ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 21-11-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 21/11/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 21η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1546/20-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γενικός Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικής απόφασης. Αρ. εγγρ: οικ. 48976/Δ9.15140/23-10-2017 (1525/15-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΑΔΕ. ΘΕΜΑ: Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης. Αρ. εγγρ: ΔΤΔ Γ 1169008/03-11-2017 (1549/20-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΟΣΑ. ΘΕΜΑ: Επίσημη πρόσκληση για το HIGH LEVEL FORUM, 28 & 29/11/2017. Αρ. εγγρ: 1554/20-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. UNIVERSITY OF PERUGIA. DOTT. PIETRO BARTOCCI. ΘΕΜΑ: Στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα MED. Αρ. εγγρ: 1548/20-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχουν σταλεί τα σχετικά έγγραφα.

 1. I – DIALOGUE ΑΜΚΕ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του ΒΕΠ για διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα τα παιδιά και το ηλεκτρονικό έγκλημα 2018. – Ημερομηνία διεξαγωγής 29/01/2018. Αρ .εγγρ: 1555/20-11-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει την αίθουσα και να το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να επικοινωνήσει  με εκπρόσωπο για περαιτέρω ενημέρωση. Απόφ. 1/21-11-2017.

 1. SGA SA. ΘΕΜΑ: Αίτημα για ανάρτηση banner σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ως έχει σταλεί και από την ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ: 1522/15-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημερομηνίας της ετήσιας έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2017, στις 10/01/2018 και ώρα 18:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αρ. εγγρ: 1523/15-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ. ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑ – ΓΡΙΚΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή στοιχείων και πληροφοριών από τις αυτοψίες για την κατάσταση των αρτοποιείων της Δυτικής Αττικής. Αρ. εγγρ: 1547/20-11-2017.

Η Δ.Ε. εντέλει τα τμήματα Μηχανογράφησης και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση του θέματος. Απόφ.2/21-11-2017.

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την αποχώρησή του από το γραφείο του Β.Ε.Π. επί της Κουντουριώτου 138 – 140, στον 1ο όροφο, από την 1η Οκτωβρίου 2017. Αρ. εγγρ: 1532/16-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την αποχώρηση,  αποφασίζει την παύση της καταβολής των μισθωμάτων από 01/10/2017 και σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητήσει τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/21-11-2017.

 1. ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις ΚΕΕ επί της Σύνοψης του ΕΣ Ανάπτυξης ΕΠ / Αίτημα παράτασης διαβούλευσης. Αρ. εγγρ: 3165/07-11-2017 (1550/20-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Εκτύπωση ψηφοδελτίων και δαπάνες εκλογών.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει τις κάτωθι προσφορές για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και τη διάθεση φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις επερχόμενες  εκλογές:

Α).  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Για την εκτύπωση ψηφοδελτίων (μέγεθος 70 Χ 16), τιμή ανά χιλιάδα 35,00 ευρώ συν ΦΠΑ.

Β). A.D.V. com. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. Για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και διάθεση φακέλων, συνολικό κόστος 1.833,96 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Για τη διάθεση φακέλων (λευκών και μπεζ), κόστος 840,00 ευρώ συν ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω προσφορών αποφασίζει να αναθέσει την εκτύπωση των ψηφοδελτίων στην επιχείρηση με την επωνυμία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με κόστος 35,00 τιμή ανά χιλιάδα συν ΦΠΑ και τη διάθεση των φακέλων στην επιχείρηση με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ έναντι του ποσού των 840,00 ευρώ συν ΦΠΑ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/21-11-2017.

 1. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Εξόφληση του υπ’ αρίθμ.0000655/25-09-2017 ως αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, συνολικού κόστους 2.480,00 ευρώ.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. το ανωτέρω τιμολόγιο προς εξόφληση.

Εφ’ όσον διενεργήθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και κατατέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στη Δ.Ε. και στο Δ.Σ. και εγκρίθηκαν, η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού ποσού 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (ΚΩΔ. 0419). Απόφ.5/21-11-2017.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.333,00 ευρώ (2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ABS. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. Α6, ΠΟΣΟ: 1.085,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΔΙΠΛΑΣ. ΑΦΜ: 043646136, ΑΡ.ΤΙΜ.170, ΠΟΣΟ: 200,00 + ΦΠΑ 24% (48,00), ΣΥΝΟΛΟ: 248,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.333,00  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                             ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter