ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 20-6-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 20/06/2013

                                                                                                                           

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 20η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1150/19-06-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Πρόεδρος Κος Ανδριανός Μιχάλαρος.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου στην συντονιστική ομάδα του «Φόρουμ Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας». Αρ. εγγρ. 971/29-05-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ορίσει τακτικό εκπρόσωπο τον Κο Παπαθανασίου Γεώργιο και αναπληρωματικό εκπρόσωπο την Κα Ρούσση Ευαγγελία. Αρ. απόφ. 1/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Θέμα: Δημόσιος διάλογος για το σχέδιο αναθεώρησης του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. Αρ. εγγρ. 907/20-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Θέμα: Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο του ΒΕΠ. Αρ. εγγρ. 957/28-05-2013 και 1050/6-6-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει δεκτό το αίτημα διαγραφής της ανωτέρω επιχείρησης χωρίς όμως να επιστραφεί το ποσό των συνδρομών που έχει καταβάλει στο ταμείο του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 2/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Μητρώου.

 

 1. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Θέμα: Eπιστροφή συνδρομών διότι έκανε διακοπή στις 30/6/2011 και πλήρωσε στο ταμείο του ΒΕΠ μέχρι και το ½ 2013. Αρ. εγγρ. 1006/5-6-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οι επιπλέον εισπραχθείσες συνδρομές να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Αρ. απόφ. 3/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Θέμα: Αναγγελία της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κορινθία 2013. Αρ. εγγρ. 1047/6-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στο site του ΒΕΠ. Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης. Αρ. απόφ. 4/20-6-2013.

 

 1. Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου. Αρ. εγγρ. 1041/5-6-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ορίσει τακτικό εκπρόσωπο τον Κο Κωνσταντόπουλο Γεώργιο και αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Κο Μακρυγιάννη Κωνσταντίνο. Αρ. απόφ. 5/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Λήξη σύμβασης του Κου Φωτεινάκη Ευάγγελου στις 30-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση μέχρι νεωτέρας. Αρ. απόφ. 6/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Λήξη σύμβασης με τον φοροτεχνικό Κο Ευστάθιο Γανέλη στις 29/3/2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην ανανεωθεί η σύμβαση μέχρι νεωτέρας. Αρ. απόφ. 7/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ. Σχετικά με την επιδότηση της εταιρείας Α.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η οποία συμμετείχε στην έκθεση της Νυρεμβέργης από 30-1- έως 4-2-2013. Έγινε ερώτημα προς το Β.Ε.Α. Η απάντηση είναι ότι το ΒΕΑ πληρώνει στον κάθε εκθέτη το εισιτήριο μέχρι του ποσού των 500 ευρώ. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για κάθε μέλος του ΒΕΠ που συμμετέχει σε μία έκθεση πρέπει να καλύπτει το εισιτήριο του μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για μία φορά κάθε 2 χρόνια, αφού έχει υποβληθεί αίτηση πριν την διοργάνωση της έκθεσης και έχει γίνει αποδεκτό. Αρ. απόφ. 8/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Eπενδυτική και επιχειρηματική αποστολή στο Ναιρόμπι από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Σχετικά με την μήνυση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Πειραιά. Αρ. εγγρ. 1089/12-6-2013, 1088/12-6-2013, 1087/12-6-2013, 1086/12-6-2013, 1038/5-6-2013, 1040/5-6-2013, 1084/12-6-2013, 1081/12-6-2013, 1144/18-6-2013. Η Δ.Ε. θα ενημερωθεί στην επόμενη συνεδρίαση της από τον νομικό σύμβουλο του ΒΕΠ Κο Μ. Εγγλέζο.

 

 1. ELVIK S.A. Θέμα: Επιστολή της Κας Λένου εμπορικής ακολούθου στα Εμιράτα και η απάντηση του Κου Παπαμανώλη. Αρ. εγγρ. 1054/6/6/2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1.  ΔΕΠΑΡ. Θέμα: Απάντηση από το ΒΕΠ στις προτάσεις της ΔΕΠΑΡ έως τις 28/6/2013. Αρ. εγγρ. 116/17-6-2013 και 1042/5-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στην επόμενη συνεδρίασή της να παρίσταται η Κα Λιόση προκειμένου να ενημερώσει για το ανωτέρω θέμα. Αρ. απόφ. 9/20-6-2013. Μερίμνη Γραμ. Δ.Ε. ΒΕΠ.

 

 1. ΠΑΣΕΓΕΣ. Θέμα: Στήριξη των συμμετασχόντων στην έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ. « Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 27/6/2013 έως τις 29/6/2013 στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό στο Σύνταγμα. Αρ. εγγρ. 1102/17-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ευγενία Κωστάκου. Θέμα: Διαμαρτυρία σχετικά με το κόστος δημοσίευσης ισολογισμού στο ΦΕΚ για τις ΕΠΕ ποσού 262,50 ευρώ. Αρ. εγγρ. 1103/17-6-2013. Η Δ.Ε. συναινεί και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία επιστολή διαμαρτυρίας. Αρ. απόφ. 10/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ Αναπληρωτή Κο Καλαφάτη σχετικά με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ. Αρ. εγγρ. 1106/17-6-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να συνηγορήσουμε στο αίτημά τους. Αρ. απόφ. 11/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Παροχή βοήθειας στους κρατούμενους του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής δίνοντας τους ιατρική βοήθεια, δωρεάν φάρμακα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνεισφέρει στην αξιοπρεπή και ανθρώπινη κράτησή τους. Αρ. εγγρ. 1122/17-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το αίτημα στους αρμόδιους φορείς. Αρ. απόφ. 12/20-6-2013.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΟΥΛ. Θέμα: Επιχειρηματική αποστολή του προγράμματος EU CATEWAY για προιοντα και τεχνολογίες περιβάλλοντος και ενέργειας. Αρ. εγγρ. 1126/18-6-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στο site του ΒΕΠ και να ενημερωθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις –μέλη του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 12/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης και Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Προσφορά της εταιρείας «ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων και των αλουμινίων του ΒΕΠ. Το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 90 ευρώ + 23% ΦΠΑ. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναθέσει στον Κο Δούλη τον καθαρισμό των υαλοπινάκων και των αλουμινίων σύμφωνα με την τιμή που αναφέρει στην προσφορά του. Αρ. απόφ. 13/20-6-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ. –Οικονομικού.

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

                         

 1. ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 064486679, ΑΡ. ΤΙΜ. 702, ΠΟΣΟ 60,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 082135923, ΑΡ. ΤΙΜ. 22, ΠΟΣΟ 200,97 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3036, ΠΟΣΟ 696 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΡΟΥΣΣΗ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΦΜ: 035657532, AΡ. ΤΙΜ. 112, ΠΟΣΟ 55,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 13%.

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. ΑΦΜ: 076940378, ΑΡ. ΤΙΜ. 54, ΠΟΣΟ 82,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 084239246, ΑΡ. ΤΙΜ. 19056, ΠΟΣΟ 30,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240. ΑΡ. ΤΙΜ. 314193, ΠΟΣΟ 51,07 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. ΟΕ. ΑΦΜ: 999313139, AΡ. ΤΙΜ. 40161, ΠΟΣΟ 375,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ. ΑΦΜ: 092609145, ΑΡ. ΤΙΜ. 1874, ΠΟΣΟ 40,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 307704, ΠΟΣΟ 31,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 13%.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 816, ΠΟΣΟ 60,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 824, ΠΟΣΟ 160,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, AΡ. ΤΙΜ. 771, ΠΟΣΟ 146,77 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Π.Σ.Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 20865, ΠΟΣΟ 41,20 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Π.Σ.Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ. ΤΙΜ.20910, ΠΟΣΟ 99,50 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Π.Σ.Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776. ΑΡ. ΤΙΜ. 20803, ΠΟΣΟ 141,20 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Π.Σ.Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776. ΑΡ. ΤΙΜ. 20886, ΠΟΣΟ 31,80 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Π.Σ.Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776. ΑΡ. ΤΙΜ. 21042, ΠΟΣΟ 88,46 + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Α. ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 998487363, AΡ. ΤΙΜ. 111, ΠΟΣΟ 135,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. Ι&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, AΡ. ΤΙΜ. 2863, ΠΟΣΟ 24,74 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

 

 1. ΡΟΥΣΣΗ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΦΜ: 035657532, ΑΡ. ΤΙΜ. 113, ΠΟΣΟ 110,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 13%.

 

 

Η Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter