ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 19-06-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 19/06/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 19η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 767/16-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης  Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Ορισμός εκπροσώπων σε Εκλογικές Επιτροπές Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 67748/16-06-2017 (773/19-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων θα διεξαχθούν μεταξύ 05/11 και 19/11/2017. Οι τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής θα οριστικοποιηθούν με νομοθετική διάταξη και θα προσαρμοστούν οι αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Π.Δ.372/1992.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί έγγραφο στο Δικηγορικό Σύλλογο για τον ορισμό εκπροσώπου με αναπληρωματικό μέλος.

Ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ορίζονται ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., κ. Μιχαήλ Γιάγκας, και η υπάλληλος του Β.Ε.Π., κα Μαρία Κουλούρα.

Ως γραμματέας ορίζεται η Προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, κα Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο του Β.Ε.Π., κα Κασιμάτη Παρασκευή.

Εισηγήτρια εκ του Νόμου είναι η Προϊσταμένη του Μητρώου, κα Ευγενία Παπαδάκη.

Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/19-06-2017.

 1. ΕΕΔΕΓΕ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δικτύου στις 25/06/2017 και ώρα 10:00, που θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο γραφείο Athina. Αρ. εγγρ: 200290/19-06-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί η σύμβουλος του Δ.Σ. Β.Ε.Π., κα Νάστου Δήμητρα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/19-06-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Σχετικά με γνωστοποίηση Εμπορικού και Βιομηχανικού Σωματείου Ελλάδος – Λευκορωσίας. Αρ. εγγρ: 63008/06-06-2017 (739/13-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016. Αρ. εγγρ: Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 (743/13-06-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/19-06-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευής – Προγράμματα σπουδών Ναυπηγοεπισκευής – Δημιουργία Υπο ομάδων. Αρ. εγγρ: 742/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ. Αρ. εγγρ: 265Γ/01-06-2017 (752/13-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΟΣΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη διημερίδα “PUBLIC INTEGRITY FORUM” που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11-12/07/2017. Αρ. εγγρ: 750/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. ΘΕΜΑ: Έναρξη Β΄ Κύκλου του προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νέου ΕΣΠΑ. Αρ. εγγρ: 751/13-06-2017.

Η Δ.Ε αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/19-06-2017.

 1. ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ». ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 34/07-06-2017 (738/13-06-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή και να ενημερωθεί το αρχείο της υπηρεσίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/19-06-2017.

 1. CB4TV. GLOBAL WEB TV. ΘΕΜΑ: Επιστολή ενημέρωσης και πρόταση συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 763/16-06-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των μελών, να στέλνονται ενημερώσεις για τις δράσεις του Επιμελητηρίου και να οριστεί συνάντηση με εκπρόσωπό τους. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/19-06-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση επιστολής της καθηγήτριας του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, κας Κωνσταντίνας Σκαναβή, για πιθανές συνεργασίες με τα Επιμελητήρια μέλη του ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ: 744/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Προώθηση πρόσκλησης και αιτήματος χορηγίας του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για την εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα – Ρωσία, Προκλήσεις και προοπτικές εμπορικής συνεργασίας και ο ρόλος του Επιμελητηρίου», που θα πραγματοποιηθεί στις 21/06/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 745/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομών Επιμελητηρίων μελών. Αρ. εγγρ: 6120/15-06-2017 (759/15-06-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή των ετών 2014 (2.000,00) και 2015 (1.500,00), συνολικού ποσού 3.500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (κωδ.2529β). Απόφ.7/19-06-2017.

 1. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος ΓΣΕΕ υπ’ αριθμό 4/25-05-2017. Αρ. εγγρ: 765/16-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Δημ. Παπαδημητρίου, με θέμα την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04. Αρ. εγγρ: 1608/06-06-2017 (740/13-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, σχετικά με έγγραφο του Επιμελητηρίου Καβάλας με το οποίο ζητείται η αναστολή εγκατάστασης και δεύτερου σταθμού διοδίων εντός του νομού Καβάλας επί της Εγνατίας Οδού. Αρ. εγγρ: 1567/06-06-2017 (741/13-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά με τη συμμετοχή ΚΕΕ και Επιμελητηρίων στη 82η ΔΕΘ (09 – 17/09/2017). Αρ. εγγρ: 1657/09-06-2017 (753/13-06-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να λάβει μέρος το Επιμελητήριο, να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών και να ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/19-06-2017.

 1. Β.Ε.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων. Αρ. εγγρ: 754/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΤ.Α.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Αρ. εγγρ: 747/13-06-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μελών σχετικά με το Φεστιβάλ «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ – ΛΑΜΙΑ» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου 2017. Αρ. εγγρ: 3214/06-06-2017 (746/13-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή για συνδρομή στην προσπάθεια των κατοίκων της Λέσβου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του σεισμού. Αρ. εγγρ: Φ.115/2581/14-06-2017 (766/16-06-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., Σφυράκη Καλλιόπης, έγκρισης της αποζημίωσης μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ για την αγορά κατάλληλων γυαλιών για Η/Υ. Αρ. εγγρ: 709/06-06-2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα αποζημίωσης μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ της ανωτέρω υπαλλήλου για αγορά γυαλιών για Η/Υ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (κωδ. 0899). Απόφ.9/19-06-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση για καταθέσεις χρημάτων αντί στεφάνων ως κάτωθι:

1). Στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ για τον πατέρα της συναδέλφου Κ. Σφυράκη και

2). Στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ για το Θ. Διδυμιώτη, τ. Σύμβουλο και μέλος της Δ.Ε. Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 764/16-06-2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει την κατάθεση του ποσού των 100,00 ευρώ εις μνήμη του πατέρα της υπαλλήλου Καλ. Σφυράκη και της μητέρας του υπαλλήλου Φιλ. Γεωργίου, στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και το ποσό των 100,00 ευρώ εις μνήμη του Θ. Διδυμιώτη, τ. Συμβούλου και μέλους της Δ.Ε. Β.Ε.Π. στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0859). Απόφ.10/19-06-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Παραίτηση της κας Σπανού Μαρίας από 02/06/2017  από τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής, συμβούλου του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και από όλες τις Επιτροπές/Ομάδες εργασίας.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την παραίτηση της κας Σπανού από 02/06/2017 και αποφασίζει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάστασή της και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για την εκλογή νέου Β΄Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής. Απόφ.11/19-06-2017.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: «Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, επελέγη θεσμικά στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων που επιφορτίζεται με αρμοδιότητες ανεξάρτητης διοικητικής αρχής». Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμφωνία WIN – WIN για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ της ΚΕΕΕ και «Αυτοδιαχείρισης». Αρ. εγγρ: 761/15-06-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/19-06-2017.

        ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 6.755,69 ευρώ (11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000386296, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 2. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00566, ΠΟΣΟ: 131,62 + ΦΠΑ 24% (31,59), ΣΥΝΟΛΟ: 163,21 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 3. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.181, ΠΟΣΟ: 2.100,00 + ΦΠΑ 24% (504,00), ΣΥΝΟΛΟ: 2.604,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.141, ΠΟΣΟ: 60,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 5. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 6139, ΠΟΣΟ: 243,67 ΕΥΡΩ (κωδ. 1381).
 6. ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΙΚΕ. ΑΦΜ: 800830218, ΑΡ.ΤΙΜ.6, ΠΟΣΟ: 114,12 + ΦΠΑ 24% (27,38), ΣΥΝΟΛΟ: 141,50 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 7. ABS. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.238, ΠΟΣΟ: 1.528,80 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 8. ABS. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΟΥ Α1, ΠΟΣΟ: 1.472,64 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 9. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.76, ΠΟΣΟ: 165,50 + ΦΠΑ 24% (39,72), ΣΥΝΟΛΟ: 205,22 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 10. INTERAMERICAN Α.Ε. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΤΙΜ.5469705, ΠΟΣΟ: 237,18 ΕΥΡΩ (κωδ. 0892).
 11. INTERAMERICAN Α.Ε. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΤΙΜ. 5491764, ΠΟΣΟ: 52,22 ΕΥΡΩ (κωδ. 0892).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  6.755,69 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ  ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter