ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 21-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 21/12/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 21η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1671/20-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 136017/19-12-2016 (1669/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας. Αρ. εγγρ: 133863/15-12-2016 (1677/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική πληρωμή παραστατικών μέσω τραπεζών του εξωτερικού. Αρ. εγγρ: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1179620 ΕΞ/12-12-2016 (1682/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του Ν. 3551/07. Αρ. εγγρ: οικ.13570/Φ25.1/09-12-2016 (1684/20-12-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να ενημερωθεί ο κλάδος των Ναυπηγοεπισκευαστών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/21-12-2016.

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΘΕΜΑ: Αύξηση περιστατικών εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών. Αρ. εγγρ: Φ.2631/231/1765/15-12-2016 (1673/20-12-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/21-12-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Έλεγχος τίτλων στο Κτηματολόγιο Μεγάρων για την κυριότητα του ακινήτου (πρώην ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ – ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ) / Χρέωση του υπ’ αρίθμ. 463/09-12-2016 τιμολογίου για τον ανωτέρω έλεγχο συνολικού ποσού 165,16 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1683/20-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για τον έλεγχο και αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου συνολικού ποσού 165,16 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ.0411). Απόφ.3/21-12-2016.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και ακολούθως στην κοπή της πίτας, την Δευτέρα 09/01/2017 στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 4794/15-12-2016 (1680/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα παραστεί ο Πρόεδρος.

Με αφορμή το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε και η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του Β.Ε.Π. με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια.

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. για την πορεία της διαδικασίας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν και από το Β.Ε.Π. προσκλήσεις, πέραν της λίστας του Ε.Β.Ε.Π., στο Δ.Σ. του Β.Ε.Π., σε συνεργάτες – ειδικούς συμβούλους Β.Ε.Π., στους υπαλλήλους, όπου αλλού αποφασιστεί από την Δ.Ε. και να ενημερωθεί και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.

Για την υποδοχή στην κεντρική είσοδο την ημέρα της εκδήλωσης, ορίζεται ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.

Επίσης αποφασίζεται, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να βραβευθούν το ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε., η WIMA και η ECOMACHINE, ώστε να τονιστεί η σημασία της συνέργιας επιχειρήσεων και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/21-12-2016.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ο ΟΗΕ παραχωρεί «Καθεστώς Παρατηρητή» στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1682/20-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/21-12-2016.

 1. ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ». ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π. την Κυριακή 22/01/2017 για την Γενική Συνέλευση του Σωματείου και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αρ. εγγρ: 28/14-12-2016 (1661/20-12-2016).

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας. Απόφ.6/21-12-2016.

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «1Η ΣΕΛΙΔΑ». ΘΕΜΑ: Αίτημα για ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1676/20-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. WIMA. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση της ημερίδας που θα διοργανωθεί στην Λεμεσό της Κύπρου, στις 09/02/2017, στο CAROB MILL. Αρ. εγγρ: 1689/20-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση. Απόφ. 7/21-12-2016.

 1. ΝΕΤΙΖΕΝ SECURITY. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή για το Σεμινάριο Εξαγωγών. Αρ. εγγρ: 167520-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση MOSBUILD 2017, στην Μόσχα, από 04 – 07/04/2017. Αρ. εγγρ: 1688/20-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/21-12-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις ανακοινώσεις του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1690/20-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/21-12-2016.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με την απόφαση για αναστολή της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ από 01/01/2017. Αρ. εγγρ: 5987/12-12-2016 (1686/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ. Αρ. εγγρ: 1685/20-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/21-12-2016.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Έρευνα ΟΟΣΑ για την επιχειρηματικότητα. Αρ. εγγρ: 1679/20-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Δυνατότητα αποστολής θεμάτων προς ανάρτηση στο site του Ε.Ε.Α. Αρ. εγγρ: 1674/20-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Δημ. Παπαδημητρίου, με θέμα την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ: 2039/07-12-2016 (1687/20-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. PV T – C. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Έκθεση κανονική με αυτοψία με σκοπό τον σχολιασμό ρύθμισης αυθαιρεσιών Ν.4.178/’13 που αφορά στην αγορά των γραφείων του 4ου ορόφου από το Β.Ε.Π. / Χρέωση του υπ’ αρίθμ.121/16-12-2016 τιμολογίου ποσού 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ως αμοιβή για την έκθεση σχολιασμού. Αρ. εγγρ: 1668/19-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εγκρίνει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού ποσού 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/21-12-2016. (κωδ.0411).

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά των γραφείων του 4ου ορόφου από το Β.Ε.Π.

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. για την πορεία των μέχρι τώρα ενεργειών του Επιμελητηρίου.

Στην συνέχεια η Δ.Ε. ενημερώνεται από το συμβολαιογράφο, κ. Αναστάσιο Ζάχο, και την δικηγόρο, κα Ελένη Μπουραντάκη, οι οποίοι είχαν κληθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών εγγράφων που είχαν κατατεθεί από τον πωλητή, κ. Τσαρούχη.

Ο κ. Ζάχος είπε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα στον έλεγχο που διενήργησε, απλά τόνισε ότι στην έκθεση αυτοψίας του Μηχανικού ότι τα ακίνητα δεν καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο καθώς και χώρο από τα όμορα διαμερίσματα.

Η κα Μπουραντάκη ενημέρωσε ότι από τον έλεγχο που διενήργησε βρέθηκε ότι το Δ3 γραφείο φέρει βάρος και συγκεκριμένα εγγραφή κατάσχεσης και πρέπει να γίνουν ενέργειες για την άρση αυτής.

Μετά την ενημέρωση, η Δ.Ε. αποφασίζει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, αφού βέβαια ενημερωθεί από τον πωλητή, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την αγορά των γραφείων του 4ου ορόφου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/21-12-2016.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.712,11 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000314483, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 2. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.112, ΠΟΣΟ: 400,00 + ΦΠΑ 24% (96,00), ΣΥΝΟΛΟ: 496,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0889).
 3. INTERSYS A.E. ΑΦΜ: 094091151, ΑΡ.ΤΙΜ. Χ7188, ΠΟΣΟ: 480,00 + ΦΠΑ 24% (115,20), ΣΥΝΟΛΟ: 595,20 ΕΥΡΩ (κωδ.0889).
 4. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.186, ΠΟΣΟ: 1.470,00+ ΦΠΑ 24% (352,80), ΣΥΝΟΛΟ: 1.822,80 ΕΥΡΩ (κωδ.0411).
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.69, ΠΟΣΟ: 160,00 + ΦΠΑ 24% (38,40), ΣΥΝΟΛΟ: 198,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ. ΑΦΜ: 043200833, ΑΡ.ΤΙΜ.48, ΠΟΣΟ: 1.000,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0411).
 7. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000724, ΠΟΣΟ: 445,51 + ΦΠΑ 24% (106,95), ΣΥΝΟΛΟ: 552,46 ΕΥΡΩ (κωδ.1299).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.712,11 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ               ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                     ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter