ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 19-2-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 19/02/2013

                                                                                                                              

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 19η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 264/14-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Θέμα: Εκδίκαση της υπ΄αριθ. 6787/1326/12 ένστασή σας. Εγγρ.283/18-02-2013.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Δήμου Πειραιά με αρ. πρωτ. 283/18-2-2013. Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. 6787/1326/12 ένστασής μας. Αριθμός απόφασης 1/19-02-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν Θέμα: Πρόσκληση στην 32η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.Έγγρ.266/14-02-2013.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν με αριθ. Πρωτ. 260/14-2-2013. Η Δ.Ε. αποφασίζει τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ. Αριθμός απόφασης 2/19-02-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτεχνικών Θεμάτων).

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Συμμετοχή Κ.Ε.Ε.Ε  στο Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό απροβλέπτων: Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα-κωδικός πρόσκλησης 03/ΕΥΣ.έγγρ.231/18-02-2013.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο της Κ.Ε.Ε.Ε. με αριθ. Πρωτ. 231/18-2-2013. Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει και επικυρώνει την συμμετοχή του ΒΕΠ στο ανωτέρω πρόγραμμα. Αριθμός απόφασης 3/19-02-2013.(Μερίμνη Τμ. Βιοτεχνικών Θεμάτων).

 

 1. Αγορά Η/Υ

Ο Διευθυντής εισηγείται την αγορά ενός Η/Υ για τις ανάγκες λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Η Δ.Ε. αποφασίζει την προμήθεια ενός Η/Υ από την εταιρεία G.M.A. Computers, έναντι του ποσού 872 ευρώ + ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της. Αριθμός απόφασης 4/19-02-2013. (Μερίμνη Τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. Επέκταση δικτύου Η/Υ εντός του ΒΕΠ

Ο Διευθυντής εισηγείται την επέκταση δικτύου Η/Υ εντός του Επιμελητηρίου για τις ανάγκες λειτουργίας του. Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάθεση επέκτασης του δικτύου στον Βαγγέλη Φωτεινάκη συνολικού ποσού 1200 ευρώ. Αριθμός απόφασης 5/19-02-2013. (Μερίμνη Τμ. Διοικ.-Οικονομικού και Τμ. Μηχανογράφησης).

 

 1. Μετάβαση της Κας Δ. Νάστου στο Δίκτυο Γυναικών

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. πρόσκληση για συμμετοχή της. Η Δ.Ε αποφασίζει τη μετάβαση της Κας Νάστου. Αριθμός απόφασης 6/19-02-2013. (Μερίμνη Τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. Συνδρομητές σε Τύπο

 

Οικονομική ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα έγκυρος Ανταποκριτής, έγγραφο αρ. πρωτ. 219/6-2-2013. Συνδρομή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη το έγγραφο της εφημερίδας με το οποίο ζητάει να γίνει το Επιμελητήριο συνδρομητής της. Η Δ.Ε. εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής 150 ευρώ στην εφημερίδα έγκυρος Ανταποκριτής, καθώς και την προμήθεια της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Αριθμός απόφασης 7/19-02-2013. (Μερίμνη Τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. Εγκρίσεις δαπανών

 

 • ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ, ΑΦΜ: 999279105, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 012510, ΠΟΣΟ: 307,50
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, ΑΦΜ:094498079, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 1, ΠΟΣΟ: 492,00
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΦΜ: 022288026, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:118, ΠΟΣΟ: 282,90
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΦΜ: 005993958, AΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 6024, ΠΟΣΟ: 200,00
 • RAINBOW GROUP, ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 000270787, ΠΟΣΟ: 35,03
 • Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ, ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 00019563, ΠΟΣΟ: 172,20
 • Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ, ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 00019400, ΠΟΣΟ: 56,09
 • Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ, ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 00019378, ΠΟΣΟ: 150,06
 • Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ, ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 00019352, ΠΟΣΟ: 169,34

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων.

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι ανακοινώσεις:

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Ένταξη των ορεινών και ημιορεινών  περιοχών  της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας Πειραιά στο  σχεδιασμό ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα την περίοδο 2014-2020. Εγγρ.289/19-02-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Υπαγωγή ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα Jessica. Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 281/15-02-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter