ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 19-05-2016

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 19/05/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 19η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 696/17-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά γραφείων.

Μετά την  προσφορά από τον κ. Τσαρούχη Γεώργιο για την αγορά των τριών γραφείων του 4ου ορόφου συνολικού ποσού 64.000,00 ευρώ, η υπηρεσία διενήργησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να εγκριθεί η αγορά από το Υπουργείο.

Στις 17/05/2016, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 51270 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η αποδέσμευση του ανωτέρω ποσού για την αγορά των τριών γραφείων.

Κατά την διάρκεια της αναμονής για την έγκριση από το Υπουργείο προέκυψε το εξής πρόβλημα: Στα γραφεία 3 και 4 του 4ου ορόφου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η εκτίμηση και να προχωρήσει η διαδικασία για την αγορά των ανωτέρω γραφείων.

Για το λόγο αυτό, στην σημερινή συνεδρίαση κλήθηκαν οι κ.κ. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος, πολιτικός μηχανικός και εκτιμητής των γραφείων του 4ου ορόφου και Γεώργιος Τσαρούχης, ιδιοκτήτης των γραφείων του 4ου ορόφου.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος εξήγησε και στην Δ.Ε. και στον κ. Τσαρούχη το κώλυμα που έχει δημιουργηθεί και έχει σταματήσει η διαδικασία της εκτίμησης και ότι για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της αυθαίρετης κατασκευής.

Κατόπιν τούτου η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει ότι προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εκτίμησης και να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αγορά των γραφείων πρέπει ο κ. Τσαρούχης να αποκαταστήσει την αυθαίρετη κατασκευή. Απόφ.1/19-05-2016.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ      ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση – συζήτηση      που διοργανώνει την 23/05/2016 στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού      Συνδέσμου με θέμα την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και την παραχώρηση του      πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στην COSCO. Αρ. εγγρ: 89/06-05-2016 (681/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΕΘ      HELEXPO. ΘΕΜΑ:      Διαβαλκανικό FORUM «Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών      στους κλάδους τροφίμων και ποτών» 7 και 8 Ιουλίου 2016 στο Συνεδριακό      Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 1123/12-05-2016      (693/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. MANAGER’S OFFICE. ΘΕΜΑ: Πρόταση      συνεργασίας με δωρεάν σεμινάρια για τα μέλη του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      678/17-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αποδεχτεί την συνεργασία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/19-05-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ      2016. Αρ. εγγρ: 676/17-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το νόμο για το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε την      Κυριακή 8/5/2016 και την διάταξη που συμπεριλήφθηκε για την χορήγηση εφ’      άπαξ παροχής. Αρ. εγγρ: 22/10-05-2016 (684/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016». Αρ. εγγρ: 682/17-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην έκθεση και εντέλλονται τα τμήματα Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής. Απόφ.3/19-05-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Φεστιβάλ Τουρισμού 2016. Αρ. εγγρ: 689/17-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, σχετικά με      την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων (Επιχειρηματικών Πάρκων) στα νησιά. Αρ.      εγγρ: 5852/11-05-2016 (688/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: KICkoff Competition      2016 – Διαγωνισμός καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών για την βιώσιμη      ενέργεια. Αρ. εγγρ: 690/17-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/19-05-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου, κου Στ. Βαρδαλά, περί      της υπαγωγής ή όχι των δαπανών μετακίνησης των επιμελητηριακών λειτουργών      και υπαλλήλων στο νέο νόμο 4336/2015, δεδομένης της διοικητικής και      διαχειριστικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων, προς εφαρμογή. Αρ. εγγρ:      1509/11-05-2016 (677/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΪΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα ενημέρωσης των μελών –      επιχειρήσεων του ΒΕΠ για τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου και ενημέρωση για      την ύπαρξη Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι επιθυμούν συνεργασία με      Αιγύπτιους επιχειρηματίες. Αρ. εγγρ: 350/12-05-2016 (692/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γεν. Γραμ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων,      κ. Λόη Λαμπριανίδη, με θέμα τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με      την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. Αρ. εγγρ:      7844/16-05-2016 (691/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα την παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ. εγγρ:      678/11-05-2016 (687/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση,      με αίτημα παράτασης υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ.      εγγρ: 1730/12-05-2016 (686/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση,      με αίτημα παράτασης υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ      ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Αρ. εγγρ: 579/10-05-2016 (683/17-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΘΕΜΑ: 5Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής – Πρόσκληση      συμμετοχής Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 680/17-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί στον κ. Τριποδάκη, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, προς ενημέρωση του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/19-05-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της κας Μεταλλινού Κέρκυρας, επιστροφής συνδρομής      έτους 2015, ποσού 20,00 ευρώ λόγω διακοπής εργασιών την 26/09/2014. Αρ.      εγγρ: 669/16-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επιστραφεί η συνδρομή του έτους 2015, ποσού 20,00 ευρώ λόγω του ότι η διακοπή των εργασιών έγινε την 26/09/2014. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/19-05-2016.

 1.  Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επανεξέταση οικονομικών      ενισχύσεων.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε και αναβάλει το θέμα των οικονομικών ενισχύσεων για επόμενη συνεδρίαση.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αλλαγή της σημαίας εξωτερικά του κτιρίου που στεγάζεται το      Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αλλαγή της σημαίας εξωτερικά του κτιρίου που στεγάζεται το Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/19-05-2016.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ.      ΘΕΜΑ: Δημοτικά τέλη Δήμου Ασπροπύργου. Αρ. εγγρ: 51/27-04-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή για επανεξέταση των δημοτικών τελών από το τρέχον έτος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/19-05-2016.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 442,65 ευρώ (4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ. ΑΦΜ: 131768810, ΑΡ.ΤΙΜ.24, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 23% (18,40), ΣΥΝΟΛΟ: 98,40 ΕΥΡΩ.

 

 1. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10107, ΠΟΣΟ: 32,52 + ΦΠΑ 23% (7,48), ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.59, ΠΟΣΟ: 183,70 + ΦΠΑ 23% (42,25), ΣΥΝΟΛΟ: 225,95 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ. ΙΗ2 5204, ΣΥΝΟΛΟ: 78,30 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 442,65 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter