ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 19-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 19/11/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 19η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1459/13-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Εκλογές Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 114815/10-11-2015 (1472/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Π.Ε.Φ.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την διοργάνωση σεμιναρίων. Αρ. εγγρ: 1477/13-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 1476/13-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναθέτει το ανωτέρω θέμα στον Ειδικό Σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη, και παράλληλα εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να εξετάσει την δυνατότητα σεμιναρίων. Απόφ.1/19-11-2015.

 

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού μελιού & προϊόντων μέλισσας. Αρ. εγγρ: 2770/10-11-2015 (1475/13-11-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/19-11-2015.

 

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στην Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 525/06-11-2015 (1466/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Εβδομάδα στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 30/11/2015 έως 04/12/2015. Αρ. εγγρ: 200137/29-10-2015 (1480/13-11-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την κοινοποίηση της πρόσκλησης στις γυναίκες – μέλη του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/19-11-2015.

 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΚΕΝΥΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Ελληνο-Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Πολιτισμού. Αρ. εγγρ: 1465/13-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Ακύρωση προγραμματισμένης συνάντησης και νέος προγραμματισμός εντός του 2016. Αρ. εγγρ: Β17-1(29612-73)/03-11-2015 (1478/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής ή της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής. Αρ. εγγρ: 5774/12-11-2015 (1469/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στις 27/11 – 28/11/2015 στην Λάρισα. Αρ. εγγρ: 3290/10-11-2015 (1471/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, υποβολής Τροπολογίας για την εύρυθμη λειτουργία της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 3184/04-11-2015 (1464/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμπεράσματα του Οικονομικού Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 3219/05-11-2015 (1463/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή προς τα Επιμελητήρια του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α) περί αναβολής των εκλογών στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 3220/09-11-2015 (1461/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο 25ο Συνέδριο της ΟΣΥΕ την Δευτέρα 07/12/2015 στην Αθήνα. Αρ. εγγρ: 71/10-11-2015 (1467/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννη Τσιρώνη, σχετικά με τα στερεά και υγρά υπολείμματα οινοποιείων. Αρ. εγγρ: 1448/11-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλο, που αφορά σε πρόταση συγκέντρωσης υπογραφών της Επιμελητηριακής Κοινότητας, για την απομάκρυνση του Υπουργού Παιδείας, κ. Φίλη, από το κυβερνητικό σχήμα. Αρ. εγγρ: 10481/05-11-2015 (1481/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις σχετικά με το πρόβλημα της συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων – εργόσημο. Αρ. εγγρ: 4622/Φ.122/11-11-2015 (1470/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις βελτίωσης επί των τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ. Αρ. εγγρ: 7995/10-11-2015 (1473/13-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 3699/Φ.2711/05-11-2015 (1479/13-11-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/19-11-2015.

 

 1. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Κωδικοί winbank στον Οικονομικό Επόπτη, κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο, λόγω αποχώρησης της κας Μιχοπούλου – Σούχλα Μαρίας.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση έκδοσης κωδικών winbank για τον Οικονομικό Επόπτη του Β.Ε.Π., κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/19-11-2015.

 

 1. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Β.Ε.Π. 2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Β.Ε.Π. 2016 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Απόφ.6/19-11-2015.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων εντός του 2016 στην Ιταλία. Αρ. εγγρ: 1505/19-11-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με τον Προϊστάμενο Εμπορικού Τμήματος, κ. Mario Giannotti. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/19-11-2015.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση για το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», την Δευτέρα 30/11/2015 στις 19:00. Αρ. εγγρ: 5910/17-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, την Τετάρτη 25/11/2015 στις 17:30 στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 5906/16-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Διεθνή Έκθεση ELECTRIX στο Κάιρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρ. εγγρ: 1509/19-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε σεμινάριο επίδειξης του νέου πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 3335/18-11-2015 (1507/19-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα συμμετέχουν, η Προϊσταμένη του Μητρώου, κα Παπαδάκη Ευγενία, και η υπάλληλος του Β.Ε.Π., κα Κουλούρα Μαρία.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Αρ. εγγρ: 4590/18-11-2015 (1508/19-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εισαγωγή νέου φόρου στο κρασί. Αρ. εγγρ: 2463/18-11-2015 (1506/19-11-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΘΕΜΑ: Αίτηση της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, για αποζημίωση για αγορά γυαλιών για χρήση Η/Υ μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1510/19-11-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της αίτησης της κας ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για αποζημίωση για αγορά γυαλιών για χρήση Η/Υ μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ. Απόφ.8/19-11-2015.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίων συνολικού ποσού 207,11 ευρώ για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά για την εκπροσώπηση του Προέδρου του Β.Ε.Π., κου Ανδριανού Μιχάλαρου, για το θέμα της πινακίδας του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 52232/ΘΓ/θγ / 18-11-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 207,11 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/19-11-2015.

 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση      της Συνάντησης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο      Επιμελητήριο Φλώρινας στις 07/11/2015.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες   συνολικού ποσού 943,85 ευρώ  (6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000138064, ΣΥΝΟΛΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. ENTOS. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.7, ΠΟΣΟ: 191,63 + ΦΠΑ 23% (44,07), ΣΥΝΟΛΟ: 235,70 ΕΥΡΩ.
 3. «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 998486563, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΙΑ10148, ΠΟΣΟ: 15,44 + ΦΠΑ 23% (3,55) ΣΥΝΟΛΟ: 18,99 ΕΥΡΩ.
 4. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002177, ΠΟΣΟ: 20,00 + ΦΠΑ 23% (4,60), ΣΥΝΟΛΟ: 24,60 ΕΥΡΩ.
 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ, ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.13, ΠΟΣΟ: 370,00 + ΦΠΑ 23% (85,10), ΣΥΝΟΛΟ: 455,10 ΕΥΡΩ.
 6. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ.ΙΗ2 4911, ΠΟΣΟ: 131,94 + ΦΠΑ 23% (30,35), ΣΥΝΟΛΟ: 162,29 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 943,85 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter