ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 20-07-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 20/07/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 20η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 911/17-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος,  Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Γεράσιμος Μιχαλάκης, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης  Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση ΠΟΛ 1085/2017. Αρ. εγγρ: 75447/06-07-2017 (875/07-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης από τα Επιμελητήρια ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων κατά την έναρξη εργασιών. Αρ. εγγρ: 134794/16-12-2016 (921/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο του Β.Ε.Π. όσον αφορά στον ορισμό των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αττικής. Αρ. εγγρ: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2316/29996,12343/07-07-2017 (923/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση περιγραμμάτων σπουδών της σχολής του Σκαραμαγκά και της σχολής Ελευσίνας. Αρ. εγγρ: 931/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της πρότασης του κ. Καραβατάκη Παράσχου για την ξυλοναυπηγική. Αρ. εγγρ: 932/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτεινόμενο πλαίσιο εκπαίδευσης – κατάρτισης τεχνιτών Ναυπηγοεπισκευής. Αρ. εγγρ: 933/17-07-2017.

Η Δ.Ε. αναθέτει στον κ. Κανακάκη Βασίλειο, σύμβουλο του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. την αποστολή των προτάσεων για το πλαίσιο της εκπαίδευσης – κατάρτισης τεχνιτών Ναυπηγοεπισκευής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/20-07-2017.

 1. 7.       ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Της ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή – Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για ΔΠΚ και Δ.Ο.Σ. για το 2017 (χρήση 2016). Αρ. εγγρ: 354/Γ/28-06-2017 (922/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ “TIRANA BUSINESS MATCHING”, 28 – 29/09/2017. Αρ. εγγρ: 934/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Προσέγγιση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων από ουκρανική εταιρεία συμβούλων – Κίνδυνος εξαπάτησης. Αρ. εγγρ: 2510/202/14-07-2017 (928/17-07-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 2/20-07-2017.

 1. 10.   KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E. ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επιστολή σχετικά με πρόταση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Β.Ε.Π. στη δράση «Διαδικτυακών (cloud) Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη & την Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων». Αρ. εγγρ: 878/07-07-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επανέλθει στο θέμα την καινούρια χρονιά. Απόφ. 3/20-07-2017.

 1. 11.   TASEIS – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 879/07-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. 12.   ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 880/07-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 2829/10-07-2017 (881/10-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 6258/10-07-2017 (882/10-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 6921/10-07-2017 (883/10-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Κε.Δι.Β.Μ2. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 936/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ. 01ELEARNING. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-25) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 938/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 937/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΑΧΤΙΔΑ ΠΥΞΟΙΔΑ ΚΔΒΜ2. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 939/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΔΒΜ2. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 940/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30) έτους 2017. Αρ. εγγρ: 941/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ – Ιούνιος 2017. Αρ. εγγρ: 924/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις Εμπορικού Συλλόγου σχετικά με το ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και τον εξωδικαστικό μηχανισμό συμφώνως των αντίστοιχων νόμων. Αρ. εγγρ: 935/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ελληνικού Περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Χειροτεχνίας, Λαϊκής Τέχνης και Βιοτεχνικού Εξοπλισμού ΙΗΜ στις 07 – 13/03/2018 στο Μόναχο. Αρ. εγγρ: 876/07-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Ανασκόπηση Αποστολής ΕΕΣΥΜ στην Ολλανδία – Συμπεράσματα. Αρ. εγγρ: 4948/12-07-2017 (920/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα παραστεί ο Πρόεδρος.

 1. 26.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ για σύσταση Ταμείων Ανάπτυξης. Αρ. εγγρ: 6131/14-07-2017 (927/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. της ΟΣΥΕ, την Τετάρτη 12/07/2017 στις 08:30. Αρ. εγγρ: 38/07-07-2017 (874/07-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για την Επιμελητηριακή νομοθεσία. Αρ. εγγρ: 40/17-07-2017 (930/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για την Επιμελητηριακή Νομοθεσία. Αρ. εγγρ: 926/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ΚΕΕ και Επιμελητηρίων στην 82η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 2003/07-07-2017 (873/07-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τη συμφωνία με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Αρ. εγγρ: 1968/06-07-2017 (918/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να διοργανωθεί μια εκδήλωση στο Επιμελητήριο για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις μέλη του σχετικά με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και τη συμφωνία ΚΕΕΕ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Εντέλλονται τα τμήματα Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης. Απόφ.3/20-07-2017.

 1. 32.   Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις σχετικά με τη συμφωνία της ΚΕΕ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Αρ. εγγρ: 9472/12-07-2017 (929/17-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το θάνατο του Α΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστου Σαλιαράκη. Αρ. εγγρ: 1319/01-07-2017 (877/07-07-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συλλυπητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/20-07-2017.

 1. 34.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κείμενο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας εν όψει της Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 919/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 35.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας, 29/09 – 04/10/2017. Αρ. εγγρ: 925/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω θανάτου της υπαλλήλου Δημητροπούλου Ελένης. Αρ. εγγρ: 910/17-07-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία για την ανωτέρω διαδικασία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 5/20-07-2017.

 1. 37.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αιτήσεις από ΚΕΚ για συμμετοχή σε προγράμματα ΛΑΕΚ (1-30) έτους 2017 – Ορισμός υπεύθυνου προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: 916/17-07-2017.

Η Δ.Ε. αφού εξέτασε όλες τις προτάσεις συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ (1-30) για το έτος 2017 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιτυχή υλοποίηση των σεμιναρίων ΛΑΕΚ προηγούμενων ετών με τα ΚΕΚ με τα οποία συνεργάστηκε αποφασίζει για το έτος 2017 να αναθέσει την υλοποίηση των προγραμμάτων στα κάτωθι ΚΕΚ:

ACADEMY SKILLS: 2,

CONSUL KEK: 1,

HONESTY ΕΠΕ: 1,

TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: 1,

ΙΡΙΣ: 3,

ΑΠΟΨΗ: 3,

ΣΑΡΩΝΙΣ: 3,

ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 1,

ΑΝΟΔΟΣ: 5.

Ως υπεύθυνη των προγραμμάτων ορίζεται η προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, κα Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου.Απόφ.6/20-07-2017.

 1. 38.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία ενεργειών για τη συμμετοχή στην 82η Δ.Ε.Θ. (09 – 17/09/2017). Αρ. εγγρ: 915/17-07-2017.

Για το συγκεκριμένο θέμα παρέστησαν στην συνεδρίαση της Δ.Ε. οι δηλούντες συμμετοχή στην 82η Δ.Ε.Θ. και συζήτησαν για το συντονισμό της συμμετοχής τους και την προβολή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση για τον καταμερισμό του χώρου που η ΔΕΘ διέθεσε για τα Επιμελητήρια στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αναλογούν 63 τ.μ., τα οποία παραχωρούνται δωρεάν στο ΒΕΠ (μαζί με τον βασικό εξοπλισμό), με μόνη υποχρέωση-επιβάρυνση του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού, που ανέρχεται σε 17 ευρώ/τ.μ., πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει στις  επιχειρήσεις τον χώρο που αναλογεί στο Β.Ε.Π. και, παράλληλα, να καλύψει το Επιμελητήριο επιπλέον τα 17,00 ευρώ/Μ2 που αφορούν στο βασικό εξοπλισμό του συνόλου του περιπτέρου του Β.Ε.Π. (63 Μ2), την διάθεση ενός τραπεζιού, 2 καθισμάτων και πριζών για όλους τους εκθέτες, το κόστος των διαχωριστικών μεταξύ των χώρων που αναλογούν σε κάθε εκθέτη, την κατασκευή πλάτης από μουσαμά, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» και θα φέρει το λογότυπο του ΒΕΠ, καθώς και το κόστος για την παρουσία υπαλλήλου καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης προς εξυπηρέτηση του Επιμελητηρίου και των εκθετών.

Αποφασίζει, επίσης,να καλυφθούν τα έξοδα για την παράθεση ενός γεύματος για τους εκθέτες μέλη μας, στην Θεσσαλονίκη  και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής του Προέδρου και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, του Διευθυντού ΒΕΠ και μελών του Δ.Σ., που θα επισκεφθούν την Έκθεση,  για τρεις ημέρες.  Αναφορικά με τη σύμβουλο κα Σιβισίδου Χριστίνα, που είναι και εκθέτης, να καλυφθούν ομοίως τα έξοδα μετάβασης και διαμονής της καθώς, αποφασίζει, και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, που θα εργασθούν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου.

Η κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα πραγματοποιηθεί από τους κωδικούς: 0711,  0712, 0721, 0771, 0772, 0853 και 0859.

Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτ. Θεμάτων Απόφ. 7/20-07-2017.

 1. 39.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της πρότασης συμμετοχής στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». – Δυνατότητα κατάθεσης σχεδίου από το ΒΕΠ υπό προϋποθέσεις. Αρ. εγγρ: 917/17-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να αναθέσει την διερεύνηση της ανωτέρω πρότασης στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Απόφ.8/20-07-2017.

 1. 40.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ορισμός Προϊστάμενου στο τμήμα Δ/Ο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει Προϊσταμένη στο τμήμα Δ/Ο την υπάλληλο του Β.Ε.Π., κα Κουλούρα Μαρία από 01/08/2017. Απόφ.9/20-07-2017.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.151,82 ευρώ (3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000402552, ΠΟΣΟ: 39,14 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 2. ABS ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.Α2, ΠΟΣΟ: 2.945,28 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 3. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.116, ΠΟΣΟ: 135,00 + ΦΠΑ 24% (32,40), ΣΥΝΟΛΟ: 167,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  3.151,82  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ               ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ                                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter