13-04-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεματων. Απόφ.2/18-04-2016.

 1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Κατάθεση δελτίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε      κατάλογο πραγματογνωμόνων. Αρ. εγγρ: 548/13-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Κατάθεση δελτίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε      κατάλογο πραγματογνωμόνων. Αρ. εγγρ: 580/18-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κε.Δι.Βι.Μ.2      ΑΞΙΑ. ΘΕΜΑ: Σεμινάριο διαφήμισης Facebook & Google AdWords στις      16/04/2016. Προσφορά για τα μέλη του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      547/13-04-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.3/18-04-2016.

 1. ΑΕΙ      ΠΕΙΡΑΙΑ. Δρ. ΤΣΕΛΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής και      συνεργασίας στο Interreg Balkan med.      Αρ. εγγρ: 541/13-04-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα και αναθέτει στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όλες τις ενέργειες για την υποβολή πρότασης. Απόφ.4/18-04-2016.

 1. ΗΧΩ      Α.Ε. ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ. ΘΕΜΑ: Αναστολή της Έκθεσης EXPO – AEGEAN 2016 από 15 – 17 Απριλίου      2016 λόγω των τελευταίων τρομοκρατικών εξελίξεων στην Τουρκία. Αρ. εγγρ:      555/13-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ο.      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό      Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θ. Δρίτσα, με      θέμα τον αποκλεισμό των ανέργων όλων των νησιωτικών Δήμων από το Πρόγραμμα      Κοινωφελούς Εργασίας. Αρ. εγγρ: 554/13-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 3.500,00      ευρώ. Αρ. εγγρ: 94/14-04-2016 (566/14-04-2016).

Η Δ.Ε. εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 3.500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/18-04-2016.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράθεση αίθουσας      για την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου την Τετάρτη 20/04/2016 στις 18:00.      Αρ. εγγρ: 571/14-04-2016.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για παράθεση αίθουσας για την Γενική Συνέλευση στις 20/04/2016 στις 18:00. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.6/18-04-2016.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Οικονομικά αποτελέσματα ΕΕΣΥΜ – Απολογισμός έτους 2015. Αρ. εγγρ:      521/08-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, σχετικά με την      συνεδρίαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ). Αρ. εγγρ:      5833/07-04-2016 (546/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρ.      Σπίρτζη, σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην διαγωνιστική      διαδικασία ανάδειξης αερομεταφορέων για τις ‘αγονες γραμμές. Αρ. εγγρ:      5836/08-04-2016 (549/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, σχετικά με τις      ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λαμβάνει η προσφυγική κρίση και την      παρεμπόδιση των εμπορικών μεταφορών. Αρ. εγγρ: 1090/05-04-2016      (550/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με το      έγγραφο του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τους μη μηχανικούς  εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επέλεξαν      να είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ αντί του ΤΕΒΕ. Αρ. εγγρ: 1180/08-04-2016      (558/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Διοικητή ΟΑΕΕ, κ. Δημ. Τσακίρη, κατόπιν εγγράφου      του Επιμελητηρίου Πέλλας, με θέμα την υποβολή πιστοποιητικού μεταβολών ή      ιστορικού πιστοποιητικού μέλους Επιμελητηρίου      και ανακοίνωση διαγραφής της επιχείρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. για κατάθεση      αίτησης συνταξιοδότησης επιχειρηματιών ή διαγραφή τους από τα Μητρώα του      ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 1207/14-04-2016 (581/18-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη      Τσακαλώτο, με θέμα την μείωση τελών κυκλοφορίας σε οχήματα επιχειρήσεων      ενοικιαζόμενων οχημάτων. Αρ. εγγρ: 478/06-04-2016 (552/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής      Πολιτικής, κ. Γιάννη Μουζάλα, σχετικά με τα προβλήματα στον τουρισμό της      συνεχούς προβολής του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος από τα      διεθνή και ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αρ. εγγρ: 2570/01-04-2016      (524/08-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα στις εισαγωγές και      εξαγωγές από το κλείσιμο εθνικής οδού και της σιδηροδρομικής γραμμής στην      Ειδομένη. Αρ. εγγρ: 2606/04-04-2016 (551/13-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλέξανδρο      Χαρίτση, σχετικά με την έκδοση των τροποποιητικών εγκυκλίων που αφορούν      στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Αρ. εγγρ: 522/08-04-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Μετονομασία ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΚΙΣ.      Αρ. εγγρ: 576/30-03-2016 (523/08-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην      Ελλάδα με θέμα την επιβολή δασμών στα είδη διατροφής από την Τουρκία. Αρ.      εγγρ: 955/11-04-2016 (573/14-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη, σχετικά      με το μονοπώλιο της AEGEAN στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων Αλεξανδρούπολης –      Αθήνας. Αρ. εγγρ: 1011/13-04-2016 (572/14-04-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συνηγορήσει με το Επιμελητήριο Έβρου και να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.7/18-04-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο, όπως      μεριμνήσει για γενικότερη και καλύτερη συμφωνία προς όφελος των      Επιμελητηρίων αναλογικά των πραγματοποιηθέντων, με εταιρείες ορκωτών      λογιστών για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2015, όπως      προβλέπεται από το άρθρο 97 του Ν.4314/2014. Αρ. εγγρ: 281/13-04-2016 (574/14-04-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Πρέβεζα την      13 & 14 Μαΐου 2016. Αρ. εγγρ: 287/14-04-2016 (579/18-04-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κ. Μπελέκας Ανδρέας, στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής του. Απόφ.8/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα για πάγια προκαταβολή χιλίων (1.000,00)      ευρώ για διάφορες πληρωμές.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ, ως πάγια προκαταβολή για διάφορες πληρωμές. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Μεταφορά χρημάτων από Τράπεζα Πειραιώς σε Τράπεζα      Ελλάδος.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την μεταφορά του ποσού των 200.000,00 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τράπεζα Ελλάδος. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αγοράς ενός μηχανήματος scanner      λόγω βλάβης.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά ενός μηχανήματος scanner λόγω βλάβης του προηγούμενου για την κάλυψη του τμήματος. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιμελητηριακές εκλογές – Αριθμός αντιπροσώπων των τμημάτων –      Ορισμός εκπροσώπων στην Εκλογική Επιτροπή.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση Επιτροπών.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμπεριλάβει την κα Μπότση Μαρία, Δικηγόρο Αθηνών, με ΑΔΤ: ΑΚ 129408 και ΑΦΜ: 147155194, συνεργάτη του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης Βιοτεχνικών Ζητημάτων – Στατιστικής.  Απόφ.12/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πασχαλινής ευχετήριας      κάρτας μέσω e-mail.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αποστολή πασχαλινής κάρτας μέσω e-mail. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.13/18-04-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δαπάνες φιλοξενίας Προέδρων Επιμελητηρίων Αττικής.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την διενέργεια των δαπανών φιλοξενίας των Προέδρων Επιμελητηρίων Αττικής. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/18-04-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΛΠ      Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ:      525/08-04-2016.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.269,00 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΡΟΚΑ      ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΑΦΜ: 075275339, ΑΡ.ΤΙΜ.1847, ΠΟΣΟ: 30,00 + ΦΠΑ 23% (6,90), ΣΥΝΟΛΟ:      36,90 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.0001196507, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826. ΑΡ.ΤΙΜ.00338, ΠΟΣΟ: 150,09 + ΦΠΑ 23% (34,53), ΣΥΝΟΛΟ: 184,62 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.346, ΠΟΣΟ:1.200,00 + ΦΠΑ 23% (276,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.476,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΑΦΜ: 033636971, ΑΡ.ΤΙΜ.93, ΠΟΣΟ: 239,84 + ΦΠΑ 23% (55,16), ΣΥΝΟΛΟ: 295,00 ΕΥΡΩ.
 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.58, ΠΟΣΟ: 108,00 + ΦΠΑ 23% (24,68),      ΣΥΝΟΛΟ: 132,68 ΕΥΡΩ.
 2. Κ.      ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ – Α. ΚΟΛΛΙΑΣ Ο.Ε, ΑΦΜ: 082787220, ΑΡ.ΤΙΜ.007214, ΠΟΣΟ: 78,56 +      ΦΠΑ 23% (18,07), ΣΥΝΟΛΟ: 96,63 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.269,00 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter