ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 21-02-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 21/02/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 259/20-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο κ. Κωνσταντόπουλος  Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος.   Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων. Αρ .εγγρ: 17042/12-02-2018 (221/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Επιμελητηρίων για αρμοδιότητες Διευθύνσεων Υπουργείων. Αρ. εγγρ: 231/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2017. Αρ .εγγρ: 16576/09-02-2018 (233/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτηση ηλεκτρονικής αποστολής στοιχείων για τους προϋπολογισμούς έτους 2018. Αρ .εγγρ: 280/20-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – Αποστολή στοιχείων ελληνικών εταιρειών με δραστηριότητα στο εξωτερικό. Αρ .εγγρ: 17739/13-02-2018 (263/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Σύνταξη καταλόγων υπόχρεων για ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 (χρήση 2017). Αρ .εγγρ: 14682/05-02-2018 (264/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνάντηση της 23ης Φεβρουαρίου 2018 για τα κοσμήματα. Αρ .εγγρ: 13266/02-02-2018 (230/14-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστεί ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε., κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/21-02-2018.

 1. 8.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΘΕΜΑ: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Αρ .εγγρ: 225/14-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να προσκληθεί ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο επόμενο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/21-02-2018.

 1. 9.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Καταγγελία για διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων μέσω Τελωνείου Κήπων. Αρ .εγγρ: Φ.ΑΣ 7815/06-02-2018 (238/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αρ .εγγρ: 229/14-02-2018.

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στην Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κα Περηφάνου Κλεάνθη και στο μέλος του Δ.Σ., κ. Κανακάκη Βασίλειο. Απόφ.3/21-02-2018.

 1. 11.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαγραφή επιχειρήσεων από το Ειδικό Μητρώο του Ν.3551/2007. Αρ. εγγρ: οικ1607/Φ25.1/07-02-2018 (236/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή του Β.Ε.Π. προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Δούρου, σχετικά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό Δυτ. Αττικής και το αίτημα συνάντησης. Αρ .εγγρ: 289/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απάντηση στην Περιφερειάρχη και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/21-02-2018.

 1. 13.   TECHNODRILL – ΝΕΖΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ στην Κοινότητα Μαγούλας. Αρ .εγγρ: 256/16-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει η υπηρεσία με την εκπρόσωπο της εταιρείας για διευθέτηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/21-02-2018.

 1. 14.   ΑΠΘ. ΘΕΜΑ: Ημέρες Καριέρας 2018. Αρ .εγγρ: 237/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   OECON GROUP. ΘΕΜΑ: Έκθεση WINE & GOURMET ΙΑΠΩΝΙΑ 2018. Αρ .εγγρ: 220/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την ανανέωση  εξοπλισμού. Αρ .εγγρ: 700/01/10-01-2018 (222/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Χορηγία κωπηλατικών αγώνων του Ομίλου. Αρ .εγγρ: 16/Φ200Α/12-02-2018 (270/20-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την χορηγία ενός βραβείου και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να ενημερώσει τους κ.κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο και Κανακάκη Βασίλειο ώστε να παρευρεθούν. Επίσης εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τη δαπάνη χορηγίας για την αγορά του βραβείου μέχρι το ποσό των 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Απόφ.6/21-02-2018.

 1. 18.   Σ.Α.Ν.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του Β.Ε.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Τετάρτη 28/03/2018 και ώρα 18:30 με 21:30. Αρ .εγγρ: 1593/12-02-2018 (209/12-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί άλλη ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/21-02-2018.

 1. 19.   ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορηγίας για την πραγματοποίηση του 4ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας, στις 20 – 21/04/2018 στο ξενοδοχείο Μetropolitan. Αρ. εγγρ: 6858/07-02-2018 (227/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για της φωτογραφίες ταυτότητας. Αρ .εγγρ: 03/15-02-2018 (278/20-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να υπάρξει επικοινωνία για τη στήριξη του Συνδέσμου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/21-02-2018.

 1. 21.   ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Μaster Plan ΟΛΠ. Αρ .εγγρ: 1689/09-02-2018 (235//14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. ΘΕΜΑ: Μaster Plan ΟΛΠ. Αρ .εγγρ: 1905/09-02-2018 (23/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Μaster Plan ΟΛΠ. Αρ .εγγρ: 260/24-01-2018 (224/14-02-2018).

Η Δ.Ε. υιοθετεί την άποψη του Ναυτικού Επιμελητηρίου σχετικά με το Αναπτυξιακό Σχέδιο (Master Plan) και αναθέτει το θέμα σύνταξης πρότασης στο σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη. Επίσης αποφασίζει στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας τη Δευτέρα 26/02/2018 και ώρα 11:00 να παραστεί και το μέλος της Δ.Ε., κ. Δημήτρης Φανουργάκης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/21-02-2018.

 1. 24.   ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής στο BIPIF 2018 – Εθνικό περίπτερο σε έκθεση ακινήτων στη Βηρυτό. Αρ .εγγρ: 277/20-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με αγοραστές του κλάδου τροφίμων από ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες. Αρ .εγγρ: 271/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/21-02-2018.

 1. 26.   ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ – Δεκέμβριος 2017 & Ιανουάριος 2018. Αρ .εγγρ: 242/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΘΕΜΑ: Αποστολή αποτελεσμάτων των  εκλογών (σταυροδοσία). Αρ .εγγρ: 232/14-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν όλα τα αποτελέσματα των εκλογών (σταυροδοσία) στον κ. Ψαρρά Μιχαήλ με διαβιβαστικό παραλαβής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/21-02-2018.

 1. 28.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του Προέδρου της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 5/06-02-2018 (244/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τις εκλεγμένες Συμβούλους στις Διοικητικές Επιτροπές των Επιμελητηρίων και αποστολή στοιχείων για ενημέρωση. Αρ εγγρ: 307/16-02-2018 (269/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Βραβείο μεταφορών «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδ. Έτους 2017 – 2018. Διευκρινιστικές απαντήσεις. Αρ .εγγρ: 223/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Διακανονισμός οφειλών από συνδρομές ετών 2016, 2017 και 2018 στον ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ: 6344/14-02-2018 (247/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 32.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρ .εγγρ: 470/02-02-2018 (228/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Κράτους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Αρ. εγγρ: 566/12-02-2018 (265/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 34.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου  με αριθμό 102/Α/2017/ΣΕΕΔΔ/Φ.1δ/8767/05-07-2017. Αρ .εγγρ: 567/12-02-2018 (266/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 35.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με την εκλογή του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου, εκτός από τον Πρόεδρο, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 276/20-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 36.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα του Προέδρου του ΕΒΕΠ στην επικείμενη σύσταση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Αρ .εγγρ: 563/08-02-2018 (226/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 37.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 393/05-02-2018 (219/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 38.   Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 664/07-02-2018 (240/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 39.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: Η 17/52/07-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 40.   Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 453/07-02-2018 (241/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 41.   Ε.Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 243/14-02-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 42.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τις εκλογές της ΚΕΕΕ. Αρ .εγγρ: 224/06-02-2018 (245/14-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 43.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής επιχειρήσεων συγκεκριμένων ΚΑΔ. Αρ .εγγρ: 274/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η λίστα με τα ζητούμενα στοιχεία. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.12/21-02-2018.

 1. 44.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα του Προέδρου, κ. Λεγάτου Παντελή, στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ .εγγρ: 221/14-02-2018 (279/20-02-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 45.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Υποβολή απαντήσεων – προτάσεων Συμβούλων του Β.Ε.Π. σχετικά με το σχεδιασμό της στρατηγικής του Β.Ε.Π. για το 2018. Αρ. εγγρ: 257/16-02-2018.

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία και στο σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Χαλόφτη Γεώργιο, για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στρατηγικής του Β.Ε.Π. για το 2018 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/21-02-2018.

 1. 46.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Προτεινόμενες ημερομηνίες για εκδηλώσεις στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια για προγράμματα ΕΣΠΑ και ενημέρωση για τις δραστηριότητες δράσης Β.Ε.Π. – Σεμινάρια ENTERPRISE GREECE. Aρ. εγγρ: 286/20-02-2018.

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων προτείνει ημερομηνίες για εκδηλώσεις στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια για προγράμματα ΕΣΠΑ ενημέρωση για τις δραστηριότητες και δράσεις του Β.Ε.Π. και για σεμινάρια με το ENTERPRISE GREECE, ως κάτωθι:

28/02/2018: ΠΟΡΟΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ,

05/03/2018: ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΕΛΑΝΕΤ),

07/03/2018: ΣΠΕΤΣΕΣ (ΕΛΑΝΕΤ),

14/03/2018: ΑΙΓΙΝΑ (ΕΛΑΝΕΤ),

19/03/2018: ΚΥΘΗΡΑ,

21/03/2018: ΥΔΡΑ,

26 – 28/03/2018: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ENTERPRISE GREECE.

Το τμήμα ζητά από τη Δ.Ε. να αποφασίσει έγκαιρα για το ποιοι θα μεταβούν στους προαναφερόμενους προορισμούς, ποιος θα κάνει την παρουσίαση του Β.Ε.Π., και ποιοι θα παρουσιάσουν τα προγράμματα στις εκδηλώσεις που δε θα συμμετάσχει η ΕΛΑΝΕΤ, ώστε να σταλούν οι προσκλήσεις, να γίνουν οι επαφές με Εμποροεπαγγελματικούς Συλλόγους στα νησιά και με τους Δήμους για την εξεύρεση χώρων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και να ειδοποιηθεί και το ENTERPRISE GREECE.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει τις ημερομηνίες για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, τονίζοντας την πιθανότητα τροποποίησης αυτών σε έκτακτη περίπτωση και αποφασίζει:

Την μετάβαση του Προέδρου, του Διευθυντή, μελών της Διοικητικής Επιτροπής, κατά περίπτωση, καθώς και των ειδικών συμβούλων και μελών του Δ.Σ., όπου απαιτηθεί.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα της εισήγησης θα συνεννοείται η υπηρεσία με το Διευθυντή.

Επίσης, εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για τις εκδηλώσεις. Απόφ.14/21-02-2018.

 1. 47.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα και εμπόδια στην εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Αρ .εγγρ: 288/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για ενημέρωση. Απόφ.15/21-02-2018.

 1. 48.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Νέος Κανονισμός Ν.679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρ .εγγρ: 287/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για ενημέρωση. Απόφ.16/21-02-2018.

 1. 49.   ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο διεξαγωγής έρευνας για τη συμμετοχή των γυναικών επιχειρηματιών σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Αρ. εγγρ: 285/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί το ερωτηματολόγιο σε όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες μέλη του Β.Ε.Π. και στις γυναίκες μέλη του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.17/21-02-2018.

 1. 50.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά των εξαρτημάτων τους για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος INTERREG – ADRION με διακριτικό τίτλο “NEWBRAIN”. Αρ. εγγρ: 290/20-02-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά των εξαρτημάτων τους για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω διακρατικού προγράμματος και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει στη λήψη προσφορών για την αγορά αυτών μέχρι το ποσό των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Απόφ.18/21-02-2018.

 1. 51.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα του τμήματος Δ/Ο για έγκριση:

1). Ανάθεσης σε ηλεκτρολόγο των καλωδιώσεων του 4ου και 6ου ορόφου και

2). Διαμόρφωσης των γραφείων στον 4ο και στον 6ο όροφο και προμήθεια επίπλων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα του τμήματος Δ/Ο και εντέλει την υπηρεσία όπως προβεί στην λήψη προσφορών τόσο για το ηλεκτρολογικό δίκτυο στον 4ο και στον 6ο όροφο όσο και για τη διαμόρφωση των γραφείων στους ανωτέρω ορόφους και την προμήθεια των επίπλων που θα χρειαστούν. Απόφ.19/21-02-2018

 1. 52.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Καταβολή υπολειπόμενων συνδρομών ύψους 7.750,00 ευρώ. Αρ .εγγρ: 5488/31-01-2018 (272/20-02-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της συνδρομής έτους 2017, ποσού 1.800,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.20/21-02-2018.

 1. 53.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της αίθουσας συνεδριάσεων του Β.Ε.Π.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. τα εξής:

«Έχει κατ’ επανάληψη συζητηθεί, είτε από τις Επιτροπές, είτε στις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. συζητήσεις, η αναγκαιότητα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της αίθουσας συνεδριάσεων του Β.Ε.Π.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να αρχίσει η υπηρεσία έρευνα για τον τρόπο που μπορεί αυτή η ανακαίνιση να γίνει.

Θα ήταν προτιμότερο να συμβληθούμε με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο θα κάνει προτάσεις και θα έχει και την ευθύνη επίβλεψης και υλοποίησης των προτάσεων αυτών».

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ότι είναι αναγκαία η ανακαίνιση της αίθουσας και η συνολική αναβάθμιση των λειτουργικών χώρων του Επιμελητηρίου και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως ξεκινήσει τη διαδικασία έρευνας για τον τρόπο υλοποίησης της ανακαίνισης. Απόφ.22/21-02-2018.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 239/14-02-2018. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ:  Ευρεία σύσκεψη για το Μaster Plan της ΟΛΠ Α.Ε. Αρ . εγγρ: 268/20-02-2018. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ. Αρ .εγγρ: 267/20-02-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.21/21-02-2018.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 11.052,05 ευρώ (10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000498000, ΠΟΣΟ: 65,85 ΕΥΡΩ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. KAE 0859.
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000498001, ΠΟΣΟ: 18,60 ΕΥΡΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. KAE 0859.
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΩΛΟΣ. ΑΦΜ: 009818477, ΑΡ.ΤΙΜ.3, ΠΟΣΟ: 56,58 ΕΥΡΩ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΕΕ. KAE 0859.
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ. 00000847, ΠΟΣΟ: 530,75 ΕΥΡΩ (Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017). KAE 1299.
 5. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.87504, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017). KAE 0889.
 6. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00125, ΠΟΣΟ: 161,51 ΕΥΡΩ (Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017). KAE 0891.
 7. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00124, ΠΟΣΟ: 147,11 ΕΥΡΩ(Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017). KAE 0891.
 8. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094026421, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ 1 Ν.30, ΠΟΣΟ: 9.105,69 ΕΥΡΩ για αποστολή ταχυπληρωμών (Αρ .σύμβασης αορίστου χρόνου: 368/10-02-2005). KAE 0831.
 9. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.003420, ΠΟΣΟ: 148,80 ΕΥΡΩ (Απόφ.6/03-01-2018). KAE 0891.
 10. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.86, ΠΟΣΟ: 352,16 ΕΥΡΩ (Αρ. σύμβασης: 1698/20-12-2017). KAE 0859.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  11.052,05  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ        ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ             ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter