ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 18-06-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 18/06/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 18η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 868/14-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι: Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος τμήματος Μεταποίησης Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλης Γιάγκας, Διευθυντής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έκδοση υπουργικής απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.40/19510/31-05-2018 (836/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6289/2369/01-02-2017 απόφασής μας περί ορισμού μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Αρ. εγγρ: 38729/14082/22-05-2018 (832/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ Ν.4022/2011. ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων σχετικά με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ λόγω κατεπείγουσας δικογραφίας. Αρ. εγγρ: 175/24-05-2018 (1067/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχουν ήδη σταλεί τα απαιτούμενα στοιχεία από την υπηρεσία.

 1. 4.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή έκθεση “FOOD AND LIFE 2018” – ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 28/11/2018 έως 02/12/2018. Αρ. εγγρ: 844/08-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/18-06-2018.

 1. 5.       ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Επιμελητηρίου σχετικά με την υποχρέωση μεταφόρτωσης αρχείων μέσω sftp. Αρ. εγγρ: 843/08-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει η μεταφόρτωση των αρχείων μέσω sftp και αναθέτει το θέμα στον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστο Δημήτριο. Απόφ.2/18-06-2018.

 1. 6.       ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Αρ. εγγρ: 7130/17-05-2018 (851/11-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

 1. 7.       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πληροφοριών για μεταπτυχιακή εργασία. Αρ. εγγρ: 841/08-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα στοιχεία που ζητούνται. Μερίμνη υπαλλήλου Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστου Δημήτριου. Απόφ.3/18-06-2018.

 1. 8.       ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε εκδήλωση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, την Τρίτη 19/06/2018, ώρα 16:00 – 19:00, στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Αρ. εγγρ: 840/08-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ACADEMY SKILLS ΕΠΕ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας προγραμμάτων GDPR & DPO στα μέλη του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 214/05-06-2018 (829/08-06-2018).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει στη λήψη προσφορών για διοργάνωση σεμιναρίων για τα προγράμματα GDPR & DPO. Απόφ.4/18-06-2018.

 1. 10.   MACT MEDIA GROUP. ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό συνέδριο γαστρονομίας και οίνου στην Αθήνα, από 19/10 – 21/10/2018 στο Ζάππειο. Αρ. εγγρ: 833/08-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/18-06-2018.

 1. 11.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Επιστολή του ICC HELLAS στην Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 834/08-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνδιάσκεψης στις 22/06/2018, ώρα 11:00 στο ΕΒΕΑ και υπενθύμιση καταβολής συνδρομής για το έτος 2018. Αρ. εγγρ: 835/08-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στο Δίκτυο. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/18-06-2018.

 1. 13.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων και εργασιών νομικής υπηρεσίας της Ένωσης. Αρ. εγγρ: 1755/30-05-2018 (842/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή 200 επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 863/12-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΕΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 18:00. Αρ. εγγρ: 2132/01-06-2018 (838/08-06-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/18-06-2018.

 1. 16.   ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 2486/07-06-2018 (864/12-06-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/18-06-2018.

 1. 17.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Χαρίτση Αλέξη, σχετικά με τη συμμετοχή εν δυνάμει επενδυτών στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για καινούριες τουριστικές μονάδες – επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 804/01-06-2018 (839/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρ. εγγρ: 2016/21-05-2018 (830/08-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 2Ο Φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων τουρισμού και κρουαζιέρας, 21 – 26/07/2018 στο Κατάκολο. Αρ. εγγρ: 831/08-06-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης. Αρ. εγγρ: 2112/07-06-2018 (867/14-06-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας τριών μηχανημάτων καταστροφής εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα για προμήθεια τριών μηχανημάτων καταστροφής εγγράφων για τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέχρι το ποσό των 300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/18-06-2018.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Επιλογή συνεργάτη για τη διαρρύθμιση, αναδιάταξη και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Β.Ε.Π. στον 3ο, 4ο και 6ο όροφο.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. τις 3 προσφορές για τη διαρρύθμιση, αναδιάταξη και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Β.Ε.Π. στον 3ο, 4ο και 6ο όροφο, ως κάτωθι:

Α). Αρ. πρωτ: 849/08-06-2018. ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. ΑΕ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΠΟΣΟ: 2.800,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%, ΣΥΝΟΛΟ: 3.472,00 ευρώ.

Β). Αρ. πρωτ: 850/08-06-2018. GRUPPO DECORATIVO. ΠΟΣΟ: 3.000,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%, ΣΥΝΟΛΟ: 3.720,00 ευρώ.

Γ). Αρ. πρωτ: 852/11-06-2018. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΓΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΟΣΟ: 2.750,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%, ΣΥΝΟΛΟ: 3.410,00 ευρώ.

Κατόπιν ελέγχου των προσφορών, η Δ.Ε. αναθέτει τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών για τη διαρρύθμιση, αναδιάταξη και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Β.Ε.Π. στον 3ο, 4ο και 6ο όροφο στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΓΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με κόστος 2.750,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%, (συνολικό κόστος 3.410,00 ευρώ). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/18-06-2018.

 1. 23.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Πρόταση αναβάθμισης του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου με αντικατάσταση του παλαιού με νεότερο μοντέλο πρόσφατης κυκλοφορίας. Αρ. εγγρ: 859/12-06-2018.

Το τμήμα Δ/Ο ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι ο όμιλος ΟΤΕ-COSMOTE, υπέβαλε πρόταση αναβάθμισης του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου με αντικατάσταση του παλαιού με νεότερο μοντέλο (πρόσφατης κυκλοφορίας).

Το κόστος αντικατάστασης και των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 783,38€ συν ΦΠΑ (σύνολο 971,39€). Επιπλέον για την διαρκή τεχνική συντήρηση του κέντρου θα υπάρχει μηνιαίο τέλος 0,94€ συν ΦΠΑ για κάθε «πόρτα» (με βάση την χωρητικότητα κάθε ΙΤΚ, σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών παροχών) το οποίο έχει τη δυνατότητα η υπηρεσία να μην το πάρει.

 

Σήμερα υφίστανται 13 τηλεφωνικές γραμμές στο Β.Ε.Π. εκ των οποίων 2 έχουν internet 24Mbps (Νο 2104130800 & 2104174125) και 1 ακόμη γραμμή 4Mbps (Νο 2104116729). Σε ορισμένες γραμμές υπάρχουν δωρεάν κλήσεις προς σταθερά εθνικά και κινητά νούμερα. Το μέσο διμηνιαίο κόστος είναι 1344,50€ περίπου.

Θα μπορούσε ο ΟΤΕ να κάνει μια πρόταση με σκοπό την μείωση των παγίων, χωρίς να χαθεί κανένας τηλεφωνικός αριθμός και τα δωρεάν λεπτά κλήσεων που υπάρχουν, με ταυτόχρονη διατήρηση των γραμμών που έχουν internet (πχ ορισμένα νούμερα μπορούν να γίνουν βασικοί αριθμοί και οι άλλοι να είναι msn στα βασικά).

Η πρόταση θα πρέπει να γίνει αφού υπάρξει συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΒΕΠ για τον καθορισμό τον αριθμών και τον τρόπο δρομολόγησης μέσω του κέντρου.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση της ανωτέρω πρότασης από το τμήμα Δ/Ο και κατόπιν να προχωρήσει η διαδικασία για την αντικατάσταση και αναβάθμιση του παλαιού τηλεφωνικού κέντρου. Απόφ.11/18-06-2018.

 1. 24.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ σε θέματα πολυτροπικότητας του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN (υπ’αριθμ. 771/25-5-2018 πρόσκληση του Β.Ε.Π). 

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. την προσφορά για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση μελετών & σχεδίων δράσης σε θέματα πολυτροπικότητας του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN (υπ’αριθμ. 771/25-5-2018 πρόσκληση του Β.Ε.Π), ως κάτωθι:

OPTILOG ADVISORY SERVICES M. IKE με έδρα την Αρτέμιδα, (ΑΦΜ 800550429, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης). Αρ. πρωτ: 786/31-5-2018.

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας περιείχε επιστολή καθαρής αξίας 16.700,00€ + ΦΠΑ 24%, συνολικό ποσό 20.708,00 ευρώ.

Η Δ.Ε., λαμβάνοντας υπ’ όψιντην προσφορά και το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για την υλοποίηση των δράσεων του διακρατικού έργου NEWBRAIN, αποφασίζει να αναθέσει την υλοποίηση μελετών & σχεδίων δράσης σε θέματα πολυτροπικότητας  για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN στην ανωτέρω εταιρεία με συνολικό κόστος 20.708,00 ευρώ (16.700,00+ ΦΠΑ 24%). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/18-06-2018.

 1. 25.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στο «ΙΙ STEERING COMMITTEE MEETING» του διακρατικού έργου NEWBRAIN, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 – 22 Ιουνίου 2018 στα Σύβοτα.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν ο κ. Μιχάλης Γιάγκας , η κα Μπρεγιάννη Ελένη και η κα Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη. Εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες μετάβασης και διαμονής των τριών συμμετεχόντων. Απόφ.13/18-06-2018.

 1. 26.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες α) Πλήρους Συμμόρφωσης στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ - GDPR Compliance και β) Εκπαίδευσης του προσωπικού του Επιμελητηρίου.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. το πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών, το οποίο συντάχθηκε στις 31/05/2018 και αφορά στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες α) Πλήρους Συμμόρφωσης στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ - GDPR Compliance και β) Εκπαίδευσης του προσωπικού του Επιμελητηρίου.

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της το από 31-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών του Β.Ε.Π. και εξέτασε τις προσφορές που υποβλήθηκαν, έκρινε ότι:

 α) η υπ'αριθμ. 3 προσφορά παρουσιάζει ελλείψεις των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία της για τις υπηρεσίες GDPR και της εκπαίδευσης-κατάρτισης παρά μόνο υπεύθυνες δηλώσεις γι'αυτό. Επίσης η οικονομική προσφορά της υπερέβαινε το ποσό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου.

β) η υπ'αριθμ. 4 προσφορά είχε ελλείψεις δικαιολογητικών συμμετοχής.

Για τους λόγους αυτούς αποφάσισε να μην συνεχίσει την περαιτέρω αξιολόγησή τους. 

Από την εξέταση των άλλων δυο προσφορών η Δ.Ε. έκρινε ότι η υπ'αριθμ. 2 προσφορά, η οποία προέρχεται από τη συνεργασία δύο εταιρειών εξειδικευμένων η κάθε μια στο τομέα τους, καλύπτει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί, σε σχέση με την υπ'αριθμ. 1 προσφορά. 

Κατόπιν τούτων η Δ.Ε., εξαιτίας του πολύ εξειδικευμένου αντικειμένου της πρόσκλησης, του επείγοντος για την διασφάλιση των διαδικασιών προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Β.Ε.Π., εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με την υπ'αριθμ. 2 προσφορά για την επίτευξη χαμηλότερης τιμής και εν συνεχεία την σύναψη σύμβασης ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου. Απόφ.14/18-06-2018.

 1. 27.   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς η οποία απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και αφορά χρηματοδοτικά προϊόντα, εργαλεία.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές ανάγκες μελών Β.Ε.Π. – Αποστολή ερωτηματολόγιου προς συμπλήρωση.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί το ερωτηματολόγιο στα μέλη του Β.Ε.Π. προς συμπλήρωση και προτείνει μελλοντικά τη διοργάνωση σεμιναρίου σχετικά με την πυρασφάλεια. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/18-06-2018.

 1. 29.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση συνάντησης ομάδων μεταποίησης/υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης Δ.Σ. Β.Ε.Π. καταθέτει στη Δ.Ε. τις προτάσεις των ομάδων εργασίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Β.Ε.Π.

Κατόπιν ελέγχου των προτάσεων, η Δ.Ε. αποφασίζει την περαιτέρω  διερεύνηση αυτών προκειμένου να γίνουν ενέργειες. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.16/18-06-2018.

 1. 30.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων και θέσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά μέχρι την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00,ενόψει του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Πειραιά και Νήσων.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την κατάθεση προτάσεων στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία σε συνεργασία με το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.17/18-06-2018.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       Π.Ο.Β.Α.Σ. ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Αρ. εγγρ: 837/08-06-2018.

 Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.18/18-06-2018.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 6.221,14 ευρώ ( 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ.ΤΙΜ.4157, ΠΟΣΟ: 62,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. απόφ. 16/04-06-2018.
 2. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.194, ΠΟΣΟ: 2.604,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0419. Αρ. σύμβασης: 1700/28-12-2017.
 3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 081377441, ΑΡ.ΤΙΜ. ΑΠΥ 1111, ΠΟΣΟ: 58,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0772. Αρ. απόφ. 4/09-05-2018.
 4. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00585, ΠΟΣΟ: 167,05 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0891. Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017.
 5. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000868, ΠΟΣΟ: 452,73 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299. Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017.
 6. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ. 0826, ΠΟΣΟ: 98,52 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1261. Αρ. απόφ.8/23-05-2018.
 7. SMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΑΦΜ: 800832261, ΑΡ.ΤΙΜ.013, ΠΟΣΟ: 2.480,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0419. Αρ. απόφ. 10/09-05-2018.
 8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.92, ΠΟΣΟ: 298,84 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. σύμβασης: 1698/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  6.221,14  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡ.  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ      ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ              ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ            ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter